Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Emócie a ľudská mimika - Lea Kožová

1,759 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Emócie a ľudská mimika - Lea Kožová

  1. 1. Lea Kožová VI.OG
  2. 2. Mimika (z gréckeho mimeomai – napodobňovať, predstavovať) je vyjadrovanie výrazom tváre spôsobené sťahovaním tvárových svalov.
  3. 3. • Čo sú mikro výrazy? • spätná väzba • základné kombinácie mikro výrazov: Radosť Prekvapenie Strach Smútok Hnev Pohŕdanie Znechutenie (odpor)
  4. 4. V = vizuálny (obrazová predstava) A = auditívny (vnímanie zvukov) K = kinestetický (cítená predstava; dotyk, pocity, čuch, chuť) Sp = spomenuté (nanovo vrátené do pamäti) K = konštruované (vymyslené) Vd = vnútorný dialóg

×