Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fremtidens Legeplads

521 views

Published on

Oplæg ved Jakob Hausted til workshop om fremtidens legeplads. Heri elementer fra design tænkning som var valgt som workshoppens metodik.

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fremtidens Legeplads

 1. 1. Fremtidenslegeplads
 2. 2. Målsætninger 1.Resultatet af dagens arbejde omformuleres til er kortfatte visionspapir. 2.Dette suppleres af visuel formidling i form af billede og film fra processen i dag. Dokumentation af proces: Hjælp gerne til med at indsamle film og billeder med iPadén link til projektforklæde
 3. 3. Grupper Gruppe 1 Lars Annette F. Marianne (Grethe) Gruppe 2 Ari Charlotte S. Rita Gruppe 3 Birgit (12) Annette Michael (12) Gruppe 4 Villy Lone Ghita (12) Gruppe 5 Lisbet Sanne (12) Gruppe 6 John Charlotte K. Tine
 4. 4. Warrooms
 5. 5. Program 8:30: Morgenmad, gruppeminglen og opsætninger af ‘war-rooms’ 9:00: Velkomst og introduktion til dagen (John) 9:05: Introduktion til design tænkning og processen i dag (Jakob) 9:15: Gruppearbejde: Fordybelse 10:00: Kaffepause 10:15: ‘Stedbaseret pædagogik’: Oplæg ved Grethe Sandholm 11:00: ‘Den levende legeplads’: Lars Beck & Ari Marteinsson 11:30: Frokost 12:00: Gruppearbejde: Tematiseringer (syntese) 13:00: Kaffepause 13:15: Gruppearbejde: Idégenerering 14:00: Visionspapiret bearbejdet som prototyper 15:00: Præsentationer af prototyper 15:30: Tak for i dag!
 6. 6. Visionermellem‘fornuftogfølelse’
 7. 7. MoonshotThinking
 8. 8. Færdigheder: Stille spørgsmål Overblik Finde på ideer Kommunikation Kommunikere Observere Genkende mønstre Vurdere/bedømme Tegne, formgive Kritik Lytte Finde problemer Gentage Empati Mindset: Åben, divergent, Skab forbindelser, Åben, divergent, Du holder dine Hjælper ift. at gøre tingene Udfordre antagelser Konvergent Opmuntre ift. ideer løst. bedre spirende ideer Åben for kritik Udfordrer og hjælper “Ja og…” “Ja og…”
 9. 9. Fordybelse Interviewsession A 2-3 personer 2x4 minutter Person A og B interviewer hinanden på skift (4 min) Person C er skribent og noterer alt ned undervejs Interviewsession B 2x4 minuter (samme model) Interviewet fortsætter men der nu mulighed for at vende tilbage til punkter der var interessante Redskaber: Papir, blyanter, plancher Brug evt.: kastdissespørgsmålpådinidé: https://drive.google.com/file/d/0B1QFUSq2ERBWa2d6 Vi1QdXFveUU/view?usp=sharing Mindset: Åben, divergent, udfordre antagelser og forforståelser
 10. 10. Syntese ● Highlight i fællesskab de vigtigste nøgleord fra interviews + oplæg → led efter udsagnsord der rummer spor. ● Forsøg at organisere dem efter tematik ● Noter temaer på post-it-notes ● Sæt post it notes på sekskanter ● Forsøg på skift at lav forbindelser mellem temaer ● Hæng den forbindelse op, der er størst enighed om
 11. 11. Hvordan kan vi måske…? Definer 1-2 nye spørgsmål ud fra de synteser I har lavet VIDE definere identificere beskrive matche genkende undersøge fortælle fortælle visualisere FORSTÅ: forudse associere demonstrere skelne opdage udforske transformere beskrive sammenligne BRUGE: løse bruge konstruere vælge forberede producere kortlægge bedømme overføre ANALYSERE: fokusere sammenligne eksperimentere spørge teste korrelere skille analysere komparere EVALUERE: omfortolke anbefale støtte overbevise forsvare vurdere overveje anmelde overtale SKABE: skabe udvikle modificere genskrive opfinde forestille forhandle designe strukturere Stilnyespørgsmål
 12. 12. Idégenerering-100ideer Reglerne: ● Skriv alle idéer ned på en nummereret liste ● I har kun 10 minutter så arbejd hurtigt. ● De først 10 idéer kommer hver deltager frem til alene ● “Ja, og” i stedet for “Ja, men”... ● Diskuter ikke idéerne - få dem bare skrevet ned ● Alle står op! ● Der er en præmie til holdet der kommer frem til flest idéer.
 13. 13. Safebet,Darling,Moonshot Udvælg hver jeres safe bet, darling og moon shot Nyt, Brugbart, muligt Ideer Nyt Brugbart Muligt Total gynge 1 6 10 17 rumraket 10 10 0 20 barn-voksen- værksted 7 10 8 25
 14. 14. Prototyper

×