Janco klijnstra gauc 2011

461 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
461
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Randvoorwaardenvoor testing!Het invullen van de 5 T’s bepaald de mate van succes
 • Randvoorwaardenvoor testing!
 • Wiedoeteraan a/b testing?Wieheeftdaarvooreenuitgebreidepakketselectiegedaan?Wieheeftcontinueen a/b test live staan?Wiebetrekthierookkwalitatieveonderzoeksmethodenbij? Wieheeftereen test team samengesteld?
 • Model voor procesoptimalisatie
 • The problem with lowest common denominator split testing is that your visitors are not all the same. While you’ve found what works best for the group as a whole, you are not taking advantage of obvious differences in terms of why they came to your site and what will get them to take action.This brings us to the second level of maturity.This type of targeting is also known as segmentation. Basically, instead of putting everyone in a single bucket, you can now segment your visitors into several buckets. Instead of split testing all of your site traffic together you can measure the difference in behavior for each segment and more importantly serve up different tests to different segments.The final level of conversion rate optimization looks at each visitor as an individual. While segmenting on it’s own takes advantage of what you know about a visitor at the time of the visit, profiling also takes advantage of everything a visitor previously did as well as everything all of your other visitors have done.
 • A/B testing wordtvaakaan de hand van tactische en operationeletestenuitgelegd.Denkhierbijaan het testen met call to actions, teksten, kleuren en knoppen.
 • Internet-ondernemers kunnen dit principe inzetten. De truc is om stapje voor stapje commitment te kweken bij prospects. Vergroot de kans dat zij klanten worden door ze bijvoorbeeld eerst te vragen om:
 • Internet-ondernemers kunnen dit principe inzetten. De truc is om stapje voor stapje commitment te kweken bij prospects. Vergroot de kans dat zij klanten worden door ze bijvoorbeeld eerst te vragen om:
 • Janco klijnstra gauc 2011

  1. 1. ConversionRateOptimization<br />Tactisch, operationeel en strategisch<br />Janco Klijnstra – Product Manager ConversionRateOptimization<br /> Klijnstra@traffic4u.nl<br />Jancoklijnstra<br />nl.linkedin.com/in/jancoklijnstra<br />
  2. 2.
  3. 3.
  4. 4. Dus..<br />Testing in de organisatie<br />5 T’s van Testing <br />Hoe CRO volwassen is uworganisatie?<br />Waaromzoweltactischealsstrategischetestenmeerwaardehebben (cases)<br />Tips & Tricks<br />Waarmoet je zoekenomgoudtevinden?<br />Verleidingstechnieken en tips omzelfmeetegaantesten<br />
  5. 5. Website OptimizationEcosystem<br />
  6. 6. Website OptimizationEcosystem<br />6<br />
  7. 7. Website OptimizationEcosystem<br />7<br />Maar hoe leidikdit in goedebanen en zetikditeffectief in?<br />
  8. 8. Testing is nietvooriedereen<br />
  9. 9. Watbepaalt de mate van testing?<br />
  10. 10. Hoe CRO volwassen bent u?<br />
  11. 11. Waarbevindtuzich?<br />€<br />Tijd<br />Toename in geavanceerde, structureletesting, segmentatie, profiling <br />
  12. 12. CRO Volwassenheid<br />Het wiel steeds snellerlatendraaien<br /><ul><li>Heeft effect op toolselectie (en dus de kosten) en procesinrichting
  13. 13. Staat je toe CRO op tedelen in deelprojectenomzotrapsgewijseenfaseverdertekomen en je processenomtrent VWO teverbeteren.</li></ul>Testenzullengeavanceerderwordennaarmatemensengaantesten<br />(draagvlak):<br />Allebezoekershetzelfdebehandelen<br />Segmentatie<br />‘Profiling’ <br />
  14. 14. CRO Volwassenheid<br />Tip: Ben je toe aansegmentatie & targeting?<br />KijkdaneensnaarBTbucketsicm Google Website Optimizer, of testing<br />tools als Visual Website Optimizer of Optimizely die targeting bieden op <br />basis van:<br />Verwijzendeurl<br />Nieuwe of terugkerendebezoekers<br />Zoekwoorden<br />Cookie waarde<br />Verwijzendebron<br />Query parameters (denkaanutmcampagnevariabelen!)<br />Browsertype<br />Etc.<br />
  15. 15. CRO Volwassenheid<br />Tip: Welketechniek past bijmij?<br />Econsultancyblogpubliceerdeonlangs de MVT <br />buyers guide waarinbelangrijksteleveranciers<br />wordenvergeleken: <br />http://econsultancy.com/uk/reports<br />Of kijkeens op:<br />www.whichmvt.com<br />
  16. 16. CRO Volwassenheid<br />Tips<br /><ul><li>Weeseerlijktegenoverjezelf in welkefase je je bevindt
  17. 17. Neem de tijdom het ‘wiel’ in terichten en neembabystapjesvoorwaarts
  18. 18. Kiestechniek die bijjouw team, website en volwassenheid past
  19. 19. Maakeenvolledige business case (kosten / baten)
  20. 20. Houd de organisatie op de hoogte!
  21. 21. Betrek de webdevelopers & HiPPo’s</li></li></ul><li>Strategischtesten“The essence of strategy is choosing what not to do” (Michael Porter)<br />
  22. 22. Strategisch<br />Case Holidaycars.com<br /><ul><li>Test: betalingen via Ogonelatenverwerken (doorsturennaar extern domein) of via eigenbetalingspagina’s.
  23. 23. Doel: Een business casemakennaar het effect van eendergelijksysteem.</li></li></ul><li>Strategisch<br />
  24. 24. Strategisch<br />
  25. 25. Strategisch<br />Resultaat<br /><ul><li>Het doorsturen van bezoekers naar de betaalmodule van Ogoneipv een eigen betaalformulier in de pagina kostte op dat moment 25% in boekingen:
  26. 26. Een business case aan de achterzijde wees echter uit dat de ingebruikname van de betaalmodule (naast extra betalingsmogelijkheden) zoveel besparingen op het gebied van fraudepreventie en gerelateerde kosten opleverde dat de conversieafname uit kon.</li></li></ul><li>Tactisch en operationeel<br />
  27. 27. Case Hyundai<br />
  28. 28. Case Hyundai<br />Drie hypothesen:<br />Seo vriendelijke teksten leiden niet alleen tot meer organisch verkeer maar ook voor meer conversie<br />Het toevoegen van extra call to actions leidt tot meer conversie<br />Het toevoegen van een grote foto bij aanvang leidt tot meer conversie<br />
  29. 29. Case Hyundai<br />
  30. 30. Case Hyundai<br /><ul><li>De multivariate test heeft exact 4 weken gedraaid
  31. 31. Per variant zijn ~10.000 visitors en >100 conversies gemeten
  32. 32. Alle variaties laten een statistisch significante verbetering zien in conversie (brochures & proefritten) waarbij de best scorende variant (8) een waargenomen verbetering van 62,6% heeft behaald:
  33. 33. Alle variaties laten een statistisch significante verbetering zien in doorkliks naar stap 1 van de trechter, waarbij de best scorende combinatie (8) een waargenomen verbetering van 208%heeft behaald:</li></li></ul><li>Case Kamernet<br />Aanleiding: Web Analytics analyse toonde een 'lekkende pagina' in de trechter<br />Hypothesen:<br />Het verduidelijken van de keuzemogelijkheden en groeperen van informatie zal conversieverbetering opleveren.<br />Een Point of Action Assurance (PAA) zal de angst wegnemen dat de bezoeker niet aan een abonnement vastzit<br />Doel: een afgeronde transactie<br />
  34. 34. Case Kamernet<br />Original<br />
  35. 35. Case Kamernet<br />Initiële winnaar:<br />
  36. 36. Analyse & Segmentatie<br />Doorgraven in de E-Commerce<br />data, op zoeknaarverborgen ‘goud’.<br />
  37. 37. Case Kamernet<br />Initieel bezoek in de testtool (cookie VWO is honderd dagen geldig) levert niet het complete plaatje op:<br />Bezoekers kunnen vaker een aankoop doen<br />Wat is de waarde per bezoek? (Gem. omzet / transacties)<br />Initiële winnaar bleek initieel een 6% conversieverbetering op te leveren, maar uiteindelijke winnaar na handmatige analyse gaf een 12% Conversieverbetering in E-commerce transacties tegen een hogere waarde per bezoek!<br />Winnaar bevatte geen PAA maar element gaf licht positief effect als sectie. Vervolg: doortesten!<br />Doorgraven!<br />
  38. 38. Case Kamernet<br />Winnaar<br />
  39. 39. Significantie Berekening<br />Twee handige tools voor de CRO specialist:<br />http://visualwebsiteoptimizer.com/split-testing-blog/ab-testing-significance-calculator-spreadsheet-in-excel/<br />http://usereffect.com/split-test-calculator<br />Handmatig je significantie berekening uitvoeren<br />
  40. 40. Zoeken naar goud<br />Resultaten per bron/medium <br />Tijd van de dag en conversie<br />Schermresoluties en browserversies<br />Geografische locatie<br />E-commerce conversiepercentage<br />Welke producten zijn aangeschaft per variant<br />Verschillen tussen week en weekendbezoek?<br />New/returningvisits?<br />Segmentatie tips!<br />
  41. 41. Verleidingstechnieken & testtips<br />
  42. 42. Persuasion<br />Wat is persuasion?<br />Cialdini noemt het zelf ‘weapons of influence’: psychologische ‘knopjes’ waarop gedrukt kan worden voor een automatische respons.<br />De 6 geheimen van Cialdini zijn:<br />Wederkerigheid<br />Commitment & consistentie<br />Sociale bevestiging<br />Sympathie<br />Autoriteit<br />Schaarsheid<br />Theorie<br />
  43. 43. Persuasion<br />Reciprocation (wederkerigheid): Mensenzijneerdergeneigdomaaneenverzoek (dienst, info, gunsten) tevoldoen van diegene die die erwatvoorteruggeeft of al teruggegevenheeft.<br />Wederkerigheid<br />
  44. 44. Persuasion<br />Commitment/Consistency: Mensenzijnmeerbereidomteverplaatsen in eenbepaalderichtingals het in overeenstemming is met eenbestaande of recentetoezegging. <br />(bijv. Reservering)<br />Commitment en consistentie<br />
  45. 45. Persuasion<br />Positieftegenoveriemandstaan die ermooiuitziet, op je lijkt, ietsgemeenschappelijksheeft of complimentjesgeeft.<br />Tell a friend optie<br />Sympathie<br />
  46. 46. Persuasion<br />Social Validation: Mensenzijnmeerbereidomeenaanbevolenactieteondernemenalszezien het bewijsdatveleanderen, met name vergelijkbareanderen, zijnzijnemen.<br />Denkaanhoeveelklanten, <br />aanmeldingen, verkopen per dag..<br />Maarookaan reviews, ratings..<br />Sociale Bevestiging – Sociale validatie<br />
  47. 47. Persuasion<br />184.252.675 gingen mij al voor...<br />Sociale Bevestiging<br />
  48. 48. Persuasion<br />Sociale Bevestiging<br />
  49. 49. Persuasion<br />Sociale Bevestiging<br />
  50. 50. Persuasion<br />Authority: Mensenzijnmeerbereidom de aanwijzingen of aanbevelingen van eenautoriteittevolgenaanwiezijrelevanteautoriteit of deskundigheidtoekennen.<br />Autoriteit<br />
  51. 51. Persuasion<br />Schaarsheid: Mensenvindenvoorwerpen en mogelijkhedenaantrekkelijkeralszezijnschaars, zeldzaam, of beperktbeschikbaarzijn. Zelfsinformatie die schaars is, is effectiever.<br />Schaarste<br />
  52. 52. Persuasion<br />Meer weten?<br />

  ×