Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

05 - Légzőszervek anatómiája OLKDAsoknak

6,369 views

Published on

 • Be the first to like this

05 - Légzőszervek anatómiája OLKDAsoknak

 1. 1. Funkcionális Anatómia 5. hét: Légzőkészülék Dr. Jakab András, MD, PhD Dr. Lánczi Levente, MD Plásztán LászlóDebreceni Egyetem OEC Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék
 2. 2. Ismétlés – a keringés szervrendszere
 3. 3. A légzésről általábanA légzés szerepe:• Gázcsere, O2 felvétel, CO2 leadás• Az oxigénhiány következményei: – Szöveti és sejtszintű károsodás – Érzékeny szövetek, pl AGY (4-5 perc után károsodás)A légzőkészülék részei, működése:• Légzést biztosító mechanika, légzőizmok, bordák• Pleura – mellhártya (mechanikai funkció is!)• Légutak (alsó, felső)• Légzőszerv hámja – speciális helyzet, a levegő és kapilláris érhálózat közelsége (0.5 um)
 4. 4. Légzőizmok Tüdő tágulása – passzívan történik, pleura két lemeze közötti vákuum biztosítja az erő áttételt Aktív részvétel: izmok Rekeszizom – diaphragma (beidegzi: n. phrenicus) Intercostalis izmok (mm. Intercostales)  Externus, internus Segédizmok  m. sternocleidomastoideus  mm. scaleni  m. serratus anterior / posterior  Hátizmok, pectoralis izmok
 5. 5. A rekeszizom
 6. 6. LégzőizmokLégzőizmok• diaphragma• mm. intercostalesBelégzés (inspiratio) ellapul a rekesz, bordák megemelkednek, mellkas tágul, tüdő térfogatnövekedésKilégzés (exspiratio) diaphragma elernyed, rekesz a mellüreg felé domborodik, bordák eredeti helyzetüket veszik felLégzési segédizmok (bizonyos nyaki és mellizmok)Szív helyzete változik!
 7. 7. A levegő útjaFelső légutak• orr – nasus• orrüreg – cavum nasi• garat – pharynxAlsó légutak• Gége - larynx• Légcső – trachea• Főhörgő – bronchus, bronchi (bronchus principalis)• Tüdőlebenyekben lobaris -• Szegmentumokban szegmentalis - Hörgők Bronciolusok, alveolusok
 8. 8. Orrüreg – cavum nasi Felépítése - orrkagylók • concha nasalis superior – regio olfactoria • concha nasalis media – hiatus semilunaris • concha nasalis inferior – ductus nasolacrimalis • septum nasi Vérellátás • a. ethmoidalis ant. • a. sphenopalatina Beidegzés • n. olfactorius (I) • n. ethmoidalis ant. • n. maxillaris (V/2) Orrmelléküregek • sinus frontalis – homloküreg • sinus maxillaris – „arcüreg” • sinus sphenoidalis – ékcsonti üreg
 9. 9. Ethmoidalis posterior Ethmoidalis anteriorsinus sphenoidalisba sinus frontalisba sinus maxillarisba Ductus nasolacrimalis
 10. 10. Garat – pharynx RészeiC1-5 • Epipharynx – pars nasalis • Mesopharynx – pars oralis • Hypopharynx – pars laryngea Összeköttetések • Cavum nasi (choanae) • Cavum oris (arcus palatopharyngeus) • Larynx (epiglottis) • Oesophagus (recessus piriformis) • Auricula (tuba auditiva; Eustach- kürt)
 11. 11. Gége - larynx Légző szervrendszer os hyoideum -> trachea Üvegporcos váz, szalagok, izmok, nyálkahártya Cartilago thyroidea (pajzsporc)  Prominentia laryngea – Pomum Adami Cartilago cricoidea (gyűrűporc) Cartilago arytenoidea (kannaporc) Epiglottis (gégefedő) Egyéb porcok: cartilago cuneiformis, c. corniculata
 12. 12. lig. thyrohyoideum epiglottismedianum os hyoideum membrana thyroidea c. corniculata cartilago thyroidea c. arytenoidea cartilago cricoidea trachea lig. cricothyroideum medianum
 13. 13. epiglottis os hyoideum membrana thyroideacartilago thyroidea cartilago cricoidea - lamina cartilago cricoidea - arcus
 14. 14. A gége belső szerkezete cartilago thyroidea m. vocalis lig. vocale c. arytenoidea c. cricoidea pharynx m. constrictor pharyngis inferior
 15. 15. Axialis metszet a C5 magasságában (T2 MRI)
 16. 16. Gége – coronalis síkú metszet (anatómia) vestibulum laryngis epiglottis cartilago thyoidea m. vocalis, lig. vocale cartilago cricoideaglandulathyroidea trachea
 17. 17. Légcső – trachea 10-12 cm hosszú patkó alakú porcokkal merevített képlet a mellüregben 2 fő brochusraHörgő – bronchus oszlik szét a főbronchusok a tüdőkapun (hilus pulmonis) át lépnek be a tüdőbe
 18. 18. RTG kontrasztanyagos bronchográfia
 19. 19. A tüdő felépítéséről általában• Külső idoma: „félkúp”, lágy párna tapitatú, 500- 700g tömeg• Bal tüdő és jobb tüdő (nem lebeny!!!)• Tüdőkapu, hilus (be- és kilépő hörgők, erek, idegek, nyirokcsomók)• Bal tüdő - 2 lebeny – Lobus superior – Lobus inferior• Jobb tüdő – 3 lebeny – Lobus superior – Lobus medius – Lobus inferior
 20. 20. Tehát (not to confuse) !• Tüdő, lebeny (lobus), szegmentum• Főhörgő, lobaris és szegmentális hörgők• A „bronchusfa” elágazása tehát:• trachea, bronchi• lobaris hörgők• szegmentális hörgők• bronchus terminalis• Bronchiolus / term. / resp.• Ductuli alveolares, alveolusok
 21. 21. Tüdő – pulmo A főbronchusok a tüdőben előbb lebenyhörgőkre (jobb oldalon 3-ra, bal oldalt 2- re), majd segmentbronchusokra oszlanak. A segmentbronchusokon belül: 1) Bronchi 2) Bronchi terminales 3) Bronchioli 4) Bronchiolus terminales 5) Bronchioli respiratorii 6) Ductuli alveolares et alveoli
 22. 22. Tüdő – pulmo
 23. 23. Apex, tüdőcsúcs Lobus superior Lobus superiorLobusmedius Lobus inferior Lobusinferior Basis pulmonis – alap + facies diaphragmatica A légzőrendszer anatómiája 26
 24. 24. • Szegmentumok – bronchopulmonaris szegmentum• Piramis• Csúcs – br. Segmentalis 3 5 – a. pulmonalis• Élek – V. pulmonalis 2 5 5
 25. 25. Légzőhám, a gázcsere• Üregrendszer – ductus alveolaris• Alveolaris epithelium• Intraalveolaris septumok
 26. 26. A tüdő légzőfelülete 60-100 m2Copyright ! „The Tennis Girl”. Taken at the end of the long hot summer in September 1976, the photo was not an accidental shot. Martin Elliot, then a photographystudent in Birmingham, asked his then girlfriend, 18-year old Fiona Butler to borrow a tennis dress, a racket and balls and to pose for him.Martin Elliott (12 July 1946 - 24 March 2010)[1] was a British photographer, best-known for the poster "Tennis Girl".
 27. 27. A tüdő vérellátása kettős• 1. Funkcionális keringés – gázcsere lebonyolítása – JK -> bal és jobb tüdőartéria (a. pulmonalis) 2 db – Tüdővénák, v. pulmonalis (4 db) -> BP –> BK -> aorta …• 2. Nutritív keringés – a tüdőszövet ellátása – Mellkasi aorta ágai, r. bronciales -> broncusok -> vv. Bronchiales -> v. azygos, v. hemiazygos -> JP
 28. 28. Tüdőkapu – hilus pulmonis • pleuraáthajlás • főhörgők • aa. pulmanales • vv. pulmonales • vegetatív idegek • nyirokerek
 29. 29. Mellhártya - pleuraKettős falú savós hártya• pleura parietalis (csigolyák,bordák, szegycsont)• pleura diaphragmatica• pleura visceralis (zsigerek)• cavum pleurae dextrum etsinistrum (pleuraüreg)• pleuralis folyadék
 30. 30. A pleura (mellhártya) részei és sinusai 1Belső lemez: Pleura pulmonalis (tüdő felé néző) Külső lemez: Pleura parietalis Pleura sinusok: 1.) Sinus costo-mediastinalis2.) Sinus phrenico-mediastinalis3.) Sinus costo-diaphragmaticus 3
 31. 31. Gátorüreg = mediastinum A tüdők által határolt terület. Elülső gátorüregben  Alsó részében: szív  Felső részében: csecsemőmirigy, aortaív, nagyvénák Hátsó gátorüreg  Leszállóaorta, nyelőcső, szimpatikus határlánc, nervus vagus, fő nyirokér 42 A légzőrendszer anatómiája
 32. 32. A légzőrendszer anatómiája 43
 33. 33. Köszönöm a figyelmet!

×