Utlån av ebøker i folkebibliotek, status og fremtidsutsikter

800 views

Published on

Foredrag holdt på Litteratursymposiet i Odda 12. oktober 2011

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
800
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Utlån av ebøker i folkebibliotek, status og fremtidsutsikter

 1. 1. Utlån av ebøker i folkebibliotek, status og fremtidsutsikter Litteratursymposiet, Odda 2011 Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek
 2. 2. om prosjektet• nasjonalt pilotprosjekt for utlån av ebøker•i første omgang: norsk skjønnlitteratur• støttet av ABM-utvikling/NB (tilsammen 1,6 MNOK)• 2009:lukket pilottesting 2010: utlån til vanlige lånere 2011: forbedre tjenesten, mer innhold, kobling mot bibsyst• et Buskerud-prosjekt: Drammen, Kongsberg og Nore og Uvdal• teknisk leverandør: CappelenDamm/digitalbok.no
 3. 3. hva er e-lån?• utlån av ebøker fra biblioteket• 1: via en nettside (utlånsportal) 2: Rett til nettbrett• dekryptering skjer på lånerens datamaskin/brett• ila året: direkte nedlastning til lesebrett som er på nett, fungerer allerede for iPad og Android• tilknyttet vanlige lånekort• boka leveres ikke tilbake - den slutter å virke
 4. 4. Brett vi har lånt ut: Cybook Gen 3 Hanlin V60
 5. 5. Sony 300 og 600
 6. 6. Mange lånere brukeriPad, vi låner ikke ut
 7. 7. vet vi at dette kommer?
 8. 8. • ja, det ser slik ut• USA: har kommet• Amazon Kindle: eksistert i tre år• Amazon selger mer ebøker enn papir• 2008: 1,2% 2009: 3,3% 2010: 8,3% 2011: 15-20% av det totale USA- bokmarkedet (AAP)• UK: 2010 6% av totalsalget av bøker. 300% vekst i 2010. (PA)• kindle-kundene kjøper langt flere bøker enn andre• priser: fra 50,- til 120,- NOK for bestsellere++• ny bok på under 60 sekunder• det kommer, men når og i hvilken form vet vi enda ikke
 9. 9. skal biblioteket drive med dette?• like selvfølgelig som papirbøker• fremtidens kanal for utlån• ta en tydelig posisjon tidlig• låne ut lesebrett - unngå teknologikløft• nå nye brukergrupper• men: ebøker ikke noe mål i seg selv
 10. 10. ebøker sett med bibliotekets øyne• vårt hovedmål er å skaffe lånerne gode vilkår• vi skal gjøre informasjon og litteratur tilgjengelig for alle, på best mulig måte• vi forstår at de som produserer innholdet skal ha betalt• vi skaper gode lesere og vi markedsfører bøker
 11. 11. Bakgrunn:Få på plass noen prinsipper, talebibliotekenes sak, dialog med de andreaktørene i bransjen•Åndsverksloven•NBFs utvalg for ebøker i bibliotek•Prinsipper
 12. 12. Prinsippene1.Ingen forskjeller mellom utvalget som er til salgs og utvalget som er til låns. Ebøker ment forallmennmarkedet kan også kjøpes inn av bibliotek.
 13. 13. Prinsippene2.Ingen karantenetid. Når e-boka er til salgs skal denogså kunne lånes ut.
 14. 14. Prinsippene3.Valgfrihet. Bibliotekene må få selv få prioriterehvilke bøker de ønsker å tilby sine lånere.
 15. 15. Prinsippene4.Plattformuavhengighet. Ebøkene som bibliotekenetilbyr må etterstrebe å kunne leses på så mangetilgjengelige plattformer som mulig.
 16. 16. Prinsippene5.Biblioteket skal tilfredsstille bokbransjensstandardkrav til kopibeskyttelse.
 17. 17. Prinsippene6.Ebøker som er innkjøpt i perioden bokavtalengjelder må kunne lånes ut til en låner av gangenet ubegrenset antall ganger.
 18. 18. må på plass• innkjøpsordning for ebøker• avklaringer rundt fri lånerett/fjernlån• hva skal skje med samlingene og eierskap?• oppdatert lov om åndsverk?• hva blir NBs rolle? - «Nasjonal base» - ansvar for nasjonale avtaler - ikke-kommersiell, men likevel en aktør?
 19. 19. Innkjøpsordning i 2012• «e-fond» prøveordning i 2012● Håper på 150 nye bøker● 5-6 bibliotek vil delta● Følger «papirutlånmodellen»● Staten finansierer● Begrenses til lokale lånere● 30 eks av k-fond vil være e-fond● Stadig flere forlag på Apple ibooks●● nrk_kulturnytt_2011-1011-0900_6345392049.mp3●●
 20. 20. vil eboka erstatte pboka?
 21. 21. • nei• først en marginal tilleggskanal• vil leve side om side i mange år• den fysiske bokhylla vil alltid eksistere• for storkonsumenter av litteratur• svaksynte - eldre• som er åpne for ny teknologi• som reiser mye
 22. 22. noen erfaringer• alle lesebrett utlånt på to dager (65 stk.)• i starten venteliste på brett• ca. 1500 utlån av ebøker så langt• utlån av lesebrett - lav terskel for å prøve
 23. 23. mer erfaringerUtlån av lesebrett:•kjønnsfordeling 55/45 kvinner/menn•10% utenbys lånere (med hindre)•hovedtyngde alder: 30-60 (80%)•største aldersgruppe: 50-60 (30%)•flere over 70 enn under 30
 24. 24. praktiske utfordringer• det virker• en del synes det er litt klønete• varierende kompetansenivå• utlån av lesebrett gjør det hele litt mer komplisert• biblioteket som helpdesk - ønsker vi det?• forventninger til service i biblioteket• framtidige løsninger er heldigvis enklere
 25. 25. om forretningsmodeller: en bok - en låner• overføring av modellen fra papir• biblioteket kjøper inn et antall lisenser av hver tittel• låner ut til en låner av gangen• ventelister når utlånt• «beklager, fila er utlånt»
 26. 26. forretningsmodeller: betaling per utlån• «den svenske modellen»• veldig god utnyttelse av begrensede midler• ingen ventelister• lavere terskel for kjøp + mindre digital kassering• frykt for å kannibalisere ebok-salget• men: begrensninger trengs• vil folk eie boka uansett?
 27. 27. forretningsmodeller kombinasjon av de to• max antall parallelle utlån for bestsellere/nyheter• frontlist/backlist?• pris per utlån for alt annet• gir fleksibilitet og oversikt• føles trygg for forlagene (?)• mindre fare for påvirkning av salget
 28. 28. har ikke fasiten• men det bør være lov å tenke nytt• vi bør forsøke forskjellige modeller i dag• vi bør stille noen krav• HarperCollins: digital slitasje/26 utlån• historien har vist at det er klokt å spille på lag med teknologien• sitter Kulturrådet med nøkkelen?
 29. 29. forholdet bibliotek-forlag• egentlig har vi alt å tjene på å samarbeide• vi bør få til løsninger som funker for de som konsumerer litteratur• vi bør få til løsninger som funker for de som produserer litteratur• sammen lager vi gode lesere - også digitalt
 30. 30. Sverigehttp://www.kb.se/aktuellt/nyheter/2011/E-bocker-pa-bibliotek-blir-kostsamt/
 31. 31. Danmarkhttp://bogmarkedet.dk/nyheder/ny-aftale-om-udl%C3%A5n-af-e-b%C3%B8ger
 32. 32. Takk for meg!http://ebok.dbib.no/

×