Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Může
za všechno
Já?
Mindfulness a sebepřesažení
JanBenda-MindfulnessCON2019
Východiska
Jak to, že jeden a tentýž člověk se
stále stejným psychickým
problémem běžně dostává od
různých psychologů či psychiatrů
r...
Jak to, že jeden a tentýž
psychiatrický lék běžně pomáhá
klientům s naprosto různými
psychiatrickými diagnózami?
Jak to, že jeden klient mívá často
několik různých psychiatrických
diagnóz současně? (komorbidita)
Je možné, že se současná
klasifikace duševních poruch opírá
pouze o z hlediska léčby
nepodstatné vnější příznaky těchto
po...
Co když existuje nějaká dosud
neodhalená univerzální příčina mnoha
různých duševních poruch, nějaký
společný transdiagnost...
Pozorování
Odhalení
Na jeden a tentýž fenomén jsem u klientů s
mnoha různými duševními poruchami
narážel ve své praxi stále znovu a z...
Odhalení
Stud (angl. shame) = pocit méněcennosti,
nedostatečnosti, pocit spojený se strachem z
odmítnutí či zavržení (srov...
Odhalení
Vznik celé řady navenek pozorovatelných
psychopatologických příznaků je podmíněn
skrytými maladaptivními sebevzta...
Za všechno může
konceptuální
(narativní) Já!
Když uděláme nějakou chybu...
Když uděláme nějakou chybu...
„Byla to chyba!
Je třeba se z ní poučit a
zkusit napravit vztahy
s_ostatními!“
Vina +
Když uděláme nějakou chybu...
„Byla to chyba!
Je třeba se z ní poučit a
zkusit napravit vztahy
s_ostatními!“
JáVina +
Když uděláme nějakou chybu...
„Byla to chyba!
Je třeba se z ní poučit a
zkusit napravit vztahy
s_ostatními!“
Já „Já jsem i...
Když se nám něco podaří...
Když se nám něco podaří...
„To se podařilo.
Jde mi to. Tuto novou
dovednost mohu tedy
nyní sdílet s_druhými.“
Hrdost +
Když se nám něco podaří...
„To se podařilo.
Jde mi to. Tuto novou
dovednost mohu tedy
nyní sdílet s_druhými.“
JáHrdost +
Když se nám něco podaří...
„To se podařilo.
Jde mi to. Tuto novou
dovednost mohu tedy
nyní sdílet s_druhými.“
Já
„Já jsem ...
Stud i pýcha jsou skrytou
příčinou mnoha
psychopatologických
příznaků.
Vznik studu i pýchy
předpokládá víru v_nějaké
víceméně stabilní Já s docela
konkrétními a trvalými
vlastnostmi.
Odhalení
1. Klienti s mnoha různými duševními
poruchami neopodstatněně věří v_existenci
nějakého svého stabilního Já.
Odhalení
2. Mnoho času věnují hodnocení tohoto
domnělého Já (domnívají se, že toto Já má
nějaké víceméně trvalé či neměnné...
Odhalení
3. Mnoho času věnují přemýšlení o tom, jak
je globálně vnímají a hodnotí druzí (srov.
Moore et al., 2017).
Odhalení
4. V myšlenkách si tito klienti vytvářejí
nejrůznější „příběhy“ o tomto domnělém Já,
navozují si tak pocity studu...
Odhalení
5. Tak vzniká celá řada nejrůznějších
příznaků duševních poruch. Tyto druhotné
příznaky však odvádějí pozornost o...
1. přijetí
2. odmítnutí
a vztažení k Já
volné plynutí
prožívaný
fenomén*
duševní zdraví
stud
obranné
mechanismy
deprese
po...
Úzkostné poruchy
Imagecopyright©2019KristýnaDrozdová
• Z čeho mají strach?
• Z odmítnutí, zavržení (srov.
separační, anihi...
Úzkostné poruchy
Imagecopyright©2019KristýnaDrozdová
Druhotné příznaky, např.:
• vyhýbání se určitým situacím nebo
činnost...
Depresivní poruchy
Imagecopyright©2019KristýnaDrozdová
• Zacyklené myšlenky
(myšlenkové ruminace)
• jsou spojené s_nemilos...
Depresivní poruchy
Imagecopyright©2019KristýnaDrozdová
Druhotné příznaky, např.:
• pasivita
• ztráta zájmů
• sociální staž...
Poruchy osobnosti (např. HPO)
• Nápadné chování spojené s_udržováním
odstupu a vyhýbáním se blízkosti ve
vztazích,
• s vyh...
Poruchy osobnosti (např. HPO)
Druhotné příznaky, např.:
• emoční labilita
• impulzivita
• nespolehlivost
• sebestřednost
•...
Poruchy příjmu potravy
Imagecopyright©2019KristýnaDrozdová
• Neustále se zabývají vlastním vzhledem,
touží po_dokonalé pos...
Poruchy příjmu potravy
Imagecopyright©2019KristýnaDrozdová
Druhotné příznaky, např.:
• hladovění, přejídání, zvracení
• na...
Závislosti
Imagecopyright©2019KristýnaDrozdová
• Návyková látka nebo aktivita rychle a
bezprostředně navozuje příjemný poc...
Závislosti
Imagecopyright©2019KristýnaDrozdová
Druhotné příznaky, např.:
• nutkavé a nadměrné užívání alkoholu,
nikotinu, ...
Stud
= transdiagnostický faktor
přítomný u celé řady
duševních poruch.
Co s tím má
společného všímavost?
A. Vznešené postoje
Všímavost = uvědomování + přijetí
A. Vznešené postoje
eliminují maladaptivní postoje:
• hyperkritičnost, resp. nenávist k sobě samým
• emoční chlad, resp. h...
A jsme-li schopni zaujímat
takové postoje ke všemu, co
prožíváme, přestaneme pak
vytvářet a prožívat pocit studu.
A.
5-MeO-DMT vipassana
B.
B.
B.
B.
B. Ne-Já
Ne-Já
(v páli
anattá)
Pokud prokoukneme (vhled), že
žádné stabilní, neměnné Já ve
skutečnosti neexistuje,
přestaneme pak své zkušenosti
vztahova...
A přestaneme vytvářet a
prožívat i pocit studu.
B.
Mechanismus psychoterapeutické změny
Rozvíjení všímavosti tedy:
1. vede k rozvoji vznešených postojů, které
umožňují nepot...
Mechanismus psychoterapeutické změny
A protože pak díky všímavosti a vhledu člověk
neprožívá stud,
1. nepotřebuje již k_po...
Závěry
Aby psychoterapeuti porozuměli 1) etiologii duševních
poruch a 2) mechanismům změny, díky nimž lze
příznaky duševních poru...
Teprve vlastní prožité vhledy (srov. též bufo alvarius) a
rozvinutí vznešených postojů včetně soucitu k sobě i k
druhým, j...
Výzkum Ne-Já
Mindful Wisdom
& Compassion Lab
www.mindfulness.cz
Děkuji Vám za
pozornost!
A Kristýně Drozdové
mnohokrát děkuji
za_ilustrace. 
Literatura
• Benda, J. (2011). Přínos meditace pro psychoterapeuty: Rozvíjení
terapeutových kvalit pozitivně ovlivňujících...
Literatura
• Lahey, B. B., Krueger, R. F., Rathouz, P. J., Waldman, I. D., & Zald, D. H.
(2017). Validity and utility of t...
Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 1 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 2 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 3 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 4 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 5 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 6 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 7 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 8 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 9 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 10 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 11 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 12 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 13 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 14 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 15 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 16 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 17 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 18 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 19 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 20 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 21 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 22 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 23 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 24 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 25 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 26 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 27 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 28 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 29 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 30 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 31 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 32 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 33 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 34 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 35 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 36 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 37 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 38 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 39 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 40 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 41 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 42 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 43 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 44 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 45 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 46 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 47 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 48 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 49 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 50 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 51 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 52 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 53 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 54 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 55 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 56 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 57 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 58 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 59 Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Slide 60
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1 Like

Share

Download to read offline

Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení

Download to read offline

Pocity nedostatečnosti se skrývají za mnohými navenek viditelnějšími příznaky, které klienty motivují k nastoupení psychoterapie. "Strach, že nejsem dostatečný/á", ale předpokládá víru v nějaké více či méně stabilní Já s docela konkrétními a trvalými vlastnostmi. Intenzivní praxe meditace všímavosti vede k radikální změně chápání sebe sama. Příspěvek bude diskutovat roli sebepřesažení v procesu psychoterapeutické změny a vliv sebevztažného zpracovávání informací na osobní pohodu a duševní zdraví.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení

 1. 1. Může za všechno Já? Mindfulness a sebepřesažení JanBenda-MindfulnessCON2019
 2. 2. Východiska
 3. 3. Jak to, že jeden a tentýž člověk se stále stejným psychickým problémem běžně dostává od různých psychologů či psychiatrů různé diagnózy?
 4. 4. Jak to, že jeden a tentýž psychiatrický lék běžně pomáhá klientům s naprosto různými psychiatrickými diagnózami?
 5. 5. Jak to, že jeden klient mívá často několik různých psychiatrických diagnóz současně? (komorbidita)
 6. 6. Je možné, že se současná klasifikace duševních poruch opírá pouze o z hlediska léčby nepodstatné vnější příznaky těchto poruch a nechápe jejich skutečné příčiny?
 7. 7. Co když existuje nějaká dosud neodhalená univerzální příčina mnoha různých duševních poruch, nějaký společný transdiagnostický faktor, skrytá podstata veškeré psychopatologie (Carragher et al., 2015; Krueger, Eaton, 2015; Lahey, 2017)?
 8. 8. Pozorování
 9. 9. Odhalení Na jeden a tentýž fenomén jsem u klientů s mnoha různými duševními poruchami narážel ve své praxi stále znovu a znovu.
 10. 10. Odhalení Stud (angl. shame) = pocit méněcennosti, nedostatečnosti, pocit spojený se strachem z odmítnutí či zavržení (srov. separační úzkost).
 11. 11. Odhalení Vznik celé řady navenek pozorovatelných psychopatologických příznaků je podmíněn skrytými maladaptivními sebevztažnými procesy. Tyto procesy probíhají v_myslích klientů s mnoha různými duševními poruchami.
 12. 12. Za všechno může konceptuální (narativní) Já!
 13. 13. Když uděláme nějakou chybu...
 14. 14. Když uděláme nějakou chybu... „Byla to chyba! Je třeba se z ní poučit a zkusit napravit vztahy s_ostatními!“ Vina +
 15. 15. Když uděláme nějakou chybu... „Byla to chyba! Je třeba se z ní poučit a zkusit napravit vztahy s_ostatními!“ JáVina +
 16. 16. Když uděláme nějakou chybu... „Byla to chyba! Je třeba se z ní poučit a zkusit napravit vztahy s_ostatními!“ Já „Já jsem idiot. Jsem úplně nemožný, vadný, méněcenný. Nemohu se s druhými vůbec srovnávat.“ = StudVina +
 17. 17. Když se nám něco podaří...
 18. 18. Když se nám něco podaří... „To se podařilo. Jde mi to. Tuto novou dovednost mohu tedy nyní sdílet s_druhými.“ Hrdost +
 19. 19. Když se nám něco podaří... „To se podařilo. Jde mi to. Tuto novou dovednost mohu tedy nyní sdílet s_druhými.“ JáHrdost +
 20. 20. Když se nám něco podaří... „To se podařilo. Jde mi to. Tuto novou dovednost mohu tedy nyní sdílet s_druhými.“ Já „Já jsem borec. Jsem lepší než druzí. Jsem hodnotnější. Ostatní jsou proti mně nuly.“ = PýchaHrdost +
 21. 21. Stud i pýcha jsou skrytou příčinou mnoha psychopatologických příznaků.
 22. 22. Vznik studu i pýchy předpokládá víru v_nějaké víceméně stabilní Já s docela konkrétními a trvalými vlastnostmi.
 23. 23. Odhalení 1. Klienti s mnoha různými duševními poruchami neopodstatněně věří v_existenci nějakého svého stabilního Já.
 24. 24. Odhalení 2. Mnoho času věnují hodnocení tohoto domnělého Já (domnívají se, že toto Já má nějaké víceméně trvalé či neměnné vlastnosti – srov. Moore et al., 2017).
 25. 25. Odhalení 3. Mnoho času věnují přemýšlení o tom, jak je globálně vnímají a hodnotí druzí (srov. Moore et al., 2017).
 26. 26. Odhalení 4. V myšlenkách si tito klienti vytvářejí nejrůznější „příběhy“ o tomto domnělém Já, navozují si tak pocity studu a pak se těmto pocitům brání prostřednictvím nejrůznějších obranných mechanismů.
 27. 27. Odhalení 5. Tak vzniká celá řada nejrůznějších příznaků duševních poruch. Tyto druhotné příznaky však odvádějí pozornost od maladaptivních pocitů studu, které jsou ve skutečnosti příčinou oněch druhotných potíží (srov. Benda, 2019).
 28. 28. 1. přijetí 2. odmítnutí a vztažení k Já volné plynutí prožívaný fenomén* duševní zdraví stud obranné mechanismy deprese poruchy příjmu potravy úzkosti poruchy osobnosti závislosti psycho- somatika a další… soucit se sebou (resp. 4 vznešené postoje) maladaptivní emoční schémaodpor a ulpívání * vjem, pocit, představa, myšlenka, nálada… Podle Benda, 2019
 29. 29. Úzkostné poruchy Imagecopyright©2019KristýnaDrozdová • Z čeho mají strach? • Z odmítnutí, zavržení (srov. separační, anihilační úzkost), • z toho, že nebudou pro druhé přijatelní, „dostatečně dobří“ (= pocit studu, viz Benda, 2019; Lewis, 1988).
 30. 30. Úzkostné poruchy Imagecopyright©2019KristýnaDrozdová Druhotné příznaky, např.: • vyhýbání se určitým situacím nebo činnostem, které by mohly vyvolat pocit studu • nutkavé katastrofické myšlenky, představy • podrážděnost • nespavost, únava • atd. vznikají jako reakce na stud.
 31. 31. Depresivní poruchy Imagecopyright©2019KristýnaDrozdová • Zacyklené myšlenky (myšlenkové ruminace) • jsou spojené s_nemilosrdnou, nekonstruktivní a nediferencovanou hyper- sebekritičností a sebeobviňováním (navozují tedy opět pocit studu, viz Benda, 2019).
 32. 32. Depresivní poruchy Imagecopyright©2019KristýnaDrozdová Druhotné příznaky, např.: • pasivita • ztráta zájmů • sociální stažení se • ztráta libida • nechutenství • disociace • atd. vznikají jako reakce na stud.
 33. 33. Poruchy osobnosti (např. HPO) • Nápadné chování spojené s_udržováním odstupu a vyhýbáním se blízkosti ve vztazích, • s vyhýbáním se zodpovědnosti, • s perfekcionismem, předváděním se, • s intrikami, pomluvami, agresí atd. • jen odvádí pozornost od bolestivého pocitu nedostatečnosti/studu, viz Benda, 2019).
 34. 34. Poruchy osobnosti (např. HPO) Druhotné příznaky, např.: • emoční labilita • impulzivita • nespolehlivost • sebestřednost • nedostatek empatie • manipulování druhými • atd. vznikají jako reakce na stud.
 35. 35. Poruchy příjmu potravy Imagecopyright©2019KristýnaDrozdová • Neustále se zabývají vlastním vzhledem, touží po_dokonalé postavě, mají strach z_nadváhy. • Jako by jejich lidská hodnota a přijetí druhými záviselo pouze na tom. • Konceptuální Já splývá s nedokonalým tělem (a neustálým hodnocením těla je opět vytvářen pocit studu, viz Benda, 2019).
 36. 36. Poruchy příjmu potravy Imagecopyright©2019KristýnaDrozdová Druhotné příznaky, např.: • hladovění, přejídání, zvracení • nadměrné tělesné cvičení • poruchy trávení • hormonální poruchy • osteoporóza, bradykardie, kožní problémy • atd. vznikají jako reakce na stud.
 37. 37. Závislosti Imagecopyright©2019KristýnaDrozdová • Návyková látka nebo aktivita rychle a bezprostředně navozuje příjemný pocit uspokojení, • Nepřináší však naplnění skutečných potřeb. • Pouze dočasně přehluší palčivě nepříjemné pocity odcizenosti, izolace, resp. studu (viz Benda, 2019).
 38. 38. Závislosti Imagecopyright©2019KristýnaDrozdová Druhotné příznaky, např.: • nutkavé a nadměrné užívání alkoholu, nikotinu, marihuany, stimulancií, opiátů, sedativ nebo jiných drog, • patologické hráčství, nutkavé nakupování, závislost na internetu, práci, pornografii, sexu atd. vznikají jako reakce na stud.
 39. 39. Stud = transdiagnostický faktor přítomný u celé řady duševních poruch.
 40. 40. Co s tím má společného všímavost?
 41. 41. A. Vznešené postoje Všímavost = uvědomování + přijetí
 42. 42. A. Vznešené postoje eliminují maladaptivní postoje: • hyperkritičnost, resp. nenávist k sobě samým • emoční chlad, resp. hrubost, krutost k sobě samým • cynismus, povýšenost, pohrdání sebou samým
 43. 43. A jsme-li schopni zaujímat takové postoje ke všemu, co prožíváme, přestaneme pak vytvářet a prožívat pocit studu. A.
 44. 44. 5-MeO-DMT vipassana B.
 45. 45. B.
 46. 46. B.
 47. 47. B.
 48. 48. B. Ne-Já Ne-Já (v páli anattá)
 49. 49. Pokud prokoukneme (vhled), že žádné stabilní, neměnné Já ve skutečnosti neexistuje, přestaneme pak své zkušenosti vztahovat k_představě takového Já. B.
 50. 50. A přestaneme vytvářet a prožívat i pocit studu. B.
 51. 51. Mechanismus psychoterapeutické změny Rozvíjení všímavosti tedy: 1. vede k rozvoji vznešených postojů, které umožňují nepotlačovat, ale akceptovat všechny prožívané fenomény 2. umožňuje ověřit si vlastní zkušeností, že žádné stabilní, neměnné Já neexistuje
 52. 52. Mechanismus psychoterapeutické změny A protože pak díky všímavosti a vhledu člověk neprožívá stud, 1. nepotřebuje již k_potlačení studu používat ani žádné obranné mechanismy. 2. a nevytváří ani žádné další druhotné příznaky duševních poruch.
 53. 53. Závěry
 54. 54. Aby psychoterapeuti porozuměli 1) etiologii duševních poruch a 2) mechanismům změny, díky nimž lze příznaky duševních poruch odstranit a rozvíjet duševní zdraví a osobní pohodu klientů, měli by sami rozvíjet vlastní všímavost (viz Benda, 2011).
 55. 55. Teprve vlastní prožité vhledy (srov. též bufo alvarius) a rozvinutí vznešených postojů včetně soucitu k sobě i k druhým, jim totiž umožní opravdu efektivně klientům zprostředkovávat korektivní zkušenosti, které pak mění maladaptivní emoční schémata uložená v_implicitní paměti klientů (viz Benda, 2019).
 56. 56. Výzkum Ne-Já Mindful Wisdom & Compassion Lab www.mindfulness.cz
 57. 57. Děkuji Vám za pozornost! A Kristýně Drozdové mnohokrát děkuji za_ilustrace. 
 58. 58. Literatura • Benda, J. (2011). Přínos meditace pro psychoterapeuty: Rozvíjení terapeutových kvalit pozitivně ovlivňujících výsledek psychoterapie. Psychoterapie, 5(1), 14-25. • Benda, J. (2019). Všímavost a soucit se sebou: Proměna emocí v psychoterapii. Praha: Portál. • Carragher, N., Krueger, R. F., Eaton, N. R., & Slade, T. (2015). Disorders without borders: current and future directions in the meta-structure of mental disorders. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 50(3), 339-350. • Krueger, R. F., & Eaton, N. R. (2015). Transdiagnostic factors of mental disorders. World Psychiatry, 14(1), 27-29.
 59. 59. Literatura • Lahey, B. B., Krueger, R. F., Rathouz, P. J., Waldman, I. D., & Zald, D. H. (2017). Validity and utility of the general factor of psychopathology. World Psychiatry, 16(2), 142-144. • Lewis, H. B. (1988). The role of shame in symptom formation. In M. Clynes, & J. Panksepp (Eds.). Emotions and psychopathology. Boston: Springer. • Moore, K. E., Christian, M. A., Boren, E. A., & Tangney, J. P. (2017). A Clinical Psychological Perspective on Hyper- and Hypo-egoicism: Symptoms, Treatment, and Therapist Characteristics. In K. W. Brown, M. R. Leary (Eds). The Oxford handbook of hypo-egoic phenomena. New York: Oxford University Press.
 • MichaelaVodov

  Apr. 25, 2020

Pocity nedostatečnosti se skrývají za mnohými navenek viditelnějšími příznaky, které klienty motivují k nastoupení psychoterapie. "Strach, že nejsem dostatečný/á", ale předpokládá víru v nějaké více či méně stabilní Já s docela konkrétními a trvalými vlastnostmi. Intenzivní praxe meditace všímavosti vede k radikální změně chápání sebe sama. Příspěvek bude diskutovat roli sebepřesažení v procesu psychoterapeutické změny a vliv sebevztažného zpracovávání informací na osobní pohodu a duševní zdraví.

Views

Total views

435

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

8

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×