Successfully reported this slideshow.

Co je jednoduché bankovnictví

0

Share

Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 9
1 of 9

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Co je jednoduché bankovnictví

  1. 1. Co je jednoduché bankovnictví Srpen 2010
  2. 2. Co vám chceme říct <ul><ul><li>O jednoduchém bankovnictví stručně a jasně </li></ul></ul><ul><ul><li>Ukážeme i kousek historie </li></ul></ul><ul><ul><li>Proč se o jednoduché bankovnictví zajímat </li></ul></ul><ul><ul><li>Co s tím uděláme a jak se můžete zapojit </li></ul></ul><ul><li>Tak pojďme na to  </li></ul>Jednoduchebankovnictvi.cz
  3. 3. Jednoduché bankovnictví stručně <ul><li>Jednoduché bankovnictví (simple banking)  znamená přizpůsobení dnešních složitých bankovních služeb moderním klientům, kteří používají běžně internet, Facebook, iPhone. </li></ul><ul><li>Jednoduché bankovnictví je: </li></ul><ul><ul><li>zákaznicky jednoduché a rychlé </li></ul></ul><ul><ul><li>za férovou cenu </li></ul></ul><ul><ul><li>bez zbytečných funkcí a skrytých poplatků za ně </li></ul></ul><ul><ul><li>se zapojením komunity, která poradí s financemi </li></ul></ul><ul><li>Jednoduché bankovnictví je pro: </li></ul><ul><ul><li>pro mladé uživatele (ne věkem, ale přístupem ke službám - vše rychle a jednoduše) </li></ul></ul><ul><ul><li>pro koncové zákazníky a živnostníky a malé firmy </li></ul></ul>Jednoduchebankovnictvi.cz
  4. 4. Základy jednoduchého bankovnictví <ul><li>O čem je jednoduché bankovnictví? To nejlépe vystihují tyto 4 body: </li></ul><ul><li>         Jednoduché </li></ul><ul><li>Je pro uživatele přístupné, srozumitelné a jednoduše ovladatelné. Stručně: přesně podle zásady &quot;náš zákazník, náš pán&quot;. </li></ul><ul><li>         Rychlé </li></ul><ul><li>Jsme zákazníci, kteří nesnášejí fronty a dlouhá čekání. Pokud používám mobil, chci provést platbu na 2 kliky. Pokud jsem na pobočce, nechci čekat půl hodiny. </li></ul><ul><li>         Za férové poplatky </li></ul><ul><li>Za služby chceme platit odpovídající cenu a především: vědět, za co platíme. Nechceme žádné dvacetistránkové ceníky. </li></ul><ul><li>         Se zapojením komunity </li></ul><ul><li>Peníze jsou soukromá věc, ale s jejich správou, nákupy nebo dary na dobročinné účely se chci poradit s přáteli nebo širší komunitou, včetně bankéřů. V době Facebooku běžná věc. </li></ul>Jednoduchebankovnictvi.cz
  5. 5. Kousek historie Jednoduchebankovnictvi.cz Podívejme se několik let zpátky, jaké měly banky očekávání a jak jsme jednali my, kllienti. Všimněte si, jak se rozcházela očekávání s realitou - ten rozdíl nás vede k myšlence jednoduchého bankovnictví ... Rok Očekávání bank Skutečnost - jak se chovali klienti 2000 <ul><ul><li>telefonní bankovnictví používá významná část klientů, internetové bankovnictví rozjedeme </li></ul></ul><ul><ul><li>zvyšíme se zájem o složitější produkty (úvěry, pojištění, ...) </li></ul></ul><ul><ul><li>internet pouze pro pár technologických nadšenců, většina lidí chodí na pobočky </li></ul></ul><ul><ul><li>banka jako polštář - ukládáme úspory a platíme </li></ul></ul>2005 <ul><ul><li>internetové a mobilní bankovnictví používá významná část klientů </li></ul></ul><ul><ul><li>prodáme klientům co nejvíc produktů </li></ul></ul><ul><ul><li>masový přechod na telefonní bankovnictví, pobočky stále centrem služeb </li></ul></ul><ul><ul><li>zvyšuje se zájem o složitější produkty (úvěry, pojištění, ...) </li></ul></ul>2010 <ul><ul><li>internetové a mobilní bankovnictví používá významná část klientů </li></ul></ul><ul><ul><li>prodáme klientům co nejvíc produktů </li></ul></ul><ul><ul><li>internetové a mobilní bankovnictví používá významná část klientů </li></ul></ul><ul><ul><li>klienti kupují složitější produkty, prodej je rájem pro poradce, klienti produktům nerozumí </li></ul></ul>
  6. 6. Očekávání klientů v roce 2010 <ul><li>Pojďme si nyní srovnat očekávání uživatelů internetu, Facebooku, iPhonu v polovině roku 2010. Očekávání, která se často mění v rozčarování při pohledu na nabídku bank ... </li></ul>Jednoduchebankovnictvi.cz Situace na bankovním trhu Očekávání uživatelů a realita <ul><ul><li>internetové bankovnictví je široce používaná služba kanál </li></ul></ul><ul><ul><li>další platební služby (PayPal, PaySec, ap.) jsou používány omezeně </li></ul></ul><ul><ul><li>banka rovná se změť nepřehledných služeb, kvůli kterým musí klienti chodit na pobočku nebo za poradcem </li></ul></ul><ul><ul><li>Bankovnictví má špatné jméno (i bez krize), pro klienty jsou to dodavatelé, kteří jim neporadí a chtějí je oškubat </li></ul></ul><ul><ul><li>jsme generace Facebooku, nevíme, co jsou složenky a papírové výpisy </li></ul></ul><ul><ul><li>Peníze spravujeme přes internet/mobil, proč musíme vše přebírat/podepisovat na pobočce? </li></ul></ul><ul><ul><li>proč jsou všechny služby tak složité a mezi sebou neporovnatelné (ano, rozumíme, je to obchodní záměr) </li></ul></ul><ul><li>Přitom chceme pouze: </li></ul><ul><ul><li>Jednoduše platit (bez omezení hranicemi) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mít platební kartu </li></ul></ul><ul><ul><li>Získat jednoduše půjčku </li></ul></ul><ul><ul><li>Důvěryhodného bankéře, který nám poradí se správou osobních financí </li></ul></ul><ul><ul><li>Bavit se o financích s přáteli </li></ul></ul>
  7. 7. Proč jednoduché bankovnictví <ul><li>Dnešní přístup bank nám vadí. A to hodně. Proč? </li></ul><ul><ul><li>Nejsme pro ně zákazníky </li></ul></ul><ul><li>(Tip: Kdy naposledy vám napsal nebo zavolal bankéř, aby sám od sebe poradil?) </li></ul><ul><ul><li>Jejich služby jsou složité a nesrozumitelné </li></ul></ul><ul><li>(Tip: Jak vám může bankovní úředník na pobočce poradit, když se sám v produktech nevyzná a ani nemůže?) </li></ul><ul><ul><li>Nabízejí nám služby, které nechceme </li></ul></ul><ul><li>(Tip: Rozumíte měsíčním výpisům, za co a proč platíte?) </li></ul><ul><ul><li>Zaostávají ve zprostředkování informací, v uživatelské přívětivosti </li></ul></ul><ul><li>(Tip: Vyznáte se ve Vašem internetovém bankovnictví?) </li></ul><ul><li>Chceme změnit dnešní podobu bankovnictví a společně s internetovou komunitou tuto změnu popsat v Manifestu jednoduchého bankovnictví a přednést bankéřům </li></ul>Jednoduchebankovnictvi.cz
  8. 8. Co uděláme s Manifestem <ul><ul><li>srpen 2010 - návrh Manifestu jednoduchého bankovnictví </li></ul></ul><ul><ul><li>září 2010 - příspěvky uživatelů, jejich kategorizace, hlasování pro jednotlivé body </li></ul></ul><ul><ul><li>říjen a listopad 2010 - druhý návrh Manifestu, publikování, prezentace bankéřům </li></ul></ul>Jednoduchebankovnictvi.cz
  9. 9. Kontakt <ul><li>Manifest jednoduchého bankovnictví je činností Jana Pálky a Pepe Rafaje. Je to naše soukromá aktivita. Byli jsme u začátků Expandia Banky (později eBanky) a u začátků mikroplateb (I LIKE Q). V obou případech hráli při návrhu systémů velkou roli jejich uživatelé. Stejně přistupujeme k Manifestu. </li></ul><ul><li>Kontakt na nás: </li></ul><ul><li>Jan Pálka - palka@ keyelements.org </li></ul><ul><li>Pepe Rafaj - pepe.rafaj@gmail.com,  LinkedIn </li></ul><ul><li>www.jednoduchebankovnictvi.cz </li></ul>Jednoduchebankovnictvi.cz

×