Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Online and mobile content unitel

1,223 views

Published on

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Online and mobile content unitel

  1. 1. Онлайн болон мобайл контентын чиглэлээр манай компаниас хийж байгаа ажил, тулгамдсан асуудлууд<br />2010 он<br />
  2. 2. Агуулга<br />Контентийн чиглэлээр хийж буй ажлууд <br />Мобайл контент <br />Тулгамдсан асуудлууд <br />Төрөөс дэмжлэг үзүүлэх талаар санал, хүсэлт <br />
  3. 3. Мобайл контент<br />Мобайл контентийн үйлчилгээг дамжуулж буй төрлөөр нь <br />Мессеж (Зурхай, Үс засуулах)<br />Дата (Ujoy)<br />Voice IVR(Unimusic) гэж хуваадаг. <br />
  4. 4. Ujoy– Гар утасны контентийн үйлчилгээ<br />Дата үйлчилгээ (Wap90%, Web, SMS)<br />
  5. 5. Unimusic<br />Voice контентийн үйлчилгээ<br />
  6. 6. Тулгамдсан асуудлууд болон санал<br />Зохиогчийн эрхийн асуудлыг шийдвэрлэх <br />Контентийн орлого хуваарилалтын зөв тогтолцоо бий болгох <br />Технологи хөгжөөд байдаг, хэрэглэгч хөгжихгүй байна <br />Үнээр өрсөлдөхгүй байх (Дата хэрэглээн дээр)<br />Хориотой контентийг худалдах чиглэлийг тодорхой болгох <br />Нээлттэй контент буюу UGC-ийн асуудлыг шийдвэрлэх<br />
  7. 7. АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА<br />

×