Stichting leerkracht

686 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
686
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Stichting leerkracht

 1. 1. Voorstel deelname aan Stichting leerKRACHT
 2. 2. Titel Doelen VC • • • • • Strategisch beleidsplan 14-18 Nieuwe managementstructuur Invulling geven aan teams Onderwijskundige verandering ICT inbedden in onderwijs KWALITEIT ONDERWIJS VERBETEREN!
 3. 3. Hervorming ... ondanks ~30 pogingen het Nederlands onderwijs te verbeteren Domein Organisatie ‟90 ‟95 ‟00 Schaalvergroting basisonderwijs TE Wet (WHW) Introductie ROC‟s Schaalvergroting middelbaar onderwijs Lesgevend personeel ‟05 Leraarbegrotingen Lumpsum middelbaar onderwijs LGF (rugzak voor kinderen met bijzondere behoeften) Lumpsum basisonderwijs Gratis schoolboeken Tweede fase Basisvorming Overig Basisonderwijs: Rekenen en lezen WEB (MBO) Opnieuw evalueren kerndoelen basisonderwijs Prestatiebeurs: studiebeurs & lening Paars I (‟94) Innovatieplatform Paars II (‟98) Balkenende I (‟02) Output gefocust leren Rinnooy Kan („07) Van Rijn („01) Van Es („94) Lubbers III (‟89) Convenant Leerkracht (functiemix) Vakbekwaamheidseisen (BIO) Kwalificatiestructuur Regeringen ‟10 Creëren VMBO Bachelor/Master structuur Decentralisatiebeleid voor achterblijvende studenten Integraal personeelsmanagement Fusietoets Decentralisatie van arbeidsovereenkomsten MO en BVE Financieel Curricula Onderzoekscommissie Dijsselbloem („08) Balkenende III (‟06) Balkenende II (‟03) Rutte I (‟10) Balkenende IV (‟0‟7) Commissie Dijsselbloem (februari 2008): “De regering heeft haar kerntaak, het garanderen van de kwaliteit van het onderwijs, ernstig verwaarloosd” BRON: Regeerakkoorden 1989, 1994, 1998, 2002. 2003 en 2010; Dereguleren met beleid (Onderwijsraad, 2000) 3
 4. 4. Aanleiding: uit interviews bleek dat vaak duidelijk is ‘WAT’ scholen willen, maar dat ze worstelen ‘HOE’ dit effectief te bereiken “ Voor elk probleem bij ons op school is er wel één leraar die het opgelost heeft… maar hoe zorg ik dat de héle school hier van profiteert? “ “ We hebben heldere doelen voor de komende jaren, maar de „waan van de dag‟ is een lastige tegenstander Iedereen wil wel een „betere leraar‟ worden, maar als je daarvoor dan de deur van je klas open moet gooien is professionalisering vaak „eng‟ 5
 5. 5. Ambitie: leerKRACHT wil op scholen een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ stimuleren Voor duurzame verbetering zijn de onderliggende houding en gedrag van leraren cruciaal. Het moet vanzelfsprekend zijn om van en met elkaar te leren, en dat vergt een groot onderling vertrouwen. De meeste verbetering komt vaak niet van enkele grote projecten of strategische plannen. In het dagelijkse gesprek tussen leraren ontstaan verreweg de meeste ideeën die bovendien direct verschil kunnen maken. Een cultuur van elke dag samen een beetje beter Leraren leren het meest van andere leraren. Er is ongelofelijk veel kennis en ervaring binnen de muren van een school aanwezig. Het is zonde als deze niet optimaal wordt benut, en wel „cursussen‟ of „experts‟ worden ingeschakeld. Verbetering begint met de ambitie om zo goed mogelijk onderwijs te willen geven voor de leerlingen. Dat vergt nieuwsgierigheid („hoe gaat het eigenlijk met …?‟), openheid („doe ik dat wel goed?‟) en de wil om veel kleine stapjes te maken („laten we dit proberen‟) 8
 6. 6. Ambitie: leerKRACHT wil als kleine stichting zonder winstoogmerk een katalysator zijn voor een beweging vanuit het onderwijs zelf ’14-’19: 5000+ scholen ’13-’14: 50-100 scholen ’12-’13: 16 scholen Ontwikkelen aanpak Creëren eerste enthousiaste groep van scholen en leraren Ontwikkelen methode voor opschaling Onafhankelijk onderzoek naar effecten Opleiden eerste groep van „coaches‟ op scholen Opleiden van coaches die de aanpak verder verspreiden, bijvoorbeeld vanuit scholen zelf, binnen regio‟s/ gemeentes of in de bredere onderwijsinfrastructuur LeerKRACHT bestaat uit een klein team met veel vrijwilligers en werkt samen met partners – zoals McKinsey en de Onderwijscoöperatie – die kosteloos mankracht en diensten beschikbaar stellen LeerKRACHT wil zichzelf op den duur „overbodig maken‟, door capaciteit on het onderwijs zelf te creëren om de transformatie voort te zetten. 9
 7. 7. Aanpak: de basis van het programma op school vormt een ritme van drie kernprocessen Lessen bezoeken bij collega-leraren, om inspiratie op te doen, ontwikkelpunten te signaleren en feedback te kunnen geven Samen lessen voorbereiden, om ervaringen te delen en samen uitdagende problemen op te lossen Bordsessies, om doelen te bepalen, resultaten te volgen en verbeterideeen te delen (elke week 15 min.) Deze kernprocessen zijn geen doel op zich, maar vinden wekelijks plaats als middel om het dagelijkse gesprek tussen leraren over onderwijs op gang te krijgen én te houden 12
 8. 8. Aanpak: het programma combineert verschillende onderdelen om de onderliggende cultuur duurzaam te veranderen NIET UITPUTTEND Elke nieuwe groep leraren geeft zelf vorm aan de uitvoering van de kernprocessen en wordt daarin 8 tot 10 weken ondersteund door een coach Verandering is lastig en kost tijd; daarom duurt de transformatie een heel jaar, waarbinnen steeds nieuwe groepen van 8-10 leraren aan het programma deelnemen Gedurende het schooljaar verandert het karakter van het programma voor de school: van een focus op „vertrouwen‟, via een focus op onderwijskwaliteit naar een focus op borging Lessen bezoeken Samen lessen voorbereiden Bordsessies Iedereen op school is onderdeel van de transformatie: leraren, schoolleiders en schoolbestuurders nemen tegelijkertijd deel aan een samenhangend programma Naast het programma op de school zelf zijn maandelijkse pizzasessies met meerdere scholen successen te vieren en van elkaar te leren 13
 9. 9. Aanpak: leraren worden tijdens de transformatie van verschillende kanten ondersteund Schoolleiding Begeleider van het programma en de bijbehorende cultuurverandering Neemt zelf deel aan het programma, faciliteert het programma, is verantwoordelijk voor praktische zaken, stimuleert, inspiree rt en coacht leraren Leraar Spil waar het programma om draait Participeert in Lesbezoek, Gezamenlijke Lesvoorbereiding, Bordsessie en Pizzasessies Coach Begeleider van het programma vanuit LeerKRACHT Coacht actief, geeft trainingen en begeleidt de school gedurende één jaar Stichting leerKRACHT Centrale organisatie achter het gehele programma Faciliteert opleiding en begeleiding van de coaches Organiseert centrale bijeenkomsten (Pizzasessies, bootcamp, e.d.) Biedt methodologie en materialen Leerling Klankbord van leraar Geeft feedback aan leraren d.m.v. leerling enquête Inspirator voor verbeteringen Schoolbestuur Faciliteert het programma Steunt het programma actief als rolmodel 15
 10. 10. Planning: voor januari zoeken we scholen die aan een aantal kenmerken voldoen Wat vragen we van scholen? Commitment: de schoolleiding gelooft in de visie van leerKRACHT en streeft er naar dit de normale manier van werken te maken Tijdsinvestering: de schoolleiding is bereid om tijd te creëren voor het team (~3 uur/week, voor lesbezoeken, lesvoorbereiding en team/bordsessies) en maakt zelf tijd om een rolmodel te zijn in deelname Coach: de school maakt een coach vrij voor tenminste 1.5 dag per week om de transformatie op school te begeleiden – met opleiding en begeleiding vanuit leerKRACHT Onkosten: Om coaches op te leiden en scholen te begeleiden is een centraal team met „expert-coaches‟ nodig; hiervoor vragen we een bijdrage aan de onkosten van 85 EUR per leraar (fte) aan elke deelnemende school Wat krijgen scholen daarvoor terug? De kans om, door het „elke dag samen een beetje beter‟ te doen de ambities van de school te realiseren, eigenaarschap en werkplezier in het team te stimuleren en flinke stappen te zetten in onderwijskwaliteit Een aanpak – gebaseerd op internationaal onderzoek, inzichten van McKinsey uit het bedrijfsleven en ervaringen van de eerste lichting scholen – om een duurzame cultuurverandering te bereiken Een jaar lang begeleiding vanuit het leerKRACHT-team bij het uitvoeren van het programma Een eigen coach die opgeleid is door het leerKRACHT-team om het programma uit te voeren, bijvoorbeeld op andere scholen binnen het bestuur of de koepel 23
 11. 11. Pilot: in een cirkel van 15 scholen (8 gestart in september ’13) werken we aan een koppeling tussen leerKRACHT en multimediale leermiddelen Wat is er ‘anders’ aan deze cirkel? De aanleiding voor deze ‘pilot binnen de pilot’ vormt de verwachting dat een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ en een focus op het effectiever inzetten van multimediale leermiddelen elkaar versterken „Van en met elkaar leren‟ verbetert de inzet van nieuwe leermiddelen, waar vaak een paar leraren enthousiast mee werken, maar veel ook moeite mee hebben Effectief gebruik van nieuwe leermiddelen creert tijd, ruimte en nieuwe mogelijkheden voor samenwerking tussen leraren Deelnemende scholen volgen het reguliere leerKRACHT programma, waarbij ze onder begeleiding van een coach werken aan de cultuurverandering en het realiseren van hun ambities In aanvulling daarop krijgen deelnemende scholen extra begeleiding en inspiratie op het gebruik van multimediale leermiddelen, bijvoorbeeld door… – …vanuit leerKRACHT een expert-coach aan de scholen te koppelen met speciale expertise op gebied van multimediale leermiddelen – …tijdens de gezamenlijke pizzasessies inhoudelijk stil te staan bij deze gedeelde ambitie – …aparte inspiratiesessies te organiseren voor kennisdeling tussen de scholen en de partners Voor welke scholen is dit interessant? Scholen die zich herkennen in de aanpak en ambitie van leerKRACHT en daarnaast speciale aandacht , willen besteden aan het versterken van multimediale leermiddelen binnen de school (NB. deze scholen hebben hier wel al een start mee hebben) 21
 12. 12. Planning: we vragen scholen zelf een coach vrij te maken, om door ons opgeleid te worden Profiel Inzet De coaches hebben uitgebreide ervaring in het onderwijs, bijvoorbeeld als leraar of schoolleider Ze hebben ervaring als coach, zijn communitief sterk en zijn effectief onder hoge druk Ze hebben geen negen tot vijf mentaliteit Ze zijn leergierig en bereid de leerKRACHT-aanpak te leren kennen en daarna de aanpak in de scholen te helpen implementeren Ze hebben een passie om onderwijskwaliteit te helpen verhogen en een voorbeeld voor Nederland neer te zetten Coaches worden voor tenminste een jaar minstens 1.5 dag per week vrijgemaakt (1 dag per week per school, plus 0.5 dag extra voor begeleiding vanuit het leerKRACHT team) Coaches begeleiden 1 tot 3 scholen, waarbij méér scholen (bijvoorbeeld binnen een bestuur) zorgt voor een steilere leercurve Coaches hebben de ambitie en capaciteiten om – na een jaar begeleiding vanuit leerKRACHT – het programma zelfstandig uit te rollen naar andere scholen 27

×