Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Palveluiden on oltava tasa-arvoisestija tasalaatuisesti kaikkien saatavilla.
  Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten  kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten  aktiivista kansalaisuutta j...
  Nuorten tieto- ja neuvontatyö Suomessa perustuu  ammattitaitoiseen tietoon, ohjaukseen ja neuvontaan erilaisissa  ...
  Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisessa  verkostossa on 157 fyysistä palvelupistettä ympäri  Suomea. ...
  Suomesta löytyy runsaasti nuorille tarkoitettuja  paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia  verkkopalveluita....
  Paikallistasolla kunnat ja kansalaisjärjestöt  vastaavat nuorisotyöstä ja nuorisopalvelujen  järjestämisestä.  K...
  Vaikka pohjoismaiset yhteiskunnat ovat edenneet  pitkälle tasa-arvon kehittämisessä, on työtä vielä  paljon jäljel...
  Tietokoneen ja internetin käytössä ei eroa synny.  Eri sukupuolten osuus taiteilijakunnasta vaihtelee huomattavasti ...
  Kulttuuritilaisuuksiin osallistumisessa naiset käyvät miehiä  enemmän.  Kulttuurialan työvoimassa ja kulttuurialan...
  Miesten kohdalla soittoharrastus on naisia  yleisempää.  Tytöt ja pojat harrastavat liikuntaa  tasaveroisen akti...
  Suomalaisen yhteiskunnan monikulttuuristuminen koskee  erityisellä tavalla nuorta sukupolvea.  Eri kulttuuritausto...
  Tasa-arvoisuus kaikessa on mahdotonta  toteuttaa.  Peruspalvelujen arvioinnin 2010 mukaan 70  prosentissa Suomen...
  Alueelliset ja paikkakunta kohtaiset erot ovat  suuria.  Paikallisjärjestöt ja seurakunnat tekevät suuren  osan ...
  http://www.koordinaatti.fi/sivu.php?id=6  http://demarinuoret.fi/2011/11/14/tasa-  arvoasiakirja/  http://www.su...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ryhmä tehtävä 12 tasa arvo palveluissa kaikille

347 views

Published on

Joo joo koulutehtävä

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ryhmä tehtävä 12 tasa arvo palveluissa kaikille

 1. 1. Palveluiden on oltava tasa-arvoisestija tasalaatuisesti kaikkien saatavilla.
 2. 2.  Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.
 3. 3.  Nuorten tieto- ja neuvontatyö Suomessa perustuu ammattitaitoiseen tietoon, ohjaukseen ja neuvontaan erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä. Nuorille tiedotetaan eri kanavia ja menetelmiä käyttäen, ja henkilökohtaista ohjausta järjestetään lähipalveluna palvelupisteissä sekä erilaisissa verkkopohjaisissa palveluissa. Nuorten osallistumista, vaikuttamista ja kuulemista tuetaan ja heille mahdollistetaan tila sisällöntuottajina ja aktiivisina palveluiden kehittäjinä sekä palvelun laadun arvioijina. Tarjoamalla oikeata, ajantasaista tietoa ja tukea laajennetaan nuorten tasa-arvoisia mahdollisuuksia ja itsenäistymistä sekä edistetään heidän osallistumistaan yhteiskunnalliseen toimintaan vastuullisina kansalaisina. Nuorten lisäksi palveluiden asiakkaina ovat vanhemmat ja nuorten parissa työskentelevät.
 4. 4.  Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisessa verkostossa on 157 fyysistä palvelupistettä ympäri Suomea. Nuorten tieto- ja neuvontapisteet/keskukset tarjoavat nuorille tietoa, ohjausta ja neuvontaa eri elämänalueilta. Palvelu on maksutonta ja sitä tarjotaan tasapuolisesti kaikille nuorille. Palvelu pisteissä ja keskuksessa on luottamuksellista ja yksilöllistä, ja se perustuu aina asiakkaan omiin tarpeisiin ja toiveisiin. http://www.koordinaatti.fi/uploaded/nuti%20pisteet% 20ja%20keskukset%202011.pdf
 5. 5.  Suomesta löytyy runsaasti nuorille tarkoitettuja paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia verkkopalveluita. Nämä verkkopalvelut tarjoavat tietoa, neuvoja ja apua laajasti eri elämänalueilta. Useimmat verkkopalvelut tarjoavat tietoaineiston lisäksi myös henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa verkon välityksellä. http://www.koordinaatti.fi/uploaded/Nuti%20ver kkopalvelut%20Suomessa%202011.pdf
 6. 6.  Paikallistasolla kunnat ja kansalaisjärjestöt vastaavat nuorisotyöstä ja nuorisopalvelujen järjestämisestä. Kunnallisia nuorisopalveluja ovat muun muassa nuorten tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisotilat ja harrastusmahdollisuudet, liikunnallinen, kulttuurinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta ja nuorten ympäristökasvatus. Myös seurakuntien toiminnassa nuorisotyöllä on merkittävä rooli.
 7. 7.  Vaikka pohjoismaiset yhteiskunnat ovat edenneet pitkälle tasa-arvon kehittämisessä, on työtä vielä paljon jäljellä. Vaikka tasa-arvon tavoite on kirjattu perustuslakiin, eivät kaikki ole samalla viivalla yhteiskunnassamme syntyessään, vaan monet asiat vaikuttavat lapsen tulevaan elämään jo tämän syntyessä. Synnyinpaikka, sukupuoli, etninen, kielellinen ja sosio-ekonominen tausta määrittävät ihmisen tulevaisuutta tavalla, jota ei tule hyväksyä.
 8. 8.  Tietokoneen ja internetin käytössä ei eroa synny. Eri sukupuolten osuus taiteilijakunnasta vaihtelee huomattavasti taiteenaloittain. Kulttuurialan ammatillisten järjestöjen jäsenistä naisten osuus on pieni. Liikunta-alan koulutuksessa sukupuolet ovat edustettuina saman verran, mutta valmentajakoulutuksesta naisten osuus on pieni. Tyttöjen ja poikien vapaa-ajan käyttäytymisessä ei ole merkittäviä eroja ja järjestäytymisen aste on melko samanlainen. Kummatkin sukupuolet pitävät vaikutusmahdollisuuksiaan vapaa-ajan toiminnassa heikkoina.
 9. 9.  Kulttuuritilaisuuksiin osallistumisessa naiset käyvät miehiä enemmän. Kulttuurialan työvoimassa ja kulttuurialan opiskelussa naisilla on selvä enemmistö. Liikuntaharrastuskertojen lukumäärissä naiset ovat miehiä aktiivisempia. Kirjojen lukemisessa ja käsitöiden tekemisessä naiset ovat selvästi miehiä aktiivisempia. Naiset ovat enemmistönä nuorisotyön opiskelijoista ja kunnallisen nuorisotoimen työntekijöistä.
 10. 10.  Miesten kohdalla soittoharrastus on naisia yleisempää. Tytöt ja pojat harrastavat liikuntaa tasaveroisen aktiivisesti. Miesten vapaa-ajasta liikunta vie hiukan suuremman osan kuin naisilla. Julkisten liikunnan päätöksentekoelinten jäsenistä naisten osuus täyttää minimivaatimukset, mutta johtotehtävissä on valtaosa miehiä.
 11. 11.  Suomalaisen yhteiskunnan monikulttuuristuminen koskee erityisellä tavalla nuorta sukupolvea. Eri kulttuuritaustoista tulevat lapset ja nuoret elävät arkea yhdessä päiväkodeista alkaen. Monikulttuuriset kysymykset linkittyvät erityisellä tavalla tyttöjen asemaan ja sukupuolten tasa-arvoon. Tutkimus tuo esille, että monikulttuuriset kysymykset ovat tehneet sukupuolten tasa-arvosta nuorisotyön kentällä näkyvämpää kuin aikaisemmin. Samalla tutkimus tuo esille, kuinka sukupuolisensitiivinen nuorisotyö mielletään ennen kaikkea tyttöjen parissa tehtäväksi työksi. Sen sijaan poikatyötä tehdään edelleen hyvin vähän, vaikka monet tutkimuksessa haastatellut osoittavat, että tasa- arvon edistäminen edellyttää myös poikien huomioimista. Väitöskirjasta tyttöjen kesken Honkasalo, Veronika.
 12. 12.  Tasa-arvoisuus kaikessa on mahdotonta toteuttaa. Peruspalvelujen arvioinnin 2010 mukaan 70 prosentissa Suomen kunnista toimii nuorisovaltuusto tai vastaava vaikuttamisryhmä. Samassa peruspalvelujen arvioinnissa otettiin myös nuoret mukaan arviointeihin. Nuorten antamien palautteiden perusteella pelkkä vaikuttajaryhmän olemassaolo ei takaa aitoja vaikuttamismahdollisuuksia, vaan kuulemisen ja vaikuttamisen tapoja tulisi kehittää.
 13. 13.  Alueelliset ja paikkakunta kohtaiset erot ovat suuria. Paikallisjärjestöt ja seurakunnat tekevät suuren osan nuorisotyöstä. Sukupuoli jaottelu harrastus mahdollisuuksissa. Etniset taustat tekevät nuorisotyön haastavammaksi ja voi tarvita moni ammatillista osaamista. Kielellisiin taustoihin vaikuttaa kielimuuri. Kaiken toiminnan pitäisi olla ilmaista tai siihen olisi mahdollista hakea ja saada tukea.
 14. 14.  http://www.koordinaatti.fi/sivu.php?id=6 http://demarinuoret.fi/2011/11/14/tasa- arvoasiakirja/ http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/palvelut_aih eittain/perhe_ja_sosiaalipalvelut/nuorisopalvelut /index.html http://www.minedu.fi/OPM/Linjaukset_ja_rahoitu s/strategiat_ja_ohjelmat/tasa_arvo/kullttuuri_liik unta_nuoriso.html?lang=fi http://www.koordinaatti.fi/uploaded/nuti%20pist eet%20ja%20keskukset%202011.pdf http://www.minna.fi/fi_FI/web/guest/haku1?vie w=recordView&entityId=393

×