Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sociale medier og markedsføring 1. mandag

952 views

Published on

Marketing and social media DM Kursus 2011

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sociale medier og markedsføring 1. mandag

 1. 1. Sociale medier og markedsføring<br />Dansk Magisterforening<br />23 maj -27 maj<br />
 2. 2. Kort om mig…Social media Style!<br />
 3. 3. Program for ugen<br />Mandag: Intro til markedsføring og sociale medier<br />Tirsdag: Fokus på udvalgte Sociale medier<br />Onsdag: Integration af Sociale medier på Traditionelle online platforme<br />Torsdag: Teknik og værktøjer - praktisk brug af sociale medier<br />Fredag: Strategi for egen virksomhed <br />
 4. 4. Omsætning så stor som ”mulig” <br />Omkostninger så få som ”mulige”<br />Overskud så stort som ”tilladt”<br />Hvad vil vi/virksomheden? Ide, vision, mission og værdier<br />Hvad kan vi? Kompetence, kultur og erfaring<br />Hvad skal vi? Marked, kunder og konkurrenter <br />Hvad må vi? Samfundsmæssige formelle og uformelle begrænsninger <br />
 5. 5. Marketing is aboutidentifying and meeting human and social needs – in short the proces of meeting needsprofitably<br />Marketing Management is the art and science of choosingtargetmarkets and getting, keeping and increasingcustomersthroughcreating, managing, communicating and deliveringsuperiourcustomervalue<br />Marketing er ”at imødekomme menneskers behov på den mest profitable måde”<br />Marketing er en social proces, hvor enkeltpersoner eller grupper af personer får dækket deres behov gennem en form for byttetransaktion med andre<br />Markedsføring er udførelsen af de forretningsmæssige aktiviteter, der fører strømmen af varer og tjenesteydelser fra producent til forbruger<br />Markedsføring er spørgsmålet om, at bibringe omgivelserne en bestemt opfattelse af dit produkt, dit firma, dig selv, din by, din familie osv.<br />
 6. 6. Kilder af fordele:<br />særegne færdigheder<br />overlegne ressourcer<br />Positionelle fordele:<br />overlegen opfattet<br />værdi for kunderne<br />lavere relative omkostninger<br />Virksomheds-resultater:<br />kundetilfredshed <br />kundeloyalitet<br />markedsandel<br />profit<br />investering af profitten til opretholdelse af fordelene<br />”Assessing advantage: A framework for diagnosing competitive superiority” <br />
 7. 7. Industry/companyMarket/buyer<br />Product/serviceCustomer solution <br />Price Cost<br />Place Convenience<br />Promotion Communication<br />
 8. 8. The Philosophy of marketing<br /><ul><li>The productionphilosophy
 9. 9. The sellingphilosopy
 10. 10. The marketing philosophy</li></ul>Buyers’ market<br />Sellers’ market<br />1985 1990 2000<br />Target market Costumers<br />Value creation<br />The competitive triangle <br />Competitors<br />The firm <br />Costs<br />
 11. 11. Target market<br />Marketing mix<br />
 12. 12. Kundeværdi - Valuecreation<br />Total værdi for kunden:<br />Produktværdi<br />Serviceværdi<br />Personaleværdi<br />Image værdi<br />Total omkostning:<br />Monetær pris<br />Tidsomkostning<br />Energiomkostning<br />Psykologisk omkostning<br />Leveret værdi:<br />Total værdi for kunden - Total omkostning<br />Costumers<br />Value creation<br />Competitors<br />The firm <br />
 13. 13. Virksomhedens afsætning/marketing<br />Fokus på markedet: kundernes behov, adfærd og ønsker & konkurrenternes adfærd/tiltag – tendenser og ændringer i omverdenen <br />Fokus på egen kompetencer og muligheder: vækststrategi: nye markeder og/eller nye produkter (innovation) <br />Fokus på analyse (markeds- og konkurrentanalyser) og markedsføringsplan<br />Fokus på innovation, differentiering, positionering og ”optimering” af indsatsen (handlings- og kommunikationsparameterteori) <br />Fokus på kommunikation branding, relationer, service, e-business, strategisk samarbejde og netværk..<br />Fokus på både ”at gøre det rigtigt og at gøre det rigtige” under hensyntagen til kundernes ønsker og behov, konkurrenternes reaktioner og ikke mindst gældende ret… <br />
 14. 14. Virksomhedens strategiske udfordringer <br />- være billigere end konkurrenter og opleves som mere værdifulde af kunderne….<br />Strategiparadigme <br />Teorier, begreber og rammer – søger helheder og sammenhænge <br />SWOT- rammen ”både og”<br />Eksterne muligheder og trusler: markeder, omgivelser, konkurrenter og kunder (where to compete) <br />Interne styrker og svagheder: kompetencer og ressourcer, viden og læring (ability to - and how to compete)<br />Tendenser:<br />Markedsorientering med fokus på kunde værdi, kundetilfredshed, interne kompetencer og ressourcer <br />Globalisering og balancen mellem standardisering og lokal tilpasning <br />Digitalisering og øget fokus på online one to one marketing, dialogbaseret MF, sociale medier <br />Værdiskabelse i netværk og alliancer <br />Evolutionær teori – stiafhængig – læringsperspektiv og ”tavs viden”<br />
 15. 15. Virksomhedens strategiske udfordringer <br />- være billigere end konkurrenter og opleves som mere værdifulde af kunderne….<br />Strategiparadigme <br />Teorier, begreber og rammer – søger helheder og sammenhænge <br />SWOT- rammen ”både og”<br />Eksterne muligheder og trusler: markeder, omgivelser, konkurrenter og kunder (where to compete) <br />Interne styrker og svagheder: kompetencer og ressourcer, viden og læring (ability to - and how to compete)<br />Tendenser:<br />Markedsorientering med fokus på kunde værdi, kundetilfredshed, interne kompetencer og ressourcer <br />Globalisering og balancen mellem standardisering og lokal tilpasning <br />Digitalisering og øget fokus på online one to one marketing, dialogbaseret MF, sociale medier <br />Værdiskabelse i netværk og alliancer <br />Evolutionær teori – stiafhængig – læringsperspektiv og ”tavs viden”<br />
 16. 16. Produktinnovation: moderat - radikal <br />Market penetration Productdevelopment<br />MarketdevelopmentDiversification<br />Markedstinnovation: moderat - radikal <br />Product & Marketdevelopment<br />Ansoff’s vækstmatrix <br />
 17. 17. Værdiskabelse og kundeværdi<br />kræver indgående kendskab til omverden, markederne og kunderne <br />Markedskommunikation – skabe forventninger <br />Ressourcer <br />Kernekompetencer<br />Kompetencer<br />Værdiskabelse <br />Konkurrencefordele <br />
 18. 18. Processes & Decisions: “Where to compete & How to compete” <br />Core competence Marketing Mix Market Communication Strategy (Promotion Mix)<br />Promotion <br />Products & Services<br />Price<br />Place - distribution<br />Processes<br />People<br />P-Evidence<br />Market communication <br />Advertising<br />Public relations <br />Social media<br />Internet <br />Viral marketing<br />Direct marketing <br />Exhibitions<br />Personal communication (selling) <br />Strategies<br />Values/Culture<br />Assets &<br />Competencies <br />
 19. 19. Target market<br />Kommunikationsstrategi Kampagnestrategi Sociale Medier <br />Marketing mix<br />Market communication <br />Advertising<br />Public relations <br />Social media<br />Internet <br />Viral marketing<br />Direct marketing <br />Exhibitions<br />Personal communication (selling) <br />Facebook<br />Twitter<br />Youtube<br />LinkedIn<br />…<br />Holdnings kampagner<br />Rekrutteringskampagner<br />Salgskampagner<br />Informationskampagner<br />Vindendeling<br />Generel profilering <br />
 20. 20. Udviklingen af mediebilledet<br />Reklamer har altid eksisteret…<br />Men vores måde at få dem <br />serveret har ændret sig…<br />Det samme gælder måde vi <br />forholder os til den på…<br />
 21. 21. Hvor er vi i dag?<br />Internettet har ændret vores måde at kommunikere på, og derfor også måden vi kan markedsføre os på.<br />Mediaspending har ændret sig drastisk- Finanskrisen har kun sat ekstra skub i denne process. <br />Essensen er dog stadig den samme; det handler om at fortælle historien bag.<br />
 22. 22. Passiv seer  Aktiv medskaber<br />Et paradigmeskift er under opsejling  Mediegiganterne taber magten til seerne, som selv vil bestemme, hvad de vil se. <br />Youtube Video ondemand. Vi skaber selv indholdet. <br />Mediegiganter mister magten  Nichemedierne tager den!<br />Hvad kan vi stille op med denne tendens???<br />Hvad deler jeres omgangskreds med jer?<br />
 23. 23. Skab dialog – Skab interaktion<br />Vi skal få folk op af stolen – vi skal interagere med dem – ellers slår de op med os!<br />Nettet ligger op til dialog  så drop monologen.<br />Dialog handler også <br />om at få os til <br />at kommunikere <br />med andre.<br />
 24. 24. Købsadfærden har ændret sig<br />Processen er blevet forkortet.<br />På nettet smelter markedsføring og salgsprocessen mere og mere sammen.<br />Vi bruger i stigende grad vores netværk og de sociale medier til at træffe beslutninger om hvad vi skal købe og hvor vi tage hen!<br />
 25. 25. Ændret social adfærd<br />Sociale medier forbinder os med folk og organisationer vi ikke dagligt omgås.<br />Svage bekendtskaber (strong/weak ties - Granovetter) giver mulighed for at udvide horisonten. F.eks. <br />Spotte nye tendenser (Tech, mode, holdninger etc.)<br />Følge med i organisationer vi ellers kun ville få budskaber fra gennem traditionelle medier.<br />
 26. 26. Ændret social adfærd<br />Vores forbrug af sociale medier betyder ikke at vi ser vores stærke bekendtskaber mindre, men der er en klar tendens til, at vi får styrket de svage bekendtskaber.<br />Sociale medier giver mulighed for at skabe en digital identitet<br />Statusopdateringer, billederalbum, likes og check-ins<br />
 27. 27. Workshop<br />Hvilke sociale medier bruger I og hvordan agerer I på dem? <br />Hvilken indflydelse har det på jeres hverdag. Har det forandret noget?<br />Udarbejd en definition af sociale medier. <br />Vi mødes kl. 15 og samler op. <br />
 28. 28. Tak for i dag<br />

×