Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Англи-Монгол орчуулгын онлайн систем<br />Танилцуулга<br />2010 оны 11 сар<br />
Агуулга<br />Системийн ерөнхий танилцуулга<br />Системийн боломжууд<br />Хэрэглэгчийн бүртгэл, удирдлага<br />Орчуулгын си...
Онлайн орчуулгын системийн ерөнхий танилцуулга<br />Архитектур: үндсэн хоёр хэсгээс тогтоно<br />вэбд суурилсан хэрэглэгчт...
Үндсэн орчуулгын програм хангамжийн бүтэц<br />1. Орчуулгад бэлтгэх хэсэг: <br />ямар нэгэн байдлаар хэлбэржсэн баримтыг ...
Веб харагдац<br />
Системийн боломжХэрэглэгчийн бүртгэл, хяналт<br />Орчуулгын системийн хэрэглэгч нь дараах ангилал болон эрхтэй байна:<br /...
Орчуулга хийхгорим<br />Орчуулгыг дараах горимуудаар гүйцэтгэж болно<br />Автомат орчуулга<br />Оруулгад бичсэн англи бичв...
Орчуулга хийхАвтомат<br />Оруулгын талбарт өгүүлбэрийг оруулж Орчуул<br />Хагас автомат орчуулга чагтлаагүй байх<br />Test...
Орчуулга хийхХагас автомат<br />Хагас автомат орчуулга чагтлаанОрчуул дарна<br />Орчуулга хэсэгт үгийн сонголтоо хийж Илгэ...
Орчуулга хийхХагас автомат<br />Хагас автомат орчуулга чагтлаанОрчуул дарна<br />Орчуулга хэсэгт үгийн сонголтоо хийж Илгэ...
Орчуулга хийхбаримт орчуулах<br />Баримт холбоосыг дарж гарч ирэх цонхонд<br />Файлын замыг зааж сервэр лүү Илгээх<br />Се...
Орчуулгын талаар санал өгөхҮнэлгээ<br />Бичвэр орчуулгын үр дүнг хэрэглэгч үнэлэх, өөрийн орчуулгын хувилбараа санал болго...
Орчуулгын талаар санал өгөхОрчуулгын санал, өгүүлбэрээр<br />орчуулгын үр дүнд гарсан өгүүлбэрт шууд өөрийн орчуулгаа сана...
Орчуулгын талаар санал өгөхОрчуулгын санал, үг үгээр<br />Хэрэглэгч үг бүрээр өөрийн орчуулгын хувилбараа оруулах боломжто...
Хэрэглээний програм хангамжХэлэлцүүлэг<br />Модератор эрхтэй хэрэглэгч сэдэв нээж, бусад нь санал бодлоо илгээж хэлэлцүүлэ...
Хэлний хэрэгсэлТайлбар толь<br />Монгол болон Англи хэлний тайлбар толиноос үгийн тайлбарыг хайж үзэх боломжтой<br />
Хэлний хэрэгсэл Монгол хэлний Тайлбар толь<br />Харуул хайлтын үр дүнг хүснэгтээр харуулсан нь<br />
Хэлний хэрэгсэл Монгол хэлний Тайлбар толь<br />Харуул хайлтын үр дүн мод хэлбэрээр<br />Модтой харьцах хэсэг бүрэн интера...
Хэлний хэрэгсэл Англи хэлний Тайлбар толь<br />Англи хэлний тайлбар толь Wordnet-ийн сангаас тухайн үгийн дэлгэрэнгүй тайл...
Хэлний хэрэгсэлҮгийн алдаа шалгах<br />Монгол бичвэрийн зөв бичлэгийн алдааг шалгаж, алдаатай үгсийг ялган харуулна<br />
Дүгнэлт<br />Онлайн орчуулгын систем<br />Орчуулгын цөм хэсэг<br />Хэрэглээний програм хангамж<br />Монгол хэлний тайлбар ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Англи-Монгол орчуулгын онлайн систем

22,257 views

Published on

Published in: Technology

Англи-Монгол орчуулгын онлайн систем

 1. 1. Англи-Монгол орчуулгын онлайн систем<br />Танилцуулга<br />2010 оны 11 сар<br />
 2. 2. Агуулга<br />Системийн ерөнхий танилцуулга<br />Системийн боломжууд<br />Хэрэглэгчийн бүртгэл, удирдлага<br />Орчуулгын систем<br />Хагас/бүрэн автомат орчуулга<br />Орчуулгын талаар санал өгөх<br />Хэрэглээний програм хангамж<br />Хэлэлцүүлэг<br />Тайлбар толь<br />Зөв бичгийн алдаа шалгах<br />Дүгнэлт<br />
 3. 3. Онлайн орчуулгын системийн ерөнхий танилцуулга<br />Архитектур: үндсэн хоёр хэсгээс тогтоно<br />вэбд суурилсан хэрэглэгчтэй харьцах (Web GUI) <br />Хэрэглэгч бүртгэх, санал авах, хэлний хэрэгсэл г.м<br />орчуулгын цөм (Translator)<br />
 4. 4. Үндсэн орчуулгын програм хангамжийн бүтэц<br />1. Орчуулгад бэлтгэх хэсэг: <br />ямар нэгэн байдлаар хэлбэржсэн баримтыг энгийн бичвэрт хөрвүүлэх<br />2. Орчуулгын хэсэг: <br />англи өгүүлбэрзүйн бүтцээр задлана.<br />задалсан англи өгүүлбэрийн бүтцийг хялбаршуулах<br />Хялбаршуулсан англи өгүүлбэрийг монгол өгүүлбэрийн бүтэцрүү хөрвүүлнэ<br />монгол хэлний ямар нөхцөл, дагавар залгахыг тодорхойлох, англи өгүүлбэрийн илүүц үгийг хасах зэрэг <br />Англи үгсийг монгол хэлэнд харгалзах утгатай үгээр нь солино.<br />Эцэст нь монгол хэлнээ үгийн араас орох нөхцөл дагаварыг зөв бичгийн дүрмийн дагуу залгаж орчуулгыг дуусгана.<br />3. Үр дүнг буцаан нэгтгэх хэсэг: <br />өгүүлбэрүүдийг нэгтгэж буцаан хэлбэржүүлэх, хуучин байсан хэвэнд орчуулж баримт үүсгэх ажлыг гүйцэтгэж хэрэглэгчид харуулснаар систем хэрэглэгчийн хүсэлтийг бүрэн гүйцэтгэж дуусна.<br />
 5. 5. Веб харагдац<br />
 6. 6. Системийн боломжХэрэглэгчийн бүртгэл, хяналт<br />Орчуулгын системийн хэрэглэгч нь дараах ангилал болон эрхтэй байна:<br />Super Admin : системийг зохион байгуулна<br />Admin : хэрэглэгчдийг зохион байгуулна<br />Moderator : мэдээ нийтлэх<br />User : шаталсан орчуулгын санал өгөх<br />Unregistered : орчуулга хийх<br />Хэрэглэгч бүртгүүлэх, бүртгэлтэй хэрэглэгчийн эрхийг өөрчлөх, идэвхигүй болгох зэрэг боломжтой<br />
 7. 7. Орчуулга хийхгорим<br />Орчуулгыг дараах горимуудаар гүйцэтгэж болно<br />Автомат орчуулга<br />Оруулгад бичсэн англи бичвэрийг бүрэн автоматаар орчуулан гаргана.<br />Хэрэглэгчийн тусламжтай орчуулах<br />Салаа утгатай үгийг хэрэглэгчийн тусламжтайгаар зөв оноож орчуулах боломжтой.<br />Баримт/вэб орчуулах<br />Microsoft Word, PDF, RTF, Вэб хуудас орчуулах боломжтой.<br />Хэрэглэгчийн ачаалсан баримтыг системийн ачаалал багатай үед орчуулаад хэрэглэгчид тэр форматаар нь татац бэлдэж өгнө.<br />
 8. 8. Орчуулга хийхАвтомат<br />Оруулгын талбарт өгүүлбэрийг оруулж Орчуул<br />Хагас автомат орчуулга чагтлаагүй байх<br />Test => асууж шалга <br />
 9. 9. Орчуулга хийхХагас автомат<br />Хагас автомат орчуулга чагтлаанОрчуул дарна<br />Орчуулга хэсэгт үгийн сонголтоо хийж Илгээх <br />
 10. 10. Орчуулга хийхХагас автомат<br />Хагас автомат орчуулга чагтлаанОрчуул дарна<br />Орчуулга хэсэгт үгийн сонголтоо хийж Илгээх <br />Test => шалга <br />
 11. 11. Орчуулга хийхбаримт орчуулах<br />Баримт холбоосыг дарж гарч ирэх цонхонд<br />Файлын замыг зааж сервэр лүү Илгээх<br />Сервер дээр орчуулагдаж бэлэн болсон орчуулсан баримт багана дээр татах холбоос идэвхижин гарна<br />
 12. 12. Орчуулгын талаар санал өгөхҮнэлгээ<br />Бичвэр орчуулгын үр дүнг хэрэглэгч үнэлэх, өөрийн орчуулгын хувилбараа санал болгох бүрэн боломжтой.<br />
 13. 13. Орчуулгын талаар санал өгөхОрчуулгын санал, өгүүлбэрээр<br />орчуулгын үр дүнд гарсан өгүүлбэрт шууд өөрийн орчуулгаа санал болгох.<br />
 14. 14. Орчуулгын талаар санал өгөхОрчуулгын санал, үг үгээр<br />Хэрэглэгч үг бүрээр өөрийн орчуулгын хувилбараа оруулах боломжтой <br />
 15. 15. Хэрэглээний програм хангамжХэлэлцүүлэг<br />Модератор эрхтэй хэрэглэгч сэдэв нээж, бусад нь санал бодлоо илгээж хэлэлцүүлэг хийх боломжтой.<br />
 16. 16. Хэлний хэрэгсэлТайлбар толь<br />Монгол болон Англи хэлний тайлбар толиноос үгийн тайлбарыг хайж үзэх боломжтой<br />
 17. 17. Хэлний хэрэгсэл Монгол хэлний Тайлбар толь<br />Харуул хайлтын үр дүнг хүснэгтээр харуулсан нь<br />
 18. 18. Хэлний хэрэгсэл Монгол хэлний Тайлбар толь<br />Харуул хайлтын үр дүн мод хэлбэрээр<br />Модтой харьцах хэсэг бүрэн интерактив<br />Томруулжжижгэрүүлж, зөөж, өөрчилж, хайж болно <br />
 19. 19. Хэлний хэрэгсэл Англи хэлний Тайлбар толь<br />Англи хэлний тайлбар толь Wordnet-ийн сангаас тухайн үгийн дэлгэрэнгүй тайлбарыг үзүүлнэ<br />
 20. 20. Хэлний хэрэгсэлҮгийн алдаа шалгах<br />Монгол бичвэрийн зөв бичлэгийн алдааг шалгаж, алдаатай үгсийг ялган харуулна<br />
 21. 21. Дүгнэлт<br />Онлайн орчуулгын систем<br />Орчуулгын цөм хэсэг<br />Хэрэглээний програм хангамж<br />Монгол хэлний тайлбар толь, ~ 30 мянган толгой үг<br />Англи хэлний тайлбар толь, ~ 155 мянган толгой үг<br />Үгийн алдаа шалгуур<br />Хэлэлцүүлгийн модуль<br />Хэрэглэгчийн санал, хүсэлт<br />Системийн удирдлага<br />Хэрэглэгчийн бүрэн хяналт<br />Өгөгдлийн сангийн нууцлал, нөөцлөлт, архивлалт<br />

×