MŠMT - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj a OP VaVpI - 28.6.07

1,557 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,557
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
39
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

MŠMT - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj a OP VaVpI - 28.6.07

 1. 1. Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení 28. června 2007 Evropských programů MŠMT
 2. 2. Prioritní osa 2 <ul><li>Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj </li></ul><ul><li>Oblasti podpory: </li></ul><ul><li>2.1 Vyšší odborné vzdělávání </li></ul><ul><li>2.2 Vysokoškolské vzdělávání </li></ul><ul><li>2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji </li></ul><ul><li>2.4 Partnerství a sítě </li></ul>
 3. 3. Globální cíl prioritní osy 2 <ul><li>Inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností, větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice a k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako celek. </li></ul>
 4. 4. Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání <ul><li>Inovace studijních programů </li></ul><ul><li>v  souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřeb trhu práce prostřednictvím modularizace, rozšiřováním nabídky kombinovaného a distančního studia, modernizací didaktických metod, realizací výuky v cizích jazycích, podporou podnikatelského přístupu atd., včetně inovací, které přesahují rámec jednoho studijního programu a které zvyšují možnosti mezioborového studia; </li></ul><ul><li>podporou praxí a stáží studentů VŠ u budoucích zaměstnavatelů; </li></ul><ul><li>zapojením odborníků z praxe a ze zahraničí při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů. </li></ul>
 5. 5. Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání <ul><li>Podpora tvorby týmů </li></ul><ul><li>cestou zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků VŠ, včetně zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT a zvyšování jazykových kompetencí; </li></ul><ul><li>podpora zvyšování manažerských dovedností v oblasti řízení vysokých škol u akademických pracovníků a ostatních pracovníků vysokých škol. </li></ul>
 6. 6. Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání <ul><li>Podpora spolupráce VŠ </li></ul><ul><li>se zahraničními vzdělávacími a vědeckými institucemi, příprava zapojení jednotlivců do mezinárodních projektů a sítí; </li></ul><ul><li>se základními a středními školami v rámci poskytování poradenských služeb a podpory talentovaných žáků. </li></ul><ul><li>Tvorba, zavádění, realizace a vyhodnocení systémů hodnocení kvality. </li></ul><ul><li>Zavádění a inovace systémů monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy studijních oborů. </li></ul>
 7. 7. Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji <ul><li>Další specifické odborné vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje. </li></ul><ul><li>Podpora vytváření kvalitních týmů </li></ul><ul><li>výzkumu a vývoje a jejich dalšího rozvoje; </li></ul><ul><li>příprava zapojení jedinců i týmů do mezinárodních sítí a projektů v oblasti výzkumu a vývoje. </li></ul><ul><li>Podpora intersektorální mobility , zejména mobility mezi výzkumnými institucemi a soukromým a veřejným sektorem. </li></ul>
 8. 8. Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji <ul><li>Další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení výzkumu a vývoje , popularizaci a komunikaci, šíření výsledků vědy a výzkumu do praxe, transferu technologií a osvojování si znalostí o ochraně, ohodnocování a správě duševního vlastnictví pracovníků z oblasti výzkumu a vývoje. </li></ul><ul><li>Aktivity směřující k   popularizaci výzkumu a vývoje a jeho výsledků pro společnost. </li></ul>
 9. 9. Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě <ul><li>Příprava lidských zdrojů pro vznik a fungování technologických platforem, technologicky orientovaných klastrů apod. </li></ul><ul><li>Pracovní a studijní pobyty studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru. </li></ul>
 10. 10. Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě <ul><li>Podpora spolupráce </li></ul><ul><li>mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem včetně komunikačních a interaktivních platforem; </li></ul><ul><li>podpora vzdělávacích a školících aktivit vedoucích ke zvýšení vzájemné spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem. </li></ul><ul><li>Vznik a podpora kontaktních míst institucí terciárního vzdělávání a výzkumných a vývojových institucí určených pro veřejnost a podnikatelský sektor. </li></ul>
 11. 11. Příjemci podpory v Prioritní ose 2 <ul><li>Vysoké školy (všechny typy) </li></ul><ul><li>Vyšší odborné školy </li></ul><ul><li>Instituce vědy a výzkumu </li></ul><ul><li>Vývojová a inovační centra </li></ul><ul><li>Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy </li></ul><ul><li>Kraje, města a obce </li></ul><ul><li>Školy a školská zařízení </li></ul><ul><li>Zdravotnická zařízení </li></ul><ul><li>Nestátní neziskové organizace </li></ul><ul><li>Odborové, zaměstnanecké a oborové profesní organizace </li></ul><ul><li>Profesní organizace zaměstnavatelů, zaměstnavatelé </li></ul><ul><li>Organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství </li></ul>
 12. 12. Prioritní osa 2 Výše finanční podpory na projekt <ul><ul><ul><li>Oblast podpory 2.1 - min. částka 1 000 000 Kč </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li> - max. částka 12 000 000 Kč </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oblast podpory 2.2 - min. částka 1 000 000 Kč </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li> - max. částka 15 000 000 Kč – </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>20 000 000 Kč </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oblast podpory 2.3 - min. částka 1 000 000 Kč </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li> - max. částka 20 000 000 Kč </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oblast podpory 2.4 - min. částka 5 000 000 Kč </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li> - max. částka 40 000 000 Kč </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 13. 13. Prioritní osa 4 <ul><li>Oblast podpory: </li></ul><ul><li>4.2 Systémový rámec terciárního </li></ul><ul><li>vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů </li></ul><ul><li>ve výzkumu a vývoji </li></ul>
 14. 14. Oblast podpory 4.2 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji <ul><li>Inovace systému řízení institucí terciárního vzdělávání a institucí výzkumu a vývoje. </li></ul><ul><li>Návrh a implementace systému podpory projektového řízení na institucích terciárního vzdělávání a výzkumných a vývojových institucích. </li></ul>
 15. 15. Oblast podpory 4.2 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji <ul><li>Návrh a implementace komplexního systému hodnocení kvality terciárního vzdělávání a výzkumu a vývoje. </li></ul><ul><li>Návrh a implementace systému podpory podnikání a podnikatelského přístupu a inovačních řešení v institucích terciárního vzdělávání a ve výzkumu a vývoji. </li></ul><ul><li>Návrh a implementace systému účinné podpory technických a přírodovědných oborů včetně odborné a výzkumné činnosti mládeže. </li></ul>
 16. 16. Příjemce podpory v Prioritní ose 4 <ul><li>Ústřední orgány státní správy </li></ul>
 17. 17. Kontakty a další informace <ul><li>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy </li></ul><ul><li>Odbor programů ESF </li></ul><ul><li>E-mail: [email_address] </li></ul><ul><li>možnost registrace na webu – informace o akcích k ESF </li></ul><ul><li>www.msmt.cz/eu/esf (odkaz Evropská unie a ESF) </li></ul><ul><li>Samostatné oddělení Evropských programů </li></ul><ul><li>(věcná garance prioritní osy 2, oblasti podpory 4.2) </li></ul><ul><li>E-mail: e sfprovs @ msmt . cz </li></ul>
 18. 18. Děkuji Vám za pozornost .

×