Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Om statistikk i fagforum vgs

206 views

Published on

Innlegg om statistikk i fagforum for skolebibliotekarer i videregående skole i Buskerud

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Om statistikk i fagforum vgs

 1. 1. Argumentér med statistikk Fagforum vgs Buskerud, 13. desember 2017 Jannicke Røgler, rådgiver ved Buskerud fylkesbibliotek
 2. 2. Stikkord › Fylkesbibliotekets nettsider › Bibliotekutvikling.no – statistikkrapportering • Behov for revidering › Omløpsbegrepet › Bibliotekindeks › Google site: Statistikk i praksis • Lærebok om statistikk • Trafikktelling › KOSTRA – ny løsning våren 2018
 3. 3. › Sannsynlighet for at bibliotekaryrket blir tatt over av datamaskiner innen 2035
 4. 4. Papirboka beholder sin posisjon, men…
 5. 5. Med argumenter, handling, planer, strategier og kompetanseutvikling skal landet bygges
 6. 6. https://buskerud.fylkesbibl.no/statistikk-2/
 7. 7. Bibliotekutvikling.no
 8. 8. http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/allt-om- biblioteksstatistiken/
 9. 9. http://bibstat.kb.se/reports
 10. 10. Artikkel om omløp i NTIK
 11. 11. Omløpsbegrepet › Omløpstallet er utlånet delt på bestanden › Omløpstallet er et mål for den faktiske bruken av en samling › Et omløpstall på 2,0 betyr at bøkene i gjennomsnitt lånes ut to ganger i året › Omløpstallet bør bygge på antall førstegangsutlån. En fornyelse må betraktes som en forlenget utlånsperiode › Omløpstallet kan betraktes som et operativt signal for kvaliteten på drift og samlingsutvikling i det enkelte bibliotek › Lave omløpstall er et varsel om at tiltak bør settes inn
 12. 12. Anbefaling for hele boksamlingen Minimum Tilfredsstillende Utmerket Storbyer 1,0 1,5 2,0 Over 20 tusen 0,8 1,3 1,8 10-20 tusen 0,6 1,1 1,6 • Terskelverdiene er basert på skjønn • Beregnet av dagens netto omløpstall • Faste verdier som kan være oppnåelige for alle bibliotek i løpet av fire-fem år • Forslaget er basert på faste avstander mellom kommunegrupper og mellom ambisjonsnivåer
 13. 13. Anbefaling barn/voksen fag/skjønn Innbyggere Barn skjønn M-T-U Voksen skjønn M-T-U Barn fag M-T-U Voksen fag M-T-U Storbyer 1,5 - 2,0 - 2,5 1,0 - 1,5 - 2,0 0,8 - 1,3 - 1,8 0,6 - 1,1 - 1,6 Over 20 tusen 1,3 - 1,8 - 2,3 0,9 - 1,4 - 1,9 0,7 - 1,2 - 1,7 0,4 - 0,9 - 1,4 10-20 tusen 1,2 - 1,7 - 2,2 0,8 - 1,3 - 1,8 0,7 - 1,2 - 1,7 0,4 - 0,9 - 1,4 M – Minimum T – Tilfredstillende U - Utmerket
 14. 14. Hvorfor måle bruken av nettsider › Mål - monitorere over tid › Analyser - forstå brukerne og deres atferd › Utvikle - forbedre dine nettsteder og tjenester › Resultat - økt brukervennlighet og relevans
 15. 15. Hvorfor måle på nasjonalt nivå? › Skape økt bevissthet om betydningen av nettsidene › Return of Investment › Sammenligninger med andre bibliotek og land › Måle effekten av felles kampanjer › Måle utvikling over tid › Profesjonalisering av digitale tjenester
 16. 16. Norsk bibliotekindeks består av følgende deler: › Hovedsiden for indeksen og admin › Piwik brukes til å samle inn data og som analyseverktøy for det enkelte bibliotek › Hjelpesider
 17. 17. Takk for oppmerksomheten Slideshare.net/janniro Jannicke.rogler@biblforb.no janniro@gmail.com
 18. 18. Referanser: › http://kulturradet.no/litteratur/vis-publikasjon/- /asset_publisher/jID5/content/publikasjon-innkj%C3%B8psordningen-for- sakprosa › Røgler og Høiviks artikkel i NTIK http://ntik.dk/2015/Nr3/Hoeivik.pdf › Bilder fra kasseringer: https://www.flickr.com/photos/buskfyb/collections/72157623334641144/ › SAMSTAT http://samstat.wordpress.com/ › Jakten på det unike – statistikk https://sites.google.com/site/bibliotekindeksoslofjord/ › https://trangtihylla.wordpress.com/

×