OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Květen/č...
<ul><li>Programové období 2007-2013 </li></ul><ul><ul><li>Operační programy v ČR </li></ul></ul><ul><ul><li>Novinky v obdo...
Programové období 2007-13 <ul><li>návaznost na zkrácené období 2004-2006 </li></ul><ul><li>finanční alokace pro ČR z fondů...
<ul><li>Cíl Konvergence </li></ul><ul><li>Tématické operační programy </li></ul><ul><li>OP Životní prostředí (ERDF + FS) ...
OPPA OPLZZ ESF 2007 - 2013 OPVK Cíl „Konvergence“ – celá ČR vyjma Prahy Cíl „Konkurenceschopnost a zaměstnanost“ – Praha C...
Finanční alokace ESF 2007-13 v ČR <ul><li>celková alokace SF pro ČR na období 2007 – 2013 - 26,6 mld. €, tj. 774 mld. Kč...
Novinky pro 2007-2013 (administrativní rámec 1 ) <ul><li>Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecn...
Novinky pro 2007-2013 (administrativní rámec 2 ) <ul><li>Spolufinancování z národních zdrojů v průměru 15 % </li></ul><u...
Novinky pro 2007-2013 (terminologie ) Příjemce Konečný příjemce/uživatel Individuální projekt Projekt (národní, systémový...
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) <ul><li>spolufinancování bude zajištěno z 85% z Evropského soc...
Finanční alokace OP VK <ul><li>1 828,7 mil. € z Evropského sociálního fondu pro léta 2007-13 (tj. 85%) – tj. cca 51,2...
Finanční alokace na Prioritní osy
<ul><li>Předložení OP VK Evropské komisi – 7.3.2007 </li></ul><ul><li>Vyjednávání OP VK – od května 2007 </li></ul><ul><...
Struktura OP VK <ul><li>Analýza současné ekonomické a sociální situace v oblasti vzdělávání, včetně SWOT </li></ul><ul><l...
 
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální cíl Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti...
Prioritní osa 1 <ul><li>Počáteční vzdělávání </li></ul><ul><li>Oblasti podpory: </li></ul><ul><li>1.1  Zvyšování kvality ...
Příklady projektů <ul><li>1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání </li></ul><ul><li>Spolupráce institucí počátečního vzděláv...
<ul><li>1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení </li></ul><ul><li>Vytváření vzdělávacích programů a jej...
Příjemci podpory v Prioritní ose 1 <ul><li>Ústřední orgány státní správy </li></ul><ul><li>Přímo řízené organizace ústředn...
Prioritní osa 2 <ul><li>Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj </li></ul><ul><li>Oblasti podpory: </li></ul><ul><li>2.1 Vyšš...
Příklady projektů <ul><li>2.1 Vyšší odborné vzdělávání </li></ul><ul><li>Zapojení lokálních a sociálních partnerů do tvo...
<ul><li>2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji  </li></ul><ul><li>Další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje </li></ul>...
Příjemci podpory v Prioritní ose 2 <ul><li>Vysoké školy (všechny typy) </li></ul><ul><li>Vyšší odborné školy </li></ul><ul...
Prioritní osa 3 <ul><li>Další vzdělávání </li></ul><ul><li>Oblasti podpory: </li></ul><ul><li>3.1 Individuální další vzděl...
Příklady projektů <ul><li>3.1 Individuální další vzdělávání </li></ul><ul><li>Národní a regionální podpůrné programy na ...
Příjemci podpory v Prioritní ose 3 <ul><li>Ústřední orgány státní správy </li></ul><ul><li>Přímo řízené organizace ústředn...
Prioritní osa 4 <ul><li>Systémový rámec celoživotního učení </li></ul><ul><li>Oblasti podpory: </li></ul><ul><li>4.1 Systé...
Příklady projektů <ul><li>4.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání </li></ul><ul><li>Tvorba zavádění systému řízení kva...
Příjemce podpory v Prioritní ose 4 <ul><li>Ústřední orgány státní správy </li></ul>
Typy projektů <ul><ul><li>Individuální projekty  </li></ul></ul><ul><ul><li>(v Prioritní ose 1, 2, 3, 4) </li></ul></ul><...
Schéma předkládání a schvalování individuálních projektů Řídící orgán MŠMT Zprostředkující subjekt CERA Žadatel
Schéma předkládání a schvalování grantových projektů Zprostředkující subjekt Krajský úřad Žadatel
Podmínky a pravidla pro realizaci programu <ul><li>Výzvy k předkládání projektů (2.pol.2007) </li></ul><ul><li>Příručka...
Praktické informace pro žadatele - grantové a individuální projekty <ul><li>Projektová přihláška </li></ul><ul><li>- for...
<ul><li>Oprávněnost žadatele </li></ul><ul><ul><li>Žadateli oprávněnými předkládat návrhy projektů v rámci OP VK mohou být...
<ul><li>Partnerství </li></ul><ul><ul><li>Skupina dvou a více subjektů, které si vybraly jeden druhého za účelem spoluprác...
<ul><li>Projektové partnerství </li></ul><ul><ul><li>partneři jsou uvedeni v projektové žádosti </li></ul></ul><ul><ul><li...
<ul><li>Partner </li></ul><ul><li>společná příprava a realizace projektu za předem sjednaných podmínek </li></ul><ul><li>...
<ul><li>Kraje a obce – výjimka  </li></ul><ul><ul><li>zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 218/2000 Sb., rozpočtová...
<ul><li>Finanční limity pro jednotlivé projekty  </li></ul><ul><ul><li>grantové projekty (Prioritní osa 1 a 3) </li></ul>...
<ul><li>Kritéria výběru </li></ul><ul><li>Hlavní kritéria formálního hodnocení </li></ul><ul><ul><li>kontrola úplnosti a s...
<ul><li>Věcná kritéria  </li></ul><ul><li>1. Zdůvodnění projektu (zdůvodnění záměru, přínos pro cílovou skupinu) </li></...
<ul><li>Proces výběru – 1. část </li></ul>105 + 20 Výběrová komise (studium podkladů i výběr) 85 + 30 Věcné hodnocení (vč...
<ul><li>Grantové projekty </li></ul><ul><li>Schválení žádostí orgány kraje </li></ul><ul><li>(na nejbližším zasedání) </l...
<ul><li>Způsobilé výdaje </li></ul><ul><ul><li>takové výdaje, které byly vynaloženy za účelem dosažení cíle projektu. Jeji...
<ul><li>Rozpočet předpokládaných způsobilých výdajů v Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude obsahovat:  </li></ul><ul><ul><...
<ul><li>Křížové  financování </li></ul><ul><ul><li>Obecně:  </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Křížové financování umožňuje ...
Pravidla realizace <ul><li>Monitorovací zprávy </li></ul><ul><li>Plnění monitorovacích indikátorů </li></ul><ul><li>Průběž...
Kontakty a další informace <ul><li>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Odbor programů ESF </li></ul><ul><li>E...
Děkuji Vám za pozornost .
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prezentace z informačních seminářů k OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

1,671 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,671
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
43
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Prezentace z informačních seminářů k OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

  1. 1. OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Květen/červen 2007
  2. 2. <ul><li>Programové období 2007-2013 </li></ul><ul><ul><li>Operační programy v ČR </li></ul></ul><ul><ul><li>Novinky v období 2007-2013 </li></ul></ul><ul><li>OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost </li></ul><ul><ul><li>Co bude podporováno </li></ul></ul><ul><ul><li>Pro koho je pomoc určena </li></ul></ul><ul><ul><li>Realizace programu (implementace) </li></ul></ul><ul><ul><li>Podmínky a pravidla realizace </li></ul></ul><ul><ul><li>Finanční prostředky </li></ul></ul><ul><ul><li>Vyjednávání s EK a časový rámec </li></ul></ul><ul><li>Dotazník absorpční kapacity </li></ul>Program
  3. 3. Programové období 2007-13 <ul><li>návaznost na zkrácené období 2004-2006 </li></ul><ul><li>finanční alokace pro ČR z fondů EU </li></ul><ul><ul><li>26,6 mld. € (tj. 774 mld. Kč) </li></ul></ul><ul><li>hlavní koordinátor: Ministerstvo pro místní rozvoj ( www.strukturalni-fondy.cz ) </li></ul><ul><ul><li>koordinace tvorby operačních programů, na jejichž základě bude ČR čerpat finanční pomoc </li></ul></ul>
  4. 4. <ul><li>Cíl Konvergence </li></ul><ul><li>Tématické operační programy </li></ul><ul><li>OP Životní prostředí (ERDF + FS) </li></ul><ul><li>OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF) </li></ul><ul><li>OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF) </li></ul><ul><li>OP Podnikání a inovace (ERDF) </li></ul><ul><li>OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF) </li></ul><ul><li>OP Doprava (ERDF + FS) </li></ul><ul><li>Integrovaný operační program (ERDF) </li></ul><ul><li>Regionální operační programy </li></ul><ul><li>ROP NUTS II (7 OP - ERDF) </li></ul><ul><li>Technická pomoc (ERDF) </li></ul><ul><li>Cíl Konkurenceschopnost a regionální zaměstnanost </li></ul><ul><li>OP Praha Konkurenceschopnost (ERDF) </li></ul><ul><li>OP Praha Adaptabilita (ESF) </li></ul><ul><li>Cíl Evropská územní spolupráce </li></ul><ul><li>5 OP přeshraniční,regionální a nadnárodní spolupráce (ERDF) </li></ul>Operační programy 2007-2013 v ČR
  5. 5. OPPA OPLZZ ESF 2007 - 2013 OPVK Cíl „Konvergence“ – celá ČR vyjma Prahy Cíl „Konkurenceschopnost a zaměstnanost“ – Praha Cíl „Evropská územní spolupráce“ – vybraná území
  6. 6. Finanční alokace ESF 2007-13 v ČR <ul><li>celková alokace SF pro ČR na období 2007 – 2013 - 26,6 mld. €, tj. 774 mld. Kč </li></ul><ul><li>Z toto více než 14% na ESF: </li></ul><ul><li>MŠMT 2007 – 2013 </li></ul><ul><li>– OP VK 1 828 mil. € </li></ul><ul><li> (2 151 mil. € včetně SR) </li></ul><ul><li>MPSV 2007 – 2013 </li></ul><ul><li>– OP LZZ 1 837 mil. € </li></ul><ul><li> (2 161 mil. € včetně SR) </li></ul><ul><li>Praha 2007 – 2013 </li></ul><ul><li>– OP PA 108 mil. € </li></ul><ul><li> (127 mil. € včetně SR) </li></ul>
  7. 7. Novinky pro 2007-2013 (administrativní rámec 1 ) <ul><li>Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o ERDF, EFS a FS </li></ul><ul><li>Nařízení Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o ERDF </li></ul><ul><li>Nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o ESF </li></ul>
  8. 8. Novinky pro 2007-2013 (administrativní rámec 2 ) <ul><li>Spolufinancování z národních zdrojů v průměru 15 % </li></ul><ul><li>Křížové financování ESF/ERDF </li></ul><ul><ul><li>Nákup vybavení (počítače, kancelářská technika) nad 40 000,- Kč, nábytku, automobilů nejsou způsobilými výdaji z ESF - toto lze pouze v rámci křížového financování (ERDF) – nebo formou odpisů </li></ul></ul><ul><li>Zvýšení podpory de-minimis na 200 000 EUR </li></ul>
  9. 9. Novinky pro 2007-2013 (terminologie ) Příjemce Konečný příjemce/uživatel Individuální projekt Projekt (národní, systémový) Globální grant Grantové schéma Oblast podpory Opatření Prioritní osa Priorita 2007 – 2013 2004 – 2006
  10. 10. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) <ul><li>spolufinancování bude zajištěno z 85% z Evropského sociálního fondu (ESF) </li></ul><ul><li>Tvorba: </li></ul><ul><ul><ul><li>na principu partnerství </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>při respektování vyšších programových dokumentů ČR (zejména Národní strategický referenční rámec) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>na základě národních a evropských strategických dokumentů a ve vazbě na ostatní operační programy </li></ul></ul></ul><ul><li>schválen vládou ČR v listopadu 2006 </li></ul><ul><li>schvalován Evropskou komisí </li></ul><ul><li>realizace: do 31.12. 2013, resp.2015 </li></ul><ul><li>podrobnější rozpracování aktivit v Prováděcím dokumentu </li></ul>
  11. 11. Finanční alokace OP VK <ul><li>1 828,7 mil. € z Evropského sociálního fondu pro léta 2007-13 (tj. 85%) – tj. cca 51,204 mld. Kč </li></ul><ul><li>Celkem se spolufinancováním (15%) ze státního rozpočtu: </li></ul><ul><li>2.151,4 mil. € , tj. cca 6 0 , 240 mld. Kč </li></ul>
  12. 12. Finanční alokace na Prioritní osy
  13. 13. <ul><li>Předložení OP VK Evropské komisi – 7.3.2007 </li></ul><ul><li>Vyjednávání OP VK – od května 2007 </li></ul><ul><li>Předpoklad dokončení vyjednávání </li></ul><ul><ul><li>o OP VK – červen, max. září </li></ul></ul><ul><li>Vyhlášení OP VK a prvních výzev – září/říjen 2007 </li></ul>Postup vyjednávání s Evropskou komisí
  14. 14. Struktura OP VK <ul><li>Analýza současné ekonomické a sociální situace v oblasti vzdělávání, včetně SWOT </li></ul><ul><li>Strategie OP VK </li></ul><ul><li>Prioritní osy a indikátory </li></ul><ul><li>Implementace programu </li></ul><ul><li>Finanční ustanovení </li></ul>
  15. 16. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální cíl Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve VaV Specifický cíl 1 Rozvoj a zkvalitňování systému počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů Specifický cíl 2 Inovace systému terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností Specifický cíl 3 Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 3 Další vzdělávání Prioritní osa 4 Systémový rámec celoživotního učení Specifický cíl 4 Prostřednictvím rozvoje systému celoživotního učení vytvoření kvalitního systému počátečního vzdělávání podporujícího naplňování cílů prioritní osy 1, v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje realizovat inovace vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností a dále k vytvoření systému, který by umožňoval vytvoření komplexního a efektivního systému podporujícího inovační proces jako celek a v oblasti DV vytvoření základních systémových opatření pro existenci fungujícího systému dalšího vzdělávání jakožto nedílné součásti celož. učení.
  16. 17. Prioritní osa 1 <ul><li>Počáteční vzdělávání </li></ul><ul><li>Oblasti podpory: </li></ul><ul><li>1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání </li></ul><ul><li>1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami </li></ul><ul><li>1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení </li></ul>
  17. 18. Příklady projektů <ul><li>1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání </li></ul><ul><li>Spolupráce institucí počátečního vzdělávání a partnerů na rozvoji obcí (zapojení škol do komunitního rozvoje, otevření školy) </li></ul><ul><li>Rozvoj klíčových kompetencí na školách (jazyky, ICT) </li></ul><ul><li>1.2 Rovné příležitosti žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami </li></ul><ul><li>Zlepšování organizačních metod výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup </li></ul><ul><li>Budování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze škol či osoby, které již systém opustily </li></ul><ul><li>Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy </li></ul><ul><li>Podpora individuálního přístupu k talentovaným žákům při jejich integraci v rámci třídy </li></ul>
  18. 19. <ul><li>1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení </li></ul><ul><li>Vytváření vzdělávacích programů a jejich realizace v oblasti odborných, pedagogických, manažerských dovedností </li></ul><ul><li>Vzdělávání pedagogů v oblasti kurikulární reformy, jazykových dovedností, využívání ICT ve výuce </li></ul>
  19. 20. Příjemci podpory v Prioritní ose 1 <ul><li>Ústřední orgány státní správy </li></ul><ul><li>Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy </li></ul><ul><li>Kraje, města a obce </li></ul><ul><li>Školy a školská zařízení </li></ul><ul><li>Vysoké školy zřízené na základě zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách </li></ul><ul><li>Nestátní neziskové organizace </li></ul><ul><li>Profesní organizace zaměstnavatelů </li></ul><ul><li>Profesní organizace odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské a oborové </li></ul><ul><li>Zaměstnavatelé </li></ul><ul><li>Organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství </li></ul><ul><li>Organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže </li></ul>
  20. 21. Prioritní osa 2 <ul><li>Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj </li></ul><ul><li>Oblasti podpory: </li></ul><ul><li>2.1 Vyšší odborné vzdělávání </li></ul><ul><li>2.2 Vysokoškolské vzdělávání </li></ul><ul><li>2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji </li></ul><ul><li>2.4 Partnerství a sítě </li></ul>
  21. 22. Příklady projektů <ul><li>2.1 Vyšší odborné vzdělávání </li></ul><ul><li>Zapojení lokálních a sociálních partnerů do tvorby vzdělávacích programů při zohlednění vývojových trendů na trhu práce </li></ul><ul><li>2.2 Vysokoškolské vzdělávání </li></ul><ul><li>Inovace studijních programů </li></ul><ul><li>Modernizace kombinované a distanční formy studia </li></ul><ul><li>Rozšíření výuky cizích jazyků, výchova k podnikatelství </li></ul><ul><li>Praxe a stáže studentů u zaměstnavatelů </li></ul>
  22. 23. <ul><li>2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji </li></ul><ul><li>Další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje </li></ul><ul><li>Vytváření kvalitních týmů </li></ul><ul><li>Podpora zapojení do mezinárodních projektů a podpora mobility pracovníků </li></ul><ul><li>2.4 Partnerství a sítě </li></ul><ul><li>Spolupráce institucí terciárního, soukromého a veřejného sektoru na tvorbě a realizaci studijních programů </li></ul><ul><li>Spolupráce se zahraničními vzdělávacími institucemi </li></ul><ul><li>Stáže studentů, pedagogických a vědeckých pracovníků v soukromém i veřejném sektoru </li></ul>
  23. 24. Příjemci podpory v Prioritní ose 2 <ul><li>Vysoké školy (všechny typy) </li></ul><ul><li>Vyšší odborné školy </li></ul><ul><li>Instituce vědy a výzkumu </li></ul><ul><li>Vývojová a inovační centra </li></ul><ul><li>Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy </li></ul><ul><li>Kraje, města a obce </li></ul><ul><li>Školy a školská zařízení </li></ul><ul><li>Zdravotnická zařízení </li></ul><ul><li>Nestátní neziskové organizace </li></ul><ul><li>Odborové, zaměstnanecké a oborové profesní organizace </li></ul><ul><li>Profesní organizace zaměstnavatelů, zaměstnavatelé </li></ul><ul><li>Organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství </li></ul>
  24. 25. Prioritní osa 3 <ul><li>Další vzdělávání </li></ul><ul><li>Oblasti podpory: </li></ul><ul><li>3.1 Individuální další vzdělávání </li></ul><ul><li>3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání </li></ul>
  25. 26. Příklady projektů <ul><li>3.1 Individuální další vzdělávání </li></ul><ul><li>Národní a regionální podpůrné programy na stimulaci poptávky po individuálním vzdělávání, včetně informačních a poradenských služeb </li></ul><ul><li>Schéma financování jazykového a ICT vzdělávání pro všechny </li></ul><ul><li>3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání </li></ul><ul><li>Vytváření vzdělávacích modulů provazujících počáteční a další vzdělávání </li></ul><ul><li>Rozvoj sítí a partnerství institucí v oblasti dalšího vzdělávání </li></ul><ul><li>Poradenství při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod </li></ul>
  26. 27. Příjemci podpory v Prioritní ose 3 <ul><li>Ústřední orgány státní správy </li></ul><ul><li>Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy </li></ul><ul><li>Kraje, města a obce </li></ul><ul><li>Školy a školská zařízení </li></ul><ul><li>Instituce terciárního vzdělávání </li></ul><ul><li>Nestátní neziskové organizace </li></ul><ul><li>Zaměstnavatelé, profesní organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců, podnikatelů </li></ul><ul><li>Organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství </li></ul>
  27. 28. Prioritní osa 4 <ul><li>Systémový rámec celoživotního učení </li></ul><ul><li>Oblasti podpory: </li></ul><ul><li>4.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání </li></ul><ul><li>4.2 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji </li></ul><ul><li>4.3 Systémový rámec dalšího vzdělávání </li></ul>
  28. 29. Příklady projektů <ul><li>4.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání </li></ul><ul><li>Tvorba zavádění systému řízení kvality a metod evaluace a autoevaluace </li></ul><ul><li>4.2 Systémový rámec terciárního vzdělávání </li></ul><ul><li>Návrh a implementace optimálního systému financování terciárního vzdělávání </li></ul><ul><li>4.3 Systémový rámec dalšího vzdělávání </li></ul><ul><li>Realizace systému hodnocení kvality dalšího vzdělávání </li></ul><ul><li>Vytváření systému uznávání výsledků předchozího učení </li></ul>
  29. 30. Příjemce podpory v Prioritní ose 4 <ul><li>Ústřední orgány státní správy </li></ul>
  30. 31. Typy projektů <ul><ul><li>Individuální projekty </li></ul></ul><ul><ul><li>(v Prioritní ose 1, 2, 3, 4) </li></ul></ul><ul><ul><li>Národní – připravuje MŠMT na celonárodní úrovni </li></ul></ul><ul><ul><li>Ostatní – připravují a realizují jiné instituce na regionální nebo nadregionální úrovni </li></ul></ul><ul><ul><li>Globální granty </li></ul></ul><ul><ul><li>(v Prioritní ose 1 a 3) </li></ul></ul><ul><ul><li>vyhlašovatelem a správcem GG je kraj </li></ul></ul><ul><ul><li>kraj je zodpovědný za dodržení podmínek dohodnutých s MŠMT </li></ul></ul>
  31. 32. Schéma předkládání a schvalování individuálních projektů Řídící orgán MŠMT Zprostředkující subjekt CERA Žadatel
  32. 33. Schéma předkládání a schvalování grantových projektů Zprostředkující subjekt Krajský úřad Žadatel
  33. 34. Podmínky a pravidla pro realizaci programu <ul><li>Výzvy k předkládání projektů (2.pol.2007) </li></ul><ul><li>Příručka pro žadatele OP VK </li></ul><ul><li>Příručka pro příjemce </li></ul>
  34. 35. Praktické informace pro žadatele - grantové a individuální projekty <ul><li>Projektová přihláška </li></ul><ul><li>- formulář „Žádost o přidělení finanční podpory z OP VK“, který bude k dispozici on-line (v systému Benefit 7+). </li></ul><ul><li>- předkládá se elektronicky (on-line vyplnění a odeslání žádosti) a 1x v listinné podobě (na adresu ZS) . </li></ul>
  35. 36. <ul><li>Oprávněnost žadatele </li></ul><ul><ul><li>Žadateli oprávněnými předkládat návrhy projektů v rámci OP VK mohou být právnické osoby splňující následující podmínky: </li></ul></ul><ul><ul><li>mít sídlo v České republice (v případě, že žadatel má sídlo v regionu Praha, musí prokázat, že projekt je zaměřen na cílový region v rámci OP VK, tedy celá ČR kromě Prahy) </li></ul></ul><ul><ul><li>být přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, nesmí působit jako prostředník </li></ul></ul>
  36. 37. <ul><li>Partnerství </li></ul><ul><ul><li>Skupina dvou a více subjektů, které si vybraly jeden druhého za účelem spolupráce při dosahování cílů projektu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>A) obecné (podpůrné konzultace před a při přípravě projektu) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>B) projektové (na smluvním základě se podílejí na přípravě a realizaci projektu) </li></ul></ul></ul>
  37. 38. <ul><li>Projektové partnerství </li></ul><ul><ul><li>partneři jsou uvedeni v projektové žádosti </li></ul></ul><ul><ul><li>partner je právnická osoba splňující stejná kritéria oprávněnosti jako žadatel </li></ul></ul><ul><ul><li>žadatel je příjemce dotace </li></ul></ul><ul><ul><li>žadatel i partner musí při realizaci projektu uskutečnit 51% všech aktivit (resp. 51% z celkového rozpočtu) </li></ul></ul>
  38. 39. <ul><li>Partner </li></ul><ul><li>společná příprava a realizace projektu za předem sjednaných podmínek </li></ul><ul><li>role je do podrobností vymezena v žádosti a ve smlouvě </li></ul><ul><li>bez jeho přispění nemůže být projekt realizován ( nenahraditelnost ) </li></ul><ul><li>jeho role má neziskový charakter </li></ul><ul><li>bez přímého finančního plnění (vzájemně si s žadatelem neúčtují a neposkytují peníze) </li></ul><ul><li>Dodavatel </li></ul><ul><li>role v projektu je pouze podpůrná </li></ul><ul><li>výběr se řídí zákonem č.137/06 Sb., o veřejných zakázkách </li></ul><ul><li>poskytuje žadateli službu </li></ul>
  39. 40. <ul><li>Kraje a obce – výjimka </li></ul><ul><ul><li>zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, 128/2000 Sb., o obcích, 129/2000 Sb., o krajích </li></ul></ul><ul><ul><li>kraj či obec mohou mít partnery s finančním plněním (školy, školská zařízení…) </li></ul></ul>
  40. 41. <ul><li>Finanční limity pro jednotlivé projekty </li></ul><ul><ul><li>grantové projekty (Prioritní osa 1 a 3) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Minimální částka pro jeden projekt bude 400 000 Kč </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maximální částka bude stanovena ve výzvě </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>individuální projekty (Prioritní osa 1, 3 a 4) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Minimální i max. částka pro jeden projekt bude stanovena ve výzvě </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>individuální projekty (Prioritní osa 2) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oblast podpory 2.1 - min. částka 1 000 000 Kč </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li> - max. částka 12 000 000 Kč </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oblast podpory 2.2 - min. částka 1 000 000 Kč </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li> - max. částka 15 000 000 Kč – 20 mil. Kč </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oblast podpory 2.3 - min. částka 1 000 000 Kč </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li> - max. částka 20 000 000 Kč </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oblast podpory 2.4 - min. částka 5 000 000 Kč </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li> - max. částka 40 000 000 Kč </li></ul></ul></ul></ul></ul>
  41. 42. <ul><li>Kritéria výběru </li></ul><ul><li>Hlavní kritéria formálního hodnocení </li></ul><ul><ul><li>kontrola úplnosti a správnosti údajů v projektu; </li></ul></ul><ul><ul><li>dodržení vazeb na příslušné prioritní osy a oblasti podpory programu; </li></ul></ul><ul><ul><li>oprávněnost žadatele a činností; </li></ul></ul><ul><ul><li>způsobilé výdaje; </li></ul></ul><ul><ul><li>přiměřenost a správnost rozpočtu </li></ul></ul>
  42. 43. <ul><li>Věcná kritéria </li></ul><ul><li>1. Zdůvodnění projektu (zdůvodnění záměru, přínos pro cílovou skupinu) </li></ul><ul><li>2. Cílová skupina (přiměřenost cílové skupiny a zapojení cílových skupin) </li></ul><ul><li>3. Realizace projektu (klíčové aktivity a stadia realizace, připravenost projektu na možná rizika, předchozí zkušenosti s řízením obdobných projektů, publicita, udržitelnost projektu) </li></ul><ul><li>4. Finanční řízení (přiměřenost rozpočtu, vzhledem k cílům a obsahu projektu, provázanost rozpočtu s klíčovými aktivitami, nastavení vnitřního kontrolního systému) </li></ul><ul><li>5. Výsledky a výstupy (kvantifikace a zajištění výsledků a výstupů, monitorování projektu) </li></ul><ul><li>6. Horizontální témata (rovné příležitosti, udržitelný rozvoj) </li></ul><ul><li>7. Specifické požadavky (subkritéria 1-3) </li></ul>
  43. 44. <ul><li>Proces výběru – 1. část </li></ul>105 + 20 Výběrová komise (studium podkladů i výběr) 85 + 30 Věcné hodnocení (včetně zaslání podkladů hodnotitelům a výběrové komisi) 55 + 10 Ihned po zjištění nedostatků +5 +10 Formální hodnocení (od registrace) - vyzvání žadatelů k doplnění údajů - doručení přepracovaných žádostí od doručení Vyrozumění neúspěšných do 5 pracovních dnů (včetně žadatelů, kteří ve stanovené lhůtě neupravili formální nedostatky) + 30 (6 týdnů) Ukončení výzvy /uzávěrka příjmu žádostí/ Vyhlášení výzvy Počet kalendářních dnů od konečného termínu pro předkládání Počet pracovních dnů od ukončení předchozí činnosti akce
  44. 45. <ul><li>Grantové projekty </li></ul><ul><li>Schválení žádostí orgány kraje </li></ul><ul><li>(na nejbližším zasedání) </li></ul><ul><li>Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace </li></ul><ul><li>(cca do 30 dnů) </li></ul><ul><li>Celý proces od vyhlášení výzvy </li></ul><ul><li>Cca 7 měsíců </li></ul><ul><li>Individuální projekty </li></ul><ul><li>Schválení žádostí ŘO </li></ul><ul><li>Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace </li></ul><ul><li>(cca do 30 dnů) </li></ul><ul><li>Celý proces od vyhlášení výzvy </li></ul><ul><li>Cca 7 měsíců </li></ul>
  45. 46. <ul><li>Způsobilé výdaje </li></ul><ul><ul><li>takové výdaje, které byly vynaloženy za účelem dosažení cíle projektu. Jejich vynaložení musí být prokazatelné (zpravidla výpisem z účtu) </li></ul></ul><ul><ul><li>takové výdaje, které byly uskutečněny v průběhu trvání projektu (zpravidla od den vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace) </li></ul></ul><ul><ul><li>musí být doložitelné účetními doklady, např. fakturami, pokladními doklady, kupními smlouvami (s povinnými náležitostmi podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) </li></ul></ul><ul><ul><li>pouze výdaje, které splňují principy hospodárnosti a efektivity. Dodržení těchto principů pomohou zajistit limity zejména v oblasti osobních a režijních výdajů a výdajů na nákup zařízení (podrobně budou stanoveny v Příručce pro příjemce) </li></ul></ul><ul><ul><li>Viz přiložený materiál </li></ul></ul>
  46. 47. <ul><li>Rozpočet předpokládaných způsobilých výdajů v Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude obsahovat: </li></ul><ul><ul><li>osobní výdaje související s realizací projektu (zejména mzdové náklady, a to ve výši hrazené zaměstnavatelem – tj. včetně odvodů 26 % na sociální a 9 % na zdravotní pojištění) </li></ul></ul><ul><ul><li>cestovní náhrady související s realizací projektu </li></ul></ul><ul><ul><li>zařízení související s realizací projektu (dlouhodobý nehmotný majetek, drobný hmotný majetek, nájem, operativní leasing, daňové odpisy) </li></ul></ul><ul><ul><li>náklady na provoz kanceláře (režijní výdaje, ostatní výdaje – administrativní výdaje, provoz vozidla) </li></ul></ul><ul><ul><li>nákup služeb souvisejících s realizací projektu </li></ul></ul><ul><ul><li>přímá podpora (mzdové příspěvky zaměstnavateli pro pracovníka v době jeho účasti na dalším vzdělávání) </li></ul></ul><ul><ul><li>DPH, pokud u ní nevzniká nárok na odpočet </li></ul></ul>
  47. 48. <ul><li>Křížové financování </li></ul><ul><ul><li>Obecně: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Křížové financování umožňuje financovat výdaje, které nejsou způsobilé v programech ESF, ale lze je uskutečnit v rámci pravidel způsobilosti ERDF. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Pro OP VK : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Křížové financování může být použito, je-li to účelné, na pořízení nábytku, vybavení, vozidel, infrastruktury, nemovitostí a pozemků, avšak pouze v situaci, kdy si příjemce nemůže uplatnit odpisové náklady ve smyslu čl. 11, odst. 3c Nařízení Rady (ES) 1081/2006 o obecných ustanoveních o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999. </li></ul></ul></ul>
  48. 49. Pravidla realizace <ul><li>Monitorovací zprávy </li></ul><ul><li>Plnění monitorovacích indikátorů </li></ul><ul><li>Průběžné žádosti o platby </li></ul><ul><li>Kontroly na místě </li></ul><ul><li>Publicita projektu </li></ul><ul><li>Archivace (10 let po ukončení programu) </li></ul>
  49. 50. Kontakty a další informace <ul><li>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Odbor programů ESF </li></ul><ul><li>E-mail: [email_address] </li></ul><ul><li>možnost registrace na webu – informace o akcích k ESF </li></ul><ul><li>www.msmt.cz/eu/esf (odkaz Evropská unie a ESF) </li></ul>
  50. 51. Děkuji Vám za pozornost .

  ×