Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seminarka

401 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Seminarka

  1. 1. Motywacja pracowników
  2. 2. Cel pracyPokazanie jak motywacja procowników wpływa nawydajną prace i wyniki w firmie
  3. 3. Człowiek odgrywa bardzo dużą role w organizacji, on to poprzezwykonywanie powierzonych zadań dąży do osiągnięcia celóworganizacji. To od jego inteligencji, wiedzy, umiejętności, postawy,mobilności i motywacji zależy zaangażowanie w realizację celówfirmy. Aby to było możliwe, organizacja musi mieć technologięwyznaczającą kierunek pracy organizacji.- czym jest motywacja- małe przedsiębiorstwa a duże firmy- status społeczny – różne metody motywacji
  4. 4. System wynagrodzeń w firmie tylko przez pewien czas, raczejkrótki, pełni funkcję motywacyjną, potem jego siła stymulacyjnazanika i należy wprowadzić inne pozapłacowe sposoby motywacji.Są nimi:- nagrody- dodatkowe świadczenia- uznanie dla wysiłku pracownika- powierzanie bardziej złożonych prac i swoboda w ichwykonywaniu- atrakcyjność stanowiska pracy- kultura firmy- rozmowa (NLP)- kontrolabadania ankietoweankieta
  5. 5. Bibliografia:1. Andreas Steve, Faulkner Charles - NLP Nowa TechnologiaOsiagania Sukcesów2. Bańka W. „Zarządzanie personelem w małej i średniej firmie”Wydawnictwo AdamMarszałek, Toruń 2002.3. Berne E., „W co grają ludzie. Psychologia stosunkówmiędzyludzkich”4. Cialdini R., „Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka”5. Gableta Małgorzata praca zbiorowa: „ Potencjał pracy wprzedsiębiorstwie. Kształtowanie i wykorzystanie." WydawnictwoAkademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu. Wrocław1998.6. Kostera M.: „Zarządzanie personelem", Warszawa 1994.7. Listwan T.: „Zarządzanie kadrami" Wrocław 1999.8. Sajkiewicz Alicja - praca zbiorowa: „Zasoby ludzkie w firmie.Organizacja, kierowanie, ekonomika." Poltext, Warszawa 1999.
  6. 6. Bibliografia:1. Andreas Steve, Faulkner Charles - NLP Nowa TechnologiaOsiagania Sukcesów2. Bańka W. „Zarządzanie personelem w małej i średniej firmie”Wydawnictwo AdamMarszałek, Toruń 2002.3. Berne E., „W co grają ludzie. Psychologia stosunkówmiędzyludzkich”4. Cialdini R., „Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka”5. Gableta Małgorzata praca zbiorowa: „ Potencjał pracy wprzedsiębiorstwie. Kształtowanie i wykorzystanie." WydawnictwoAkademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu. Wrocław1998.6. Kostera M.: „Zarządzanie personelem", Warszawa 1994.7. Listwan T.: „Zarządzanie kadrami" Wrocław 1999.8. Sajkiewicz Alicja - praca zbiorowa: „Zasoby ludzkie w firmie.Organizacja, kierowanie, ekonomika." Poltext, Warszawa 1999.

×