Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dia ly 11 - Australia

24,188 views

Published on

Trường THPT Trần Phú - Q. Tân Phú, TP.HCM
Lớp A13 - Khóa 06-09

Published in: Education

Dia ly 11 - Australia

 1. 1. BÀI 12:
 2. 2. QUỐC KÌ QUỐC HUY VỊ TRÍ TRÊN BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
 3. 3. Những ngƣời đứng đầu Nhà nƣớc Ô-xtrây-li-a-Nữ hoàng: Elizabeth II -Toàn quyền: Quentin Bryce -Thủ tƣớng: Kevin Rudd
 4. 4. Bản đồ các tiểu bang ở Ô-xtrây-li-a
 5. 5. I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 1.Vị trí 2.Địa hình 3.Khí hậu 4.Sông ngòiII. ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI 1.Dân số & sự gia tăng dân số 2.Sự phân bố dân cƣ 3.Dân tộc 4.Tôn giáo 5.Ngôn ngữIII. TÌNH HÌNH KINH TẾ 1.Nông nghiệp 2.Công nghiệp 3.Dịch vụ 4.Giao thông vận tảiIV. KINH TẾ ĐỐI NGOẠI - QUAN HỆ THƢƠNG MẠI VIỆT ÚC
 6. 6. I.ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 1.Vị trí: Các nƣớc láng giềng của Ô-xtrây-li-a xích đạo New Zealand về Ô-xtrây-li-a không có chung đƣờng gồm có bộ với bất Dƣơng Ô-xtrây-li-a nằm ở phía Nam biên giới đƣờng giữa Ấn Độcứ quốc phíanào. Nam,quốc gia độc Đôngtrên TG chiếm ngự cả 1 lục địa. &Ô-xtrây-li-aBìnhIndonexia & nhất Timor & Papua New Guinea về gia Đông Nam Thái là Dƣơng. phía Bắc.
 7. 7. Địa hình Ô-xtrây-li-a có độ cao trung bình thấp (chỉ 3 - Vùng núi (thấp1&Vùngnguyên đất chia và làm ở miền Đông có 2% là đất đai cao trungđất thấp nội địara núi 3 khu vực chính. 2 -- Cao 1000m) miền Tây trên bình), và cao2. Địa hình ở
 8. 8. 2. Địa hình (tt) - Ô-xtrây-li-a cảnh quan đa dạng: dãy Trƣờng Sơn ở miền Đông, một số cảnh quan trong các hoang mạc ở vùng nội địa, dải San hô ngẩm vĩ đại ở vùng biển Đông Bắc…) hấp dẫn nhiều du khách trên thế giới. - Ô-xtrây-li-a giàu có về khoáng sản nhƣ: than, sắt, kim cƣơng, dầu khí, chì, thiếc, đồng, mangan, bô-xít, uranium… - Ô-xtrây-li-a có nhiều động vật, thực vật bản địa quý hiếm. - Chính phủ Ô-xtrây-li-a rất quan tâm đến việc bảo vệ môi trƣờng. Hơn 5% diện tích đất đai đƣợc dành để bảo tồn thiên nhiên, trong đó có 11 khu di sản thế giới, 500 công viên quốc gia.
 9. 9. Rặng san hô Great Barrier là hệ thống đá ngầm san hô lớn nhất thế giới, đƣợc UNESCO côngnhận là Di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1981.
 10. 10. Loài trai khổng lồ ở rặng san hô Great Barrier
 11. 11. 3.Khí hậu: phân hóa mạnh. Nhìn chung, Ô-xtrây-li-a có khí hậu khô hạn và nửa khô hạn. - - - u i u i Tasmania. Nhiệt độ trung bình vào tháng 7 (mùa đông) là 120-200; vào tháng giêng(mùa hè) nhiệt độ vào khoảng 200-300 hoặc cao hơn. Ô-xtrây-li-a là 1 quốc gia thiếu mƣa và nƣớc nhất trên TG, 1 nửa châulúc phía Nam đang bị đe dọa bởi hạn hán cũng nhƣ những tác động củathay đổi khí hậu. Các mùa ở Ô-xtrây-li-a: a Thu a Đông a XuânT1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
 12. 12. - - -Nhìn chung, Ô-xtrây-li-aTasmania. khô hạn và nửa khô hạn. có khí hậu i.
 13. 13. 4.Sông ngòi: Mặc dù hệ thốngsông ngòi của Ô-xtrây-li-a rất rộng lớnnhƣng chúng lại dẫn đƣợc ít nƣớc hơn sovới các con sông ở vùng phía bán cầuBắc.- Úc có 1 hệ thống sông rộng lớn, dài và vị trí của cácsông nằm gần biển.- Các con sông bắt nguồn trên núi đổ xuống và đi quacác môi trƣờng khác nhau trƣớc khi đổ ra biển nhƣ:núi, rừng, đầm lầy, các thành phố và thị trấn.
 14. 14. Lƣu vực sông Murray - Darling rộnghơn 1,061,469 km², dài 3717km, chialàm 2 nhánh sông chính: * Sông Murray dài 2575km. * Sông Darling dài 2739km.
 15. 15. + Sông Snowy là 1 con sông lớn ở phía đông nam nƣớc Ô-xtrây-li-a. Sông Snowy có chiều dài là 323 km.
 16. 16. + Sông Murrumbidgge cũng là 1 con sông lớn ở Ô-xtrây-li- a, đây là 1 nhánh của sông Murray, có chiều dài 900km.
 17. 17. Thủ đô Canberra
 18. 18. Tòa nhà quốc hội mới ở thủ đô Canberra
 19. 19. Thành phố cảng Sydney
 20. 20. Thành phố cảng Sydney và nhà hát con sò
 21. 21. Nhà hát ở thành phố Melbourne
 22. 22. Góc phố ở Ô-xtrây-li-a
 23. 23. TiềnxuÔ-xtrây-li-a
 24. 24. Tiền giấyÔ-xtrây-li-a
 25. 25. Những loài thực vật đặc trƣng ở Ô-xtrây-li-a. Cây Cây dƣơng xỉ lá lƣợc hình chai Cây dừa
 26. 26. Koala– sinh vật đặc trƣng ở Ô-xtrây-li-a – đây là một loài đang đứng trƣớc nguy cơ tuyệt chủng.
 27. 27. Kangaroo – động vật đặc trƣng ở Ô-xtrây-li-a – là một trong những biểu tƣợng của Ô-xtrây-li-a.
 28. 28. Kangaroo – động vật đặc trƣng ở Ô-xtrây-li-a – là một trong những biểu tƣợng của Ô-xtrây-li-a.
 29. 29. I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 1.Vị trí 2.Địa hình 3.Khí hậu 4.Sông ngòiII. ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI 1.Dân số & sự gia tăng dân số 2.Sự phân bố dân cƣ 3.Dân tộc 4.Tôn giáo 5.Ngôn ngữIII. TÌNH HÌNH KINH TẾ 1.Nông nghiệp 2.Công nghiệp 3.Dịch vụ 4.Giao thông vận tảiIV. KINH TẾ ĐỐI NGOẠI - QUAN HỆ THƢƠNG MẠI VIỆT ÚC
 30. 30. II.ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI 1.Dân số và sự gia tăng dân số -Dân số năm 2005 là 20.4 triệu ngƣời. -Tỉ suất gia tăng dân số trong thập kỉ qua là 1.4% chủ yếu do dân nhập cƣ. -Trƣớc 1973, dân di cƣ vào Ô-xtrây-li-a chủ yếu là ngƣời da trắng. Từ khi chính sách “Nƣớc Ô-xtrây-li-a da trắng” bị hủy bỏ vào năm 1973, số ngƣời từ Châu Á di cƣ đến Ô-xtrây-li-a tăng đáng kể: Biểu đồ biểu thị sự gia tăng về % của dân nhập cƣ Châu Á đến Ô-xtrây-li-a 45.00% 40% 40.00% 35.00% 27.70% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 1.30% 0.00% 1966 1999 Những năm gần đây
 31. 31. Số dân Ô-xtrây-li-a qua một số năm (Đơn vị: triệu ngƣời) 20.422 19.220 18.118 15.8 16.116141210 Số dân 6.986 4.7 4.54 1.220 1850 1900 1920 1939 1985 1990 1995 2000 2005
 32. 32. 2. Sự phân bố dân cƣ:-Dân cƣ ở Ô-xtrây-li-a phân bố không đều.-Mật độ dân cƣ rất thấp ở vùng nội địa (0.03 – 0.3 ngƣời/km2).-Tập trung rất đông ở dải đồng bằng ven biển phía đông nam và tây nam(nơi đây chỉ chiếm 3% diện tích nhƣng lại chiếm 90% dân số cả nƣớc.)-Mức độ đô thị hóa ở Ô-xtrây-li-a vào loại cao nhất thế giới (có tới 85%dân cƣ sống ở các đô thị).
 33. 33. 3. Dân tộc:- Cách đây khoảng 60 nghìn năm đã có thổ dân sinh sống trên lục địa Ô-xtrây-li-a.- Đến cuối TK 17, ngƣời Châu Âu mới có mặt ở Ô-xtrây-li-a.- Với hơn 20 triệu dân đại diện cho 151 dân tộc, Ô-xtrây-li-a là 1 quốc giađa dân tộc, đa tôn giáo, đa văn hóa và đang gia tăng mạnh mẽ các mốiquan hệ với khu vực châu Á – Thái Bình Dƣơng. 4% 1% Nguồn gốc Châu Âu Nguồn gốc Châu Á 95% Thổ dân, cƣ dân đảo
 34. 34. 4. Chất lƣợng dân cƣ- Dân cƣ ở Ô-xtrây-li-a có trình độ học vấn cao. Tỉ lệ phổ cậpgiáo dục và tốt nghiệp phổ thông trung học đứng hàng đầu thếgiới.- Ô-xtrây-li-a là nƣớc có trình độ công nghệ thông tin cao nhấttrong khu vực và là một trong 10 nƣớc hàng đầu thế giới vềlao động kĩ thuật cao.- Ô-xtrây-li-a là quốc gia tiên tiến về khoa học và kỹ thuật(chiếm 2.5% các công trình khoa học trên thế giới và đã giànhđƣợc 8 giải Nô-ben về Vật lý, Y học, Hóa học.- Chính phủ đầu tƣ lớn cho nghiên cứu khoa học, giáodục, đào tạo nghề và phát triển công nghệ thông tin.
 35. 35. Đại học Sydney mở từ năm 1850 là trƣờng đại học cũ nhất của Ô-xtrây-li-a
 36. 36. Trƣờng đại học North Terrace, thành phố A-đê-lai Trƣờng đại học Bond, Queensland
 37. 37. Thổ dân Úc
 38. 38. 5.Tôn giáo Thiên chúa giáo 24% 26% Công giáo Anh Các nhóm Cơ đốc giáo khác 24% 26% Tôn giáo khác (Hồi giáo, Do Thái, Phật giáo)6.Ngôn ngữNgôn ngữ chính của Ô-xtrây-li-a là tiếng Anh, ngoài ra còn có thêm21 ngôn ngữ khác đƣợc sử dụng trên Ô-xtrây-li-a .
 39. 39. I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 1.Vị trí 2.Địa hình 3.Khí hậu 4.Sông ngòiII. ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI 1.Dân số & sự gia tăng dân số 2.Sự phân bố dân cƣ 3.Dân tộc 4.Tôn giáo 5.Ngôn ngữIII. TÌNH HÌNH KINH TẾ 1.Nông nghiệp 2.Công nghiệp 3.Dịch vụ 4.Giao thông vận tảiIV. KINH TẾ ĐỐI NGOẠI - QUAN HỆ THƢƠNG MẠI VIỆT ÚC
 40. 40. III.TÌNH HÌNH KINH TẾ •Khái quát - Ô- xtrây- li – a có nền kinh tế phát triển. Các ngành kinh tế phát triển có hàm lượng tri thức cao hiện đang đóng góp 50% giá trị GDP. Trong những năm gần đây, Ô- xtrây- li- a có mức tăng trưởng kinh tế cao và ổn định, tỉ lệ thất nghiệp thấp và trở thành môi trường hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trên thế giới. 1.Nông nghiệp - Ô- xtrây- li – a luôn đƣợc đánh giá là nƣớc có nền nông nghiệp hiện đại, sản xuất dựa vào các trang trại có quy mô lớn và trình độ kĩ thuật cao. - Đất trồng trọt và chăn nuôi chiếm 6% diện tích tự nhiên; nông nghiệp sử dụng 5,6% lực lƣợng lao động, chiếm 4% GDP và đóng góp 25% trị giá xuất khẩu. - Ô- xtrây- li – a là nƣớc sản xuất và xuất khẩu nhiều lúa mì; trồng nhiều cây công nghiệp và hoa quả, chủ yếu ở vùng Đông Nam. - Chăn nuôi chiếm 60% giá trị sản xuất nông nghiệp. Với đàn cừu 150 triệu con , Ô- xtrây- li – a đứng đầu thế giới về xuất khẩu len. - Ô- xtrây- li – a cũng xuất khẩu nhiều sữa, thịt bò sang Hòa Kì, Nhật Bản, Đông Nam Á và Anh.
 41. 41. Cừu Mê-ri-nô ở Ô-xtrây-li-a
 42. 42. Chăn nuôi cừu trên thảo nguyên
 43. 43. Chăn nuôi bò ở Ô-xtrây-li-a.
 44. 44. 2.Công nghiệp- Ô- xtrây- li – a có trình độ phát triển công nghiệp cao nhƣng lại lànƣớc xuất khẩu nhiều nguyên liệu thô; đứng hàng đầu thế giới vềxuất khẩu than đá, kim cƣơng. Ô- xtrây- li – a cũng là nƣớc xuấtkhẩu uranium, dầu thô, khí tự nhiên, vàng, quặngsắt, chì, thiếc, đồng và mangan.- Công nghiệp mỏ chiếm 7% GDP (trên 30 tỉ đô la Ô- xtrây- li – a)và sử dụng 4% lao động.- Gần đây, Ô- xtrây- li – a phát triển mạnh các ngành công nghệcao nhƣ sản xuất thuốc và thiết bị y tế, phần mềm máy tính, viễnthông, khai thác năng lƣợng mặt trời và công nghiệp hàng không.- Ngành công nghiệp viễn thông đứng thứ 10 thế giới.- Công nghiệp chế biến thực phẩm của Ô- xtrây- li – a đạt tiêuchuẩn quốc tế, chiếm 20% giá trị hàng xuất khẩu.- Các trung tâm công nghiệp lớn là Xít – ni, Men- bơn, A – đê – lai.
 45. 45. Lƣợc đồ kinh tế Ô-xtrây-li-a.
 46. 46. Xe hơi của hãng HOLDEN
 47. 47. Xe Aurora chạy bằng năng lƣợng mặt trời do Ô-xtrây-li-a chế tạo.
 48. 48. Quang cảnh sông Yarra vào lúc chạng vạng tối, với trung tâmthƣơng mại Melbourne bên trái và Ngân hàng miền Nam bên phải
 49. 49. Thành phố A-đê-lai
 50. 50. 3. Dịch vụ- Dịch vụ có vai trò rất quan trọng, chiếm tới 71% GDP – năm2004.- Mạng lƣới các ngân hàng, các chi nhánh tài chính ngàycàng mở rộng, thƣơng mại điện tử rất phát triển.- Hoạt động ngoại thƣơng phát triển mạnh, chủ yếu thôngqua cảng Xít – ni.- Ô- xtrây- li – a xuất khẩu khoáng sản, lƣơng thực, thựcphẩm, máy móc . . . nhập khẩu thiết bị vận tải, nguyên liệu,hóa chất . . .- Đất nƣớc Ô- xtrây- li – a có hơn 20 triệu dân nhƣng hằngnăm đón tới 5 triệu lƣợt khách du lịch.
 51. 51. Trụ sở ngân hàng ở thành phố A-đê-lai, Nam Ô-xtrây-li-a.
 52. 52. Một số địa điểm nổi tiếng thu hút khách du lịch trong và ngoài nƣớc
 53. 53. Cầu cảng Sydney
 54. 54. Sydney Aquarium
 55. 55. Bãi biểnBãi biển ở miền Tây Ô-xtrây-li-a Snapper Rocks, QueenslandBãi biển Esperance Bondi, Sydney
 56. 56. Núi “Ba chị em”
 57. 57. Thác Elabana, Lamington National Park, QueenslandThác Millaa Millaa ởQueensland
 58. 58. 4.Giao thông vận tảiĐất nước rộng lớn, các thành phố và khu dân cư nằm quá xa nhau, ít thuậnlợi cho giao thông đường sắt và đường ô tô, nhưng lại tạo điều kiện chongành hàng không nội địa phát triển.- Hàng không: Ngoài các hãng hàng không quốc gia của Ô-xtrây-li-a là Qantas và Ansett còn có nhiều hãng hàng không thuộc vùngphục vụ cho các trị trấn nhỏ ở các bang và các vùng lãnh thổ khácnhau.- Đƣờng sắt: Dịch vụ đƣờng sắt của Nhà nƣớc đƣợc thực hiệnthông qua CountryLink, đi đến 334 điểm ở Bang New SouthWales, vùng lãnh thổ Thủ đô, bang Queensland và bang Victoria.- Đƣờng thủy: do Ô-xtrây-li-a nằm trên 1 lục địa riêng biệt và baoquanh là biển nên có nhiều cảng vì thế đƣờng thủy là đƣờng giaothông liên lạc chính giữa các nƣớc trên TG với Ô-xtrây-li-a.
 59. 59. Hãng hàng không quốc gia Qantas
 60. 60. Hệ thống đƣờng sắt CountryLink đƣợc chia làm 2 loại Xplorer XPT
 61. 61. Cảng Sydney là nơi các hoạt động thƣơng mại diễn ra thƣờng xuyên
 62. 62. I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 1.Vị trí 2.Địa hình 3.Khí hậu 4.Sông ngòiII. ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI 1.Dân số & sự gia tăng dân số 2.Sự phân bố dân cƣ 3.Dân tộc 4.Tôn giáo 5.Ngôn ngữIII. TÌNH HÌNH KINH TẾ 1.Nông nghiệp 2.Công nghiệp 3.Dịch vụ 4.Giao thông vận tảiIV. KINH TẾ ĐỐI NGOẠI - QUAN HỆ THƢƠNG MẠI VIỆT ÚC
 63. 63. IV.KINH TẾ ĐỐI NGOẠI- Giao thƣơng với các nƣớc trên thế giới là nhân tố quyết định thànhcông cho nền kinh tế của Ô-xtrây-li-a.- Giá trị thƣơng mại song phƣơng của Ô-xtrây-li-a tính đến thời điểmcuối năm 2005 là 4 tỷ đô la Úc (tƣơng đƣơng với 3 tỷ đô la Mỹ) .-Ô-xtrây-li-a là thành viên của nhiều diễn đàn hợp tác lớn nhƣAPEC, WTO.- Ngoài ra Ô-xtrây-li-a còn có ảnh hƣởng quân sự lớn trên TG với việcđƣa quân tới các vùng có chiến sự để giữ gìn hòa bình & làm các côngtác nhân đạo.
 64. 64. 1 D ÂNNH Ậ P Ư2 CỪ3 K T HU Ậ T C AO “Ô-xtrây-li-a ngànhcóẠ N độ cộng Một K là nƣớc vật có đặc loài động trình là trongÔ hậu sản H ĐâyMột1 động vật chiếm tỉ khí công nghệ4 Loàilàsảnnhững trong khu Khoáng chủnàora,nổi I Đặc điểm cao nhấtở cơ thể H vựcẾphẩmtrongV nhất đƣợchàng IĐịa hìnhởtin 10yếu trong Ô- B Ịtriểnnƣớc T khu nghệ thông khi sinh điểm5 T cao phátyếu, vì mạnh Ả con trọng lớn thế mẹ ở T 1 mà Ô-xtrây-li-a N đứng bật Ô-xtrây-li-a phải và là rất Tây Ô-xtrây-li-a vực chăn nuôi ở Ô-xtrây-li-a Ô-xtrây-li-a xuất khẩu miền phần dân cƣ đóng Thành phảimanglao động giamìnhTG nhập ô)? thứ 10 đứng (13 R luôn chủ yếukhẩuG ô)? xtrây-li-a,K A trênAtăng để đầu TG về con sự ………”O O góp (6 vào6 nhiều(10sốô)? (6 (9 (3 ô)? ô)? dân ô) ở7 C A O N G (9Y ô)?N chăm sóc (8 (9 ô)? Ê Ô-xtrây-li-a ô)?8 V I ỄN HÔNG9 ER I NO10 D U T HÔ
 65. 65. Ô CHỮ BÍ MẬTLÀ MỘT CÔNG TRÌNH Ở VIỆT NAM DO Ô-XTRÂY-LI-AĐẦU TƢ & HỢP TÁC (10 ô)???C Ầ UMỸ T H U Ậ N
 66. 66. Cầu Mỹ Thuận đƣợc khánh thành ngày 21/5/2000, là cây cầu dây vănglớn nhất Việt Nam, đóng vai trò là cầu nối giữa hai tỉnh Tiền Giang - VĩnhLong. Cầu Mỹ Thuận đã trở thành một công trình thế kỷ của sự hợp tácgiữa các chuyên gia, kỹ sƣ và công nhân hai nƣớc Việt Nam - Australia
 67. 67. Cám ơn các bạn đã theo dõi và tham gia bài học!!!
 68. 68. Nhóm 2: Nguyễn Thị Hải Yến Trần Thị Kim Ngân Giang Uyển Huê Phó Mỹ Thùy Linh Lƣơng Ngọc Thảo Linh Phạm Huỳnh Trâm Anh Nguyễn Ngọc Thanh Vân
 69. 69. THE END

×