Award ceremony 2011(v5)

417 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Award ceremony 2011(v5)

 1. 1. Üniversite Ödülleri © 2011 IBM Corporation1
 2. 2. IBM Centennial – 100 Years of Innovation!IBM Centennial Film: 100 People & 100 Yearshttp://www.youtube.com/watch?v=39jtNUGgmd4 2 © 2011 IBM Corporation
 3. 3. Gündem  10:00 Kahvaltı  10:30 Açılış – Michel Charouk, IBM Türkiye Genel Müdürü  10:45 Jale Akyel, IBM Orta, Doğu Avrupa ve Türkiye Üniversite İlişkileri Lideri  11:00 Proje ve Ödüllerin sunulması © 2011 IBM Corporation3
 4. 4. Michel Charouk Genel Müdür (CGM), IBM Türk © 2011 IBM Corporation4
 5. 5. Where We Focus: People and PlanetPeople Planet Research Government Individuals & Institutions & Disciplines Systems Recruiting Skills Industry Academia Talent Infrastructure ● Co-investing to improve capabilities of individuals & institutions. ● Realizing profitable & sustainable improvements. ● Smarter cities/regions improve quality-of-life (for all of us!) © 2011 IBM Corporation5
 6. 6. Jale Akyel Üniversite İlişkileri Lideri IBM Orta, Doğu Avrupa ve Türkiye © 2011 IBM Corporation6
 7. 7. IBM Üniversite Ödülleri  Öğretim Görevlisi Ödülleri (Faculty Awards)  Ortak Araştırma Ödülleri (Shared University Research Awards)  Açık İşbirlikçi Araştırma Ödülleri (Open Collaborative Research Awards)  Akıllı Dünya İnovasyon Ödülleri (Smarter Planet Innovation Awards)  Doktora Destek Ödülleri (PhD Fellowship Awards) © 2011 IBM Corporation7
 8. 8. Faculty Awards (FA) – Program Overview Program Overview Program Goals The IBM Faculty Award is a monetary Build long-term collaborative relationships award to university faculty members to foster collaboration between researchers between IBM and faculty to stimulate growth in at leading universities and those in IBM strategic and exploratory topics research, development and services • Promote courseware and curriculum organizations. The awards are selected innovation in strategic disciplines and based on the global competitiveness geographies and intended openness of the project. In addition, the program aims at promoting • Encourage industry adoption of emerging open courseware and curriculum technologies innovation to stimulate growth in disciplines • Create continuous opportunity to attract and and geographies that are strategic to IBM. hire exceptional technical and business talent Although the Faculty Awards are not in the form of contracts, we strongly encourage all work to be placed in the public domain, and expect that is the intention of the faculty as Award Content well. Though IBM has no right to intellectual Monetary awards (up to $40,000 USD) property from work completed with award funding, strong collaborations typically result in skills/knowledge transfer, hiring, and future collaborations Audience Full time faculty at leading universities worldwide © 2011 IBM Corporation8
 9. 9. Open Collaborative Research (OCR) Awards – Program Overview Program Overview Program Goals The Open Collaborative Research (OCR) • Study highly complex topics that Awards Program supports strategically require significant collaboration important, highly collaborative research projects between IBM and leading • Enable IBM and university participants universities across a wide range of areas to forge deep relationships through within Computer Science, Engineering, multi-year collaborations Mathematics and other disciplines where open collaboration would accelerate • Provide collaboration results freely to innovation and benefit the world at large the public through open source and and IBM. open standards communities The program promotes the development of open source software, related industry standards and greater interoperability. Award Content The OCR Awards Program enables multi- Access to IBM research personnel year deep collaboration between IBM and and/or monetary donations (average of university participants and allows faculty to $100,000 USD) donated for 2 years take on new students and obligations. Outcomes of collaborations are open— Audience meaning that results are freely available, and publicly shared—which provides Multiple faculty at leading universities worldwide maximum opportunity for others to build on the results. © 2011 IBM Corporation9
 10. 10. Shared University Research Awards (SUR) – Program Overview Program Overview Program Goals The IBM Shared University Research • Seed multi-party collaborations that (SUR) Awards are in the form of equipment, include IBM, universities, governments, software, services or monetary awards to the and other for-profit and non-profit university as a whole to promote research in organizations areas of mutual interest to universities and IBM. It is not aimed at supporting individuals or • Increase collaborative research with a single research project. IBM and sharing of university and IBM technologies This worldwide program strives to connect the research and researchers • Provide career opportunities within at universities with our people in IBM IBM for undergraduate, graduate and Research, Development, Product Labs, Ph.D. students. and IBM Services and Solution Centers. In this way, the SUR program is well suited to • Help address university IT needs for new seed multi-party collaborations that include technologies, solutions and services IBM, universities, governments, and other for-profit and non-profit organizations and Award Content support a strong ongoing relationship that benefits both the university as well as IBM. IBM Equipment, software, services and/or About 50-70 awards per year worldwide monetary donations AudienceUniversities with world class, leading researchers who are interested in supporting a strong on-going relationshipthat benefits both the university as well as IBM to promote research in areas of mutual interest © 2011 IBM Corporation10
 11. 11. PhD Fellowship Program Goals:  Build a continuous pipeline to attract and hire exceptional technical talent  Build long-term collaborative relationships with premier universities and technical faculty  Promote IBMs image of Technical Leadership Audience:  Ph.D. candidates at leading research institutions via the faculty sponsors who nominate them  Applicants are typically 1-2 years into their Ph.D. program Content:  Tuition, variable stipend by Geo, IBM mentor, and optional internship  Awarded for 9 months; can compete/win each year for up to 3 years Operation:  Faculty nominates student – nomination period for 6 weeks Sept/Oct  IBM review committees assess and rank nominations  Final slate reviewed and approved by Corporate University Relations Highly Competitive: IBM Intern experience is a plus for being selected © 2011 IBM Corporation11
 12. 12. ÖDÜLLER ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖDÜLLERİ © 2011 IBM Corporation12
 13. 13. Prof. Dr. Adnan Yazıcı Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Bilgisayar Mühendisliği  Kablosuz çoklu-ortam sensör ağlarını kullanarak birden çok nesnenin etkin bir şekilde konumlandırılması ve izlenmesi  Kablosuz çoklu-ortam sensör ağlarının en önemli özelliği çok sayıda kaynak-kısıtlı-kamera sensörlerini içermesidir. Bu tür bir kaynak kısıtı uzaktan kontrollü gözetleme uygulamalarında gerçek-zamanlı olarak nesnelerin yerinin belirlenmesi ve izlenmesi gibi problemler için az enerji gerektiren çözümleri gerektirir. Bu projede kablosuz çoklu- ortam sensör ağlarını kullanarak birden çok nesnenin etkin bir şekilde yerlerinin belirlenmesi ve izlenmesi için işlem gücü bakımından az enerji gerektiren bir çözüm yöntemi önerilmektedir. © 2011 IBM Corporation13
 14. 14. Doç. Dr. Fatih Alagöz Boğaziçi Üniversitesi – Bilgisayar Mühendisliği  “Akıllı Şebekelere Doğru: Bilişsel Radyolar için Akıllı Femtoceller ve Femtoceller için Bilişsel Radyolar”  İletişim ağlarında yaşanan tıkanıklık, spektrum kullanımındaki dengesizlik ve mobil haberleşmenin yarattığı sinyal kirliliği problemlerinin çözümü için daha akıllı ağların tasarlanması zorunludur. Bilişsel radyo ve femtocell’in enerji-verimli bir şekilde harmanlandığı akıllı bir iletişim ağ tasarımı ile, mobil cihazlardaki pil tüketim hızı azaltılacak, daha az elektromanyetik radyasyon salınacak, daha etkin spektrum kullanımı mümkün olacak, ve daha yüksek kalitede mobil iletişim imkanı sağlanacaktır. © 2011 IBM Corporation14
 15. 15. Yrd. Doç. Dr. Serdar Kozat Koç Üniversitesi – Elektrik-Elektronik Mühendisliği  Akıllı Şehirler İçin Uyarlanabilir Sinyal İşleme Özelliğine Sahip Akıllı Veri Analitiği  Kentsel yerleşim bölgelerindeki ve nüfustaki hızlı artış nedeniyle, son zamanlarda enerji dağıtımından gıda nakliyatına kadar çeşitli alanlarda ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınmaktadır. Bu hayati zorluklarla birlikte, elimizde bu zorluklara ilişkin önemli miktarda veri bulunmaktadır. Bu veriler “akıllı şehir” amacına ulaşabilmek için akıllıca işlenilmelidir. Bu bağlamda bu veriler hakkında çok az bilgi sahibi olunması ya da hiç bilgi sahibi olunmaması nedeniyle, veri işleme ve analizi için önemli teorik ve pratik zorluklar bulunmaktadır. Gün boyunca kullanılan sistemler yüksek derecede durağan olmama ve kaotik olma özelliği göstermektedir. Bu verileri akıllıca işlemek için, büyük miktarda çevresel değişiklik ve bilinmezlik altında bile çalışabilen tamamen radikal bir yaklaşım getirilecektir. Veri üzerinde herhangi bir istatistiksel varsayım gerektirmeyen, her çeşit sinyal için eşit şekilde iyi performans sergileyen uyarlanır algoritmalar hedeflenmektedir. Bu temel araştırma projesinin sonuçları akıllı veri analizi performansını önemli ölçüde arttıracaktır. Uyarlanabilir sinyal işlemeye getirilen bu radikal yaklaşım, kentsel ortamlardaki açık uçlu ve sıklıkla değişen koşullarla başa çıkmak için veri tahmininde, model kestiriminde, nitelik türetmede ve uyarlanabilir veri modellemede gerekli araçları bize sağlayacaktır. © 2011 IBM Corporation15
 16. 16. Doç. Dr. Zeynep Akşin Koç Üniversitesi – İşletme  İyileştirilmiş Hizmet Sistem Tasarımı için Talep İncelemesi: Çağrı Merkezleri ve Acil Sağlık Hizmetleri  Bu proje daha akıllı hizmet sistemleri tasarlanmasını hedeflemektedir. Bu amaçla çağrı merkezi ya da hastane acil servisleri gibi hizmet sistemlerinin talep özelliklerinin araştırılmasını öngörmektedir. Talep özellikleri sistem düzeyinde ve bireysel düzeyde incelenecektir. Sistem seviyesinde incelenecek talep özelliği talep değişkenliğidir. Değişkenliği ölçümlemek için telekomünikasyon literatüründen uyarlanan toplaşma ya da sivrilik (peakedness) ölçütü kullanılarak, cağrı merkezi ve ambulans veri kümeleri üzerinde sivrilik ölçümlenmesi önerilmektedir. Sağlık sistemlerinde gözlemlenen sivrilik ölçütüne bağlı kapasite planlama yaklaşımları geliştirilecektir. Bireysel seviyede incelenecek talep özelliği müşterilerin bekleme ile karşılaştıklarındaki tercihleridir. Uygulama alanı olarak ilk aşamada çağrı merkezi müşterilerine ve onların bekleme ile ilgili tercihlerine odaklanılacaktır. Bir çağrı merkezi veri seti üzerinden gözlemlenen kuyrukta kalma-terk etme kararları kullanılarak, müşterilerin kararlarını belirlemek için kullandığı fayda fonksiyonunun özellikleri istatistiksel olarak belirlenecektir. Bu amaçla kullanılacak, ekonometriden uyarlanan yapısal tahmin yöntemleri, ilk kez bir kuyruk modelinin istatistiksel incelemesi için kullanılacaktır. Bu yöntemlerin, hizmet sistemlerinde müşteri ilişkileri yönetimi için uygulanması araştırılacaktır. Proje, önerdiği yöntemler ve ele aldığı problemlerle hizmet sistemlerinin tasarımına işletme, mühendislik, ekonomi ve davranışsal bakış açılarını harmanlayan bir yaklaşım sunmaktadır. © 2011 IBM Corporation16
 17. 17. ÖDÜLLER ORTAK ARAŞTIRMA ÖDÜLLERİ © 2011 IBM Corporation17
 18. 18. Prof. Dr. Ali Yazıcı Atılım Üniversitesi – Yazılım Mühendisliği  Ağ Güvenliği Hizmet Yönetimi Eğitim Programı Geliştirilmesi  Güvenlik Yönetimi en önemli konulardan biri ve olmaya da devam edecek. Hedefimiz güvenlik yönetimi konusunda yetkin beceriler geliştirmek . Bu nedenle bu proje kapsamında Lisans ve Y. Lisans programlarında ders ve sertifika programları geliştirmek. Yrd. Doç. Dr. Atilla Bostan · ISE 501 - Foundations in IT Management (Graduate) Dr. Erhan Gökçay · ISE 542 - IT Security (Graduate) Dr. Murat Koyuncu · ISE 543 - Internet Security & Ethical Hacking (Graduate) ile birlikte. · ISE 412 - Computer Security (Undergraduate) Bilişim Sistemleri, Yazılım ve Bilgilisayar Mühendisliği bölümlerinin yararlanabileceği bir program olacak. Bu program kapsamında IBM Güvenlik çözümleri ile ilgili bir lab ortamı oluşturulacak. © 2011 IBM Corporation 18
 19. 19. Doç. Dr. Neşet Hikmet Özyeğin Üniversitesi – Bilgisayar Mühendisliği  İş Analitiği ve Performans Yönetimi Merkezi  Merkezde geliştirilecek olan yöntem ve modeller sağlık hizmetlerinde önceliklerin belirlenmesi aşamasında yöneticilere ve karar vericilere, sektöre ayrılan kaynakların öncelikli olarak hangi hizmetlere, bölgelere, programlara, hastalara ya da hastalıklara ayrılması gerektiği ile ilgili karar verme sürecinde yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Kısıtlı kaynak sorunu olan ve yapısında birçok dinamik unsurların ve karar vericinin yer aldığı sağlık sektörü karmaşık bir karar verme sürecine tabidir. Merkezdeki çalışmalarımız bu karmaşık ve çok değişkenli yapının finansal performans yönetimi, finansal birleştirme, raporlama ve analitik, kurumsal planlama, bütçe oluşturma ve tahmin etme ve iş zekası çalışmaları yaklaşımı ile Türkiye’de sağlık politikalarının, ülkenin sağlık sorunlarına gerçekçi, akılcı ve kalıcı çözümler getirmek ve finansal ve operasyonel performans anlamasına ve yönetmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Birçok veritabanından (e-devlet, e-sağlık, DİE, vb.) yararlanarak coğrafi bilgi sistemi ile kurumsal uygulama alanlarında politika üretimi ve stratejik planlama; yönetim konularında konumsal veri üzerinden isabetli analizler yapma olanağı sağlayan bir karar destek sistemi geliştirmek de önceliklerimiz arasındadır. © 2011 IBM Corporation19
 20. 20. Doç. Dr. Neşet Hikmet Özyeğin Üniversitesi – Bilgisayar Mühendisliği  Türkiye’de sağlık bilgileri teknolojilerinde güvenlik  Türkiye’de sağlık bilgileri teknolojisinin benimsenmesi son yıllarda ivme kazanmıştır. Ancak bu teknolojinin yayılmasında eksik kalan noktalardan biri de hala başlangıç aşamasında olan sağlık bilgileri ağına ilişkin güvenlik ve güvenlik açığı sorunlarıdır. Araştırmamızda, mevcut ağ durumunun değerlendirilmesine, güvenlik konusundaki temel sorunların belirlenmesine ve geliştirme önerileri yapılmasına odaklanılacaktır. © 2011 IBM Corporation20
 21. 21. Doç. Dr. Özgür Akan Koç Üniversitesi – Elektrik-Elektronik Mühendisliği  Çevre Dostu İletişimin ve Ağ Oluşturmanın Temelleri  Ağlar gibi birden çok uçbirimi kapsayan iletişim sistemlerine ilişkin enerji tüketiminin ve CO2 emisyonunun kuramsal sınırlarını açıkça belirlemek amacıyla "Çevreyle Dost İletişimin ve Ağ Oluşturmaın Temelleri" üzerinde çalışmaya başladık. Ağ güvenliği konularındaki benzer araştırmalarda güvenlik tehditlerinin ve bu tehditlerin azaltılmasına yönelik yaklaşımların iletişim ağlarıyla ilişkili genel enerji ve karbon ayakizi maliyetlerine olan katkısının da değerlendirilmesi gerekmektedir. İletişim sistemleri, küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine neden olan aşırı enerji tüketimine ve sera gazı emisyonlarına en çok katkısı olan unsurlardan biridir. Yeni yaygın uygulamalar, bunların güvenlik gereklilikleri ve tehditleri, iletişim sistemlerinin sürekli artan enerji tüketimini ve CO2 emisyonunu daha çok artırmaktadır. Bu da bütünüyle “çevre dostu” iletişim olanakları ve ağlar için bunlarla ilgili güvenlik önlemleri gibi enerjinin daha verimli kullanılması konusunda acil bir araştırma yapılması gerekliliğini ortaya çıkarır. Bu nedenle bu projede iletişim ağlarının enerji tüketimine ve karbon ayakizine ilişkin güvenlik açısından oluşturduğu tehditleri araştıracağız. Özellikle de virüsler, kötü amaçlı yazılım ve istenmeyen e-posta gibi aktif saldırıları, güvenlik açıklarını ve kötüye kullanımları da kapsayan son dönemdeki tehdit eğilimlerinin neden olduğu enerji tüketimini ve CO2 emisyonunu tanımlamayı hedefliyoruz. Bu araştırmanın sonuçları, yeni nesil iletişim sistemleri için çevre dostu ağ güvenliği çözümlerinin tasarlanmasına yardımcı olacaktır. © 2011 IBM Corporation21
 22. 22. Prof. Dr. Serap Erdine İstanbul Üniversitesi – Tıp Fakültesi  Hipertansiyon ve buna bağlı hastalıklar ülkemizde ve tüm dünyada sıklıkla izlenen kronik bir rahatsızlık olarak ortaya çıkmaktadır. Etkin koruyucu hekimlik uygulamaları ile hastalığın neden olduğu morbidite ve mortalitenin azaltılmasında birinci basamak hekimlerinin risk faktörlerini belirleme, tanı koyma, tedaviyi belirleme ve komplikasyonların, hedef organ hasarlarının önlenmesi ve belirlenmesinde etkin rolü vardır.  TRES-1 çalışması birinci basamak hekimlerinin hipertansiyona yaklaşımını ve bu hekimlerin hipertansiyon tedavisi üzerine Avrupa Hipertansiyon Derneği 2007 Tedavi Kılavuzu ile eğitim aldıktan sonra oluşan farklılığı inceleyen gözlemsel bir çalışmadır. Hasta kayıtları otomatik olarak internet destekli bir sisteme kaydedilmiştir. Projenin birincil hedefi birinci basamak hekimlerinin hipertansiyona yaklaşımını değerlendirmek ve eğitimin etkilerini saptamaktır. İkincil amaçlar hipertansif populasyonda sık görülen, metabolik sendrom gibi hastalıkları saptamak, metabolik sendromu olan ve olmayan hastalardaki tedavi stratejilerini karşılaştırmak ve Avrupa Hipertansiyon Derneği 2007 Kılavuzunun etkinliğini değerlendirmektir. © 2011 IBM Corporation22
 23. 23. ÖDÜLLER AKILLI DÜNYA İNOVASYON ÖDÜLLERİ © 2011 IBM Corporation23
 24. 24. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bulut İstanbul Şehir Üniversitesi – Bilgisayar Mühendisliği  Kablosuz Gömülü Sensör Ağlarının Uygulamaları Dersi  Son zamanlarda gelişen Mikro-Elektro-Mekanik-Sistemler (MEMS) sayesinde, karbon salımı ve hava kalitesinden nem oranları ve iklim değişikliklerine, trafik sıkışıklığından su kalitesine dünyanın sağlığı birçok açıdan ölçülebiliyor, dolayısıyla iyileştirebilir hale geliyor. “Sensör Ağ Uygulamaları” projesi, bir bilgisayarın sadece hafızasını kullanarak bu hızlı akan veri üzerinden "bilgi" çıkarmak, bunu yaparken mümkün olduğunca az hafıza kullanmaya ve doğru sonuç üretmeye odaklanıyor. Bu çalışmaların odak noktasında sensörler var. Çünkü sensörlerin kapasitesi normal bilgisayara oranla kat kat düşük. Bu sebeple geliştirilen teknikler bu cihazlar üzerinde işlem yapabilmeyi mümkün kılıyor. © 2011 IBM Corporation24
 25. 25. Prof. Dr. M. Pınar Mengüç Özyeğin Üniversitesi – Makina Mühendisliği  Enerji, Çevre ve Ekonomi Dersleri  “Enerji, Çevre ve Ekonomi: İstanbul2050 ye bütünsel yaklaşım" başlıklı, üç modüllü bir ders sunuluyor. Esas olarak Sürdürülebilirlikle ilgili Temel Nicel Bilgiler; Şehir Bakış Açısı; Enerji ve Çevre için İleri Teknolojiler tartışıldı. Üniversite öğrencilerine,  Dr. Pınar Özuyar sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir enerji uygulamalarıyla ilgili temel bilgilerle birlikte yenilikçi bilişim teknolojileri uygulamaları ile birlikte. anlatılıyor ve bu çalışmaların sağlayabileceği katkılarla ilgili bilgiler de verilmekte. Enerji, çevre ve ekonomi ile ilgili güncel müfredat, her alandan öğrenciler hedeflenerek geliştirildi. © 2011 IBM Corporation25
 26. 26. ÖDÜLLER AÇIK İŞBİRLİKÇİ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ © 2011 IBM Corporation26
 27. 27. Doç. Dr. Necati Aras Boğaziçi Üniversitesi – Endüstri Mühendisliği  Liman konteynır terminallerindeki operasyonların entegre optimizasyonu  Limanlar arasında gerçekleştirilen konteynır taşımacılığının dünyadaki kuru kargo taşımasındaki payı 1980’de %5.1 iken 2008’de %25.4’e çıkmıştır. Buna paralel olarak, bu tür ticaretin hacmi 2001’de 2 trilyon dolarken 2008’de 4 trilyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Tahminler bu rakamın 2016’ya kadar iki katına çıkacağını göstermektedir. Dünyadaki eğilime paralel olarak Türkiye’de limanlar arası gerçekleştirilen konteynır taşımacılığı da giderek artmaktadır. Bütün bu gelişmeler, limanlarda gerçekleştirilen konteynır elleçleme operasyonlarının etkin bir şekilde yönetimini gerekli kılmaktadır. Bu projenin amacı, kıyı vincı ve rıhtım gibi kaynakların en verimli şekilde gemilere atanmasını ve çizelgelenmesini entegre ve eşzamanlı olarak sağlayacak bir karar destek sisteminin geliştirilmesidir. Bunun sonucunda limanlardaki verimsizliklerin azaltılması, gemilerin limandaki bekleme süresinin kısaltılması ve aynı zaman diliminde daha fazla gemiye hizmet verilmesi mümkün olacaktır. © 2011 IBM Corporation27
 28. 28. TEBRİKLER ...  Katılımınız için çok Teşekkürler ... © 2011 IBM Corporation28

×