Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mondroid & law galbaatar l.

1,008 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mondroid & law galbaatar l.

 1. 1. Хууль зүйн мэдээлэл Ухаалаг гар утасны апп хэрэглэгч, хөгжүүлэгчдэд Л. Галбаатар, Олон улсын эрх зүйч, хуулийн зөвлөх
 2. 2. Хууль зүйн эх сурвалж <ul><li>Оюуны өмчийн зохицуулалт </li></ul><ul><li>Сөрөг контентийн зохицуулалт </li></ul><ul><li>Мэдээлэл авах эрх, нууцын зохицуулалт </li></ul>
 3. 3. Оюуны өмчийн зохицуулалт <ul><li>Апп зохиогч ба Апп эрх эзэмшигчийн ялгаа? </li></ul><ul><li>Апп нь зохиогчийн эрхээр хамгаалагдах бүтээл мөн үү? </li></ul><ul><li>Зохиогчийн эрхээр үл хамгаалагдах бүтээлд Апп-ны санаа орох юм биш биз? </li></ul>
 4. 4. Оюуны өмчийн зохицуулалт <ul><li>Апп Зохиогчийн эдлэх эрх ? </li></ul><ul><li>Апп з охиогчийн эрх хэзээ үүс ч , баталгаажих вэ? </li></ul><ul><li>Апп Зохиогчийн эдлэх эрх </li></ul><ul><li>Апп Зохиогчийн эрхийн хугацаа </li></ul><ul><li>Албан үүргийн дагуу туурвисан бүтээлийн зохиогчийн эрх </li></ul><ul><li>Захиалгаар туурвих бүтээлийн зохиогч ийн эрх </li></ul>
 5. 5. Оюуны өмчийн зохицуулалт <ul><li>З охиогчийн эрхийг хамгаалах зохицуулалт </li></ul><ul><li>- талуудын гэрээ </li></ul><ul><li>- хуулийн заалт </li></ul><ul><li>/интернэтэд зохиогчийн эрхийг хамгаалах/ </li></ul><ul><li> </li></ul>
 6. 6. Оюуны өмчийн зохицуулалт <ul><li>Апп ба Барааны тэмдгийн хамаарал юу вэ? </li></ul><ul><li>Барааны тэмдгийн илэрхийлэл </li></ul><ul><li>Барааны тэмдгийн мэдүүлэг гаргах </li></ul>
 7. 7. Оюуны өмчийн зохицуулалт <ul><li>Апп-д патент олгогдох уу? </li></ul><ul><li>Компьютерийн программ, алгоритмийг шинэ бүтээлд тооцохгүй !! </li></ul><ul><li>( юу гэсэн бэ? ) </li></ul>
 8. 8. Оюуны өмчийн зохицуулалт Copyright vs. Patents EXPRESSION IDEA LITERAL NON-LITERAL SYMBOLIC FUNCTIONAL
 9. 9. Сөрөг контентийн зохицуулалт <ul><li>Хууль бус контент: </li></ul><ul><li>1. Садар самуун явдал  </li></ul><ul><li>2. Хүчирхийлэл  </li></ul><ul><li>3. Оюуны өмчийн эрхийн зөрчил / Хууль бус зар сурталчилгаа  </li></ul><ul><li>4. Насанд хүрээгүй хүн/хүүхдэд хортой контент  </li></ul><ul><li>  Хууль бус, сөрөг контентийг хянах эрх зүйн болон зохион байгуулалтын тогтолцоо бүхий улс орнууд, тухайлбал АНУ, Австрали, Норвег, Финлянд, Их Британи, Дани, Нидерланд зэрэг улсууд Хүүхдийг интернэт дэх сөрөг мэдээллээс хамгаалахыг гол зорилгоо болгосон байдаг. </li></ul>
 10. 10. Мэдээлэл авах эрх, нууцын зохицуулалт <ul><li>Апп-ны мэдээлэл цуглуулахад ямар хүндрэл байна вэ? </li></ul><ul><li>Апп-д агуулагдах мэдээллийн хязгаарлалт </li></ul>
 11. 11. Ашигласан материал <ul><li>Монгол Улсын Хууль: </li></ul><ul><li>-Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль </li></ul><ul><li>-Төрийн нууцын тухай хууль </li></ul><ul><li>-Байгууллагын нууцын тухай хууль </li></ul><ul><li>-Хувь хүний нууцын тухай хууль </li></ul><ul><li>-Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хууль </li></ul><ul><li>-Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хууль </li></ul><ul><li>-Патентын тухай хууль </li></ul><ul><li>Журам: </li></ul><ul><li>-Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооны 2011 оны 2-р сарын 27-ны өдрийн тогтоолын хавсралт: Тоон контентийн үйлчилгээний зохицуулалтын ерөнхий нөхцөл шаардлага </li></ul>
 12. 12. Ашигласан материал <ul><li>Мобайл контентийн эрх зүйн зарим асуудал. Л. Галбаатар. 2011-09-15-нд ХХЗХ-ны семинарт хэлэлцүүлсэн илтгэл . www.galbaatar.blogspot.com </li></ul><ul><li>Patentability of Computer Software and Business Methods . Andrés Guadamuz , SCRIPT Centre for IP and Technology law, University of Edinburg . www.wipo.int/edocs/mdocs/.../wipo_ip_cm_07_www_82574.ppt </li></ul><ul><li>Computer Programs As Excluded Patentable Subject Matter by Brad Sherman http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_16/scp_16_ref_scp_15_3-annex2.pdf </li></ul><ul><li>WIPO Copyright Treaty . Collection of Laws for Electronic Access http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/pdf/trtdocs_wo033.pdf </li></ul>
 13. 13. Дүгнэлт <ul><li>....... </li></ul><ul><li>АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>2011-10-31 </li></ul>

×