20111005 rdm campus

351 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
351
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20111005 rdm campus

 1. 1. De Queeste van Duurzame Gebiedsontwikkeling Jan Rotmans RDM, 5 oktober
 2. 2. Duurzame Gebiedsontwikkeling slagveld van mislukte projecten Gebiedsontwikkeling in de 20ste eeuw aantallen woningen, kantoren, bedrijventerreinen als losse bouwstenen
 3. 3. Duurzame Gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling in de 21ste eeuw queeste nog weinig goede voorbeelden geen receptuur
 4. 4. Duurzame Gebiedsontwikkeling Oorzaken‐ verouderd paradigma [ruimtelijke ‘ordening’]‐ toegenomen complexiteit‐ verkeerde systeemprikkels‐ gebrekkige procesvoering
 5. 5. Platform DGO• initiatief van ministerie van I&M, Kennis voor Klimaat en Urgenda• beperkte duur: 2010 – 2013• doelen: – ontwikkeling integrale visie, spelregels, concepten DGO – stimulering duurzaamheid in gebiedspraktijken• missie: versnellen verduurzaming leefomgeving
 6. 6. PlatformledenWouter de Jong Peter van Rooy Thomas RauJan Rotmans Bas van de Griendt Rudy StroinkPier Vellinga Dorine Putman Jan HuijgenHans Verspoor Marjolein Demmers Henk SeinenCees Moons Marijn Schenk Anke van HalMarjan Minnesma Jan van der Meer Francine HoubenMarc Buiter Roger Cox Peter SchuthofTanja Klip‐Martin Pascal Lamberigts Arjan VerheulAlex van Oost Jaap DirkmaatEllen Nieuweboer Wim Hafkamp
 7. 7. gebied
 8. 8. Gebied levend organisme  met identiteit, ziel en DNAmet verleden, heden en toekomst is voortdurend in ontwikkeling
 9. 9. gebiedsontwikkeling
 10. 10. Gebiedsontwikkeling ‘ontwikkelen’ transformeren beheren
 11. 11. Gebied Transformeren‐ een gebied tot leven wekken een ‘bijna’ dood gebied tot bloei brengen‐ een gebied onomkeerbaar veranderen nieuwe functies toevoegen en oude laten afsterven ingrijpend, radicaal
 12. 12. Gebied Beheren‐ bestaande bouw hergebruiken ‘tuinieren’ in plaats van bouwen ‐ aanpassen aan nieuwe omstandigheden evolutionair en adaptief   incrementeel 
 13. 13. duurzaamheid
 14. 14. Duurzaamheid duurzaamheid is betwistbaar begrip  wat duurzaam is is tijds‐ en contextafhankelijkbeschaafd omgaan met onszelf, elkaar en wereldiets ontwikkelen waar niemand ooit meer vanaf wil
 15. 15. Duurzaamheid Hoe bepaal je wat duurzaam is en wat niet?  1. ontwikkel spelregels als richtingwijzers2. maak keuzes met een selecte groep stakeholdersco‐evolutionaire benadering: top‐down en bottom‐up
 16. 16. duurzame gebiedsontwikkeling
 17. 17. Duurzame Gebiedsontwikkeling zoektocht naar de identiteit van een gebied van waaruit de kernwaarden van een gebied elkaar maximaal kunnen versterken zodat een gebied zich organisch en in balans ontwikkelt
 18. 18. Duurzame Gebiedsontwikkelingmaximaal versterken van de kern gebiedswaardenwater, klimaat, milieu, energie, landschap, infrastructuur mobiliteit, economie, leefomgeving, identiteit, schoonheid balans tussen economische, sociaal‐culturele en ecologische gebiedswaarden NIET: compenseren van negatieve effecten
 19. 19. Methodiek voor duurzame gebiedsontwikkeling
 20. 20. Inhoud
 21. 21. Duurzame Gebiedsontwikkeling integrale gebieds analyseidentificeer de kerngebiedswaarden analyseer de verbanden tussen kerngebiedswaardenontwikkel een omgevingsanalyseontwerp spelregels voor een duurzame strategieformuleer wenkend perspectief voor gebied
 22. 22. Kerngebiedswaarden mobiliteitcultuurhistorie ecologie economie energie
 23. 23. Duurzame gebiedsontwikkeling ontwikkeling en verterking van kerngebiedswaarden uitdrukken in maatschappelijke waarden en  uiteindelijk in maatschappelijk rendement
 24. 24. Proces
 25. 25. Duurzame Gebiedsontwikkeling Selectieve Participatie richt je op koplopers creëer ruimte voor koplopers    co‐creatie tussen markt en overheid koppel visie aan actie
 26. 26. Organisch Ontwikkelen: cyclus  Probleemperceptie Identiteit van gebied Regionale arenaHerijking plannen Integrale visie op gebiedAmbitieuze beleidsagenda Toekomstagenda gebiedGebiedsmonitor Ontwikkelingspad Integraal ontwerpplan Duurzaamheids-projecten
 27. 27. Uitvoeringscyclus gebiedsontwikkelingsplan integraal Uitvoeringsplanleer ervaringen business Plan opschaling business Cases duurzaamheids Iconen
 28. 28. Procesaanpak organisch ontwikkelingstrajectzoek- en leerproces met koplopers uit samenlevinglange termijn duurzaamheidsvisie als kompasuitvoering stap-voor-stap met ruimte voor aanpassingenstart met kleinschalige iconen die de visie ondersteunen zoeken, leren, experimenteren
 29. 29. Procesaanpak• Klassieke aanpak • Transitie aanpak – gebiedsvisie – duurzaamheidsvisie – bestemmingsplan – experimenteerruimte – belangen- – koplopers, niche- vertegenwoordigers spelers – projecten – experimenten – compromis – controversieel – degelijk – uitdagend “7” “9”
 30. 30. Casus   Merwe‐Vierhavens
 31. 31. Merwehaven / Vierhavens woeste, sprankelende toekomstvisie voor Merwe-Vierhavens hoogwaardige woonmilieus en innovatieve bedrijvigheid vanuit duurzaamheids kader in Vierhavens: clean tech delta duurzame energie, afval, materialen, water, mobiliteit in Merwehaven: duurzame woonmilieus 5-10.000 mensen, communities, drijvende woonwijken
 32. 32. DNA Merwehaven / Vierhavensgenotype = water, internationale handel, stukgoed, vitaminen fenotype =  stoer, ruig, goed bereikbaar, vrij, uitzicht, iconentransitie van mono‐functioneel naar multi‐functioneel gebied functiemenging, wonen, werken én produceren, fijnmazig productief gebied: energie, voedsel, schoon water sluiten van kringlopen
 33. 33. Ingrediënten Visie• nieuwe havelingen – kenniswerkers / doendenkers / vakmensen / goudzoekers• waterstad – op en aan het water• clean tech delta – cluster van (middel)grote bedrijven en kennisinstellingen• trade zone – producten en kennis mede ontwikkeld door bedrijven uit BRICS‐landen• upcycling – van oude zooi wat mooiers maken
 34. 34. WORST CASE 8 2.0 PIER LOYDBEST CASE SCENARIO’SWORST CASE OASE STADS-BEST CASE 2010WORST CASE VRIJ- STAATBEST CASEWORST CASE CHINA LITTLEBEST CASE
 35. 35. Twee toekomstbeelden Vrijstaat Stadsoase
 36. 36. Stadsoase             VrijstaatStadsoase Vrijstaatidyllisch en harmonieus rauw en stoerwonen,werken, recreëren in eerst geld, dan gezelligheidharmoniealles lijkt te kloppen schuurt en klopt niet helemaalgezinnen en terugkeerders pioniers en goudzoekersgebied als coöperatie gebied dat investeringen trekt
 37. 37. Vrijstaatgebied dat investeringen aantrekt“eerst geld, dan gezelligheid”schuurt meer en klopt niet geheelrauw en stoergoudzoekers, pioniersspontaan, schijnbaar ongeorganiseerd
 38. 38. BIOMASSA CENTRALE
 39. 39. STADSOASE
 40. 40. Stadsoasegebied als cooperatiealles lijkt te kloppenwaardengemeenschappen die met elkaar wonen, werkengezinnen en mensen die eerder stad ontvlucht zijnzijn mede‐eigenaar van het gebiedsamenredzaamheidiedereen produceert; productie ingepast in het landschap
 41. 41. Evolutie• van Ruig naar Woest – pioniers en goudzoekers ontwikkelen gebied op eigen kracht  – vanuit vrije ruimte in ongedachte richtingen  – gebied wordt ‘strange actractor’ en trekt andere pioniers aan• van Woest naar Onweerstaanbaar – meer richting geven en uiteenlopende activiteiten verbinden  – investeren in omgevingskwaliteit en leefbaarheid – gezinnen en terugkeerders aantrekken – verschuiving van werken naar wonen en recreëren 
 42. 42. Sturing: Organisch Ontwikkelen ruimte bieden– faciliteren en stimuleren van eigen initiatief– belemmeringen wegnemen, netwerken bevorderen – mentale ruimte, juridische ruimte, financiële ruimte   richting geven– investeren in en realiseren van collectieve voorzieningen – afstemmen van ontwikkelingen in meer samenhang – herformulering van leidende principes voor gebied
 43. 43. Co‐Creatieontwikkelen met marktpartijeninnovatieruimte  [regelluwe zone]binnen duurzaamheids kadersstap voor stap gebied duurzaam ontwikkelen
 44. 44. Sturing:  organisch ontwikkelen ruimte bieden– faciliteren en stimuleren van eigen initiatief– belemmeringen wegnemen, netwerken bevorderen – mentale ruimte, juridische ruimte, financiële ruimte   richting geven– investeren in en realiseren van collectieve voorzieningen – afstemmen van ontwikkelingen in meer samenhang – herformulering van leidende principes voor gebied
 45. 45. Conclusies• duurzame gebiedsontwikkeling is een queeste • inhoud en proces zijn even belangrijk• spelregels nodig om duurzaamheid te bewaken• selectieve participatie biedt veel voordelen• organisch ontwikkelen: stapsgewijs met iconen als wijzer• Merwe‐Vierhavens is icoon voor Stadshavens Rotterdam Merwe‐Vierhavens als duurzame proeftuin 

×