Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biomedicína budúcnosti rasťo pitek, lukáš takáč

866 views

Published on

 • Be the first to like this

Biomedicína budúcnosti rasťo pitek, lukáš takáč

 1. 1. Biomedicína budúcnosti Rastislav Pitek Lukáš Takáč
 2. 2. OBSAH - Vnútorné umelé orgány - Nanomedecína - Regenerácia - Génové inžinierstvo
 3. 3. UMELÉ ORGÁNY Najväčším výdobytkom rozvoja lekárskej techniky sú umelé orgány. Veda, ktorá sa zaoberá vývojom umelých orgánov alebo spájaním organizmov s technikou sa nazýva bionika. Tento vedný odbor vznikol na prelome 50. a 60. rokov ako súčasť modernej biológie.
 4. 4. Umelé srdce AbioCor na rozdiel od svojho predchodcu, Jarvik- 7, bolo prvé umelé srdce voperované do pacienta bez toho aby z neho trčali káble či hadičky. Funguje takmer rovnako ako normálne srdce, dokonca dokáže upravovať intenzitu čerpania podľa pacientovej námahy.
 5. 5. Bionické oko Aktuálne výskumy zúžitkovávajú túto technológiu k sietnicovej a kôrovej stimulácii, kde je svetlo konvertované na elektrické signály, ktoré sú pripojené k nerovým bunkám a posielané do mozgu.
 6. 6. NANOMEDICÍNA Na základe nanotechnológií je založená aj nanomedicína. Je to oblasť medicíny, ktorá sa snaží riešiť ochorenia na molekulárnej úrovni. Nanočastice majú veľkosť tisíciny, či desaťtisíciny ľudskej bunky, teda rozmery zložitejšej molekuly, napríklad enzýmu.
 7. 7. Z nanočastíc môžu vznikať komplexné štruktúry, ktoré by mohli plniť nasledovné funkcie: -Transportnú- preprava liečiva na konkrétne miesto v organizme -Likvidačnú- častice by boli schopné dostať sa na chirurgicky neprístupné miesta, redukovať napr. rakovinové bunky a na rozdiel od chemoterapie nepoškodiť okolité tkanivo -Ochrannú- nahrádzať funkciu bielych krviniek alebo krvných doštičiek
 8. 8. REGENERÁCIA Regenerácia je schopnosť obnovy poškodených či odobratých tkanív orgánov alebo častí tela jedinca. Niektoré živočíchy si túto schopnosť zachovávajú celý život. U ľudí táto schopnosť zaniká po ukončení prenatálneho štádia vývoja. Ak by sme vedeli túto schopnosť prechovávať aj počas života, bola by naša schopnosť prežiť väčšia.
 9. 9. Regenerácia častí tela Látka obsahujúca prenatálne kmeňové bunky sa začala zlučovať s bunkami subjektu, skopírovala genetickú informáciu a vytvorila funkčnú repliku amputovaného palca.
 10. 10. Skupina vedcov vynašla spôsob, akým možno zregenerovať nervové bunky poškodené napr. sklerózou multiplex. Základom sú reťazce aminokyselín. Tieto nanovlákna sa vstreknú do mozgu, kde vytvoria opornú sieť pre axóny, tie sa tak môžu nanovo vzájomne pospájať.
 11. 11. GÉNOVÉ INŽINIERSTVO Výmena génov medzi rôznymi biologickými druhmi je omnoho bežnejšia ako sa niekedy myslelo. Vložiť gén do zvieraťa tak, aby jeho potomstvo bolo trvale pozmenené, je dnes u zvierat také jednoduché ako u rastlín.
 12. 12. Klonovanie znamená vytvorenie presnej kópie. Embryonálne kmeňové bunky si zachovávajú genetickú informáciu i počas pestovania v bunkovej kultúre. Ak ich jadro prenesieme do vajíčka zbaveného ich vlastného jadra, získavame zárodok ich klonu.
 13. 13. Klonovanie ľudí je zakázané. Aby sa však nebránilo vedeckému pokroku dohovor dovoľuje určité formy klonovania na zvieratách. Kmeňové bunky sa môžu použiť ako náhrada za ktorékoľvek tkanivo. Na jednej strane mnohým nevyliečiteľne chorým by klonovanie ľudských buniek na vznik orgánov pomohlo. Na strane druhej klonovanie nie je optimálny spôsob, ako rozširovať ľudskú generáciu.
 14. 14. ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ

×