Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Forelesning om kassering

1,519 views

Published on

Gjesteforelesning om kassering på HIOA, abi 19. oktober 2015 om kassering og samlingsutvikling for 3. årsstudentene.

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Forelesning om kassering

 1. 1. La de rette slippe ut - kassering i bibliotek Forelesning på HIOA, abi - 19. oktober 2015 Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek, www.slideshare.net/janniro
 2. 2. Agenda https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/ Uncle_Sam_(pointing_finger).jpg Bibliotekarstudent – bibliotekene trenger DEG!
 3. 3. Agenda
 4. 4. Litt om meg – utdanning og verv * Master i bibliotekfag, høst 2008 * Deltager på 1. bibliotekar- programmet ved HiOA siden 2009 * 25 år som bibliotekar * Rådgiver på Buskerud fylkesbibliotek siste 9 årene * Hovedstyret i NBF, leder av SAMSTAT * Deltar i nasjonalt program for økt digital deltagelse * Leder Buskerudgeriljaen * Blogg: http://jannicke.webloft.no * Slideshare: http://www.slideshare.net/janniro
 5. 5. Agenda Litt om meg - Arbeidserfaring • Bokhandel • Folkebibliotek – Ullensaker bibliotek, Kongsberg bibliotek • Fagbibliotek – Etablert to bibliotek, Forsvaret og Husbanken • Arkiv – Hydro, Aker Engineering, Statoil • Nasjonalt nivå – Statens bibliotektilsyn, ABM-utvikling • Buskerud fylkesbibliotek, prosjektleder for bl annet e-bøker og nasjonal løsning for nettsidestatistikk Fritt etter Pippi Langstrømpe: «Det har jeg ikke prøvd før, så det klarer jeg sikkert» Ledererfaring: faglig leder, prosjektleder, konstituert biblioteksjef, avdelingsleder ...mange veier til ledelse
 6. 6. Agenda Perspektiv på bibliotekarrollen http://bf.dk/FagmagasinetPerspektiv/Bladet
 7. 7. Agenda Agenda ● Hvorfor kassere ● Om samlingsutvikling ● Omløpstall ● CREW ● Kriterier for kassering ● Teknikker og verktøy for kassering ● Eksempler
 8. 8. Ville du ha jobbet her?
 9. 9. Finn 5 feil
 10. 10. Samlingsutvikling – kassering Samlingsutvikling dekker sentrale kjerneaktiviteter i biblioteket Samlingsutviklingen er i sitt vesen dynamisk og endrer seg i takt med samfunnsutviklingen. Inkluderer: Planlegging Evaluering Innkjøp Kassering Fjernlån Formidling (Byberg, 2006).
 11. 11. Hva sier loven? § 1. Målsetting • Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Med ny formålsparagraf trenger vi mer plass til aktiviteter og arrangement.
 12. 12. Universell Utforming • Er avstanden mellom reolene minimum 1,5 m? • Er høyde for reoler/utstillingsstativ 1,5 m, maksimum 1,8 m? • Er høyden til laveste reol/utstillingsstativ minimum 0,3 m?
 13. 13. Hva oppnår vi ved å redusere boksamlingene?
 14. 14. Bestand og utlån per innbygger - bøker
 15. 15. Beholdning 2013
 16. 16. Ulike strategier for samlingsutvikling: 1. Fortsetter som før og kasserer når hylla er full 2. Tilpasser bestanden etter brukernes faktiske behov - Kjøper på etterspørsel og måler bruken av litteraturen 3. Løfter fram og eksponerer mangfoldet av litteratur Forslag: Kombinasjon av 2. og 3.
 17. 17. sites.google.com/a/tnb.no/plan-for-samlingsutvikling/
 18. 18. Kjernesamling i Tønsberg • Ca. 10% av bibliotekets samling er det som kalles kjernesamlingen. Kjernesamlingen utgjør ca. 10.000 eksemplarer pr. 2014 og skal være tydelig merket for å lette arbeidet med å kassere. • Følgende inngår i kjernesamlingen • Alt av: • Vestfoldforfattere • Vestfoldkunstnere • Med noen unntak, det meste av: • Skipsfart • Vikingtid / Middelalder • 2. verdenskrig • Vestfoldsamlingen/lokalsamlingen • Hvalfangst/skipskultur
 19. 19. https://www.ullensaker.kommune.no/Virksomheter/Ullensaker-bibliotek/Om-biblioteket/Plan-for-samlingsutvikling/
 20. 20. Rutiner for kassering og magasinering av medier og mottak av gaver i Ullensaker bibliotek * Kassering – grunnprinsipp, en bok inn – en bok ut * Spesielle regler gjelder for lokalhistorie * Gaver vurderes på samme måte som vi vurderer hva vi trenger for mediesamlingen Lenke til rutinen
 21. 21. Digital lang hale – Bokhylla, e-bøker
 22. 22. Gol før
 23. 23. Gol etter
 24. 24. Teknikker Omløpshastighet – utlån delt på bestand
 25. 25. Halvering av omløpet etter to år Kilde: Slaattaa, T. (2008). Innkjøpsordningen for sakprosa – Litteraturpublikasjon http://kulturradet.no/litteratur/vis-publikasjon/-/asset_publisher/jID5/content/publikasjon-innkj%C3%B8psordningen-for-sakprosa
 26. 26. Omløpstallet og samlingens alder
 27. 27. 1. Som ei generell retningslinje bør ei etablert boksamling ha mellom 2 og 3 bok pr. innbyggjar. 2. Store samlingar er ikkje synonymt med gode samlingar, særleg ikkje i den nye digitale verda. 3. Det er viktigare at samlinga fyller behova til lokalsamfunnet enn at ho er så stor som mogleg. 4. Ei mindre samling med høg kvalitet blir brukt meir enn ei stor samling der mange av bøkene er gamle, slitne og utdaterte, for dei nyare titlane kan lett bli borte blant det eldre materialet. I Norge 2013 ville punkt 1 innebære en reduksjon av boksamlingene fra 17,7 millioner til et sted mellom 10 og 15 millioner bind IFLA sier det slik:
 28. 28. Normer for omløp av bøker i folkebibliotek Anbefalte omløpstall for hele boksamlingen etter kommune- størrelse og ambisjonsnivå: Minimum Tilfredsstillende Utmerket Storbyer 1,0 1,5 2,0 Over 20 tusen 0,8 1,3 1,8 10-20 tusen 0,6 1,1 1,6 Røgler og Høivik, 2015
 29. 29. Normer for omløp av bøker i folkebibliotek Røgler og Høivik, 2015 Under minimum Minimum Tilfredsstillende Utmerket Storbyer Stavanger Oslo, Bergen Trondheim - Over 20 tusen 16 kommuner 23 kommuner 8 kommuner - 10-20 tusen 10 kommuner 38 kommuner 10 kommuner Os kommune Tall fra 2013
 30. 30. Crewinorge.org
 31. 31. Norsk utgave av CREW • Norsk versjon 2011 • Praktisk verktøy • Gir deg argumentene • Viktigheten av planlegging • Kassering – en del av daglig drift • Viktigheten av å kjenne egen samling og brukere • Plan for samlingsutvikling
 32. 32. Hvorfor kassere og hvorfor CREW? Seks fordeler med kassering: Du sparer plass.  Du sparer alle for tid.  Du får en mer tiltalende samling.  Du er med på å bedre ditt biblioteks rennomé.  Du vil holde deg oppdatert på samlingens behov. Du får hele tiden informasjon om samlingens styrker og svakheter.
 33. 33.  CREW – MUSTIE M = Misleading. Misvisende. Her inngår også faktafeil U = Ugly. Utslitte, stygge bøker som ikke lenger kan repareres S = Superseded. Avløst eller erstattet av ny utgave T = Trivial. Triviell litteratur som ikke lenger er populær I = Irrelevant. Ikke lenger relevant for brukerne E = Elsewhere. Materialet er enkelt å få tak i andre steder f. eks gjennom fjernlån eller i elektronisk form
 34. 34. CREW - Dewey Hver Dewey klasse har tre ulike formler: • Siste utgave. Antall år siden siste utgave (sier noe om hvor gammelt innholdet i boka er) • Brukerkategorien. Hvor lang tid boka har vært på biblioteket uten å ha vært i bruk (antall år siden siste gang boka ble registrert som utlånt) • MUSTIE For eksempel betyr «8/3/MUSTIE»: Vurder kassering for bøker i denne klassen når siste utgave er eldre enn 8 år, og/eller siste utlån var lenger enn tre år siden, og/eller boka oppfyller en eller flere faktorer etter MUSTIE.
 35. 35. Hvor gamle skal reisehåndbøker være før de kasseres?
 36. 36. CREW - barnebøker Skjønnlitteratur Når det gjelder skjønnlitteratur for barn, kan du ta kraftig i. Størstedelen av bruken er lystlesning. Faglitteratur Noen tror at noe er bedre enn ingenting. Som konsekvens står det derfor mye foreldet og ukurant litteratur på hyllene til stor irritasjon for brukerne. Å gi skoleelever informasjon som ikke lenger er korrekt, kan medføre lavere karakter på innleveringer og andre skoleoppgaver. Det er bedre å mangle informasjon på et område, enn å ha feil informasjon på hylla.
 37. 37. Hvor mye skal jeg kassere og når? Er det mulig å kassere for mye? Som generell regel bør du kassere omtrent det samme antall som du legger til samlingen årlig. 1 bok inn 1 bok ut En tommelfingerregel benyttet av mange amerikanske bibliotekarer er å kassere ca 5% årlig. På den måten vil samlingen skiftes ut hvert tyvende år. Kassering må være en del av daglig drift. 
 38. 38. Kongsberg som eksempel Nesten halve samlingen er kassert
 39. 39. Lokalhistorie ● Utslitte eksemplarer eller manglende sider ● Vurder reparering ● Hva finnes digitalt ● Hvor lokal er lokalhistorien ● Digitalisering ● Billedsamlinger
 40. 40. Hva gjør vi med referansesamlingene?
 41. 41. Biblioteksystem som verktøy •Ulike rapporter fra biblioteksystemet •Ikke utlånt de siste tre årene •Ikke på plass •Omløpstall •Samlingens totale alder fordelt på deweyklasser
 42. 42. Kvantitativ / Kvalitativ kassering av lydbøker og filmer ved Tønsberg og Nøtterøy bibliotek • Lydbøker (maks 125 utlån) • Filmer (maks 175 utlån) sites.google.com/a/tnb.no/plan-for-samlingsutvikling/
 43. 43. Teknikker forts. - Kvadratrotsmetoden   http://jannicke.webloft.no/kvadratrotsmetoden/ • Testet ut i Tønsberg: https://sites.google.com/a/tnb.no/plan-for- samlingsutvikling/home/kvadratrotsmetoden
 44. 44. Artikkel om kassering - Norsk tilpasset versjon i Bok og Bibliotek -Oppsummerer tiltakene i Buskerudgeriljaen - Summen av alle tiltakene og verktøyene som gjør at man handler - Leder spiller en avgjørende rolle
 45. 45. Hvittingfoss filial i Kongsberg kommune Nye møbler og meråpent i 2015
 46. 46. Noen oppmuntrende ord Jeg er stolt over å ha en stor samling  MEN - kvalitet teller mer enn kvantitet. Et godt bibliotek er ikke nødvendigvis et stort bibliotek.  Mitt bibliotek har ikke tid til å drive med kassering MEN - dersom du har tid til å velge ut nye titler for samlingen, må du også ta deg tid til å fjerne medier med foreldet innhold.  Dersom jeg kasserer denne boka, vil garantert en bruker spørre etter den i morgen MEN - dette er en situasjon som svært sjelden oppstår. Det er mye oftere slik at lånere spør etter bøker som biblioteket har bestemt ikke å kjøpe inn. En studie utført på Yale Universitetet  over en tre års periode, avslørte at kun 3,5% av de kasserte bøkene ble spurt etter. 
 47. 47. http://trangtihylla.wordpress.com/2010/06/04/slipp-f%C3%B8ttene-fri-det-er-var/
 48. 48. http://trangtihylla.wordpress.com/2010/06/04/slipp-f%C3%B8ttene-fri-det-er-var/
 49. 49. Kasseringskandidatenes framtid • På utstilling • Omklassifisering • Kategorisering • Salg • Magasinansvar i to bibliotek i Østfold • Resirkulering • Depotbibl NB • OBS! Vurder arbeidsmengden
 50. 50. Kassering av e-bøker • Tillegg til CREW om kassering av e-bøker ferdig høsten 2012 • Oversatt til norsk i januar 2013 De to hovegrunne for å kassere fysisk materiale gjelder også for elektronisk materiale: • Lav bruk • Utdatert innhold
 51. 51. Nytt liv til bøkene Copyright. http://www.runeguneriussen.no/
 52. 52. Nytt liv til bøkene
 53. 53. Takk for meg! http://www.slideshare.net/janniro jannicke.rogler@bfk.no Velkommen til Drammen – 5. november

×