20120329 recreatieruimte zuid holland

554 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
554
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
213
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 03/30/12 Perez KSI-ECST Amsterdam June 2009
 • 03/30/12 Perez KSI-ECST Amsterdam June 2009
 • Land
 • 20120329 recreatieruimte zuid holland

  1. 1. Recreatiegebieden 3.0 Jan Rotmans 29 maart, Ridderkerk
  2. 2. Samenleving in Transitiewe leven niet in een tijdperk van veranderingmaar in een verandering van tijdperken Herman Verhagencrises zijn manifestatie van systeemovergang
  3. 3. Transitie naar duurzame samenleving Voorontwikkelingsfase Doorontwikkelingsfase 25 jaar 25 jaarOpbouw van duurzame samenleving Oud Paradigma Nieuw Paradigma Kantelpunt Oude Instituties Nieuwe Instituties Tijd We zitten hier
  4. 4. Transitie naar Duurzaamheid zoektocht naar nieuwe waarden Van Naar wantrouwen vertrouwen ik & zelf wij & samen korte termijn lange termijn maximaal optimaal status geluk welvaart welzijn kwantiteit kwaliteit ethische revolutienieuwe waarden, nieuwe moraal en nieuwe omgangsvormen
  5. 5. Cultuur Veranderingoude wereldbeeld nieuwe wereldbeeld exploitatiemodel co-operatiemodel economisch rendement maatschap. rendement lineaire processen kringlopen waarde ontlenen waarde creëren zelfredzaam samenredzaam
  6. 6. Structuur Veranderingoude structuur nieuwe structuur verticaal horizontaal hiërarchisch netwerken top-down bottom-up centraal decentraal zuilen gemeenschappen
  7. 7. Sturings Verandering oude sturing nieuwe sturingmono-actor sturing netwerksturingcontrole, beheersing adaptief, anticipatief zekerheid onzekerheid simplexiteit complexiteit regisseren faciliteren
  8. 8. Wat betekent dit voor gebiedsontwikkeling?
  9. 9. Transitie Gebiedsontwikkeling van naar aanbodgestuurd vraaggestuurd vastgoed gebiedswaarden grondwinsten gebiedsrendement
  10. 10. Transitie van modernisme naar sustainisme Voorontwikkelingsfase Doorontwikkelingsfase 20 jaar 20 jaar Consolidatie modernisme sustainisme rationaliteit organisch, dynamisch Opbouw van duurzame samenlevingl functiescheiding cyclisch Kantelpunt superioriteit gezondheid, vitaliteit rationeel mensbeeld evolutionair mensbeeld Tijd Gebiedsontwikkeling zit hier
  11. 11. Gebiedsontwikkeling 3.0wezenlijk anders bij gebiedsontwikkeling 3.0 inhoud, proces, financiering
  12. 12. Inhoudzoektocht naar de identiteit van een gebiedvan waaruit de kernwaarden van een gebiedelkaar maximaal kunnen versterken zodat eengebied zich organisch en in balans ontwikkelt zonder afwenteling gesloten kringlopen
  13. 13. Proces selectieve participatiesmal en diep draagvlak i.p.v. breed draagvlakkoplopers uit samenleving i.p.v. belangenbehartigersgeleidelijke draagvlakverbreding organisch ontwikkelen
  14. 14. Financiering maatschappelijk rendementpartijen binden zich voor langere tijd aan een gebiedrendement strekt zich ook uit over langere perioderendement uit creatie van gebiedwaardennaast vastgoed: schone energie, schone lucht, schoon water, schone mobiliteit, biologisch voedsel, natuur
  15. 15. Financierders zorgverzekeraars energiebedrijven woningcorporaties maatschappelijke instellingen pensioenfondsengebiedsfonds voor grondontwikkeling & vastgoedexploitatie
  16. 16. Nieuwe Verdienmodellen- ontwikkelen van groene daken en gevels (oppervl.)- ondergronds ontwikkelen- handelen in oppervlaktes- gebiedsgebonden energie- drijvend, duurzaam ontwikkelen
  17. 17. Wat betekent dit voor recreatiegebieden?
  18. 18. Park van de 21ste eeuwgroot stadspark tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennepvoor avontuurlijke en sportieve recreatie masterplan 2009, uitvoering per ……recreatieve hart van Haarlemmermeergemengd gebruik: natuurbos, agrarisch gebied, recreatiegeen gebruikers, nog geen cultuurhistorische inbedding
  19. 19. Transitievan park naar belevenisgebied‘vital food recreation valley’
  20. 20. schaalvergelijking met Central Park, New York
  21. 21. volkstuintjes ecologische oevers biologische boomgaardkleine windturbines boeren wandelen tussen de dieren high-tech fietsverbindingen
  22. 22. appels plukken tijdens het oogstseizoen
  23. 23. Recreatiegebieden in Transitie van naar mono-functioneel multi-functioneel passief actief recreatie belevenis
  24. 24. Recreatiegebied 3.0 belevenisgebied actieve beleving afwisselend flexibel, adaptief gemeenschappengroen en blauw zijn pijlers
  25. 25. Waarden en Dienstenbouwsteen van de groene economiecreëert waarden voor de groene economieeconomische diensten:gezondheid, welbevinden, kwaliteit van levenluchtkwaliteit, wateropvang, klimaatadaptatiewerkgelegenheid,
  26. 26. Vraaggericht vraaggerichte recreatie vraag is divers, flexibel en dynamisch voorkeuren gebruikers veranderen snel verschillende typen gebruikersflexibel gebruik vs diversiteit gebruikers
  27. 27. Diversiteit rust ruimte fietsen skaten race-fietsenwandelen hardlopen nordic-walkingkoffie drinken pannekoek eten overnachten
  28. 28. Anno 2012 in Zuid-Holland aanbod blijft achter bij vraag kwalitatief en kwantitatief tekort recreatie staat onder druk potentie is er om recreatie te versterken
  29. 29. Streefbeeld 2030 Zuid-Hollandsamenhangend, gevarieerd, verbindend, aantrekkelijkgoed bereikbaar via veilige routesonderling verbonden groengebiedenschoon, veilig en ecologisch veerkrachtignieuwe publiekstrekkers in groengebieden
  30. 30. Kanttekening bij Streefbeeldtransformatieve element ontbreekt meer van hetzelfde, alleen gevarieerder en betertransformatie naar belevenisgebiedenbelevenis, beleving vanuit gebiedseigen identiteittypen gebruikers nog niet gespecificeerd
  31. 31. Alternatief Streefbeeld11 belevenisgebieden die zijn verbondenelk belevenisgebied heeft icoonrecreatie op en om water (groen op het water)energielandschap, waterlandschapvoor diverseit aan gemeenschappen
  32. 32. Nieuw Verdienmodelwaardering van recreatieve dienstenecologische diensten: schone lucht, schoon water250 euro per kg NOx ; 50 euro per m2 voedsel ; 500 euro per m3 watereconomische diensten: werkgelegenheid, vestigingsfactor50.000 euro per ftesociale diensten: gezondheid, welbevinden, kwaliteit van leven100.000 euro per DALY
  33. 33. GebiedsbalansKosten investeringen transformatie onderhoud, beheer, exploitatieBaten monetaire ecologische waarden monetaire sociale waarden monetaire economische waarden
  34. 34. Sturing: Organisch Ontwikkelen ruimte bieden– mentale ruimte, juridische ruimte, financiële ruimte– belemmeringen wegnemen, netwerken bevorderen richting geven– agenderen vanuit ambitieuze vergezichten– heldere kaders voor duurzame recreatie ontwikkeling
  35. 35. Selectief Participatieprocesarena’s met koplopers voor recreatiegebiedenper recreatiegebied 1 arena met 15 koplopersburgers betrekken via crowdsourcinggeleidelijk aan draagvlakverbreding
  36. 36. Wat betekent dit voor rol van Provincie?
  37. 37. Sturing: organisch ontwikkelen ruimte bieden– faciliteren en stimuleren van eigen initiatief– belemmeringen wegnemen, netwerken bevorderen– mentale ruimte, juridische ruimte, financiële ruimte richting geven– investeren in en realiseren van collectieve voorzieningen– afstemmen van ontwikkelingen in meer samenhang– herformulering van leidende principes voor gebied
  38. 38. Faciliterende rol Provincie agenderen stimuleren verbinden schakelen organisch ontwikkelen
  39. 39. Co-Creatieontwikkelen met marktpartijeninnovatieruimte [regelluwe zone]binnen duurzaamheids kadersstap voor stap gebied duurzaam ontwikkelen
  40. 40. Conclusiessamenleving is in transitierecreatiegebieden transformeren in belevenisgebiedendynamisch, flexibel, iconisch, gemeenschappenco-creatie met private en maatschappelijke partnerstransitie vergt een faciliterende rol van provincie

  ×