Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Guraso bilera jangela kirola lh 1-2

1,842 views

Published on

Jakintza Ikastolako jangela eta kirola

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Guraso bilera jangela kirola lh 1-2

 1. 1. JANGELA ETA JARDUERAK GURASO BILERA LH 1 - 2 2017 - 2018
 2. 2. HEZIKETA GELAN JANGELAN JARDUERETAN JOLASETAN
 3. 3. IRAKASLEAK JANGELAKO HEZITZAILEAK Hezkuntza Premia Berezietako HEZITZAILEAK JARDUERETAKO HEZITZAILEAK IKASLEAREN HEZIKETAko eragileak IKASTOLAN ERAGILE ZUZENAK GARBITZAILEAK OFFICEKOAK KONSERJEAK
 4. 4. OINARRIAK GUZTIONTZAT • PERTSONEN ARTEKO ERRESPETUA LANDU • TRABAJAR EL RESPETO ENTRE LAS PERSONAS • MATERIALAK ETA ESPAZIOAK ZAINDU • CUIDAR LOS MATERIALES Y ESPACIOS • EUSKERAREN ERABILERA BERMATU ETA SUSTATU • GARANTIZAR Y PROMOVER EL USO DEL EUSKERA
 5. 5. HEZITZAILEAREN EZAUGARRIAK BALIOETAN HEZTEA, EREDUETAN HEZTEA DA UNA EDUCACIÓN EN VALORES ES UNA EDUCACIÓN EN EJEMPLOS NAHI DITUGUN HEZITZAILEAK DIRA: QUEREMOS EDUCADORES/AS: •PARTE HARTZAILEAK / PARTICIPATIV@S •POSITIBOAK / POSITIV@S •ENPATIKOAK/ EMPATIC@S •KONPROMETITUAK/ COMPROMETID@S •KOMUNIKATZEKO GAITASUNA DUTENAK / CON CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN •EREDUGARRIA / EJEMPLO
 6. 6. JANGELA
 7. 7. “Orain dela urte gutxi arte, eskola-jangela soilik jankidearen jateko beharrak asetzen saiatzen zen, zerbitzu bat bezala ikusten zen. Gaur egun, ostera, haurraren heziketa prozesuaren ekintza bat gehiago denaz ohartzen gara. Beraz jangelan ohiturak landu behar ditugu. Ez gara heziketa proiektu globalarengandik aldendu behar. Jangelako denbora heziketa prozesuko denbora bat gehiago da, non haurrak ohiturak eta jarrerak bereganatzen ditu eta harremanak izaten ditu beste jankide guztiekin” Auzo Laguneko monitoreen eskuliburutik hartuta
 8. 8. JANGELA GUNE HEZITZAILEA EL COMEDOR ESPACIO EDUCATIVO Jantokia eta jolastokia toki pribilegiatuak dira: El comedor y el patio son lugares privilegiados: Osasun heziketarako Para la educación para la salud Baloreetan hezkuntza sendotzeko Para reforzar la educación en valores
 9. 9. BAZKALTZEKO TXANDAK - TURNOS  12tan: HAUR HEZKUNTZA 3-4-5 // HH 2 (GORAN)  13tan: LEHEN HEZKUNTZA 1-2  14tan: LEHEN HEZKUNTZA 3-4-5-6
 10. 10. JANGELA: TALDEAK ETA HEZITZAILEAK LH 1 : 35 ikasle (+ 6 astean 1,2,3) (35-40) LH 2: 17 ikasle (+ 4 astean 1,2,3) (20-23) Hezitzaileak: • Amaia Loinaz: LH 2 • Itziar Pardavila: LH 1 A eta LH 2
 11. 11. HEZITZAILEAREN ARDURAK  Taldeko zein ikasle etorri diren eta zeintzuk ez jakitea (zerrenda pasatzea)  Haur guztiek plater bakoitzetik gutxieneko bat bazkaldu dutela ziurtatzea. (haurrek nola bazkaldu duten kontrolatzea)  Bere taldeko ikasleek jarrera egokiak dituztela ziurtatzea. Horrela gertatzen ez denean behar den interbentzioa egitea.  Ikasleen artean gatazkak daudenean interbentzioa egitea  Bere taldeko ikasleek dituzten jarduerak ezagutzea eta horietara ikasleak bideratzea.  Taldekideen erantzule izatea.  Bere taldeko tutoreekin harremana izatea  Bere ikasleek erabiltzen dituzten eskola guneetan ordena mantentzea  Eskolako materialak eta espazioak zainduaraztea  Eraikuntza batetik bestera joaterakoan ikasleak ondo joatea (errepideak behar bezala pasatzea, korrika ez joatea,…)  Ikasleen denbora librea zaintzea.  Edozein inzidentziaren berri arduradunari ematea.
 12. 12. IKASLEEKIN LANDUTAKO ARAUAK BIDEAN •Gure taldekide eta begiralearekin jator joango gara, espaloitik eta inon gelditu gabe. •Bidean gainontzekoei tokia utziko diegu. •Ez gara korrika ibiliko ezta atzean geratuko ere. •Egunen batean etxera joan behar bagara begiraleari gurasoen oharra emango diogu. •Begiraleak esatean soilik gurutzatuko ditugu errepideak; ondoren ez gara korrika hasiko. •Lasai hitz egiten joango gara, oihurik egin gabe.
 13. 13. IKASLEEKIN LANDUTAKO ARAUAK IKASTOLAN ETA JANTOKIAN •Jangelan ez dugu oihuka hitz egingo ezta zarata egingo •Ongi eserita bazkalduko dugu. •Janariarekin ez dugu jolastuko. •Bazkaria bukatzerakoan dena ongi jaso eta garbituko dugu protestarik egin gabe. •Bakoitzari dagokigun komuna erabiliko dugu. •Mahai-tresnak zaindu eta behar bezala erabiliko ditugu.
 14. 14. IKASLEEKIN LANDUTAKO ARAUAK HARREMANAK Pertsona guztiak, bai BEGIRALEAK eta baita IKASKIDEAK ere, BEGIRUNEZ tratatuko ditugu. Horretarako arau hauek jarraituko ditugu: • Ikaskide guztiak onartuko ditugu inor baztertu gabe. • Begiraleak esandakoari kasu egingo diogu. • Besteekin hitz egiterakoan tonu eta hitz egokiak erabiliko ditugu, oihuak eta hitz itsusiak ekidinez. • Ez diogu inori isekarik egingo. • Ez dugu inor irainduko. • Arazoak hitz eginez konponduko ditugu, beraz, ez diogu inori eraso fisikorik egingo (jo, zangotrabarik jarri...).
 15. 15. QUEHACERES DE LAS EDUCADORAS.  Saber qué alumn@s han venido y quienes no (pasar lista)  Asegurarse de que cada alumn@ come un mínimo de cada plato. (supervisar como ha comido cada un@  Asegurarse de que las actitudes de l@s alumn@s son adecuadas. En caso contrario hacer la intervención correspondiente.  Intervenir en los conflictos entre l@s alumn@s  Conocer las actividades que hacen l@s alumn@s y encaminarl@s hacia las mismas.  Responsabilizarse de su grupo.  Relacionarse con el tutor o tutores correspondientes.  Mantener el orden en los diferentes espacios que utilizan.  Hacer cuidar los materiales y espacios.  Asegurarse de que l@s alumn@s van correctamente en los traslados de un edificio a otro (pasar bien las carreteras, no ir corriendo…)  Cuidar el tiempo libre de l@s alumn@s  Comunicar cualquier incidente a la responsable del comedor.
 16. 16. JARDUEREN ANTOLAKUNTZA
 17. 17. JARDUERAK LH 1-2
 18. 18. ESKOLA KIROLA
 19. 19. KIROL HEZITZAILEAK •Kontratuarekin •12 orduko formakuntza urtero •Gutxieneko titulazioa: eskola kiroleko hezitzaile (diputazioak eskainia 40 orduko) •Askok magisteritza, kirol magisteritza edo IVEF daukate
 20. 20. KIROLAREKIN JOLASEAN 2. MAILAN EGITEN DEN JARDUERA •KIROL ANIZTASUNAREN BIDETIK OHIKOAK EZ DIREN KIROLAK PROBATZEKO AUKERA •SAMBO, ESKALADA, SLACK LINE, ESGRIMA ETA JOLASAK •ASTEAN BEHIN PIO BAROJA KIROLDEGIAN •GURASOEN LAGUNTZA BIDEAN •FORTUNA KE LAGUNTZA
 21. 21. XAKEA - Helburu ezberdinak mailaren arabera: 1.maila: Piezak ezagutu eta mugimenduak pixkanaka menperatzea 2.maila: Mugimenduak menperatu eta teknika berriak ikasi 3.maila: Aurreko urteetan ikasitakoa sendotu eta arau, teknika eta baldintza berriak ezagutzen hasiko dira XAKETIK HARATAGO DOAZEN BALOREAK BEREGANATU: Lagun artean jolastea, materiala ondo erabiltzen ikastea, irabazi/galdu, ….
 22. 22. MENDIZALETASUNA Helburua: lagunarteko giroan mendizaletasuna sortzea, gure inguruko mendiaz ezagutuz eta gozatuz. Irteerak mendi talde bakoitzari egokitzen ditugu. Bi mendi talde: MENDIZALETASUNA (ESKOLA KIROLA) TTIPI TTAPA (Irekia, 3 urtetik aurrera) https://ttipittapamendizmendi.blogspot.com.es/ Mendizaletasuna.jakingura@gmail.com
 23. 23. MUSIKA TAILERRA – TALLER DE MÚSICA Musika Tresna Tailerra Taller de instrumentos
 24. 24. MUSIKA TAILERRA – TALLER DE MÚSICA • Helburuak      Musika lan tresna gisa  erabiliz, erritmoaren zentzua,  entzumen musikala garatu eta  hezi.Psikomotrizitate  ariketak.Komunikatzeko eta  espresatzeko gaitasunak  garatu.  • Metodologia Musikatik  abiatuta kontzeptuetaraino.  Esperimentatu. Imitazioa • Klaseak Musika barneratu,  eta espresio bide eta lengoaia  musikal bat bezala  bereganatu.  Objetivos Por medio de los instrumentos musicales, desarrollar y educarla audicion mutsical . Ejercicios de psicomotricidad. Desarrollar las habilidades comunicativas y expresivas.  Metodologia. Partir de la musica hacia los conceptos, por medio de la imitación y la experimentación.  Las Clases Interiorizar la música,y hacerla propia como un lenguaje.
 25. 25. MUSIKA TAILERRA – TALLER DE MÚSICA• ENTZUNALDIAK  saio bakoitzeko  ikasgaiak garatzeko. • ABESTIAK: Kantua, dantza,  musikaren laguntza,  psikomotrizitatea.  • PERKUSIO INSTRUMENTUAK:  erritmo desberdinak. Koordinazioa • IPUIN MUSIKALAK espresio  gaitasuna, kontzentrazioa, sormena  eta imajinazioa indartzen duen  sistema bat. Gai desberdinen  ulermen orokorra • MUSIKA TRESNEN AURKEZPENA (forma eta soinua)  familiatan eta banaka sailkatuta.   • Txostenak Lau hilero umearen  garapena azalduaz. Interes  orokorreko gaiak eta klasean  landutako atalak azalduaz: arreta,  memoria,  erritmo eta entzunezko  eta psikomotrizitate arlo  AUDICIONES para desarrollar los temas de cada sesión. CANCIONES:Canto, danza, psicomotricidad...con ayuda de la música INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN: Diversos ritmos. Trabajo de la coordinación. CUENTOS MUSICALES sistema que refuerza la capacidad expresiva, concentración, creatividad e imaginación. Una comprensión global de diferentes temas PRESENTACION DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES (forma y sonido) clasificados por familias e individualmente. Informes: Cuatrimetrales, exponiendo el desarrollo de los niños. Explicación de los temas de interés general y especificos: atención, memoria, psicomotricidad, educación auditiva...
 26. 26. LH1 – LH2 JAKINTZA N
 27. 27. HELBURUAK- OBJETIVOS  Haurrak ondo pasatzea. Ordu ludikoa da /Que los niños se lo pasen bien. Es una hora lúdica.  Ingeleseko entzumena garatu /Desarrollar el oído al inglés  Adierazteko aukera izan/Tener la oportunidad de expresarse.
 28. 28. GAIAK - TEMAS ALL ABOUT ME, FIVE SENSES, CLOWNS, PROFESSIONS, CHINA, GAMES Horretarako baliabide desberdinak erabiltzen ditugu: Para ello utilizamos distintos recursos: Multimedia, jokuak flashcardsekin, musika, eskulanak....
 29. 29. Contacto y Comunicación Seguir facebook Correo electrónico:info@playtime-gipuzkoa.com Teléfono:943 301 687/663 301 687 Oficina: Escolta Real 26
 30. 30. YOGA Yogak bat-egitea esan nahi du. Gorputza, burua eta bihotza orekatzera umeei erakusten dien diziplina da. Yoga significa unión. Es una disciplina que enseña a los niños a equilibrar cuerpo, mente y corazón.
 31. 31. HELBURUAK - OBJETIVOS
 32. 32. EUSKAL DANTZA  Dantza Taldearen helburuak: Euskal Dantzak auzora gerturatzea, haur, gazte eta helduei aukera emanez.  Extraeskolar bat baino gehiago da. Asteroko orduez gain urtean ekintza desberdinak antolatzen dira.  Olentzerori ongi etorria (Abenduak 23)  Iñude eta Artzaiak (Otsailak 10)  San Juanetako jaialdia (Ekainak 17)  San Juan Bezpera (Ekainak 23)  Beste taldeekin dantzari txiki egunak (Astigarraga, Larunbatak dantzan merkatuan, etab)  Konpromezua beharrezkoa da ekintza hauek ondo atera ditezen. Urtean zehar astean ordubete exkax geratzen den arren, landutakoa denen artean zabaltzeko.
 33. 33. ZUMBA® KIDS Ariketa fisiko, joku eta dantzaren arteko nahasketa bat da. Koreografiak beraiei egokituta egiten dira. Lurralde desberdinetako dantzak ezagutzen ditugu eta horien bitartez lurralde bakoitzeko informazioa eta ezaugarriak jasotzen dituzte. HELBURUAK: Ariketa fisikoa modu dibertigarri batean egitea, beste haurrekin esperientziak bizitzea, beraiengan konfidantza handitzea eta lurralde desberdinetako kulturak ezagutzea ONURAK: Forma onean egotea laguntzen die, koordinazioa, memoria eta lateralitatea hobetzen dute, beraien gorputzaren bitartez espresatzen dira, flexibilitatea irabazten dute, tentsioak askatzen dituzte, beraien gorputza ezagutzen hasten dira eta esfortzua eta talde lana bezalako baloreak ikasten dituzte. ZER DA? www.amanezumbadonosti.es
 34. 34. ZUMBA® KIDS www.amanezumbadonosti.es SAIO BATEN PROGRAMAKETA: - Beroketa - Zumba® -ko koreografia bat ikasten degu - Lurralde bat ezagutu eta bertako dantza bat dantzatzen dugu (adibidez, EEUU: Rock and roll, Colombia: cumbia, egipto: dantza orientala, etab.) - Jokuak: Musikalak edo dantzaren bidezkoak - Luzaketa errezak
 35. 35. ZUMBA® KIDS Es una mezcla entre ejercicio físico, baile y juegos. Las coreografías se hacen adecuadas a ellos. Conocemos danzas de diferentes países del mundo y también les damos algo de información sobre cada país. OBJETIVOS: Hacer ejercicio de una forma divertida, compartir experiencias con otros niños, aumentar la confianza en ellos mismos y conocer culturas de diferentes países. BENEFICIOS: Les ayuda a estar en forma, mejoran su coordinación, memoria y la lateralidad, se divierten, les ayuda a expresarse a través de su cuerpo, ganan flexibilidad, liberan estrés, empiezan a conocer su cuerpo y aprenden valores como el esfuerzo y el trabajo en equipo. QUÉ ES? www.amanezumbadonosti.es
 36. 36. ZUMBA® KIDS www.amanezumbadonosti.es PROGRAMACIÓN DE UNA CLASE: - Calentamiento - Aprendemos una coreografía de zumba® - Conocemos un país y un baile típico de allí (Por ejemplo: EEUU: Rock and roll / Colombia: cumbia / Egipto: danza oriental…) - Juegos: musicales o a través del baile - Estiramientos sencillos
 37. 37. jakintzajangelajarduerak@gmail.com enekojakintza@hotmail.com MILA ESKER!!!

×