Verksted i samlingsutvikling Vadsø

368 views

Published on

Verksted holdt i Vadsø folkebibliotek 22. januar 2013 for ansatte i Vadsø.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
368
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Verksted i samlingsutvikling Vadsø

 1. 1. Verksted i samlingsutvikling©Sonja Siltala Vadsø 22. januar 2013 Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek
 2. 2. Litt om meg* Master i bibliotekfag* Deltager på 1. bibliotekar-programmet ved HiOA siden 2009* Snart 23 år som bibliotekar* IKT-rådgiver på Buskerud fylkesbibliotek siste 6årene* Hovedstyret i NBF, medlem av IFLAs seksjon foreducation and training* Leder Buskerudgeriljaen* Blogg: http://jannicke.webloft.no* Slideshare: http://www.slideshare.net/janniro
 3. 3. Egenkasseringskandidat
 4. 4. Biblioteksjefen hviler ut!
 5. 5. Samlingsutvikling – kassering Inkluderer:Samlingsutvikling dekker Planleggingkjerneaktiviteten i biblioteket Evaluering Innkjøp KasseringSamlingsutviklingen er i sitt Fjernlånvesen dynamisk og endrer seg Formidlingi takt medsamfunnsutviklingen. (Byberg, 2006).
 6. 6. Tre bibliotekledere forteller Effekt av kassering
 7. 7. Hva sier loven? § 1. Målsetting• Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.
 8. 8. Universell Utforming• Er avstanden mellom reolene minimum 1,5 m?• Er høyde for reoler/utstillingsstativ 1,5 m, maksimum 1,8 m?• Er høyden til laveste reol/utstillingsstativ minimum 0,3 m?• Østfold er prøvefylke for UU:• http://www.of.fylkesbibl.no/2010/10/11/universell-utforming-i-biblio
 9. 9. GruppesamtaleHva oppnår vi ved åredusere boksamlingene?
 10. 10. Resultat av summing Vadsø• Gleder seg til å få bøkene enklere inn i hylla.• At de nye bøkene ikke blir borte i alt det gamle.• Ser veldig fint ut med hyller som ikke er fulle.• Håper å få kassert 30 000 bøker.• Største biblioteket i Øst- Finnmark, noe som forplikter i forhold til samlingens størrelse.• Smale titler som aldri har vært lånt ut.• Legge bedre til rette for gressing for å finne litteratur ved å vandre langs med hyllene.
 11. 11. Plan for samlingsutviklingUlike strategier på samlingsutvikling:1. Fortsetter som før og kasserer når hylla er full2. Tilpasser bestanden etter brukernes faktiske behov - Kjøper på etterspørsel og måler bruken avlitteraturen3. Løfter fram og eksponerer mangfoldet av litteraturForslag:Kombinasjon av 2. og 3.
 12. 12. Overordnet mål for samlingsutvikling i Bærum bibliotek side1Mål for samlingsutvikling utarbeidet i år 2000.Bærum bibliotek skal: * etter faglig vurdering anskaffe materiale som er kritisk, informativ og allsidig * i sin utvikling av samlingene tilstrebe et variert og bredt utvalg innen sjangere og materialtyper for alle kategorier bibliotekbrukere til fritidsbruk, studier og faglig fordypning * bruke og vise vei til digitale informasjonsressurser som supplement og alternativ til tradisjonelle kilderhttp://bibliotek.baerum.kommune.no/Om_biblioteket/samlingsutvikling/
 13. 13. Plan for samlingsutvikling Bærum side 2for å * fremme demokratisk debatt og interesse for kultur og samfunnsutvikling * fremme leselyst og leseglede * være en sentral støtte for kommunens innbyggere i utdanningssamfunnetved at * bibliotekets samlinger er lett tilgjengelige med tydelig skilting og publikumsvennlige åpningstider * bibliotekets databaser er tilgjengelige for brukerne via internett, at de har gode søkefunksjoner og et brukervennlig grensesnitt * bibliotekets personale oppfyller brukergarantiens krav til service
 14. 14. https://www.ullensaker.kommune.no/Virksomheter/Ullensaker-bibliotek/Om-biblioteket/Plan-for-samlingsutvikling/
 15. 15. Ullensakers rutine for kasseringhttps://www.ullensaker.kommune.no/Documents/Ullensaker%20dokumenter/Internett/Kultur%20og%20fritid/Biblioteket/Rutiner%20for%20kassering%20og%20gaver.pdf
 16. 16. Ullensakers rutine for kassering
 17. 17. Ullensakers rutine for kassering
 18. 18. Lokalhistorie● Utslitte eksemplarer eller manglende sider● Vurder reparering● Hva finnes digitalt● Hvor lokal er lokalhistorien● Digitalisering● Billedsamlinger
 19. 19. Teknikker– Omløpshastighet – utlån delt på bestand • Omløp Vadsø: • https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AuOlYqbei2XkdHZmY1ZGVDZFcno3S3MzRjZYbnBob1E • Summing om tallenes tale
 20. 20. Tord Høivik sier dette om omløpshastigheten:Omløpstallet - utlånet delt på bestanden - viser i hvilken grad samlingene blir brukt.For å benytte omløpstallene i praktisk planlegging, bør vi studere de ulikedelsamlingene.Vanligvis vil elektroniske og digitale medier - musikk, lydbøker, DVD-er, osv. - ha høyeomløpstall, fra tre og helt opp til ti-tolv utlån pr. år.Omløpstallene for bøker ligger langt lavere - og ofte mye lavere enn det som er fagligforsvarlig.I Danmark blir gjennomsnittsboka lånt ut to ganger i året. Norge ligger under ett-tallet.Da blir biblioteket mer et boklager enn et sted for boklesing.Se Plinius for å lese mer og sammenligne eget bibliotek:http://plinius.wordpress.com/2008/01/29/p-2408/#more-1406
 21. 21. IFLA sier det slik: 1. Som ei generell retningslinje bør ei etablert boksamlingha mellom 2 og 3 bok pr. innbyggjar. 2. Store samlingar er ikkje synonymt med gode samlingar,særleg ikkje i den nye digitale verda. 3. Det er viktigare at samlinga fyller behova tillokalsamfunnet enn at ho er så stor som mogleg.4. Ei mindre samling med høg kvalitet blir brukt meir enn eistor samling der mange av bøkene er gamle, slitne ogutdaterte, for dei nyare titlane kan lett bli borte blant det eldrematerialet.«I Norge 2011 ville punkt 1 innebære en reduksjon avboksamlingene fra 18,7 millioner til et sted mellom 10 og 15millioner bind».
 22. 22.   CREW, manual for kassering http://www.tsl.state.tx.us/ld/pubs/crew/crewmethod08.pdf
 23. 23. Crewinorge.org
 24. 24. Norsk utgave av CREW• Norsk versjon 2011• Praktisk verktøy• Gir deg argumentene• Viktigheten av planlegging• Kassering – en del av daglig drift• Viktigheten av å kjenne egen samling og brukere• Plan for samlingsutvikling
 25. 25. Hvorfor kassere og hvorfor CREW?Seks fordeler med kassering:Du sparer plass. Hylleplass koster penger på mange ulike måter. Brukplassen til andre ting. Du sparer alle for tid. Brukere som leter på hyllene og ansatte som heletiden må rokkere om på hyllene, bruker mye ekstra tid.Du får en mer tiltalende samling. Gjennom å bytte ut fillete og skitnebøker får du en mye mer attraktiv samling. Mange bibliotek kan fortellehistorier om lånere som tror at det er kjøpt inn mye nytt, fordi det gjennomkassering har blitt mer lys, luft og plass til bøkene. Du er med på å bedre ditt biblioteks rennome. Gjennom å ha samlingermed oppdatert innhold, bygger du tillit blant brukerne.Du vil holde deg oppdatert på samlingens behov. Ved kontinuerligkassering vil du ha svært god kjennskap til samlingens beskaffenhet. Du vilenklere holde oversikt over ting som forsvinner fra samlingen. Du får hele tiden informasjon om samlingens styrker og svakheter.Dette er nyttig når du skal gjøre nyanskaffelser og vurdere f. eks mottak avgaver. 
 26. 26.  CREW – MUSTIE M = Misleading. Misvisende. Her inngår også faktafeil U = Ugly. Utslitte, stygge bøker som ikke lenger kan repareres S = Superseded. Avløst eller erstattet av ny utgave T = Trivial. Triviell litteratur som ikke lenger er populær I = Irrelevant. Ikke lenger relevant for brukerne E = Elsewhere. Materialet er enkelt å få tak i andre steder f. eks gjennom fjernlån eller i elektronisk form
 27. 27. CREW - DeweyHver Dewey klasse har tre ulike formler: • Siste utgave. Antall år siden siste utgave (sier noe om hvor gammelt innholdet i boka er) • Brukerkategorien. Hvor lang tid boka har vært på biblioteket uten å ha vært i bruk (antall år siden siste gang boka ble registrert som utlånt) • MUSTIEFor eksempel betyr «8/3/MUSTIE»: Vurder kassering forbøker i denne klassen når siste utgave er eldre enn 8 år,og/eller siste utlån var lenger enn tre år siden, og/eller bokaoppfyller en eller flere faktorer etter MUSTIE.
 28. 28. Hvor gamle skalreisehåndbøker være før de kasseres?
 29. 29. CREW - barnebøker Skjønnlitteratur Når det gjelder skjønnlitteratur for barn, kan du ta kraftig i. Selv om en del titler brukes i skolesammenheng, er størstedelen av bruken lystlesning.Faglitteratur Noen tror at noe er bedre enn ingenting. Som konsekvens står det derfor mye foreldet og ukurant litteratur på hyllene til stor irritasjon for brukerne. Å gi skoleelever informasjon som ikke lenger er korrekt, kan medføre lavere karakter på innleveringer og andre skoleoppgaver. Foreldet informasjon gir også et feil bilde av et tema, og kan resultere i mindre respekt for bibliotekets ekspertise. Foreldre, lærere og barn vil kunne stille spørsmål ved hele boksamlingen når de får slike erfaringer. Det er bedre å mangle informasjon på et område, enn å ha feil informasjon på hylla.
 30. 30. Copyright. http://www.runeguneriussen.no/
 31. 31. Sjekkliste – faktorer å ta hensyn til ved kasseringFor alle materialtyper skal man ta hensyn til følgende :Dato—når ble eksemplaret publisert? Når ble eksemplaret innlemmet i samlingen?Forfatter—blir forfatteren fremdeles lest, eller er det trolig at han vil bli lest iframtiden? Er dette et av forfatterens dårligere verk?Utgiver—ble boken utgitt på eget forlag eller utgitt av noen som har stilt mindre kravtil editering og trykkekvalitet?Fysisk tilstad—finnes det faktorer som gjør eksemplaret lite attraktivt?Dubletter—finnes andre eksemplarer som er i bedre fysisk stand?Finnes det andre bøker om samme emne i samlingen —dersom denne bokenkasseres, hvilke andre titler er tilgjengelig?Kostnad ved å kjøpe inn nytt— er det mulig med nyinnkjøp av samme tittel? Vardette et kostbart innkjøp som det vil lønne seg å binde inn på nytt, i stedet for å kjøpeny?Hylletid—hvor lenge har eksemplaret stått på hylla uten å være i sirkulasjon?Relevans i lokalsamfunnet—er materialet av interesse i lokalsamfunnet?
 32. 32. Hvor mye skal jeg kassere og når?Men hvor mye er nok? Er det mulig å kassere for mye? Somgenerell regel bør du kassere omtrent det samme antall som dulegger til samlingen årlig. Unntaket er dersom biblioteket er i enoppbyggingsfase. Antall tilgjengelige hyller markerer øvre grensefor antall medier. 1 bok inn1 bok utEn tommelfingerregel benyttet av mange amerikanskebibliotekarer er å kassere ca 5% årlig. På den måten vilsamlingen skiftes ut hvert tyvende år. Viktigere enn konkrettallfesting er å forplikte seg til å gjøre kassering en del av dagligdrift. 
 33. 33. Kriteria for kasseringMange ulike faktorer må tas med i betraktning under enkasseringsprosess. Dette inkluderer: • Bibliotekets eventuelle servicepolicy og resultatmål • Bibliotekbrukernes behov og krav • Tilgjengeligheten til bedre egnet materiale • Bibliotekets økonomiske muligheter til å erstatte bedre egnet materiale • Forholdet et bestemt materiale har til andre innenfor samme kategori • Lokalt fjernlånssamarbeid og mulighet for brukerne til å benytte seg avandre bibliotek i nærheten • I hvilken grad biblioteket har arkivfunksjon eller er lokalhistorisk senter • Mulig fremtidig bruk av et bestemt eksemplar • Tilgjengeligheten av mer oppdatert informasjon på internett 
 34. 34. Samling på Flickrhttp://www.flickr.com/photos/buskfyb/collections/72157623334641144/
 35. 35. Biblioteksystem som verktøy• Ulike rapporter fra biblioteksystemet• Ikke utlånt de siste tre årene• Ikke på plass• Omløpstall• Samlingens totale alder fordelt på deweyklasser
 36. 36. http://vimeo.com/10976780
 37. 37. Teknikker fortsettelse• o Kvadratrotsmetoden  http://blogg.bfk.no/jannicke/2010/04/05/kvadratrotsmetoden/ o Indikatorer brukt i Buskerud  http://plinius.wordpress.com/2010/02/17/p-4010/ o OBS! Lokalhistorie krever spesialbehandling
 38. 38. CaseTre dager etter en større kasseringkommer det en låner og vil låne to av dekasserte bøkene.Hva sier du til din kollega som er sterkt imot kassering?
 39. 39. • http://laagendalsposten.no/kultur/gerilja-raidet-bibliotek-1.5551436
 40. 40. Kassering av e-bøker• Tillegg til CREW om kassering av e-bøker ferdig høsten 2012• Oversatt til norsk i januar 2013De to hovegrunne for å kassere fysisk materiale gjelder også forelektronisk materiale: • Lav bruk • Utdatert innhold
 41. 41. MUSTIE for e-bøker Misleading/Villedende (og / eller faktiske feil). Fjern utdaterte utgaver og bøker som ikke lenger har nøyaktig innhold. Ugly/Stygt: Ikke relevant for e-bøker. Superseded/Erstattet (av en helt ny utgave eller med en bedre bok om emnet). Kasser eldre utgaver av ref.litt, testguider og manualer. Trivial/Triviell (ingen merkbar litterær eller vitenskapelig kvalitet, vanligvis av forgjengelig interesse). Irrelevant for lokalsamfunnets behov. E-bøker må sirkulere eller brukes online minst en gang hvert andre eller tredje år.Materialet eller informasjonen kan enkelt fås Elsewhere/annet sted.
 42. 42. Spesielt viktige punkter å vurdere for kassering av e-bøker og annet elektronisk materiale:• Eldre materiale som ikke lenger er nyttig bør fjernes• Utdatert materiale i e-bokformat er like skadelig for samlingen som det fysiske bøker med uriktige eller unøyaktige opplysninger er• Finnes det flere kopier av en tittel tilengelig det ikke lenger er behov for?• Er det formater i samlingen som ikke lenger er kompatible med de leseenheter som benyttes av dine brukere?
 43. 43. Noen oppmuntrende ordJeg er stolt over å ha en stor samling MEN - kvalitet teller mer enn kvantitet. Et godt bibliotek er ikkenødvendigvis et stort bibliotek. Mitt bibliotek har ikke tid til å drive med kasseringMEN - dersom du har tid til å velge ut nye titler for samlingen,må du også ta deg tid til å fjerne medier med foreldet innhold. Dersom jeg kasserer denne boka, vil garantert en brukerspørre etter den i morgenMEN - dette er en situasjon som svært sjelden oppstår. Det ermye oftere slik at lånere spør etter bøker som biblioteket harbestemt ikke å kjøpe inn. En studie utført på Yale Universitetet over en tre års periode, avslørte at kun 3,5% av de kassertebøkene ble spurt etter. 
 44. 44. http://trangtihylla.wordpress.com/2010/06/04/slipp-f%C3%B8ttene-fri-det-er-var/
 45. 45. Nytt liv til bøkeneCopyright. http://www.runeguneriussen.no/
 46. 46. Kasseringskandidatenes framtid• På utstilling• Omklassifisering• Kategorisering• Salg• Magasinansvar i to bibliotek i Østfold• Resirkulering• Depotbibl NB• OBS! Vurder arbeidsmengden
 47. 47. Nytt liv til bøkene
 48. 48. Takk for meg!http://www.slideshare.net/buskfyb jannicke.rogler@bfk.no

×