Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fejezetek a keresztmetszeti anatómiából - 6. A kismedence és nemi szervek anatómiája

11,206 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Fejezetek a keresztmetszeti anatómiából - 6. A kismedence és nemi szervek anatómiája

 1. 1. „Fejezetek a keresztmetszeti anatómiából” – Kismedence és nemi szervek Dr. Jakab András Lánczi Levente
 2. 2. Kismedence – tájékozódási pontok a keresztmetszeti felvételeken  Csontok  Sacrum (S1-S5), ala ossis ili  acetabulum  symphysis pubis  tuber ischiadicum  reproduktív szervek  vesica urinaria, rectum
 3. 3. os ilii sacrum, pars promontorium lateralis os coccygeum os ischii os pubis symphysis pubis
 4. 4. L4 crista iliaca Articulatio sacro- L5 iliaca ala ossis ilii os sacrum pars lat. SIAS sacrum Articulatio coxae SIAI spina ischiadica caput femoris collum femoris collum femoris foramen symphysis obturatorium pubica
 5. 5. processus articularis superior canalis sacralis ala sacralis sacrum, pars basis ossis lateralis sacri promontorium
 6. 6. processus canalis sacralis articularis superior basis ossis processus sacri articularis superior ala sacralis promontorium pars lateralis crista sacralis mediana foramina sacralia anteriora crista sacralis intermedia crista sacralis lateralis apex
 7. 7. Artériák – arteria iliaca communis ágrendszere  Aorta abdominalis oszlás: L4 corpus előtt  a. iliaca communis oszlása: articulatio sacroiliaca magasságában  a. iliaca externa  psoas major medialis szélén húzódik  lig. inguinale alatt halad át a lábra – a. femoralis  Ágai:  a. epigastrica inferior  a. circumflexa ilium profunda
 8. 8. a. Iliaca externa – a. femoralis rendszere
 9. 9. a. Iliaca interna ágai  Fali ágak  a. iliolumbalis (segmentalis lumbalis arteriák)  a. sacralis lateralis (canalis sacralisban, majd dorsalisan)  a. glutea superior / inferior  a. obturatoria – r. acetabuli - combfej
 10. 10. a. Iliaca interna ágai  zsigeri ágak  a. umbilicalis (lig. umbilicale marad meg)  a. vesicalis superior  a. vesicalis inferior  a. uterina  a. rectalis media  a. pudenda interna (a. iliaca int. végága, gát és külső nemi szervek)  a. profunda / dorsalis penis
 11. 11. a. iliolumbalis a. sacralis lat. a. glutealis sup. a. obturatoria a. glut. Inf. a. umbilicalis a. vesicalis sup. a. pudenda interna a. uterina a. rectalis media
 12. 12. A medence, hasfal és hát izmai  Hasfal izmai a régióban  m. rectus abdominis  m. obliquus externus abdominis  m. obliquus internus abdominis  m. transversus abdominis  Dorsalis izmok  Ala ossis ilii-n belül: m. psoas major, m. iliacus  Ala ossis ilii-n kívül: m. erector spinae, m. gluteus maximus, medius, inferius  Gát és medencefenék izmai  m. obturator internus, m. obturator externus  m. levator ani  m. coccygeus  diaphragma urogenitale  m. puborectalis  m. sphincter ani
 13. 13. Hasfal izmai a régióban •m. rectus abdominis •m. obliquus externus abdominis •m. obliquus internus abdominis •m. transversus abdominis Dorsalis izmok Ala ossis ilii-n belül: •m. psoas major, •m. iliacus Ala ossis ilii-n kívül: •m. erector spinae, •m. gluteus maximus, medius, inferius
 14. 14. m. obturator internus m. coccygeus
 15. 15. m. obturator internus m. coccygeus m. levator ani m. sphincter ani int / ext.
 16. 16. m. pectineus m. obturator externus m. obturator internus Külső csípőizmok és extensorok m. gluteus maximus m. levator ani
 17. 17. Gát és medencefenék izmai m. bulbocavernosus m. ischiocavernosus m. bulbospongiosus mm. transversi perinei fascia obturatoria m. sphincter ani ext. m. levator ani m. gluteus maximus
 18. 18. Diaphragma urogenitale m. pubococcygeus m. iliococcygeus m. coccygeus m. sacrococcygeus
 19. 19. Sigmabél és rectum  m. levator ani  m. sphincter ani internus / externus  Vérellátás:  Sigmabél: a. mesenterica inf. – aa. Sigmiodeae  Rectum: a. mesenterica inf. – a. rectalis superior a. iliaca interna – a. rectalis media / inferior m. levator ani m. sphincter ani externus m. sphincter ani internus
 20. 20. a. rectalis superior m. levator ani m. sphincter ani externus a. rectalis media m. obturator a. rectalis inferior internus
 21. 21. Vesica urinaria, ureter, urethra  Fundus, corpus, apex  Ureter (a psoas medialis-elülső szélén halad)  Férfi: ductus deferens, vesicula seminalis  prostata
 22. 22. Férfi urogenitalis tractus  Ren – pelvis renalis – ureter – vesica urinaria  Prostata  Vesicula seminalis – ductus ejaculatorius  Testis  Epididymis – ductus deferens – ductus ejaculatorius  Urethra  Penis
 23. 23. Prostata – vesicula seminalis ductus deferens vesicula seminalis prostata, lobus medius prostata, lobus dext / sinist. urethra
 24. 24. Coronal AXIAL
 25. 25. Férfi kismedencei szervek T2-súlyozott, axialis MRI Forrás: info-radiologie.ch
 26. 26. A női nemi szervek ovarium, tuba uterina, uterus, vagina
 27. 27. A női nemi szervek helyzte R H L S G CT R O U CS U R R S VU VU U S R S VU
 28. 28. Az uterus helyzete, részei corpus uteri fundus uteri isthmus uteri anteflexio uteri anteversio uteri cervix uteri portio vaginalis cervicis vagina
 29. 29. Az uterus hashártyaviszonyai, szalagai lig. ovarii proprium a. et v. parametrium ovarica A Inf O I F lig. suspensorium MS O ovarii C MM I ureter Müller-cső lig. teres uteri O lig. latum uteri plica rectouterina Az uterus infraperitonealis elhelyezkedésű szerv. Az uterus vérellátása: a. uterina (a. iliaca interna)
 30. 30. A portio felszíne makroszkóposan Nullipara Multipara
 31. 31. Hysterosalpingographia U A A
 32. 32. A terhes uterus
 33. 33. A kismedence anatómiája CT appendix vermiformis ureter C R O F O tuba uterina F VU lig. teres uteri A tuba uterina A tuba uterina vérellátása: részei: • ramus tubarius (a. uterina et a. • isthmus ovarica) • ampulla • infundibulum
 34. 34. A régió nyirokelvezetése • Nodi lymphatici iliaci externi et interni • Nodi lymphatici inguinales superficiales et profundi
 35. 35. Keresztmetszeti anatómia (axiális sík) aie vie VU U R D VU V D R V MOI MOE
 36. 36. Keresztmetszeti anatómia (coronalis sík) VU F VU
 37. 37. T1 súlyozott MR MRA C U P CS O MGM CS R
 38. 38. T2 súlyozott MR MRA C U P CS O MGM CS R
 39. 39. excavatio T1 súlyozott MR vesicouterina tuba uterina MRA apex VU A U O P parametrium MGM CS
 40. 40. excavatio T2 súlyozott MR vesicouterina tuba uterina MRA apex VU A U P parametrium MGM CS
 41. 41. T1 súlyozott MR MRA VU A O P MGM CS
 42. 42. T2 súlyozott MR MRA VU A O P MGM CS
 43. 43. S CS R MGM
 44. 44. S CS D O R
 45. 45. L5 tuba P CS uterina VU VU V
 46. 46. MPM C U CS tuba uterina VU
 47. 47. S CD CS R VU ostium ureteris P
 48. 48. L5 S I CS U D R VU V SP
 49. 49. Női kismedencei szervek T2-súlyozott, axialis MRI Forrás: info-radiologie.ch
 50. 50. Esetbemutatások http://www.eurorad.org/case.php?id=8359 http://www.eurorad.org/case.php?id=8343 http://www.eurorad.org/case.php?id=2863 http://www.eurorad.org/case.php?id=3646 http://www.eurorad.org/case.php?id=1696 http://www.eurorad.org/case.php?id=1341 http://radiopaedia.org/cases/term02

×