Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Marika Bökman Säkerhetsrådgivare  Anpassad krishantering Om vikten av att synliggöra väsentliga värden.
Anpassad krishantering Problemformulering som utgångspunkt Hur åstadkommer man anpassad krishantering? Vad menas med anpas...
Begrepp <ul><li>Krishantering – allt arbete som sker både för att förbereda inför en eventuell kris, hantera situationen ...
Problemformulering <ul><li>Förbered er! </li></ul><ul><ul><li>Öva! </li></ul></ul><ul><ul><li>Utbilda! </li></ul></ul><ul>...
Hur åstadkommer man anpassad krishantering? Grundläggande frågor – validering som metod att besvara dessa <ul><li>Rätt gru...
Hur åstadkommer man anpassad krishantering? Validering - grund för bedömning <ul><ul><li>Definierade värden som ska skydda...
Hur åstadkommer man anpassad krishantering? Validering - tillvägagångssätt <ul><li>Sker i flera steg med utgångspunkt i de...
Hur åstadkommer man anpassad krishantering? Exempel på frågeställningar: <ul><ul><li>Vilka värden , förmågor och tillg...
<ul><ul><li>Ökad insikt om styrkor och svagheter i krishanteringsförmågan </li></ul></ul><ul><ul><li>Ökad riskmedvetenhet ...
Hur åstadkommer man anpassad krishantering? Argument för validering Granskning och kvalitetssäkring av en krishanteringsfö...
Anpassad krishantering – vad menas? Levande system = förändring och utveckling över tiden! Varje organisation och kund är ...
Frågor!
<ul><li>Marika Bökman </li></ul><ul><li>070-303 99 03 [email_address] </li></ul><ul><li>www.generic.se </li></ul>Generic S...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Marika Bökman - Anpassad krishantering

1,288 views

Published on

 • Be the first to comment

Marika Bökman - Anpassad krishantering

 1. 1. Marika Bökman Säkerhetsrådgivare Anpassad krishantering Om vikten av att synliggöra väsentliga värden.
 2. 2. Anpassad krishantering Problemformulering som utgångspunkt Hur åstadkommer man anpassad krishantering? Vad menas med anpassad krishantering?
 3. 3. Begrepp <ul><li>Krishantering – allt arbete som sker både för att förbereda inför en eventuell kris, hantera situationen om krisen inträffar och uppföljning av inträffad händelse. </li></ul>FÖRE UNDER EFTER <ul><li>Kris - situation som ställer sådana krav att organisationens normala resurser, rutiner, system och beslutsfattande inte räcker till. </li></ul><ul><ul><li>- påverkar verksamheten och representerar ett hot mot grundläggande värden </li></ul></ul>
 4. 4. Problemformulering <ul><li>Förbered er! </li></ul><ul><ul><li>Öva! </li></ul></ul><ul><ul><li>Utbilda! </li></ul></ul><ul><ul><li>Upprätta planer! </li></ul></ul><ul><ul><li>Analysera hot och risker! </li></ul></ul><ul><ul><li>Medieträna! </li></ul></ul>Investeringar och åtgärder <ul><li>Förväntningar på resultat </li></ul><ul><li>Trygghet </li></ul><ul><li>Upplevd krishanteringsförmåga </li></ul><ul><li>” Vi är förberedda!” </li></ul>Effekt ? Nytta ? Klart ? ” Kvitto ”får man först i samband med inträffad händelse Tid Pengar Teknikstöd
 5. 5. Hur åstadkommer man anpassad krishantering? Grundläggande frågor – validering som metod att besvara dessa <ul><li>Rätt grund för utformning av krishanteringsförmåga? </li></ul><ul><li>Upplevd förmåga? </li></ul><ul><li>Faktisk förmåga? </li></ul><ul><li>Hur kan förmågan utvecklas så att den blir ändamålsenlig och motsvarar krav, behov och förväntningar? </li></ul>VALIDERING som alternativ till ”kvitto” efter händelse Händelse FÖRE EFTER UNDER Hur gick det? Vilken är vår förmåga? Var finns brister?
 6. 6. Hur åstadkommer man anpassad krishantering? Validering - grund för bedömning <ul><ul><li>Definierade värden som ska skyddas </li></ul></ul><ul><ul><li>Målsättning för krishanteringsförmågan </li></ul></ul><ul><ul><li>Krav i form av </li></ul></ul><ul><ul><li>- Lagkrav </li></ul></ul><ul><ul><li>- Restriktioner, föreskrifter och instruktioner för aktuell verksamhet </li></ul></ul><ul><ul><li>Verksamhetens behov </li></ul></ul><ul><ul><li>- Kravställda </li></ul></ul><ul><ul><li>- Kartlagda </li></ul></ul><ul><ul><li>- Inneboende </li></ul></ul><ul><ul><li>Dimensionerande hot- och riskbedömningar </li></ul></ul>Krishanteringsförmågan bedöms utifrån verksamhetens förutsättningar och kontext för förmågan
 7. 7. Hur åstadkommer man anpassad krishantering? Validering - tillvägagångssätt <ul><li>Sker i flera steg med utgångspunkt i den vardagliga verksamheten för att sedan fokusera på krishantering. </li></ul>Det som skapar krishanteringsförmåga identifieras, beskrivs, granskas och bedöms. Likaså bedöms den praktiska tillämpningen av befintliga planer, rutiner mm. FÖRE UNDER EFTER
 8. 8. Hur åstadkommer man anpassad krishantering? Exempel på frågeställningar: <ul><ul><li>Vilka värden , förmågor och tillgångar ska skyddas? </li></ul></ul><ul><ul><li>Skillnad mellan normerande verksamhet och kris? </li></ul></ul><ul><ul><li>Var finns sårbarheter? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hur tillvaratas kompetens inom organisationen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Är teknikstödet ändamålsenligt? </li></ul></ul><ul><ul><li>Är organisationen uppbyggd så att </li></ul></ul><ul><ul><li>man når effektivitet? </li></ul></ul><ul><ul><li>Strategisk – Operativ problemlösning </li></ul></ul>
 9. 9. <ul><ul><li>Ökad insikt om styrkor och svagheter i krishanteringsförmågan </li></ul></ul><ul><ul><li>Ökad riskmedvetenhet </li></ul></ul><ul><ul><li>Opartisk granskning = kvalitetssäkring </li></ul></ul><ul><ul><li>Konkreta förändringsförslag </li></ul></ul><ul><ul><li>Medvetenhet om tidigare dolda värden </li></ul></ul><ul><ul><li>Underlag att kommunicera internt och externt </li></ul></ul>Hur åstadkommer man anpassad krishantering? Nytta av validering Underlag för beslut och prioriteringar. Medveten risktagning Handlingsfrihet genom insikt om styrkor och svagheter
 10. 10. Hur åstadkommer man anpassad krishantering? Argument för validering Granskning och kvalitetssäkring av en krishanteringsförmåga måste genomföras av extern personal. Att ha en plan räcker inte. Den måste tillämpas och spegla kulturen. En god krisberedskap innebär att man är en attraktiv leverantör, samarbetspartner och arbetsgivare Man kan bli förlåten för att ha gjort missbedömningar, men det finns inget utrymme för att inte ens ha försökt. Krishanteringsförmåga har blivit en reell faktor. Idag utkrävs personligt ansvar och stora värden sätts på spel.
 11. 11. Anpassad krishantering – vad menas? Levande system = förändring och utveckling över tiden! Varje organisation och kund är unik och kräver att krav, behov och beroenden identifieras. Därefter kan en relevant krishanteringsförmåga skapas. Verksamhetsanpassad – standardlösningen finns ej! Utformad för att skydda verksamhetens väsentliga värden Avvägd mot hot- och riskbedömningar Tydlig spårbarhet till krav och behov Kostnadseffektiv – rätt säkerhet och förmåga till rätt pris
 12. 12. Frågor!
 13. 13. <ul><li>Marika Bökman </li></ul><ul><li>070-303 99 03 [email_address] </li></ul><ul><li>www.generic.se </li></ul>Generic Systems… … skapar och skyddar värden

×