SlideShare a Scribd company logo

Pismo do NIK_Ruch Samorządowy_Jacek Karnowski.pdf

_

1 of 1
Download to read offline
Sopot, dnia 2022-11-22
Szanowny Pan
Marian Banaś Prezes Najwyższej Izby Kontroli
Najwyższa Izba Kontroli
Skrytka pocztowa P-14
00-950 Warszawa
dotyczy: wystąpienia o zbadanie procesu zaniżania przez rząd dochodów dla jednostek samorządu
terytorialnego
Kierujemy wniosek do Pana Prezesa o podjęcie pilnych działań w sprawie zbadania procesu zaniżania
przez rząd planowanych dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2023.
W związku z otrzymaniem pisma Ministra Finansów oznaczonego numerem ST3.4750.23.2022 z dnia
13 października 2022r. – skierowanego do wszystkich Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów (pismo
w załączeniu ) zwracamy się z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli prawidłowości naliczenia rocznej
planowanej na 2023 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych. Zaplanowane dla gmin na rok 2023 dochody z tego tytułu znacząco odbiegają od kwot jakie
Ministerstwo planuje przekazać gminom w roku 2022 r. Zmniejszenie planowanych kwot w warunkach
szalejącej inflacji istotnie utrudni samorządom gminnym realizację ich ustawowych zadań i jest skrajnie
nierealistyczne. Działania te powodują, iż gminy zmuszone będą do zaciągania dodatkowych zobowiązań
finansowych dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnych. Koszty tych działań będą stanowiły bardzo duże
obciążenie kolejnych budżetów gmin. Takie działanie, w naszej ocenie, narusza konstytucyjną normę zawartą
w art. 167 ust 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącą, iż jednostkom samorządu terytorialnego
zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań.
Ponadto pragniemy podkreślić, iż przewidziana na 2023 subwencja ogólna w części oświatowej
w sposób dalece niewystarczający nie pokrywa wydatków ponoszonych przez gminy na cele oświatowe.
Realizując powyższe zadania wspólnoty lokalne dokładają z własnych środków ogromne kwoty na oświatę.
Zdajemy sobie sprawę, że podobny palący problem dotyka niemal wszystkich gmin w Polsce. W tej
sytuacji wnosimy jak na wstępie.
Jacek Karnowski
Prezes Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski
Prezydent Miasta Sopotu
Otrzymują:
1) Adresat
2) a/a

Recommended

Raport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdf
Raport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdfRaport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdf
Raport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdfGrupa PTWP S.A.
 
inFolen prezentacja produktowa
inFolen prezentacja produktowa inFolen prezentacja produktowa
inFolen prezentacja produktowa Grupa PTWP S.A.
 
Prezentacja inwestorska-web.pdf
Prezentacja inwestorska-web.pdfPrezentacja inwestorska-web.pdf
Prezentacja inwestorska-web.pdfGrupa PTWP S.A.
 
System Kverneland Pudama
System Kverneland PudamaSystem Kverneland Pudama
System Kverneland PudamaGrupa PTWP S.A.
 
Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdf
Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdfAneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdf
Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdfGrupa PTWP S.A.
 

More Related Content

More from Grupa PTWP S.A.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...Grupa PTWP S.A.
 
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdfOFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdfGrupa PTWP S.A.
 
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdfProjekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdfGrupa PTWP S.A.
 
ranking firm_zajawka.pdf
ranking firm_zajawka.pdfranking firm_zajawka.pdf
ranking firm_zajawka.pdfGrupa PTWP S.A.
 
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022 Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022 Grupa PTWP S.A.
 
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfProjekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfGrupa PTWP S.A.
 
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfProjekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfGrupa PTWP S.A.
 
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdfPismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdfGrupa PTWP S.A.
 
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdfProjekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdfGrupa PTWP S.A.
 
Lista odbiorców wrażliwych.pdf
Lista odbiorców wrażliwych.pdfLista odbiorców wrażliwych.pdf
Lista odbiorców wrażliwych.pdfGrupa PTWP S.A.
 
Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...
Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...
Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...Grupa PTWP S.A.
 
Rozporządzenie wraz z uzasadnieniem.pdf
Rozporządzenie wraz z uzasadnieniem.pdfRozporządzenie wraz z uzasadnieniem.pdf
Rozporządzenie wraz z uzasadnieniem.pdfGrupa PTWP S.A.
 
Program.Inwestycji.Strategicznych.dla_.terenow.popegeerowskich.pdf
Program.Inwestycji.Strategicznych.dla_.terenow.popegeerowskich.pdfProgram.Inwestycji.Strategicznych.dla_.terenow.popegeerowskich.pdf
Program.Inwestycji.Strategicznych.dla_.terenow.popegeerowskich.pdfGrupa PTWP S.A.
 
White Paper PRECOP27.pdf
White Paper PRECOP27.pdfWhite Paper PRECOP27.pdf
White Paper PRECOP27.pdfGrupa PTWP S.A.
 
Rozporządzenie wraz ze wzorem wniosku.pdf
Rozporządzenie wraz ze wzorem wniosku.pdfRozporządzenie wraz ze wzorem wniosku.pdf
Rozporządzenie wraz ze wzorem wniosku.pdfGrupa PTWP S.A.
 

More from Grupa PTWP S.A. (20)

Rozporządzenie.pdf
Rozporządzenie.pdfRozporządzenie.pdf
Rozporządzenie.pdf
 
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
 
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdfOFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
 
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdfProjekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
 
ranking firm_zajawka.pdf
ranking firm_zajawka.pdfranking firm_zajawka.pdf
ranking firm_zajawka.pdf
 
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022 Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
 
Pismo do RPO.pdf
Pismo do RPO.pdfPismo do RPO.pdf
Pismo do RPO.pdf
 
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfProjekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdf
 
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfProjekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdf
 
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdfPismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
 
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdfProjekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
 
Lista odbiorców wrażliwych.pdf
Lista odbiorców wrażliwych.pdfLista odbiorców wrażliwych.pdf
Lista odbiorców wrażliwych.pdf
 
Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...
Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...
Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...
 
Ustawa.pdf
Ustawa.pdfUstawa.pdf
Ustawa.pdf
 
mieso_zajawka.pdf
mieso_zajawka.pdfmieso_zajawka.pdf
mieso_zajawka.pdf
 
mieso_zajawka.pdf
mieso_zajawka.pdfmieso_zajawka.pdf
mieso_zajawka.pdf
 
Rozporządzenie wraz z uzasadnieniem.pdf
Rozporządzenie wraz z uzasadnieniem.pdfRozporządzenie wraz z uzasadnieniem.pdf
Rozporządzenie wraz z uzasadnieniem.pdf
 
Program.Inwestycji.Strategicznych.dla_.terenow.popegeerowskich.pdf
Program.Inwestycji.Strategicznych.dla_.terenow.popegeerowskich.pdfProgram.Inwestycji.Strategicznych.dla_.terenow.popegeerowskich.pdf
Program.Inwestycji.Strategicznych.dla_.terenow.popegeerowskich.pdf
 
White Paper PRECOP27.pdf
White Paper PRECOP27.pdfWhite Paper PRECOP27.pdf
White Paper PRECOP27.pdf
 
Rozporządzenie wraz ze wzorem wniosku.pdf
Rozporządzenie wraz ze wzorem wniosku.pdfRozporządzenie wraz ze wzorem wniosku.pdf
Rozporządzenie wraz ze wzorem wniosku.pdf
 

Pismo do NIK_Ruch Samorządowy_Jacek Karnowski.pdf

  • 1. Sopot, dnia 2022-11-22 Szanowny Pan Marian Banaś Prezes Najwyższej Izby Kontroli Najwyższa Izba Kontroli Skrytka pocztowa P-14 00-950 Warszawa dotyczy: wystąpienia o zbadanie procesu zaniżania przez rząd dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego Kierujemy wniosek do Pana Prezesa o podjęcie pilnych działań w sprawie zbadania procesu zaniżania przez rząd planowanych dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2023. W związku z otrzymaniem pisma Ministra Finansów oznaczonego numerem ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022r. – skierowanego do wszystkich Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów (pismo w załączeniu ) zwracamy się z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli prawidłowości naliczenia rocznej planowanej na 2023 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zaplanowane dla gmin na rok 2023 dochody z tego tytułu znacząco odbiegają od kwot jakie Ministerstwo planuje przekazać gminom w roku 2022 r. Zmniejszenie planowanych kwot w warunkach szalejącej inflacji istotnie utrudni samorządom gminnym realizację ich ustawowych zadań i jest skrajnie nierealistyczne. Działania te powodują, iż gminy zmuszone będą do zaciągania dodatkowych zobowiązań finansowych dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnych. Koszty tych działań będą stanowiły bardzo duże obciążenie kolejnych budżetów gmin. Takie działanie, w naszej ocenie, narusza konstytucyjną normę zawartą w art. 167 ust 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącą, iż jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań. Ponadto pragniemy podkreślić, iż przewidziana na 2023 subwencja ogólna w części oświatowej w sposób dalece niewystarczający nie pokrywa wydatków ponoszonych przez gminy na cele oświatowe. Realizując powyższe zadania wspólnoty lokalne dokładają z własnych środków ogromne kwoty na oświatę. Zdajemy sobie sprawę, że podobny palący problem dotyka niemal wszystkich gmin w Polsce. W tej sytuacji wnosimy jak na wstępie. Jacek Karnowski Prezes Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski Prezydent Miasta Sopotu Otrzymują: 1) Adresat 2) a/a