Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ebokforelesning HIOA

754 views

Published on

Gjesteforelesning på HIOA om ebøker i folkebibliotek 5. april

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ebokforelesning HIOA

 1. 1. Gjesteforelesning om e-bøker på HIOA, 5.aprilJannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek
 2. 2. Litt om meg● Master i bibliotekfag● Deltager på 1. bibliotekarprogrammet ved HiOA, Læringssenter- og bibliotek● 23 år som bibliotekar● IKT-rådgiver på Buskerud fylkesbibliotek siste 6 årene● Prosjektleder for e-bøker i Buskerud● Medlem av hovedstyret og arbeidsutvalget i NBF● Leder for SAMSTAT● Medlem av IFLA SET● Blogg: http://jannicke.webloft.no/● Slideshare: http://www.slideshare.net/janniro
 3. 3. Agenda● Historikk● NBFs prinsipper● Ulike løsninger for utlån● Løsninger i andre land● Kulturrådets avtale om utlån av e-bøker● Utfordringer
 4. 4. Hva er ditt forhold til e-bøker? Image: The Kindle Reader (A Young Girl Seated), after Renoir http://www.flickr.com/photos/9106303@N05/4895160589 Found on flickrcc.net
 5. 5. Historikk
 6. 6. Utlån av e-bøker i folkebibliotek Historien så langt! Ebokseminar i Bergen 8. april Jannicke Røgler,hovedstyremedlem i NBF, rådgiver ved Buskerud fylkesbibliotek
 7. 7. Buskeruds samarbeid medCappelenDamm/digitalbok.no
 8. 8. Bluefire Reader
 9. 9. 2009 - E-lån i Buskerud● Drammen, Kongsberg og Nore og Uvdal● Søknad om prosjektmidler fra ABM-utvikling i 2008 (tilsammen 1,6 mill) fra ABM-utvikling/NB● 2009: lukket pilottesting● 2010: utlån til vanlige lånere● 2011: forbedre tjenesten● I starten ca. 100 titler, nå +250 og økende● Utlån av k-fond siden senhøsten 2012● i første omgang: norsk skjønnlitteratur● teknisk leverandør:CappelenDamm/digitalbok.no
 10. 10. Resultater fra Buskerudalle lesebrett utlånt på to dager (65 stk.)i starten venteliste på brettUtlån titler:2009-2012= 15002012= 1234Utlån av lesebrett:kjønnsfordeling 55/45 kvinner/mennhovedtyngde alder: 30-60 (80%)største aldersgruppe: 50-60 (30%)flere over 70 enn under 30
 11. 11. Politikkutforming
 12. 12. Utlån av lesebrettDeichmanske bibliotek og Bergen offentlige bibliotekhar hatt ulike prøveprosjekter med å låne ut lesebrett med innhold Image: E-Readers http://www.flickr.com/photos/47632655@N00/5111779335 Found on flickrcc.net
 13. 13. BS med divibib i 2007http://www.divibib.com/index.php
 14. 14. Ryfylkebibliotekene med BS weblån
 15. 15. http://www1.bsweblaan.no/ryfylkebiblioteket/
 16. 16. http://bibsent.no/bsweblan/
 17. 17. eBokbib
 18. 18. Kravspek fra Akershus og Agder på Doffin
 19. 19. Troms og Svalbard med ebøker -mars 2013
 20. 20. Samarbeid Deichman og Buskerud Malet med prosjektet er å lage en ̊ HTML5-basert nettleser som:● gir en god leseopplevelse● etter nedlasting av boken, gjøres boka tilgjengelig offline● er beskyttet mot piratkopiering i samme grad som en kryptert epub-bok● ikke tillater lesing av bøkene etter at utlånsperioden er over● lar deg låne og administrere lån i en egen portalløsning● Første versjon klar august/september● Åpen kildekode
 21. 21. Monocle – lesing i nettleser● Kan brukes på alle enheter som har en moderne nettleser:● iPhone, iPod Touch, iPad, Android for mobil og Android for nettbrett, Kindle 3 og Nook● Mac, Windows PC eller Linux-støttede enheter med Firefox, Safari, Chrome eller Opera
 22. 22. Monocle● Monocle er designet for EPUB● De sentrale grunnprinsippene i standarden: – XHTML-filer med en definert lineær progresjon, og eventuelt et nestet hierarki av deler eller kapitler – XHTML-filene gjengis i nettleseren● Åpen kildekode, under MIT lisens● http://monocle.inventivelabs.com.au/
 23. 23. NBFs prinsipper for innkjøp og utlån av e- bøker i folkebibliotek ● Vedtatt på NBFs hovedtstyremøte 19. oktober 2011 ● Forslaget er laget av en ekspertgruppe bestående av Dag Erlend Lohne Mohn, Vidar Lund, Sissel Merethe Berge og Jonas Svartberg Arntzen ● Disse prinsippene er minimumsstandarder som bør ligge til grunn for folkebibliotekenes innkjøp og utlån av e-bøkerhttp://www.norskbibliotekforening.no/article.php?id=2719
 24. 24. Prinsippene1. Ingen forskjeller mellom utvalget som er til salgs og utvalget som er til låns. E-bøker ment for allmennmarkedet kan også kjøpes inn av bibliotek til samme tid og til samme pris
 25. 25. Prinsippene2. Ingen karantenetid. Når e-boka er til salgs skal den også kunne lånes ut
 26. 26. Prinsippene3. Valgfrihet. Bibliotekene må få selv få prioritere hvilke bøker de ønsker å tilby sine lånere
 27. 27. Prinsippene4. Plattformuavhengighet. E-bøkene som bibliotekene tilbyr må etterstrebe å kunne leses på så mange tilgjengelige plattformer som mulig
 28. 28. Prinsippene5.Biblioteket skal tilfredsstillebokbransjens standardkrav tilkopibeskyttelse.
 29. 29. Prinsippene 6.E-bøker som er innkjøpt ifastprisperioden i bokavtalen måkunne lånes ut til en låner avgangen et ubegrenset antallganger
 30. 30. Ulike løsninger for utlån● ̊ Eksemplarmodellen: Denne tilsvarer utlansordningen for papirbøker. Biblioteket kjøper inn et antall lisenser av hver ̊ ́ ̊ tittel. Disse lanes ut til en laner av gangen● Leiemodellen: Denne innebærer at biblioteket betaler en sum ̊ for hvert utlan. Her utnyttes mulighetene i det digitale, det blir ingen ventelister, men prisen kan bli høy hvis etterspørselen er stor og det ikke legges begrensninger● En kan også tenke seg modeller som bestar av ulike ̊ kombinasjoner av de to hovedmodellene, f.eks. et maks. ̊ ̊ antall parallelle utlan av bestselgere og betaling per utlan for mindre etterspurt materiale.
 31. 31. Løsninger i andre nordiske land● Statusrapport fra NB februar 2012 http://www.nb.no/nbdigital/nbblogg/wp- content/uploads/2012/03/Statusnotat-e-b%C3%B8ker-feb-2012.pdf Image: Taking The World By Storm http://www.flickr.com/photos/83346641@N00/3578558776 Found on flickrcc.net
 32. 32. Danmark - https://ereolen.dk/
 33. 33. Danmark - http://ebib.dk/
 34. 34. Nytt om danske digitale tjenester - http://netbib.dk/
 35. 35. Sverige - http://elib.se/
 36. 36. Finland - http://helmet.lib.overdrive.com ● Ikke kommet langt med ebøker i finske bibliotek ● De tospråklige bibliotekene kjøper svenske e-bøker fra Sverige mens det finske tilbudet er ganske lite da forlagene har satset lite ● Et stort prosjekt er i gang eReading. Startet 2010, som del av NextMedia prosjektet ● Engelske bøker fra Overdrive
 37. 37. Kulturrådets avtale om utlån av skjønnlitterære e-bøker Ordningen gjelder for 2012, 2013 og 2014 12 Økning fra 30 til 70 eksemplarer 10 Nasjonalbiblioteket går ut av 8 ordningen Kolonne 1 6 Kolonne 2 Deltagere: Troms og Akershus Kolonne 3 fylkesbibliotek, sammenslutninger 4 av tre bibliotek i Buskerud og seks bibliotek i Ryfylke, samt 2 folkebibliotekene i Oslo 0 (Deichmanske), Bergen, 1NUMBER2NUMBER3NUMBER4NUMBER Trondheim, Stavanger og Kristiansand http://kulturradet.no/litteratur/vis-artikkel/-/asset_publisher/BwZ9/content/aktuelt-utvider-pr%C3%B8veprosjekt-for-e-b%C3%B8ker
 38. 38. Avtalens innhold● Biblioteksentralen distribuerer e-bøkene videre● Innenfor konsortiet kan e-bøkene lånes på tvers av kommunegrensene, men dette danner ikke presedens for hvordan en slik løsning kan bli utformet i fremtiden, hverken under innkjøpsordningen eller i det kommersielle markedet● E-bøkene kan ikke i noen tilfeller lånes ut til andre bibliotek enn dem som inngår i prøveprosjektet
 39. 39. UtfordringerImage: Filofax con Sony Readerhttp://www.flickr.com/photos/76196395@N00/2864445285Found on flickrcc.net
 40. 40. Ting tar tid - forlag og bokhandel – det litterære kretsløpet
 41. 41. Hvilken kunnskap må bibliotekaren ha?● Bestillingskompetanse● Litt om det tekniske, epub etc● Sikkerhet● Plattformer● Formidling!● Stille krav for å få best mulig løsning for lånere!
 42. 42. Nasjonalbibliotekets ansvar● Nasjonale avtaler eller lisenser● teknisk infrastruktur● felles løsninger for formidling
 43. 43. Takk for megImage: sensitive noise / obvious 2http://www.flickr.com/photos/21496790@N06/5065834411Found on flickrcc.net

×