20110202 friesland

454 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
454
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
56
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20110202 friesland

 1. 1. Staat van Frysl ân: 02-02-2011
 2. 2. Probleemperceptie Fryslân
 3. 3. Friese Ziel geaard in: water [stormvloeden, klimaatverandering] landschap [cultuurhistorisch weidelandschap] veldslagen [vrijheidsstrijd tegen indringers] geschiedenis doortrokken van opstanden en anarchie kleine, autonome gemeenschappen met zelfbestuur
 4. 4. Friese Ziel paradoxaal fier bescheiden innovatief conservatief praktisch intellectueel ingetogen emotioneel nuchter temperamentvol rationeel gevoelig
 5. 5. Fries Oergevoel komt voort uit gevoel voor: vrijheid en onafhankelijkheid water, natuur, ruimtelijkheid eigen taal, cultuur en historie uit zich in: eigenheid en zelfredzaamheid saamhorigheid en kleinschaligheid
 6. 6. Fries in Beweging Fries komt in beweging als: hem raakt in zijn oergevoel zo niet, dan: gaat het langs hem heen “ dan gaat de Fries ondergronds”
 7. 7. Gebrek aan Urgentie in Frieslân is gebrek aan urgentie op niveau van burger en van gemeenschap - duurzaamheidsprikkels raken oergevoel niet - overlevingsmechanisme zorgt voor ontkenning “ het valt wel mee in Fryslân, we hebben wel voor heter vuren gestaan”
 8. 8. Gebrek aan Urgentie gevoel ontbreekt “ als we nu niets doen hebben we over 20 jaar een heel groot probleem”
 9. 9. Conclusie Fries komt alleen in duurzame beweging van onderop en van binnenuit
 10. 10. Voorraad Analyse Fryslân
 11. 11. Voorraad Analyse Frysl ân <ul><li>Ontwikkeling van Zeeland in voorraden en stromen </li></ul>
 12. 12. Sociaal-cultureel kapitaal Fryslân <ul><li>Voorraden </li></ul><ul><ul><li>bevolkingssamenstelling </li></ul></ul><ul><ul><li>gezondheid </li></ul></ul><ul><ul><li>woningvoorraad </li></ul></ul><ul><ul><li>voorzieningenniveau </li></ul></ul><ul><ul><li>cultuur </li></ul></ul><ul><ul><li>taal </li></ul></ul><ul><ul><li>gemeenschapszin /zelfredzaamheid </li></ul></ul>
 13. 13. Friese bevolking Friese bevolkingsvoorraad neemt af vanaf 2025 daling sterkst in Noord(Oost)-Frieslân en eilanden bevolkingsdaling in sommige gemeenten meer dan 10% beroepsbevolking daalt tot 2030 met 8% bevolkingsdaling groter dan landelijk gemiddelde
 14. 14. Bevolkingsprognose naar regio
 15. 15. Friese bevolking vergrijzing sterker dan landelijk gemiddelde aantal 65+ers neemt met tweederde toe [+65.000] ontgroening sterker dan landelijk gemiddelde aantal jongeren 0-24 is laatste 10 jaar gedaald met 0.6% landelijk is aantal jongeren met 2.1% gestegen aantal jongeren daalt met 6.6% , landelijk met 3.1% grote verschillen tussen stad en platteland
 16. 16. Friese Voorzieningen scholen, ziekenhuizen, supermarkten, zorg, sport voorraad neemt af, maar minder sterk dan landelijk goed georganiseerd, kleinschalig, goed bereikbaar Maar: veel jongeren trekken weg uit landelijke dorpskernen voorzieningen niveau komt onder druk te staan
 17. 17. Economisch kapitaal Fryslân <ul><li>Voorraden </li></ul><ul><ul><li>toerisme en recreatie </li></ul></ul><ul><ul><li>landbouw </li></ul></ul><ul><ul><li>werkgelegenheid </li></ul></ul><ul><ul><li>kennis </li></ul></ul><ul><ul><li>economische vitaliteit </li></ul></ul>
 18. 18. Landbouw <ul><li>Fryslân was en is een landbouw provincie </li></ul><ul><li>bepalend voor economie en landschap </li></ul><ul><li>80% van vasteland is landbouwgrond </li></ul><ul><li>70% van landbouwgrond is voor melkveehouderij </li></ul><ul><li>aantal mensen in landbouw drastisch afgenomen </li></ul><ul><li>1980 10.000 boeren en tuinders </li></ul><ul><li>2010 6.500 boeren en tuinders (200 per jaar stoppen) </li></ul><ul><li>bijdrage aan economie drastisch afgenomen </li></ul><ul><li>5.5% bijdrage aan bruto regionaal product </li></ul><ul><li>6% bijdrage aan werkgelegenheid </li></ul><ul><li> </li></ul>
 19. 19. Kern Landbouw Probleem <ul><li>schaalvergroting zet door en technologische innovatie </li></ul><ul><li>steeds minder agrarische bedrijven blijven over </li></ul><ul><li>prijzen nog meer onder druk te staan </li></ul><ul><li>marges worden (te) klein </li></ul><ul><li>belang landbouw vs milieu, landschap, recreatie </li></ul><ul><li>radicale schaalvergroting die wereldwijd concurreert </li></ul><ul><li>aangepaste landbouw voor milieu, landschap, recreatie </li></ul><ul><li> </li></ul>
 20. 20. Kennis / Onderwijs <ul><li>voorraad Kennis stijgt maar is lager dan landelijk gemiddeld </li></ul><ul><li>opleidingsniveau van Fries relatief laag (23% hoog opgel) </li></ul><ul><li>kwaliteit onderwijsniveau op scholen is (te) laag </li></ul><ul><ul><li>achterblijvende onderwijskwaliteit (kleine scholen) </li></ul></ul><ul><ul><li>tekort aan ambitie en prestatiegerichtheid </li></ul></ul><ul><ul><li>onderadvisering naar voortgezet onderwijs </li></ul></ul><ul><li>kennisinfrastructuur zwak ontwikkeld </li></ul><ul><ul><li>uitzonderingen zijn WETSUS, Energy Valley </li></ul></ul><ul><li>onderinvestering in kennis en innovatie </li></ul>
 21. 21. Economische vitaliteit laatste 20 jaar: veelzijdiger, robuuster, minder grillig - kernzones ontwikkelen zich economisch redelijk (50% van bedrijven, 60% v/d werkgelegenheid) - leunt zwaar op traditionele sectoren - innoverend vermogen relatief laag: - veel MKB (75% van werkgelegenheid) - MKB vernieuwt wel, maar versnipperd - weinig onderzoek van grote kennisbedrijven - onderinvestering in R&D (0.5% t.o.v. 1% land.) - technologische ‘hot spots’ liggen niet in Fryslân
 22. 22. Economische vitaliteit <ul><li>macro-schaal </li></ul><ul><li>regionale bbp lager dan Nederlands gemiddelde </li></ul><ul><li>regionale inkomen lager dan Nederlands gem. </li></ul><ul><li>meso-schaal </li></ul><ul><li>diversiteit </li></ul><ul><li>innovatieve sectoren [water, energie, landbouw] </li></ul><ul><li>micro-schaal </li></ul><ul><li>middelgrote innovatieve bedrijven </li></ul><ul><li>probleem zit meer op macro- dan op meso-micro-niveau </li></ul>
 23. 23. Friese economische groei ontwikkeling Friese economische groei over 2000-2009 relatieve groei / bijdrage aan BRP Fryslân Overheid, zorg en onderwijs + 2.7% 21.8-24.5% Industrie - 0.4% Handel en horeca - 0.8% Zakelijke dienstverlening + 0.2% Bouw + 0.2% 6.5-6.7% Landbouw en visserij - 0.8% 6.5-5.7% Transport en communicatie - 0.1%
 24. 24. Economisch kapitaal Fryslân significant verbeterd en minder kwetsbaar grootste zorg is combinatie van: zwakke kennisinfrastructuur tekort schietend onderwijs laag innovatief vermogen achterblijvende technologische innovatie wat wordt nieuwe motor van Friese economie?
 25. 25. Ecologisch kapitaal Fryslân <ul><li>Voorraden </li></ul><ul><ul><li>luchtkwaliteit </li></ul></ul><ul><ul><li>bodemkwaliteit </li></ul></ul><ul><ul><li>waterkwaliteit </li></ul></ul><ul><ul><li>biodiversiteit </li></ul></ul><ul><ul><li>r uimtelijke kwaliteit </li></ul></ul>
 26. 26. Ruimtelijke Kwaliteit Fryslân heeft mooiste landschap van Nederland cultuurhistorische landschap, bossen, natuurgeb. aaneengesloten oude weidelandschappen terpenlandschap, kronkelsloten Friese streekeigen boerderijbouw Maar….
 27. 27. Karakteristiek Fries landschap verdwijnt <ul><li>door: </li></ul><ul><li>schaal vergroting in de landbouw </li></ul><ul><li>uitbreiding steden en bedrijventerreinen </li></ul><ul><li>ruimtelijke planologie </li></ul><ul><li> gevolgen: </li></ul><ul><li>aantasting Friese cultuur </li></ul><ul><li>minder aantrekkingskracht toerisme / recreatie </li></ul><ul><li>verlies aan flora/fauna </li></ul>
 28. 28. Stand Ecologisch Kapitaal leefomgevingskwaliteit uitstekend karakteristieke Friese landschap ernstig aangetast tast flora en fauna diversiteit aan bedreigt de Friese cultuur verzwakt de economie
 29. 29. Integraal Beeld Fries kapitaal kracht zit in de combinatie van het sociaal-cultureel en ecologisch kapitaal Friese cultuur wordt gevormd door het oergevoel voor water, natuur, ruimte in combinatie met eigen taal, cultuur en historie economisch kapitaal is verbeterd maar is kwetsbaar en toe aan herijking aantasting landschap verzwakt economie en onderbenutte kennis, innovatie en ambitie bedreigen de economie ook
 30. 30. Ergo Quo Vadis Fryslân?

×