Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Akceptace a vznešené postoje

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 35 Ad

Akceptace a vznešené postoje

Download to read offline

Nedílnou součástí všímavosti je akceptování všech jevů v našem těle i mysli. Když rozvíjíme všímavost, eliminujeme tedy postupně přirozený odpor ke všemu nepříjemnému, ale i přirozenou tendenci ulpívat na všem příjemném. A to je výzva, v níž nám pomáhají laskavost, soucit, radost z radosti druhých i vyrovnanost. Prezentace představuje tyto čtyři vznešené postoje a vysvětluje mimo jiné, že laskavost není soucit a vyrovnanost není lhostejnost nebo pýcha. Ukazuje tak cestu ke skutečnému sebepřijetí.

Nedílnou součástí všímavosti je akceptování všech jevů v našem těle i mysli. Když rozvíjíme všímavost, eliminujeme tedy postupně přirozený odpor ke všemu nepříjemnému, ale i přirozenou tendenci ulpívat na všem příjemném. A to je výzva, v níž nám pomáhají laskavost, soucit, radost z radosti druhých i vyrovnanost. Prezentace představuje tyto čtyři vznešené postoje a vysvětluje mimo jiné, že laskavost není soucit a vyrovnanost není lhostejnost nebo pýcha. Ukazuje tak cestu ke skutečnému sebepřijetí.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Akceptace a vznešené postoje

 1. 1. Akceptace a vznešené postoje PhDr. Jan Benda, Ph.D. MindfulnessCON 2020
 2. 2. Všímavost – dva aspekty 1.uvědomování si a jasné rozlišování procesů probíhajících v těle a v mysli v_přítomném okamžiku 2.akceptování těchto vnitřních procesů bez automatické averze k nim nebo ulpívání na nich
 3. 3. Všímavost – dva aspekty 1.uvědomování si a jasné rozlišování procesů probíhajících v těle a v mysli v_přítomném okamžiku 2.akceptování těchto vnitřních procesů bez automatické averze k nim nebo ulpívání na nich
 4. 4. Postoje ignorování popírání disociace odpor zášť pohrdání shazování obviňování odsuzování cynismus škodolibost žárlivost závist litování se atd.
 5. 5. Postoje ignorování popírání disociace odpor zášť pohrdání shazování obviňování odsuzování cynismus škodolibost žárlivost závist litování se atd.
 6. 6. 4 vznešené postoje (≠ pocity!) vyrovnanost sdílená radost soucit laskavost
 7. 7. 4 vznešené postoje vyrovnanost sdílená radost soucit laskavost
 8. 8. 4 vznešené postoje vyrovnanost sdílená radost soucit laskavost
 9. 9. 4 vznešené postoje vyrovnanost sdílená radost soucit laskavost
 10. 10. Laskavost
 11. 11. Laskavost • srdečný postoj opravdového přátelského zájmu, něžná zvědavost spojená s péčí • ohleduplnost, trpělivost, přání dobra, štěstí, klidu a míru • není podmíněná, není za něco, nepřipoutává, nechce vlastnit nebo ovládat • je všeobjímající, všezahrnující a je zvláště zaměřená na naše slabá místa a nedokonalosti • postoj milujících rodičů k malému, bezbrannému dítěti
 12. 12. Rozvíjení laskavosti • učíme se být sami k sobě trpěliví, učíme se pečovat o sebe jako o vzácného hosta • učíme se nebýt k sobě přehnaně kritičtí a přísní • vzdáváme se nejrůznějších přesvědčení a příběhů, které jsme si vytvořili o sobě samých • učíme se být na sebe hodní za všech okolností • opravdové sebepoznání je podmíněno laskavostí k sobě
 13. 13. Soucit
 14. 14. Soucit • postoj, který zahrnuje 1) jasné rozpoznání bolestivé zkušenosti a 2) záměr pomoci utišit nebo ulevit této bolesti • chvění srdce, které se neodvrací od bolesti, ale objímá jí s_porozuměním, moudrostí i sílou ji unést a zvládnout • není to lítost, která vychází z dojmu oddělenosti a skrývá v_sobě povýšenost, nedůvěru k druhému a někdy i lpění na utrpení • postoj solidarity, vycházející jednak z porozumění hluboké propojenosti živých bytostí a také z pochopení skutečnosti, že bolest je univerzální a někdy nevyhnutelnou součásti lidské zkušenosti
 15. 15. Rozvíjení soucitu • vyžaduje ještě mnohem větší trpělivost a mnohem větší odvahu než laskavost • vyžaduje, abychom se seznámili s těmi nejděsivějšími strachy, s pocity nekonečné osamělosti, méněcennosti a studu • vyžaduje prozkoumání všech našich obranných mechanismů, naší temnoty (Stínu)
 16. 16. Rozvíjení soucitu
 17. 17. Sdílená radost
 18. 18. Sdílená radost • Radost je přirozenou reakcí na úspěch, zisk, dosažení cíle nebo porozumění s druhými. Je přirozené radost sdílet. • oceňující postoj, zahrnující údiv, uznání, požitek a vděčnost • radost ze štěstí a pohody druhých, nejen těch nejbližších • je spojená s pocitem sounáležitosti a s rozpoznáním vzájemné propojenosti a závislosti mezi lidmi, ale i lidmi a přírodou • není to bujarost, odbržděná lehkovážnost, předstírané veselí
 19. 19. Rozvíjení sdílené radosti • předpokládá překonání pocitu méněcennosti, procitnutí z transu oddělenosti, odcizení • rozvinutí důvěry v sebe i důvěry k druhým • pochopení naší hluboké propojenosti, vzájemné závislosti, prožití pocitu jednoty, rozplynutí ega • měníme naše rivalizující nastavení „Já x Oni“ na nastavení ke spolupráci a prožívání společného „My“ • učíme se s pokorou žasnout a radovat se ze všech „zázraků“, které nás obklopují
 20. 20. Vyrovnanost
 21. 21. Vyrovnanost • vychází z meditačního poznání prázdnoty všech prožívaných fenoménů a hlubokého pochopení neexistence jakéhokoli trvalého, neměnného Já • postoj úplné neutrality, který všechny prožívané fenomény bere jako sobě rovné a přiznává jim stejnou platnost a důležitost • není to pasivita, nečinnost ani lhostejnost nebo pýcha • povznešená nezávislost, ničím neblokovaná otevřenost vůči prožívané zkušenosti
 22. 22. Rozvíjení vyrovnanosti • předpokládá, že již umíme být k sobě i k druhým laskaví, soucítíme se sebou i s druhými a s vděčností si vychutnáváme všechno dobré, co nám život přináší • učíme se zůstat aktivní a zapojení, a přitom nedovolit emocím, aby nás převálcovaly nebo strhly k nějakému neetickému chování • učíme se nelpět na jakýchkoli představách o tom, jací bychom my nebo druzí „měli být“ • zbavujeme se příběhů o Já (viz narativní, konceptuální Já)
 23. 23. Akceptace jako „nová“ strategie regulace emocí
 24. 24. 4 vznešené postoje vyrovnanost sdílená radost soucit laskavost
 25. 25. Vznešené postoje a lidský mozek
 26. 26. Děkuji Vám za pozornost!
 27. 27. Literatura
 28. 28. • Benda, J. (2019). Všímavost a soucit se sebou: Proměna emocí v psychoterapii. Praha: Portál. • Brach, T. (2017). Radikální přijetí: Přijetí vašeho života srdcem Buddhy. Olomouc: Fontána. • Dixon, M. L., Girn, M., & Christoff, K. (2020). Brain Network Organization During Mindful Acceptance of Emotions. bioRxiv. • Feldman, C., & Kuyken, W. (2019). Mindfulness: Ancient wisdom meets modern psychology. New York: Guilford. • Foster, J. (2017). Nejhlubší přijetí: Radikální probuzení v běžném životě. Praha: Maitrea. • Nairn, R., Choden, & Regan-Addis, H. (2019). From Mindfulness to Insight. Boulder: Shambhala. • Wallace, B. A. (2010). The Four Immeasurables: Practices to Open the Heart. Boulder: Snow Lion.

×