Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Muntlig eksamen

3,104 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Muntlig eksamen

  1. 1. J A N N E H Y T T E N , G L U 5 . - 1 0 . H I V E MUNTLIG EKSAMEN -IDENTITET OG SPRÅK-
  2. 2. DISPOSISJON • Hva er identitet? • Hva er språk? • Hva gjør vårt valg av språk med identiteten vår? • Oppsummering
  3. 3. HVA ER IDENTITET? • Hvordan vi ser på oss selv og andre oppfatter oss • Personlig identitet • Sosial-gruppe identitet • Ulike syn på identitet • Essensialistisk (kjerne) • Konstruktivistisk (løk) • Et kompromiss mellom disse (elv)
  4. 4. HVA ER SPRÅK? • Språklig varietet, variabel, variant • Språket er en av viktigste identitetsskapende faktorene • Språklig atferd er identitetshandlinger (Le Page & Tabournet-Keller, 1985)
  5. 5. HVA GJØR VÅRT VALG AV SPRÅK MED IDENTITETEN VÅR? • Observasjon-konteksten • Mitt språk og kodeveksling «Standard østlandsk» Bredt Likevel Være Snakker «Tønsbergsk» Bræit Likavæl Værra Snakkær
  6. 6. FORTS. • Kodeveksling • Den utvida koden og avgrensa koden • Primærdiskurs og sekundærdiskurs • Stereotypier-holdninger • Høystaus • Lavstatus • Roller • Språkvariasjon når man bytter roller
  7. 7. OPPSUMMERING • Identitet er hvordan vi ser på oss selv og hvordan andre ser på oss • Språket er en viktig identitetsfaktor • Vårt valg av språk gjør noe med identiteten vår utfra folks holdninger om språk og stereotypier. • Jeg er meg med min bakgrunn og mine kunnskaper (elveleiet). • Jeg endrer mitt språk (elven) ut fra hvilke roller jeg trer inn og ut av, og da kan man si at man også tilpasser identiteten sin.
  8. 8. KILDER • Brit Mæhlum, Gunnstein Akselberg, Unn Røyneland, Helge Sandøy (2008): Språkmøte. Innføring i sosiolingvistikk. Fagernes: Cappelen Damm • http://ndla.no/nb/node/27 • Inger Kristine Hasund (2006): Ungdomsspråk. Bergen: Fagbokforlaget • Sylvi Penne, Frøydis Hertzberg (2008): Muntlige tekster i klasserommet. Oslo: Universitetsforlaget. • Theres Bellander (2010): Ungdomars dagliga interaktion. Uppsala: Swedish Science Press

×