Les TIC aplicades a la captació de fons privats

1,848 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Les TIC aplicades a la captació de fons privats

 1. 1. Les TIC aplicades a la captació de fons privatsJaume AlbaigèsDel 2 al 4 de maig de 2011
 2. 2. Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions a les Organitzacions No Lucratives www.tecnolONGia.org jalbaiges@tecnolongia.org jaume_albaiges
 3. 3. Índex1. Introducció2. Gestió de la base social3. Modalitats de captació4. Cicle de l’acció de captació5. Eines per a la captació6. Límits, riscos i ètica en la captació online
 4. 4. Introducció
 5. 5. Abast del curs Captació TIC de fons Com ens poden ajudar les TIC en la captació de fons privats particulars*? * I una mica de les empreses...
 6. 6. No parlarem de...• Finançadors públics• Grans finançadors privats• Convocatòries de subvencions• Captació offline estricta• Rol menys rellevant de les TIC, excepte a nivell de gestió interna
 7. 7. Per què volem més socis / donants?• “a causa de la crisi econòmica la retallada en les convocatòries habituals, tant dorganismes públics com privats, ha baixat considerablement”.• Però sobretot: – Ens fan independents políticament – Ens permeten decidir econòmicament – Ens legitimen socialment
 8. 8. Hi ha marge de creixement? 100% 90% 80% 60% 56% 41% 40% 20% 11% 0% França Gran Bretanya EUA Espanya Cinco Días, 19/04/2010
 9. 9. Per què captar-los online?• La captació de fons online és més eficient i permet anar més enllà que la clàssica offline... (nota: encara no tothom funciona online)• ... a un cost menor, ...però no de franc!• És difícil obtenir retorn sense inversió.
 10. 10. El secret més ben guardatLa fórmula màgicaper captar fons... No existeix!(ni online ni offline)
 11. 11. Però no ens espantéssim...Hi ha ingredientsi maneres de cuinarque ajuden a ferla sopa més bona...
 12. 12. La meva recepta• Missatge: història humana o pal corporatiu?• To: Tu (donant) o nosaltres (entitat)?• Focus: Acció concreta o gran teoria?• Prospector: l’amic (p2p) o l’organització?• Format: Audiovisual o text? (i el mòbil!)• Originalitat• Context d’actualitat• Fem-ho fàcil!• Treballem el llarg termini
 13. 13. Gestió de la base social
 14. 14. Gestió de la base socialPer poder captar fons necessitem públic,persones, donants, adreces... D’on els treiem?1.Persones (dades) que ja tenim2.Persones (dades) noves
 15. 15. Gestió de la base social• Les dades que ja tenim són molt valuoses!• Persones amb qui ja hi ha relació: socis, voluntaris, antics donants, treballadors, etc.• Nivell d’afinitat important.• L’obsessió pels nous donants: Tret de casos molt excepcionals, és més fàcil captar fons dels donants actuals que dels nous.
 16. 16. Gestió de base social• I les dades noves?• Comprar bases de dades públiques.• Eines broadcast (web, anuncis, etc.)• Aliances amb públics naturals.• Aprofitar els contactes actuals per generar-ne de nous: P2P, envia-ho a un amic, porta’ns un soci, etc.
 17. 17. Gestió de la base social• Recopilació sistemàtica de dades. Procediments i cultura organitzativa.• Un responsable amb visió global... ...però responsabilitat compartida en la recollida.• Criteris d’introducció: duplicats, estils... La qualitat de les dades serveix a tota l’organització.• No separar bases de dades. Etiquetar / categoritzar (via d’entrada del contacte, grups de destinataris, etc.)
 18. 18. Gestió de la base social. Eines• Full de càlcul (Excel...) Excel no és una bona base de dades de donants http://www.tecnolongia.org/?p=289• Base de dades (Access...)• Aplicacions específiques (Socius, Suport...)• + eines per a enviaments (Outlook, MaxBulk Mailer, PhpList...)• Escenari final: CRM Les 3 eines clau que cap ONL no pot descurar http://www.tecnolongia.org/?p=1022
 19. 19. Gestió de la base social. CRM• Customer / Constituent Relationship Management (Gestió de Relacions amb Clients / Base Social)• Dades identificatives i de contacte, historial de relació, registre de donacions, segmentació, enviaments electrònics, estadística, integració a webs per automatització de processos, etc.• Període implementació CRM: entre 6 mesos i 1 any• Canvi cultural
 20. 20. Gestió de la base social. Opcions CRM• Funcionament sobre web Tot i que també n’hi ha d’escriptori...• Instal·lable o autoallotjat: aplicacions lliures, dades “en propietat”, cost d’implementació inicial.• SaaS: quota mensual / anual, ens oblidem de tot, dades al núvol.
 21. 21. Gestió de la base social. Aplicacions CRM• Autoallotjat: – CiviCRM (com a mòdul de Drupal o Joomla) – vTiger – SugarCRM (només versió Community)• SaaS: – Salesforce (mòduls i tarifes per a ONL, acord AEF) – Zoho• Microsoft Dynamics (Projecte Dono)
 22. 22. Modalitats de captació
 23. 23. Modalitats de captació. Context• Flux comunicatiu permanent... ...no només quan necessitem diners.• Ser percebuts amb proximitat i naturalitat, però no ser uns plastes!• Involucrar, oferir espais de participació. Preferim pagar per jugar o per mirar?• Procés de fidelització: – Primer en clau de missió i valors. – Després en clau econòmica.
 24. 24. Modalitats segons l’objectiu• Increment de base social.• Campanyes puntuals.• Accions urgents.
 25. 25. Modalitats segons l’aproximació al donant• Directa.• En xarxa. Algú s’hi anima?• Persona a persona.
 26. 26. Modalitats de captació• No totes les accions serveixen per a totes les modalitats.• És més senzill obtenir una donació puntual que afiliar un soci.• Però ens interessa convertir els primers (80 €) en els segons (25 €/mes). 2010 eNonprofit Benchmarks Study
 27. 27. Cicle de l’acció de captació
 28. 28. Cicle de l’acció de captació Definició d’objectius i Planificació destinataris Retorn Execució i al donant seguiment Avaluació
 29. 29. Cicle de l’acció de captació• Definició d’objectius i destinataris – Què volem aconseguir? – De qui i/o amb qui? – Quin missatge bàsic? – Indicadors!!!
 30. 30. Cicle de l’acció de captació• Planificació – Quines i quantes accions? (mails, etc.) Amb quin calendari? – Com modularem o intensificarem el missatge? – Donarem informació en temps real? – Quanta gent hi ha involucrada? Qui farà cada cosa?
 31. 31. Cicle de l’acció de captació• Execució i seguiment – El responsable ha de vetllar perquè es segueixi el pla traçat. – Lectura dels indicadors intermitjos. – Reconducció, si cal.
 32. 32. Cicle de l’acció de captació• Avaluació – Hem aconseguit els objectius previstos? (indicadors) Si no, per què no? – Recopilar la informació (bona i dolenta) per a futures accions. – Cal tenir informació real i no prendre decisions sobre suposicions o intuïcions. Qüestionaris (Google Docs). – Escoltem els públics! (xarxes socials, propi web/blog...)
 33. 33. També ens pot passar a nosaltres...
 34. 34. Cicle de l’acció de captació• Retorn per al donant (rendició de comptes) – Sempre l’agraïment (també si no ha donat). Es pot aprofitar per regularitzar/reiniciar la donació. – Ha de rebre info sense demanar-la i l’ha de poder trobar al web si la busca. – Info immediata (campanya i accions derivades) i a mig/llarg termini (ajuda a regularitzar). – Info completa i verídica. Transparència!
 35. 35. Eines per a la captació
 36. 36. Eines per a la captació• Correu-e• Web / Blog• SMS / Aplicacions mòbils• Anuncis• Xarxes socials• Plataformes P2P• Crowdfunding• Subhastes electròniques• Partenariat amb empreses• I combinacions diverses... (també offline)
 37. 37. Correu electrònic• Tot i que sembli passat de moda, segueix tenint una de les taxes de retorn més elevades.• Fàcil d’implementar. No calen eines noves.• Molt baix cost.• Una campanya basada en correu-e pot tenir diversos missatges/episodis.
 38. 38. Correu electrònic
 39. 39. Correu electrònic
 40. 40. Correu electrònic
 41. 41. Correu electrònic
 42. 42. Correu electrònic• Fidelització, transparència i rendició de comptes: MSF i Haití http://www.tecnolongia.org/?p=1161
 43. 43. Web / Blog• Punt d’entrada per a contactes nous. Encara...• Facilitem la primera vinculació: subscripció.• Web actualitzat, usable i agradable. Ja ho sabem però... Hi farem un cop d’ull, ok?• Eines 2.0: facilitar l’intercanvi, la implicació.• Webs específics per campanyes. Compte amb la disgregació!• Reforç per campanyes de correu-e. Més continguts, multimèdia, aprofundir argumentaris, etc.
 44. 44. Web / Blogcomtal.org/triaespai Wordpress + tpv bancari
 45. 45. Web / Blog Youtube + creativitat + picar la curiositat AGirlStory.org
 46. 46. Web / Blog Enviemlafam alaporra.org Actualitat + “diners dissimulats”
 47. 47. Web / blog El gran recapte Fem-ho fàcil + “diners dissimulats”
 48. 48. SMS• Poc utilitzat a Espanya.• Fàcil per al donant: A la factura del telèfon.• Car/difícil de negociar amb les operadores, excepte en emergències.• Alt impacte en emergències.• Terratrèmol Haití EUA (>30 milions $).
 49. 49. SMS AyudaHaiti.es
 50. 50. SMS Youtube + SMS + creativitat + picar la curiositat
 51. 51. Aplicacions mòbils• Tot just comencem• Explosió smartphone (iPhone, Android, Blackberry)• Experiència d’usuari: – més rica que l’SMS – sense limitacions econòmiques – igual de fàcil• Mami: mi ayuda mueve ilusiones http://www.mamimobile.org
 52. 52. Aplicacions mòbils• Codis QR (quick response) – Un cop més, facilitat d’ús – Connexió offline / online – Tant si hi som com si no hi som – + info, crida a l’acció... i donacions! The World Park Campaign http://www.youtube.com/watch?v=7OCyfV_k2_g
 53. 53. Aplicacions mòbils SquareUp.com
 54. 54. Anuncis Google• Aprofitar les cerques sobre temes que ens són propis en moments de gran actualitat.• Nous públics.• Econòmics. Territorialitzables.• Eina potent de gestió.• Com triem les paraules: anàlisi del nostre web, paraules clau de l’actualitat, etc.• Google Grants dóna anuncis gratis a ONL.
 55. 55. Anuncis GoogleThe Google job experiment
 56. 56. Xarxes socials• 93% usuaris entre 16 i 45 anys està en una XS. 55% ús diari. 80% ús setmanal. Observatorio Redes Sociales (gener 2010)• Espai nou per a les donacions. Facilitem que els usuaris hi confiïn.• Tenen o faciliten espais per a captació de fons: Facebook Causes / Sponsor Me, Twitter Hope140.org.• Combinació online / offline.• Molta info: detecció de potencials donants
 57. 57. Xarxes socialsApadrina una vaca (Act Fundació – Facebook)
 58. 58. Xarxes socials• Farmville (Facebook) recull 1M$ per Haití• Barcelona Twestival 2011 / TweetsGiving
 59. 59. Xarxes socials actuable.es Captació socis
 60. 60. P2P (persona a persona)• La nostra base social actua com a captadora de fons dels seus entorns. Dono jo i animo a donar els meus amics• Es prefereix donar a algú conegut, amb vincles de confiança establerts.• El primer contacte del 44% dels donants amb l’ONL és via cercle proper (AEF).• Quantitats inicials altes ajuden a que les següents també ho siguin.• Les ONL han d’ajudar les persones a fer aquestes “campanyes individuals”.
 61. 61. P2P El gran viaje de las ballenas i e rv e es or ad Fgreenpeace.org
 62. 62. P2Pmigranodearena.org
 63. 63. P2P Campanyes multicanal
 64. 64. P2P Quins públics / espais de dinamització?
 65. 65. P2P lohagopor.com
 66. 66. P2PTuCadenaSolidaria.org (F. Vicenç Ferrer) Fo ra de s er ve i
 67. 67. P2PBeth Kanter birthday wish (Facebook)
 68. 68. P2P .org Ki va
 69. 69. Crowdfunding• Finançar “grans” projectes a partir de petites aportacions individuals.• Punts en comú amb eines anteriors.• Funciona molt bé en el sector cultural (cinema, documentals, música).
 70. 70. CrowdfundingThe Million Dollar Homepage
 71. 71. Crowdfunding IraqForSale.org 267,892 $ de 3,000 persones en 10 dies Procés estandarditzat a indiegogo.com
 72. 72. Crowdfunding arrosmovie.info elcosmonauta.es fenix1123.cat
 73. 73. Crowdfunding KickStarter Diaspora Aprofitar context d’actualitat joinDiaspora.com
 74. 74. Crowdfundinghttp://anewwarrior.greenpeace.org Causa global + focalització individual
 75. 75. Crowdfunding
 76. 76. Crowdfunding• Tothom s’hi apunta... – ApadrinaUnArtista.com – SellABand.com – ApadrinaUnArbreFruiter.com
 77. 77. Crowdfunding• Noves plataformes – Verkami http://www.verkami.com – Lánzanos http://www.lanzanos.com – Volanda http://www.volanda.com
 78. 78. Crowdfunding http://www.lanzanos.com/proyectos/programa- hidrosanitario-en-tanzania/
 79. 79. Crowdfunding• Títols participatius remunerats, accés complementari al crèdit. 300.000 € subscrits en 15 dies! Coop57.coop + Futur.catA qui li funciona molt bé això? A les administracions!
 80. 80. Subhastes online• Empreses (o persones) donen a ONL productes outlet o descatalogats, promocions puntuals d’empreses, objectes personals, obres d’art, etc. per a subhasta. SocialBid.es 500.000 € en 2 anys per a 40 ONL
 81. 81. Partenariat directe amb empreses Programes RSC % sobre vendes per Internet d’un determinat producte 5 caves, 5 projectes Treball en xarxa (FCVS): + entitats, + empreses
 82. 82. Partenariat directe amb empreses• Teaming (http://www.teaming.info)• Microdonacions: 1 € al mes de la nòmina.• Decisió col·lectiva sobre on donar.• Evolució cap a xarxa social de grups que es reuneixen per microdonar conjuntament.• http://teamingcommunity.net• En procés d’admetre microdonacions extra- nòmina
 83. 83. Partenariat amb empreses / donatius indirectes Valioo.com
 84. 84. Límits, riscos i ètica en la captació online
 85. 85. Límits, riscos i ètica en la captació online• Tenim principis i valors. No tot val.• Codi AEF (pels professionals, no per les entitats).• Ètica del missatge.• Transparència dels objectius de l’acció.• Rendició de comptes.• SPAM: (massa) info de forma directa i no sol·licitada és especialment mal valorat.• LOPD: cal complir (recollida de les dades, anul·lació per petició...).
 86. 86. Límits, riscos i ètica en la captació online• Subcontractació / externalització.• Comissions per resultats.• Recompensa dels captadors P2P.• Visió crítica: amb qui ens aliem?• http://www.freeong.org• http://www.miaportacion.org Mi Aportación aprovecha la web 2.0 para buscar una involucración directa entre personas.
 87. 87. Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions a les Organitzacions No Lucratives www.tecnolONGia.org jalbaiges@tecnolongia.org jaume_albaiges Moltes gràcies!
 88. 88. Les TIC aplicades a la captació de fons privatsJaume AlbaigèsDel 2 al 4 de maig de 2011

×