Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
<ul>Dagskurs i samlingsutvikling Bergen 07. september </ul><ul>kl.10:00-15:00 Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek </ul>
<ul>Litt om meg </ul><ul><ul><li>Master i bibliotekfag
Stipendiat på 1. bibliotekar- programmet ved HiO
20 år som bibliotekar
IKT-rådgiver på Buskerud fylkesbibliotek siste 4 årene
Leder for SIKT, Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for IKT
Blogg:  http://blogg.bfk.no/jannicke/
Slideshare:  http://www.slideshare.net/janniro </li></ul></ul>
 
<ul>Mål for dagen: </ul><ul><li>Økt refleksjonsnivå om kassering og samlingsutvikling
Økt kunnskap om samlingsutvikling
Kassering som del av endringsarbeid
Vise at kassering kan være morsomt
Hvorfor kassering er viktig </li></ul>
<ul>Program for dagen: <li>Kassering og endringsarbeid
Hvorfor kassere
Kriterier for kassering
Hvorfor er det så tungt å kassere - summing?
Metoder
Eksempler fra Buskerud
Pauser og lunsj innimellom! </li></ul>
<ul>HVEM ER DERE? </ul>Copyright. http://www.runeguneriussen.no/
<ul>Endringer i landskapet </ul>* Utlån av e-bøker lanseres i oktober * Flere på nett enn i det fysiske bibliotek * Smartt...
<ul>Endringsarbeid <li>Handlingsrom, økonomi, tid etc
Problemet er at alle er tilfreds
Ut av komfortsonen
Være i forkant av utviklingen
Utydelig politisk oppdrag – vi må selv finne retning </li></ul>
<ul>Folkebibliotek i vidensamfundet </ul>* Inspirasjonsrom <ul><li>* Læringsrom </li></ul>* Møterom/møteplass * Performati...
<ul>Hva gjør vi med Bøgenes? </ul>
<ul><ul><li>CREW, manual for kassering http://www.tsl.state.tx.us/ld/pubs/crew/crewmethod08.pdf </li></ul></ul><ul>  </ul>
Ulike strategier på samlingsutvikling: 1. Fortsetter som før og kasserer når hylla er full 2. Tilpasser bestanden etter br...
Hvorfor kassere og hvorfor CREW? Seks fordeler med kassering: Du sparer plass.  Hylleplass koster penger på mange ulike må...
Norsk utgave av CREW <ul><li>Norsk versjon i løpet av 2010, oversettes og tilrettelegges av Jannicke Røgler
Praktisk verktøy
Gir deg argumentene
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kurs i samlingsutvikling i Hordaland

1,184 views

Published on

Dagskurs i samlingsutvikling i
Bergen 07. september for folke- og skolebibliotek.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kurs i samlingsutvikling i Hordaland

 1. 1. <ul>Dagskurs i samlingsutvikling Bergen 07. september </ul><ul>kl.10:00-15:00 Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek </ul>
 2. 2. <ul>Litt om meg </ul><ul><ul><li>Master i bibliotekfag
 3. 3. Stipendiat på 1. bibliotekar- programmet ved HiO
 4. 4. 20 år som bibliotekar
 5. 5. IKT-rådgiver på Buskerud fylkesbibliotek siste 4 årene
 6. 6. Leder for SIKT, Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for IKT
 7. 7. Blogg:  http://blogg.bfk.no/jannicke/
 8. 8. Slideshare:  http://www.slideshare.net/janniro </li></ul></ul>
 9. 10. <ul>Mål for dagen: </ul><ul><li>Økt refleksjonsnivå om kassering og samlingsutvikling
 10. 11. Økt kunnskap om samlingsutvikling
 11. 12. Kassering som del av endringsarbeid
 12. 13. Vise at kassering kan være morsomt
 13. 14. Hvorfor kassering er viktig </li></ul>
 14. 15. <ul>Program for dagen: <li>Kassering og endringsarbeid
 15. 16. Hvorfor kassere
 16. 17. Kriterier for kassering
 17. 18. Hvorfor er det så tungt å kassere - summing?
 18. 19. Metoder
 19. 20. Eksempler fra Buskerud
 20. 21. Pauser og lunsj innimellom! </li></ul>
 21. 22. <ul>HVEM ER DERE? </ul>Copyright. http://www.runeguneriussen.no/
 22. 23. <ul>Endringer i landskapet </ul>* Utlån av e-bøker lanseres i oktober * Flere på nett enn i det fysiske bibliotek * Smarttelefoner – en app for det meste! * Nye tjenester i biblioteket
 23. 24. <ul>Endringsarbeid <li>Handlingsrom, økonomi, tid etc
 24. 25. Problemet er at alle er tilfreds
 25. 26. Ut av komfortsonen
 26. 27. Være i forkant av utviklingen
 27. 28. Utydelig politisk oppdrag – vi må selv finne retning </li></ul>
 28. 29. <ul>Folkebibliotek i vidensamfundet </ul>* Inspirasjonsrom <ul><li>* Læringsrom </li></ul>* Møterom/møteplass * Performativt/ gjørerom
 29. 30. <ul>Hva gjør vi med Bøgenes? </ul>
 30. 31. <ul><ul><li>CREW, manual for kassering http://www.tsl.state.tx.us/ld/pubs/crew/crewmethod08.pdf </li></ul></ul><ul>  </ul>
 31. 32. Ulike strategier på samlingsutvikling: 1. Fortsetter som før og kasserer når hylla er full 2. Tilpasser bestanden etter brukernes faktiske behov - Kjøper på etterspørsel og måler bruken av litteraturen 3. Løfter fram og eksponerer mangfoldet av litteratur Forslag: Kombinasjon av 2. og 3. Plan for samlingsutvikling
 32. 33. Hvorfor kassere og hvorfor CREW? Seks fordeler med kassering: Du sparer plass.  Hylleplass koster penger på mange ulike måter. Bruk plassen til andre ting.  Du sparer alle for tid.  Brukere som leter på hyllene og ansatte som hele tiden må rokkere om på hyllene, bruker mye ekstra tid. Du får en mer tiltalende samling.  Gjennom å bytte ut fillete og skitne bøker får du en mye mer attraktiv samling. Mange bibliotek kan fortelle historier om lånere som tror at det er kjøpt inn mye nytt, fordi det gjennom kassering har blitt mer lys, luft og plass til bøkene.  Du er med på å bedre ditt biblioteks rennome.  Gjennom å ha samlinger med oppdatert innhold, bygger du tillit blant brukerne. Du vil holde deg oppdatert på samlingens behov . Ved kontinuerlig kassering vil du ha svært god kjennskap til samlingens beskaffenhet. Du vil enklere holde oversikt over ting som forsvinner fra samlingen.  Du får hele tiden informasjon om samlingens styrker og svakheter . Dette er nyttig når du skal gjøre nyanskaffelser og vurdere f. eks mottak av gaver . 
 33. 34. Norsk utgave av CREW <ul><li>Norsk versjon i løpet av 2010, oversettes og tilrettelegges av Jannicke Røgler
 34. 35. Praktisk verktøy
 35. 36. Gir deg argumentene
 36. 37. Viktigheten av planlegging
 37. 38. Kassering – en del av daglig drift
 38. 39. Viktigheten av å kjenne egen samling og brukere
 39. 40. Plan for samlingsutvikling </li></ul>
 40. 41. <ul> CREW – MUSTIE  M = Misleading  U = Ugly  S = Superseded  T = Trivial  I = Irrelevant  E = The material or information may be obtained expeditiously elsewhere </ul>
 41. 42. Copyright. http://www.runeguneriussen.no/
 42. 43. Sjekkliste – faktorer å ta hensyn til ved kassering For alle materialtyper skal man ta hensyn til følgende : Dato —når ble eksemplaret publisert? Når ble eksemplaret innlemmet i samlingen? Forfatter —blir forfatteren fremdeles lest, eller er det trolig at han vil bli lest i framtiden? Er dette et av forfatterens dårligere verk? Utgiver —ble boken utgitt på eget forlag eller utgitt av noen som har stilt mindre krav til editering og trykkekvalitet? Fysisk tilstad —finnes det faktorer som gjør eksemplaret lite attraktivt? Dubletter —finnes andre eksemplarer som er i bedre fysisk stand? Finnes det andre bøker om samme emne i samlingen —dersom denne boken kasseres, hvilke andre titler er tilgjengelig? Kostnad ved å kjøpe inn nytt — er det mulig med nyinnkjøp av samme tittel? Var dette et kostbart innkjøp som det vil lønne seg å binde inn på nytt, i stedet for å kjøpe ny? Hylletid —hvor lenge har eksemplaret stått på hylla uten å være i sirkulasjon? Relevans i lokalsamfunnet —er materialet av interesse i lokalsamfunnet?
 43. 44. Hvor mye skal jeg kassere og når? Men hvor mye er nok? Er det mulig å kassere for mye? Som generell regel bør du kassere omtrent det samme antall som du legger til samlingen årlig. Unntaket er dersom biblioteket er i en oppbyggingsfase. Antall tilgjengelige hyller markerer øvre grense for antall medier.  1 bok inn 1 bok ut En tommelfingerregel benyttet av mange amerikanske bibliotekarer er å kassere ca 5% årlig. På den måten vil samlingen skiftes ut hvert tyvende år. Viktigere enn konkret tallfesting er å forplikte seg til å gjøre kassering en del av daglig drift. 
 44. 45. <ul>Ranganathans fem lover for bibliotekfaget: </ul><ul>1. Bøker er til for å brukes 2. Hver leser, sin bok 3. Hver bok, sin leser 4. Spar tid for leseren 5. Et bibliotek er en levende organisme <li>Jannicke «Bibliotek er ikke arkiv» :-D </li></ul>
 45. 46. Kriteria for kassering Mange ulike faktorer må tas med i betraktning under en kasseringsprosess. Dette inkluderer:   • Bibliotekets eventuelle servicepolicy og resultatmål  • Bibliotekbrukernes behov og krav  • Tilgjengeligheten til bedre egnet materiale  • Bibliotekets økonomiske muligheter til å erstatte bedre egnet materiale  • Forholdet et bestemt materiale har til andre innenfor samme kategori  • Lokalt fjernlånssamarbeid og mulighet for brukerne til å benytte seg av andre bibliotek i nærheten  • I hvilken grad biblioteket har arkivfunksjon eller er lokalhistorisk senter  • Mulig fremtidig bruk av et bestemt eksemplar  • Tilgjengeligheten av mer oppdatert informasjon på internett 
 46. 47. <ul>Summegrupper </ul><ul>Spørsmål: </ul>1. Hvorfor sparer vi på så mye? 2. Hva er det som hindrer oss i å kassere? <ul>- Jeg skriver inn stikkordene og tar det inn i en wordle </ul>
 47. 48. Resultat summegrupper – Hvorfor sparer vi på så mye? .
 48. 49. Hva er det som hindrer oss i å kassere? .
 49. 50. <ul>Teknikker </ul><ul><ul><li>Omløpshastighet – utlån delt på bestand </li><ul><li>foredrag fra Firenze http://www.slideshare.net/janniro/less-is-more-1886564 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Omløp bøker 2009 Hordaland https://spreadsheets.google.com/pub?key=0AuOlYqbei2XkdHZmY1ZGVDZFcno3S3MzRjZYbnBob1E&hl=no&single=true&gid=1&output=html
 50. 51. Omløp Popkult   http://www.slideshare.net/Buskfyb/popkult-omlpshastighet-2008 </li></ul></ul></ul>
 51. 52. <ul>http://vimeo.com/10976780 </ul>
 52. 53. Tord Høivik sier dette om omløpshastigheten: Omløpstallet - som rett og slett er utlånet delt på bestanden - viser i hvilken grad samlingene blir brukt. For å benytte omløpstallene i praktisk planlegging, bør vi studere de ulike delsamlingene. Vanligvis vil elektroniske og digitale medier - musikk, lydbøker, DVD-er, osv. - ha høye omløpstall, fra tre og helt opp til ti-tolv utlån pr. år. Omløpstallene for bøker ligger langt lavere - og ofte mye lavere enn det som er faglig forsvarlig. I Danmark blir gjennomsnittsboka lånt ut to ganger i året. Norge ligger under ett-tallet. Da blir biblioteket mer et boklager enn et sted for boklesing. Se Plinius for å lese mer og sammenligne eget bibliotek: http://plinius.wordpress.com/2008/01/29/p-2408/#more-1406
 53. 54. <ul>1. Som ei generell retningslinje bør ei etablert boksamling ha mellom 1,5 og 2,5 bok pr. innbyggjar. 2. Store samlingar er ikkje synonymt med gode samlingar, særleg ikkje i den nye digitale verda. 3. Det er viktigare at samlinga fyller behova til lokalsamfunnet enn at ho er så stor som mogleg. 4. Ei mindre samling med høg kvalitet blir brukt meir enn ei stor samling der mange av bøkene er gamle, slitne og utdaterte, for dei nyare titlane kan lett bli borte blant det eldre materialet. «I Norge 2008 ville punkt 1 innebære en reduksjon av boksamlingene fra 19,5 millioner til et sted mellom sju og tolv millioner bind». </ul><ul>IFLA sier det slik: </ul>
 54. 55. <ul>Teknikker fortsettelse </ul><ul><ul><ul><li>Kvadratrotsmetoden   http://blogg.bfk.no/jannicke/2010/04/05/kvadratrotsmetoden/
 55. 56. Indikatorer brukt i Buskerud   http://plinius.wordpress.com/2010/02/17/p-4010/
 56. 57. OBS! Lokalhistorie krever spesialbehandling </li></ul></ul></ul>
 57. 58. <ul>Buskerudgeriljaen - empiri </ul><ul><ul><ul><li>Kasseringsstuntene </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Film fra Nesbyen  http://vimeo.com/10976780 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Rapport fra Nesbyen http://tinyurl.com/2at8a7u </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bilder på flickr  http://www.flickr.com/photos/buskfyb/collections/72157623334641144/
 58. 59. Artikler på fybs nettsider  http://tinyurl.com/y57tuad </li></ul></ul></ul></ul>
 59. 60. <ul><li>http://laagendalsposten.no/kultur/gerilja-raidet-bibliotek-1.5551436 </li></ul>
 60. 61. <ul>Noen oppmuntrende ord </ul><ul>Jeg er stolt over å ha en stor samling   MEN - kvalitet teller mer enn kvantitet. Et godt bibliotek er ikke nødvendigvis et stort bibliotek.  Mitt bibliotek har ikke tid til å drive med kassering MEN - dersom du har tid til å velge ut nye titler for samlingen, må du også ta deg tid til å fjerne medier med foreldet innhold.  Dersom jeg kasserer denne boka, vil garantert en bruker spørre etter den i morgen MEN - dette er en situasjon som svært sjelden oppstår. Det er mye oftere slik at lånere spør etter bøker som biblioteket har bestemt ikke å kjøpe inn. En studie utført på Yale Universitetet  over en tre års periode, avslørte at kun 3,5% av de kasserte bøkene ble spurt etter.  </ul>
 61. 62. http://trangtihylla.wordpress.com/2010/06/04/slipp-f%C3%B8ttene-fri-det-er-var/
 62. 63. <ul>Statistikk i praksis <li>Verksted for bibliotekstatistikk
 63. 64. 3 X 3 uker. Avsluttes med seminar </li></ul>
 64. 65. Lukter det framtid http://lukterdetframtid.org/
 65. 66. <ul>Oppsummering av dagen <li>Hva kan jeg gjøre?
 66. 67. Hva er mitt handlingsrom?
 67. 68. Momenter for kassering? </li></ul>
 68. 69. <ul>Takk for meg! </ul>http://www.slideshare.net/buskfyb [email_address]

×