Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Grupa Azoty

9,115 views

Published on

Grupa Azoty

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Grupa Azoty

  1. 1. Mariusz Grab WYKSZTAŁCENIE 2006 – 2015 przewód doktorski na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 2003 - 2004 Podyplomowe studia pedagogiczne na Politechnice Szczecińskiej. 1994 - 1999 Studia Magisterskie na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej 1992 - 1994 Studium Informatyczne w Jeleniej Górze DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 17.05.2018 – Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. 23.05.2016 – Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o. – Prezes Zarządu 01.04.2016 – 22.05.2016 Prokurent spółki Żegluga Szczecińska sp. z o.o. – prokura samoistna 08.05.2012 - 22.05.2016 Zastępca dyrektora generalnego Żeglugi Szczecińskiej sp. z o.o. 09.07.2010 – 30.11.2011 - Członek Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie S.A. 21.04.2010-08.07.2010 – Prezes Zarządu Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie S.A. 30.03.2007-20.04.2010 – Wiceprezes Zarządu Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie S.A. 07.07.2006-29.03.2007 – Członek Zarządu Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie S.A. 2001– 2006 Kierownik Praktyk Programowych na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej – budowa relacji uczelnia - rynek 2001 – 2006 - działalność gospodarcza . „Art Media” - właściciel 1999 – 2008 - asystent Instytutu Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych w Zakładzie Badań Systemowych na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej INNE DOŚWIADCZENIA Doświadczenie w zakresie organizacji inwestycji budowlanych. Doświadczenie w zakresie zamówień publicznych. Doświadczenie w realizacji projektów Unii Europejskiej – PHARE, RPO, INTERREG. 2013 – 2016 Realizacja projektów inwestycyjnych w tym zastępstwa inwestorskie (głownie roboty budowlane) 2013 – 2016 Realizacja i rozliczenie dwóch projektów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Żeglugi Szczecińskiej sp. z o.o.
  2. 2. 2012 – 2016 zarządzanie nieruchomościami komunalnymi i terenami uprzemysłowionymi - portowymi 2012 – 2015 doradca spółki Creative Minds Group 2008 – renegocjacje umów w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia ze spółką TP Emitel sp. z o.o. – Negocjacje zakończone sukcesem – obniżenie kosztów w 17 spółkach Skarbu Państwa. 2007-2011 Doświadczenie w zakresie rozliczania międzynarodowego projektu Komisji Europejskiej European Radio Network Project – EURANET (18 krajów członkowskich), sporządzanie planów budżetowych na lata następne, negocjacje i kontakty z płatnikiem projektu, szkolenia. Autor kilkunastu publikacji naukowych prezentowanych w latach 1999-2008 na konferencjach krajowych i międzynarodowych, dotyczących głównie nowoczesnych instrumentów finansowych, zarządzania informacją w Unii Europejskiej, zastosowania nowoczesnych technologii w wycenie i ograniczaniu ryzyka na rynkach ekonomicznych. Szereg prac dot. zagadnienia masowej wyceny nieruchomości na potrzeby wprowadzenia podatku katastralnego w Polsce. Od 2004 – 2018 Członek Rady Programowej Telewizji Polskiej oddział w Szczecinie Od 2003 - Członek Społecznej Rady Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie opiniujący budżet, sprawozdania finansowe i plany finansowo-inwestycyjne jednostki podległej Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego. 2001 – członek zespołu badawczego w projekcie PHARE PL 9704 – 01 - 13 (Komponent C) „Koncepcja Systemu Informacji rolniczej dla potrzeb Wspólnej Polityki Rolnej” – opracowanie systemu wymiany informacji rolniczej między Polską a krajami Unii Europejskiej – współautor projektu systemu zaprezentowanego w Ministerstwie Rolnictwa. 2000 – Współpraca z Poznańską Giełdą Towarową w zakresie analiz i wyceny pochodnych instrumentów finansowych 1999 – 2006 – organizator seminariów na Wydziale Politechniki Szczecińskiej z przedstawicielstwami największych firm informatycznych w kraju, stała współpraca z największymi firmami informatycznymi w Szczecinie. 1997 - 1999 Członek Komisji Przetargowej Politechniki Szczecińskiej 1997 – 1999 Delegat Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

×