Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Heograpiya ng Daigdig

 • Login to see the comments

Heograpiya ng Daigdig

 1. 1. ““ HeograpiyaHeograpiya ng Daigdig “ng Daigdig “
 2. 2. - Ito’y binubuo ng limang teorya o haka- haka.
 3. 3. 1. Mga Teorya tungkol sa pinagmulan ng daigdig. 2.Pisikal na Katangian ng daigdig bilang pamahanan ng tao. 3. Kahalagahan ng Heograpiya sa kasaysayan. 4. Kaugnayan ng Heograpiya sa mga pandaigdig Penomenon. 5. Pangangalaga sa Daigdig.
 4. 4. 1. “ Mga Teorya Tungkol sa1. “ Mga Teorya Tungkol sa Pinagmulan ng Daigdig “Pinagmulan ng Daigdig “ • Ito’y mahirap ipaliwanag dahil sa magkasalungat na teorya ang MAKAAGHAM AT PANRELIHIYONG PANINIWALA .
 5. 5. ““ PALIWANAG SA MGA TEORYANGPALIWANAG SA MGA TEORYANG TUNGKOL SA PINAGMULAN NGTUNGKOL SA PINAGMULAN NG DAIGDIG “DAIGDIG “ • TEORYA : - NEBULAR - DUST CLOUD - DYNAMIC - KONDESASYON - SOLAR DISRUPTION - PLANETESIMAL - COLLISION - BIGBANG O SUPERSONIC TURBELENCE - PANRELIHIYON
 6. 6. ““ nebular “nebular “
 7. 7. • Nagpanukala: - Immanuel Kant at Pierre Simon Laplace, mga siyentistang Athena at Pranses. Paliwanag: - Ayon kay Laplace , nagmula sa nebular ang sistemang solar kasama na ang daigdig. Ito’y may namumuong gas at alikabok at nakikita sa pamamagitan ng mga radyasyon na ULTRAVIOLET na mula sa mainit na bituin.
 8. 8. ““ DUST CLOUD “DUST CLOUD “
 9. 9. • Nagpanukala: Siyentistang Ebolusyonista Paliwanag : - Kasintulad lang ito sa teoryang nebular pinagkaiba lamang ay sa alikabok ng mga meteorite nabuo sa halip na gas.
 10. 10. ““ Dynamic Encounter “Dynamic Encounter “
 11. 11. • Nagpanukala: George Louis Leclerc Buffon ( Naturalistang Siyentistang Pranses ) Paliwanag: - Ito’y nagmula sa Sistemang Solar sa banggang ng isang araw at malaking kometa.
 12. 12. ““ Kondesasyon “Kondesasyon “
 13. 13. • Nagpanukala: Robert Jastrow Paliwanag: - Dahil sa pagtagal ng hydrogen at atomic dust sa kalawakan na sumabog, nagkapira-piraso at napasama sa mga bagong namumuong araw at bituin.
 14. 14. ““ Solar Disruption “Solar Disruption “
 15. 15. • Nagpanukala: Mga Siyentistang Ebolusyon Paliwanag: - Ito’y tungkol sa pangbangga ng bituin at araw dahil sa lakas nito, ito’y nagtalsikan sa kalawalakan. Pero patuloy parin itong umiikot sadil sa pwersang centrifugal.
 16. 16. ““ Planetesimal “Planetesimal “
 17. 17. • Nagpanukala: Mga Siyentistang Ebolusyon Paliwanag: - Ito’y tungkol sa pagbuo ng planeta at daigdig dahil sa pagsama-sama at padikit- dikit ng planetoid.
 18. 18. ““ Collision “Collision “
 19. 19. • Nagpanukala: Mga Siyentistang Ebolusyon Paliwanag: - Ito’y tungkol sa banggaan ng dalawang malalaking bituin sa sansinukob. Magkahawig ang teoryang ito sa Solar Disruption at Dynamic Encounter .
 20. 20. ““ Big Bang o Supersonic Turbulence “Big Bang o Supersonic Turbulence “
 21. 21. • Nagpanukala: Mga Siyentistang Ebolusyon. Paliwanag: - 10 hanggang 15 bilyong taong nakakaraan may malaking pagsabog na yumanig sa kabuuan nito. At ang malaking tipak ay patuloy sa pagbuo dahil sa Hydrogen. Steady State Theory ang tawag sa walang katapusang paulit-ulit na pagbuo.
 22. 22. ““ Panrelihiyon “Panrelihiyon “
 23. 23. • Nagpanukala: Creationist ( Kristiyanismong mga Siyentista ) Paliwanag: - Ito’y paniniwala na ang daigdig ay gawa ng diyos. - Nakasaad sa Aklat ng Genesis.
 24. 24. 2. “ Pisikal na Katangian ng Daigdig2. “ Pisikal na Katangian ng Daigdig bilang Pamana ng Tao “bilang Pamana ng Tao “ - Ito’y binubuo ng tatlong uri: 1. Anyong Lupa 2. Mga Kontinente 3. Mga Anyong Tubig
 25. 25. ““ Mga Anyong Lupa “Mga Anyong Lupa “
 26. 26. ““ Nahahati sa Apat na MalakingNahahati sa Apat na Malaking Rehiyon at Tatlong RehiyongRehiyon at Tatlong Rehiyong Katubigan “Katubigan “ • Apat na Malaking Rehiyon 1. Eurasia-Africa 2. America 3. Antartica 4. Australia kasama ang Oceania
 27. 27. • Tatlong Rehiyong Katubigan : 1. Karagatang Pasipiko 2. Karagatang Atlantic at Maliit na Karagatng Arctic 3. Karagatang Indian
 28. 28. ““ Mga Kontinente “Mga Kontinente “
 29. 29. Ito ay may Pitong Kontinente:Ito ay may Pitong Kontinente: 1. Asia 2. Europe 3. Africa 4. North America 5. South America 6. Antartica 7. Australia o Oceania - na may kabuuang sukat na 57,466,500 milyang kwadrado at 148,829,000 kilometro kwadrado.
 30. 30. ““ Asia “Asia “
 31. 31. • Kilala sa may pinakamalaking kontinenteng daigdig at dito matatagpuan ang pinakamataas na Bundok Everest sa pinakamababang bahagi ng tinatawag na DEAD SEA.
 32. 32. ““ Europe “Europe “
 33. 33. • Ito’y may pinakamalaking pulo ng Britain.
 34. 34. ““ Africa “Africa “
 35. 35. • Pangalawang Pinakamalaking Kontinente.
 36. 36. ““ North America “North America “
 37. 37. • Ito’y nakakabit sa malaking bloke ng lupain ang tangway ng Mexico at General America.
 38. 38. ““ South America “South America “
 39. 39. • May nakakabit na pulo trinidad at tobago, Tiera del Fuego na hindi pwedeng angkinin ng North America.
 40. 40. ““ Australia o Ocenia “Australia o Ocenia “
 41. 41. • Nahahati sa micronesia,polynesia at melanesia.
 42. 42. ““ Antartica “Antartica “
 43. 43. • Natatakpan ng yelo ang halos kabuua nito.
 44. 44. ““ Mga Anyong Tubig “Mga Anyong Tubig “
 45. 45. • Ito’y may tatlong uri ng malalaking Karagatan na nakapaligid sa globo. 1. Atlantic 2. Pacific 3. Indiana
 46. 46. ““ Atlantic “Atlantic “
 47. 47. ““ Pacific “Pacific “
 48. 48. ““ Indiana “Indiana “
 49. 49. 3. “ Kahalagahan ng Heograpiya sa3. “ Kahalagahan ng Heograpiya sa Kasaysayan “Kasaysayan “ • Ito’y binubuo ng tatlong uri * Heograpiya ang humuhubog sa Kabihasnan * Heograpiya ang humuhubog sa kultura at sa kabuhayan. * Heograpiya ang humuhubog sa Kalagayang Pulitikal ng mga Bansa.
 50. 50. 4. “ Kaugnayan ng Heograpiya sa4. “ Kaugnayan ng Heograpiya sa mga Pandaigdig Penomenon “mga Pandaigdig Penomenon “ • Ito’y may tatlong uri ng Penomenon at ang mga epekto nito. * El-Niño * La-Niña * Green House Effect
 51. 51. ““ El-Niño “El-Niño “
 52. 52. • Ito ang matinding init at Pagkatuyot ng Lupa.
 53. 53. ““ La-Niña “La-Niña “
 54. 54. • Ito’y uri ng Pag-uulan at Bagyo.
 55. 55. ““ Green House Effect “Green House Effect “
 56. 56. • Ito’y galing sa mga Likas na pinagkukunan at mga gawain ng tao.
 57. 57. ““ Epekto ng Porma ng Lupa “Epekto ng Porma ng Lupa “ • Halimbawa : - Klima - Katubigan - Behetasyon - Lupa at - Mineral
 58. 58. ““ Epekto ng Klima “Epekto ng Klima “ • Halimbawa : - Porma ng Lupa - Katubigan - Behetasyon - Lupa
 59. 59. 5. “ Pangangalaga sa Daigdig “5. “ Pangangalaga sa Daigdig “ • May tatlong layunin : 1. Green Peace 2. Haribon Foundation 3. Clean & Green Project
 60. 60. ““ Green Peace “Green Peace “
 61. 61. ““ Haribon Foundation “Haribon Foundation “
 62. 62. ““ Clean & Green Project “Clean & Green Project “
 63. 63. By : Group 1By : Group 1 • Leader: Jai Guinto • Members: - Shennah Diagbel - Eduardo Eborlas - Mylene Mae Pesalver - Lyra Jean Ordesta

×