MultiMice versus MS MultiPoint

1,603 views

Published on

System MULTIMICE enables parallel connection of multiple numbers of wireless mouses to one computer.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

MultiMice versus MS MultiPoint

 1. 1. Před sti hli jsme Microsoft ??? David Jandera, Stanislava Křížová - Czech Efficient Learning Node Prezentace systému
 2. 2. (R)evoluce ve výuce <ul><li>… aneb první skutečně interaktivní výuka </li></ul><ul><li>S ystém MULTIMICE umožňuje současné připojení většího počtu bezdrátových myší k jednomu počítači </li></ul><ul><li>S ystém vyvinutý na základě dlouholetých zkušeností v oblasti vzdělávání a spolupráce se školami </li></ul><ul><li>Systém MULTIMICE nabízí zajímavou a efektivní formu zapojení žáků do výuky </li></ul>
 3. 3. systém MULTIMICE MULTIMICE BaseStation + až 30 bezdrátových myší + Dataproje k tor + Notebook + Projekční plátno/ Intera ktivní tabule Integrace inovativních výukových nástrojů
 4. 4. Byli jsme první ? Microsoft - myšlenka MultiMouse <ul><li>2005: Microsoft research paper on MultiMouse – India </li></ul><ul><li>http://tier.cs.berkeley.edu/docs/ict4d06/multiple_mice-jp.pdf </li></ul><ul><li>Multiple Mice for Computers in Education in Developing Countries </li></ul><ul><li>- výzkumný projekt podpory výuky v rozvojových zemích </li></ul><ul><li>14.12.2006, Redmond Wash: Tisková zpráva Mictosoft </li></ul><ul><li>http://www.microsoft.com/presspass/features/2006/dec06/12-14MultiPoint.mspx </li></ul><ul><li>With Windows MultiPoint, Youths in Developing-World Classrooms Learn 21st-Century Skills </li></ul><ul><li>- oficiální představení Microsoft MultiPoint na konferenci ICTD 2006 </li></ul>
 5. 5. Byli jsme první ? Systém MULTIMICE <ul><li>Myšlenka MULTIMICE se zrodila v již v roce 2003 </li></ul><ul><li>2004: První funk č n í prototyp </li></ul><ul><li>2005: Pilotní ověření technologie v rámci projektu SIPVZ </li></ul><ul><li>v ZŠ Lipová Lázně – použity drátové myši </li></ul><ul><li>prosinec 2005: Projekt Integrace handicapovaných dětí do frontální výuky – 4 školy, bezdrátové myši </li></ul><ul><li>konec roku 2006: Systém nasazen na 11-ti školách </li></ul><ul><li>od konce roku 2006 je systém nabízen komerčně </li></ul>
 6. 6. Srovnání řešení MULTIMICE vs. MultiPoint ? 11 škol nasazení do škol ? ANO komerční nabídka ? ANO pilotní testování NE ANO výukové moduly ? ANO ovládání myší ANO ? plánujeme (2-3) více kurzorů 10 30 připojení více myší drátové myši bezdrátové myši použitá technologie MultiPoint MULTIMICE  
 7. 7. Více myší ve výuce MULTIMICE vs. MultiPoint Výuka s MultiPoint: zdroj: Research paper on MultiMouse - India Děti sedí u jednoho počítače a používají drátové myši
 8. 8. Jsme o krok dál ? MULTIMICE vs. MultiPoint Výuka s MULTIMICE v Základní škole Kly Děti používají bezdrátové myši a interaktivní tabuli
 9. 9. Předstihli jsme Microsoft ? Přednosti systému MULTIMICE <ul><li>Nabízíme výukový systém pilotně ověřený a v současné době </li></ul><ul><li>nasazený v 11 školách </li></ul><ul><li>Komplexní řešení výukového systému pro školy </li></ul><ul><li>Občanské sdružení CELN vytváří metodiku výuky s MULTIMICE </li></ul><ul><li>Propracovaný systém vyvolávání, vytváření tříd a zasedacího pořádku </li></ul><ul><li>Nástroje pro vytváření testů a archivaci výsledků </li></ul><ul><li>Univerzální rozhraní pro komunikaci s jinými výukovými aplikacemi </li></ul>
 10. 10. Ovládání systému Založení třídy Povolení myší Vyvolání žáka Vyučují může v aplikaci povolovat / zakazovat činnost jednotlivých myší a vyvolávat žáky. Vyučující si v aplikaci založí třídy a v nich zapíše a rozsadí jednotlivé žáky a to pod jejich jmény. Každému žákovi je přidělena jedna konkrétní myš.
 11. 11. MultiMice a výukový software <ul><li>Na počítači spustíme libovolný výukový software, který lze ovládat pomocí myši. </li></ul><ul><li>Pomocí aplikace MultiMice učitel vyvolává postupně jednotlivé žáky, kteří se střídají v ovládání spuštěného softwaru. </li></ul><ul><li>Touto cestou můžeme rychlým způsobem zopakovat nebo procvičit probírané téma. </li></ul>VÝUKOVÝ SOFTWARE Systém MultiMice můžeme využít při výuce, když chceme pracovat s výukovým softwarem a nemáme k dispozici počítačovou učebnu. Stačí vzít do třídy notebook a datový projektor.
 12. 12. Výukové moduly <ul><li>Anketa - hlasovací zařízení </li></ul><ul><li>Test - zkoušení </li></ul><ul><li>Kvíz - závod </li></ul><ul><li>- náhodné losování </li></ul>
 13. 13. A n k e t a Tento modul plnohodnotně zastupuje hlasovací zařízení. Modul nabízí možnost anonymního dotazování na libovolně zadané téma. Žáci se mohou takto vyjádřit k probírané látce, obtížnosti nebo míře pochopení právě probíraného tématu. Modul se dá využít pro hlasování, rychlé zjištění názorů žáků na dané téma.
 14. 14. T e s t y <ul><li>Testy si učitel vytváří jednoduchým způsobem přímo v MultiMice. </li></ul><ul><li>Tento modul je velmi užitečným nástrojem pro procvičování probírané látky formou testu. </li></ul><ul><li>Vyučující si připraví testové otázky s odpověďmi a - b - c. Otázky mohou být propojeny s obrázky. Žákům se pak otázky zobrazují postupně a to v časovém limitu, který vyučující zadal. Všichni žáci odpovídají najednou a to prostřednictvím tří tlačítek na myši. </li></ul><ul><li>Po skončení testu se ihned objeví jeho vyhodnocení - počet správných, chybných a nezodpovězených otázek u jednotlivých žáků . </li></ul>
 15. 15. K v í z <ul><li>Umožňuje otestovat znalosti žáků formou závodu nebo náhodného losování. </li></ul><ul><li>Závod spočívá v rychlé reakci žáků - kliknutím myši se žák přihlásí a systém zobrazí pořadí přihlášených žáků. </li></ul><ul><li>Při náhodném losování systém sám vyvolá některého žáka - zobrazí jeho jméno. </li></ul>
 16. 16. www.multimice.cz <ul><li>Testy – testy vytvořené pedagogy – vyučující si je může uložit a dále je používat. </li></ul><ul><li>Prográmky – vhodné pro využití s MultiMice – volně stažitelné prográmky ovládané myší. </li></ul><ul><li>Klub MultiMice – prostor pro diskusi a výměnu zkušeností učitelů pracujících se systémem MultiMice. </li></ul>
 17. 17. Školy zapojené do projektů <ul><li>Ověření a úprava systému na základě zkušeností zapojených škol </li></ul><ul><li>Tvorba metodiky dle požadavků škol </li></ul><ul><li>Vyzkoušení a ověření efektivnosti systému </li></ul>2005 - Pilotní ověření technologie v rámci projektu SIPVZ v ZŠ Lipová Lázně – přechod od drátových myší k bezdrátovým 2005–2006 Projekt Integrace handicapovaných dětí do frontální výuky – zapojeny školy: ZŠ Kly, ZŠ Slaný, ZŠ Pelhřimov, OU PŠ Hořice
 18. 18. K o n t a k t y <ul><li>Máte zájem o systém nebo další informace? </li></ul>Czech Efficient Learning Node José Martího 31 162 52 Praha 6 <ul><ul><ul><ul><li>www.multimice.cz </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Telefon: + 420 220 172 016 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Mobil: + 420 607 621 558 </li></ul></ul></ul></ul>Stanislava Křížová - projektový manažer E-mail: [email_address] David Jandera – technick ý vedouc í E-mail: [email_address]

×