Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fagseminar om e-bøker

919 views

Published on

Fagseminar holdt i Sametingets lokaler 26. november 2013.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fagseminar om e-bøker

 1. 1. Presentasjon av e-bøker på et fagseminar i Sametingets lokaler, 26 november 2013 Attribution: Image: 'Libros de texto a formato e-books' http://www.flickr.com/photos/78586432@N05/9689712379 Found on flickrcc.net Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek
 2. 2. . Litt om meg Master i bibliotekfag ● Deltager på 1. bibliotekarprogrammet ved HiOA ● 23 år som bibliotekar ● IKT-rådgiver på Buskerud fylkesbibliotek siste 7 årene ● Prosjektleder for eBib.no i Buskerud, ebøker siden 2008 ● Medlem av hovedstyret og arbeidsutvalget i NBF ● Medlem av NBFs ebokutvalg ● Blogg: http://jannicke.webloft.no/ ● Slideshare: http://www.slideshare.net/janniro ●
 3. 3. . Agenda Historikk ● NBFs prinsipper ● Ulike løsninger for utlån ● Løsninger i andre land ● Kulturrådets avtale om utlån av e-bøker ● Utfordringer ●
 4. 4. Skal bibliotekene låne ut e-bøker?
 5. 5. Historikk
 6. 6. Buskeruds samarbeid m CappelenDamm .
 7. 7. 2009 - E-lån i Buskerud ● ● ● ● ● ● ● ● ● Drammen, Kongsberg og Nore og Uvdal Søknad om prosjektmidler fra ABM-utvikling i 2008 (tilsammen 1,6 mill) fra ABM-utvikling/NB 2009: lukket pilottesting 2010: utlån til vanlige lånere 2011: forbedre tjenesten I starten ca. 100 titler, nå +250 og økende Utlån av k-fond siden senhøsten 2012 i første omgang: norsk skjønnlitteratur teknisk leverandør:CappelenDamm/digitalbok.no
 8. 8. Resultater fra Buskerud . alle lesebrett utlånt på to dager (65 stk.) i starten venteliste på brett Utlånsstatistikk: 2009 – 2011 = 1500 2012 = 1234 2013 (1. halvår) = 425 Utlån av lesebrett: kjønnsfordeling 55/45 kvinner/menn hovedtyngde alder: 30-60 (80%) største aldersgruppe: 50-60 (30%) flere over 70 enn under 30
 9. 9. Ryfylkebibliotekene med BS weblån – høsten 2012 .
 10. 10. http://bibsent.no/bsweblan/
 11. 11. eBokbib
 12. 12. Troms og Svalbard med ebøker -mars 2013
 13. 13. Samarbeid Deichman og Buskerud Malet med prosjektet er å lage en ̊ HTML5­basert nettleser som: gir en god leseopplevelse ● etter nedlasting av boken, gjøres boka tilgjengelig offline ● er beskyttet mot piratkopiering i samme grad som en kryptert epub­bok ● ikke tillater lesing av bøkene etter at utlånsperioden er over ● lar deg låne og administrere lån i en egen portalløsning ● Første versjon klar desember ● Åpen kildekode ● Teknisk utvikling: Libriotech og Mupublishing ●
 14. 14. . Ebib.no
 15. 15. Biblioteket
 16. 16. Ebib.no – Min side
 17. 17. NBFs prinsipper for innkjøp og utlån av ebøker i folkebibliotek ● ● ● Vedtatt på NBFs hovedtstyremøte 19. oktober 2011 Forslaget er laget av en ekspertgruppe bestående av Dag Erlend Lohne Mohn, Vidar Lund, Sissel Merethe Berge og Jonas Svartberg Arntzen Disse prinsippene er minimumsstandarder som bør ligge til grunn for folkebibliotekenes innkjøp og utlån av e­bøker http://www.norskbibliotekforening.no/article.php?id=2719
 18. 18. Prinsippene 1. Ingen forskjeller mellom utvalget som er til salgs og utvalget som er til låns. E-bøker ment for allmennmarkedet kan også kjøpes inn av bibliotek til samme tid og til samme pris
 19. 19. Prinsippene 2. Ingen karantenetid Når e-boka er til salgs skal den også kunne lånes ut 3. Valgfrihet Bibliotekene må få selv få prioritere hvilke bøker de ønsker å tilby sine lånere
 20. 20. Prinsippene 4. Plattformuavhengighet. E-bøkene som bibliotekene tilbyr må etterstrebe å kunne leses på så mange tilgjengelige plattformer som mulig
 21. 21. Prinsippene 5. Biblioteket skal tilfredsstille bokbransjens standardkrav til kopibeskyttelse. 6. E-bøker som er innkjøpt i fastprisperioden i bokavtalen må kunne lånes ut til en låner av gangen et ubegrenset antall ganger
 22. 22. Ulike løsninger for utlån ● ● ● Eksemplarmodellen: Denne tilsvarer utlansordningen for ̊ papirbøker. Biblioteket kjøper inn et antall lisenser av hver tittel. Disse lanes ut til én laner av gangen ̊ ̊ Leiemodellen: Denne innebærer at biblioteket betaler en sum for hvert utlan. Her utnyttes mulighetene i det digitale, det blir ̊ ingen ventelister, men prisen kan bli høy hvis etterspørselen er stor og det ikke legges begrensninger En kan også tenke seg modeller som bestar av ulike ̊ kombinasjoner av de to hovedmodellene, f.eks. et maks. antall parallelle utlan av bestselgere og betaling per utlan for ̊ ̊ mindre etterspurt materiale.
 23. 23. Forleggerforeningens avtale . http://www.forleggerforeningen.no/nyhetsarkiv/e-utlan-anbefaling-til-medlemsforlagene
 24. 24. . BS med salg høsten 2013
 25. 25. Løsninger i andre nordiske land ● Statusrapport fra NB februar 2012 http://www.nb.no/nbdigital/nbblogg/wpcontent/uploads/2012/03/Statusnotat-e-b%C3%B8ker-feb-2012.pdf Image: 'Taking The World By Storm' http://www.flickr.com/photos/83346641@N00/3578558776 Found on flickrcc.net
 26. 26. Danmark - https://ereolen.dk/
 27. 27. Danmark - http://ebib.dk/
 28. 28. Danmark høsten 2013
 29. 29. Sverige - http://elib.se/
 30. 30. atingo.se
 31. 31. Finland - http://helmet.lib.overdrive.com ● ● ● ● Ikke kommet langt med ebøker i finske bibliotek De tospråklige bibliotekene kjøper svenske e-bøker fra Sverige mens det finske tilbudet er ganske lite da forlagene har satset lite Et stort prosjekt er i gang eReading. Startet 2010, som del av NextMedia prosjektet Engelske bøker fra Overdrive
 32. 32. Kulturrådets avtale om utlån av skjønnlitterære e-bøker Ordningen gjelder for 2012, 2013 og 2014 12 Økning fra 30 til 70 eksemplarer 10 Nasjonalbiblioteket går ut av ordningen Deltagere: Troms og Akershus fylkesbibliotek, sammenslutninger av tre bibliotek i Buskerud og seks bibliotek i Ryfylke, samt folkebibliotekene i Oslo (Deichmanske), Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand 8 Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3 6 4 2 0 1NUMBER2NUMBER3NUMBER4NUMBER http://kulturradet.no/litteratur/vis-artikkel/-/asset_publisher/BwZ9/content/aktuelt-utvider-pr%C3%B8veprosjekt-for-e-b%C3%B8ker
 33. 33. Avtalens innhold ● ● ● Biblioteksentralen distribuerer e-bøkene videre Innenfor konsortiet kan e-bøkene lånes på tvers av kommunegrensene, men dette danner ikke presedens for hvordan en slik løsning kan bli utformet i fremtiden, hverken under innkjøpsordningen eller i det kommersielle markedet E-bøkene kan ikke i noen tilfeller lånes ut til andre bibliotek enn dem som inngår i prøveprosjektet
 34. 34. Utfordringer ● ● Nasjonalbibliotekets rolle nasjonale avtaler eller lisenser ● teknisk infrastruktur ● selvpublisering ● ● felles løsninger for formidling/ Bokanbefalinger FORMIDLING
 35. 35. Takk for meg Image: 'sensitive noise / obvious 2' http://www.flickr.com/photos/21496790@N06/5065834411 Found on flickrcc.net Jannicke.rogler@bfk.no

×