Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
OpenAccess.se – från publikationertill dataPresentation vid workshop vid Luleå tekniska universitet 2 april 2012Jan Hagerl...
Open access i korthet•  =Fri tillgång till vetenskaplig information på internet•  I första hand det som forskare publi...
Open Access – två vägar!    Gyllene vägen           Gröna vägen      Publicera i tidskrifter med  Pu...
Open access-publicering•  Publicera i en open access-tidskrift   •      Äkta OA-tidskrifter, omedelbar fri till...
Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, 2003Deklarationen är en avsiktsförklaring ...
Berlin declaration - definitionerThe author(s) and right holder(s) of such contributions grant(s) to all users a free,  i...
10-09-02Sidnummer      7
Open access – framväxt av ett alternativ   •   En rörelse av engagerade forskare, senare även bibliotekarier, förlägg...
Open access globalt – några trender•  Överväldigande politiskt stöd –   inte minst från EU•  Utvecklingen på fältet...
Slaget om opinionen – läget idag •   Ett nittiotal forskningsfinansiärer har någon form av krav på Open    Access, bl...
Open access-krav för forskningsdataBiotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), UKCanadian Institute of...
European Research Council om data” Access to unprocessed data is needed not only for independent verification of  result...
Utvecklingen på fältet Directory of Open Access Journals (DOAJ) ger tillgång till 7561  kvalitetsbedömda, vetenskapliga ...
Motiv för OA ur samhällelig synpunkt• Resultaten från forskning som bekostas av offentliga medel ska också vara allmänt t...
Motiv för OA ur forskarsynpunkt• Maximal spridning och synlighet  Öppen tillgänglighet ger också fler citeringar, se t ex...
OpenAccess.se • Mål: främja maximal tillgänglighet och synlighet för arbeten  som produceras av forskare, lärare och stud...
OpenAccess.se nystart 2010Utvecklingsprogram 2006 - 2009Nystart efter internationell utvärderingTre uppgifter Policy Infor...
10-09-02Sidnummer      18
Ny styrorganisation - styrgrupp  Ordförande: Romulo Enmark, rektor, Försvarshögskolan  Agneta Olsson, överbibliotekarie ...
Nationell policy för open access”. Open access är en fråga av så stor samhällelig vikt att det därutöver skulle behövas en...
Strategi för OpenAccess.se för 2011-2013C. Infrastruktur och användartjänsterMål: Främja utvecklingen av en infrastruktur ...
OpenAIRE och OpenAIREplus• Projekt med stöd inom EU:s sjunde ramprogram för FoU• Stöd till genomförandet av EU:s krav på O...
Forskningsdata inom humanistiska ochkonstnärliga vetenskaper - Open Access?•  Projektet syftade till att öka tillgängligh...
Frågeställningar• Var och hur skall forskningsdata lagras?• Vilka delar kan publiceras som open access?• Hur bör koppling ...
Intervjuer med forskareFråga 1 FORSKNINGSPROJEKTFråga 2 INSAMLING AV DATAFråga 3 LAGRINGSMEDIUMFråga 4 HUR PUBLICERAS RESU...
Resultat intervjuer•  Positiva attityder•  Stor medvetenhet, öppenhet•  Varierande format & mängd•  Brist på organ...
Möjliga tekniska lösningar för lagring ochtillgängliggörande• Data lagras i samma system som publikationen• Data lagras i ...
Vision•Lagring, bevaring och plan för tillgängliggörande av forskningsdata finns med redan iforskningsprojektets start• In...
Jämförelse – fördel OA till publikationer• Finns starka ekonomiska motiv att bryta upp monopolpriser som engagerar  bibl...
Jämförelse – nackdel OA till publikationerNackdel OA till publikationer•  Motstånd från vissa förlag som baserar sin aff...
Jämförelse – nackdel OA till data•  Oklarheter om juridiska aspekter. Särskilda begränsningar i tillgång t ex   beroen...
Jämförelse – fördel OA till data•  Förlagen kräver som regel inte exklusiv rätt till data, många uppmuntrar att   lägg...
Tack föruppmärksamheten!Webbplats: www.openaccess.seE-post: jan.hagerlid@kb.se, sofia.arvidsson@snd.gu.seSidnummer 33
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ltu 2 april hagerlid arvidsson

330 views

Published on

Presentation vid Workshop om hantering av forskningsdata, LTU Luleå 2 april 2012

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ltu 2 april hagerlid arvidsson

 1. 1. OpenAccess.se – från publikationertill dataPresentation vid workshop vid Luleå tekniska universitet 2 april 2012Jan Hagerlid, Kungliga biblioteket, samordnare för OpenAccess.seSofia Arvidsson, Svensk Nationell Datatjänst, ledamot i Arbetsgruppen för information och rådgivning inom OpenAccess.seSidnummer
 2. 2. Open access i korthet• =Fri tillgång till vetenskaplig information på internet• I första hand det som forskare publicerar utan att få ersättning, dvs vetenskapliga artiklar, avhandlingar, rapporter etc • Men även böcker, forskningsdata, encyclopedier etc kan vara fritt tillgängliga• Fri tillgång betyder att fritt kunna läsa, ladda ned, kopiera, sprida vidare mm med full hänsyn till författarens ideella upphovsrättSidnummer 2
 3. 3. Open Access – två vägar! Gyllene vägen Gröna vägen Publicera i tidskrifter med Publicera i ett öppet Open Access-modell! arkiv t.ex. vid eget lärosäte!Sidnummer 3
 4. 4. Open access-publicering• Publicera i en open access-tidskrift • Äkta OA-tidskrifter, omedelbar fri tillgång, författaren behåller rättigheterna • Hybridform – betala för OA till just din artikel • Fördröjd OA – tidskriften släpper fritt efter viss tid• Parallelpublicera, dvs publicera i en traditionell tidskrift och lägg ut en kopia i ett öppet arkiv • Vid ditt lärosäte • I ett ämnesarkivSidnummer 4
 5. 5. Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, 2003Deklarationen är en avsiktsförklaring att arbeta för Open Access från organisationer inom forskarsamhälletAvser både vetenskaplig information, data, metadata och kulturarvsmaterial”Open access contributions include original scientific research results, raw data and metadata, source materials, digital representations of pictorial and graphical materials and scholarly multimedia material.”Sidnummer 5
 6. 6. Berlin declaration - definitionerThe author(s) and right holder(s) of such contributions grant(s) to all users a free, irrevocable, worldwide, right of access to, and a license to copy, use, distribute, transmit and display the work publicly and to make and distribute derivative works, in any digital medium for any responsible purpose, subject to proper attribution of authorship …A complete version of the work and all supplemental materials, including a copy of the permission as stated above, in an appropriate standard electronic format is deposited (and thus published) in at least one online repository using suitable technical standards (such as the Open Archive definitions) that is supported and maintained by an academic institution, scholarly society, government agency, or other well-established organization that seeks to enable open access, unrestricted distribution, inter operability, and long-term archiving.Sidnummer 6
 7. 7. 10-09-02Sidnummer 7
 8. 8. Open access – framväxt av ett alternativ • En rörelse av engagerade forskare, senare även bibliotekarier, förläggare m fl, sedan ca 1990. Några pionjärer: • Jean-Claude Guédon, Univ de Montréal Comparative Literature Peter Suber, Berkman fellow Harvard, prof of PhilosophySidnummer 8 8
 9. 9. Open access globalt – några trender• Överväldigande politiskt stöd – inte minst från EU• Utvecklingen på fältet kommer efter – men OA-resurser växer snabbt• OA är inte bara artiklar, även forskningsdata, metadata, monografier, lärresurserSidnummer 9
 10. 10. Slaget om opinionen – läget idag • Ett nittiotal forskningsfinansiärer har någon form av krav på Open Access, bl a – European Research Council, – EU:s sjunde ramprogram för FoU (7 områden, 20 %) – National Institutes of Health (NIH) i USA – VR, Formas, RJ, KAW, Östersjöstiftelsen, FAS • European University Association och EUROHORC • Många universitet ställer OA-krav • Enkäter visar på i princip positiv inställning från forskare, men bristande kunskaperSidnummer 10 10
 11. 11. Open access-krav för forskningsdataBiotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), UKCanadian Institute of Health ResearchCancer research UKEconomic and Social research Council (ESRC), UKEuropean Research Council (ERC)Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, ÖsterrrikeGenome CanadaHigher Education Authority, IrlandMedical Research Council, UKMichael Smith Foundation for Health Research, KanadaNuffield Foundation, UKOntario Institute for Cancer Research, KanadaOTKA, UngernWellcome trust, UK Källa: http://www.sherpa.ac.uk/juliet/Sidnummer 11 ”Data archiving is required.”
 12. 12. European Research Council om data” Access to unprocessed data is needed not only for independent verification of results but, more importantly, for secure preservation and fresh analysis and utilisation of the data.” …”The ERC considers essential that primary data - which in the life sciences forexample could comprise data such as nucleotide/protein sequences,macromolecular atomic coordinates and anonymized epidemiological data -are deposited to the relevant databases as soon as possible, preferablyimmediately after publication and in any case not later than 6 months after thedate of publication.”ERC Scientific Council Guidelines for Open Access, 17 December 2007http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_scc_guidelines_open_access.pdfSidnummer 12
 13. 13. Utvecklingen på fältet Directory of Open Access Journals (DOAJ) ger tillgång till 7561 kvalitetsbedömda, vetenskapliga OA-tidskrifter. Därav 964 med Impact Factors i JCR 2010.(Ulf K.) Tillväxt 2011 24 %, Tillväxt av OA-tskr sedan 2000 18 % årligen, artiklar 30 % årligen (Björk i PLoS ONE Bielefeld Academic Search Engine (BASE) har ca 32 miljoner dokument från drygt 2000 öppna arkiv. Tillväxt ca 2 milj dok/kvartal Ca 20 - 25 % av den aktuella årliga artikelproduktionen är fritt tillgänglig - Andelen fritt tillgängligt material växer snabbtSidnummer 13 13
 14. 14. Motiv för OA ur samhällelig synpunkt• Resultaten från forskning som bekostas av offentliga medel ska också vara allmänt tillgänglig – För alla forskare inom högskolan oavsett om lärosätet har råd – För akademiska professioner, t ex socialarbetare – För expertmyndigheter och FoU-intensiva småföretag – För forskare i länder som inte har råd att betala licenser – För medborgare som vill veta mer, t ex om sin sjukdom eller om miljöfrågorSidnummer 14 14
 15. 15. Motiv för OA ur forskarsynpunkt• Maximal spridning och synlighet Öppen tillgänglighet ger också fler citeringar, se t ex http://www.kb.se/OpenAccess/nyheter/2010/Open-Access-och-citeringar/• I samklang med grundläggande normer: Cudos or Mertonian norms: ”Communalism entails that scientific results are the common property of the entire scientific community”• Utnyttja webbens möjlighet att länka samman all forskning, automatiserad sökning i stora text- och datamassor• Snabbare spridning av forskningsresultatSidnummer 15 15
 16. 16. OpenAccess.se • Mål: främja maximal tillgänglighet och synlighet för arbeten som produceras av forskare, lärare och studenter, genom att stödja den elektroniska publiceringen vid svenska universitet och högskolor. • En plattform för samarbete mellan KB, SUHF inkl. universitetsbiblioteken, Vetenskapsrådet, KK-Stiftelsen, Kungl. Vetenskapsakademien och Riksbankens JubileumsfondSidnummer 16 16
 17. 17. OpenAccess.se nystart 2010Utvecklingsprogram 2006 - 2009Nystart efter internationell utvärderingTre uppgifter Policy Information och rådgivning Infrastruktur och användartjänsterTydlig strategiNy styrorganisationNy webbplatsSidnummer 17
 18. 18. 10-09-02Sidnummer 18
 19. 19. Ny styrorganisation - styrgrupp Ordförande: Romulo Enmark, rektor, Försvarshögskolan Agneta Olsson, överbibliotekarie vid Göteborgs universitet Jette Guldborg Petersen, bibliotekschef, Malmö högskola Pelle Snickars, Forskningschef, Kungliga biblioteket Mats Ulfendahl, huvudsekreterare, Rådet för medicin och hälsa, Vetenskapsrådet Britta Lövgren, forskningssekreterare, Riksbankens jubileumsfond Erik Sandewall, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien Caroline Sutton, förläggare, Co-Action Publishing Stefan Östholm, verksamhetschef, KK-stiftelsen Jan Hagerlid, Avdelningen för nationell samverkan, KB (sekreterare)Sidnummer 19 19
 20. 20. Nationell policy för open access”. Open access är en fråga av så stor samhällelig vikt att det därutöver skulle behövas en nationell policy. En sådan skulle öka samordningen, kraften och tempot i utvecklingen. Många delfrågor kräver insatser från ett flertal intressenter - i första hand lärosäten, forskningsfinansiärer och forskningsbibliotek.Policyn bör ange att ett tydligt mål inom forskningspolitiken ska vara att främja en övergång till en open access-modell. Den ska slå fast vilka mål man vill uppnå genom att stödja open access och hur dessa mål relaterar till andra mål för utvecklingen av svensk forskning och högre utbildning. Vilka åtgärder som behövs, vem som bör ha ansvaret för dessa och hur olika aktörer ska samverka för att främja en utveckling mot open access, ska också framgå.Ur skrivelse från styrgruppen i OpenAccess.se till Utbildningsdepartementet.Se http://www.kb.se/openaccess/nyheter/2011/Krav-pa-nationell-policy-for-open-access/Sidnummer 20
 21. 21. Strategi för OpenAccess.se för 2011-2013C. Infrastruktur och användartjänsterMål: Främja utvecklingen av en infrastruktur och användartjänster för open access i Sverige med hög användarvänlighet och kvalitetDelmål…..Det ska finnas etablerade modeller för att länka samman öppna publikationer med öppna forskningsdata i samarbete mellan olika berörda institutioner och myndigheter.http://www.kb.se/openaccess/om/Sidnummer 21
 22. 22. OpenAIRE och OpenAIREplus• Projekt med stöd inom EU:s sjunde ramprogram för FoU• Stöd till genomförandet av EU:s krav på OA inom ramprogrammet och ERC• Skapa portal och helpdesk• Ett nätverk för öppna arkiv i alla europeiska länder, även några dataarkiv ingår• OpenAIREplus (2012-) lägger större vikt vid länkning till forskningsdata och ska samarbeta med EU-projektet EUDAT• KB med OpenAccess.se är svensk nod• Samarbete med VINNOVA och VR kring EU-forskning utvecklas Sidnummer 22
 23. 23. Forskningsdata inom humanistiska ochkonstnärliga vetenskaper - Open Access?• Projektet syftade till att öka tillgängligheten till forskningsdata inom humanistiska och konstnärliga vetenskaper• Medverkande: Göteborgs universitet, Svensk nationell datatjänst, Lunds universitet, Malmö högskola, Linköpings universitet• Projekttid: November 2009 - oktober 2010, slutrapport 2011• Projektledare: Urban Andersson, Göteborgs universitetsbibliotek• 500 tkr från openaccess-programmetSidnummer 23
 24. 24. Frågeställningar• Var och hur skall forskningsdata lagras?• Vilka delar kan publiceras som open access?• Hur bör koppling ske mellan öppna arkiv och Svensk nationell datatjänst?• Hur bör koppling ske mellan publikation och tillhörande forskningsdata?Sidnummer 24
 25. 25. Intervjuer med forskareFråga 1 FORSKNINGSPROJEKTFråga 2 INSAMLING AV DATAFråga 3 LAGRINGSMEDIUMFråga 4 HUR PUBLICERAS RESULTATENFråga 5 TILLGÄNGLIGGÖRANDEFråga 6 ÅTERANVÄNDNINGFråga 7 SPRIDNINGFråga 8 HJÄLPFråga 9 DELTAGANDE I PROJEKTETSidnummer 25
 26. 26. Resultat intervjuer• Positiva attityder• Stor medvetenhet, öppenhet• Varierande format & mängd• Brist på organisation• Efterbearbetning av data, behov av dokumentation• Upphovsrätt• Integritet• Olika åtgärder för olika data och olika åtkomstmöjligheterSidnummer 26
 27. 27. Möjliga tekniska lösningar för lagring ochtillgängliggörande• Data lagras i samma system som publikationen• Data lagras i system som är särskilt konstruerade för detta ändamål och sammanlänkas med publikationer med unika och persistenta ID• Data hanteras i en nätverksbaserad plattform, t ex DataVerseSidnummer 27
 28. 28. Vision•Lagring, bevaring och plan för tillgängliggörande av forskningsdata finns med redan iforskningsprojektets start• Inblandade parter (lärosätenas arkiv, biblioteken, SND, andra relevanta aktörer)tillhandahåller stöd och teknisk infrastruktur för beskrivning, bearbetning, lagring ochtillgängliggörande• System, rutiner, riktlinjer och standarder för insamling, beskrivning och lagring avforskningsdata, samt sammanlänkning med publikation finnsSidnummer 28
 29. 29. Jämförelse – fördel OA till publikationer• Finns starka ekonomiska motiv att bryta upp monopolpriser som engagerar biblioteken och universiteten• OA ger mer citeringar och därmed meritfördelar för forskare, OA ökar synligheten för lärosätenas forskning• Mycket starkt officiellt stöd: Berlindeklarationen, EU, krav från finansiärer ochuniversitet• Synligt forskarstöd: PloS Open letter mm• Enkel infrastruktur med Open Archives Initiative, välkända internationella tjänster som DOAJSidnummer 29
 30. 30. Jämförelse – nackdel OA till publikationerNackdel OA till publikationer• Motstånd från vissa förlag som baserar sin affärsmodell på ägande av rättigheter• Meriteringssystem byggda på citering missgynnar OA-tidskrifter för att de är nya• Den ekonomiska övergången mellan modeller är politiskt svår– Analyser visar att en OA-modell totalt sett blir billigare– Kostnader ska tas ut vid produktion i ställer för vid tillgång– Övergången ger vinnare och förlorareSidnummer 30
 31. 31. Jämförelse – nackdel OA till data• Oklarheter om juridiska aspekter. Särskilda begränsningar i tillgång t ex beroende av integritetsskäl• Svagare stöd från normer inom forskarsamhället att publicera data• Ingen tydlig merit att lägga ut data• Det officiella stödet för OA till data är svagare idag• Mycket mer komplext material som kräver en mängd varierande program att ta del av• Saknas så vitt vi vet tydliga OA-policies för data vid svenska lärosätenSidnummer 31
 32. 32. Jämförelse – fördel OA till data• Förlagen kräver som regel inte exklusiv rätt till data, många uppmuntrar att lägga ut• Inget etablerat meriteringssystem som bromsar• Ingen etablerad ekonomisk modell som bromsar• Inga aktiva motståndare• Finns ett växande officiellt stöd för OA till dataSidnummer 32
 33. 33. Tack föruppmärksamheten!Webbplats: www.openaccess.seE-post: jan.hagerlid@kb.se, sofia.arvidsson@snd.gu.seSidnummer 33

×