Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tutkimusotteita verkosta

742 views

Published on

Puheenvuoro SomeTime 2013 -tapahtumassa

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tutkimusotteita verkosta

 1. 1. Kerroksittainen internetSisältökerros• Sivujen sisällöt• Viestinnän sisältöKoodikerros• Koodit, protokollat ja ohjelmistot• Välittävä kerrosMateriaalinen kerros• Materiaalis-tekninen infrastruktuuri• Kaapelit, tallennustila, laitteet(Lessig 2001) 2
 2. 2. Mitä on verkkotutkimus?Internet research encompasses inquiry that:a) utilizes the internet to collect data or information, e.g., through onlineinterviews, surveys, archiving, or automated means of data scraping;b) studies how people use and access the internet, e.g., through collectingand observing activities or participating on social network sites, listservs,web sites, blogs, games, virtual worlds, or other online environments orcontexts;c) utilizes or engages in data processing, analysis, or storage of datasets,databanks, and/or repositories available via the.d) studies software, code, and internet technologiese) examines the design or structures of systems, interfaces, pages, andelementsf) employs visual and textual analysis, semiotic analysis, content analysis,or other methods of analysis to study the web and/or internet-facilitatedimages, writings, and media forms.g) studies large scale production, use, and regulation of the internet bygovernments, industries, corporations, and military forces.(AOIR: Ethical Decision-Making and Internet Research)
 3. 3. • Internet on myös laaja sosiaalinen ilmiö, jossatapahtuu sosiaalisia ilmiöitä• Taustalla viestintäympäristön muutos, mass self-communication (Castells, 2009)• “Data is the new Intel inside” : ihmistoiminnan uudetjäljet• Digital divide yhä läsnä(Turtiainen & Östman, 2013)
 4. 4. Verkkotutkimuksen dilemmatSuljetut puutarhat vs. avoimet niitytMarkkinahumu vs. analyyttisyysPinnallisuus vs. syvällisyysUudistuminen vs. perinteet
 5. 5. Käytännön haasteita• Vuorovaikutuksen muuttuvat muodot:– Synkroninen-asynkroninen– Tekstuaalinen – visuaalinen: kuvat, videot,virtuaalimaailmat, reaaliaikaisuus (Pinterest, Vine,YouTube)– Reaaliaikaisuus, ”liquidness” (e.g. Snapchat)– Julkinen – yksityinen (publicly private v. privatelypublic, Lange 2007)– Anonyymi – pesudonyymi – identiteetti – brändi– Datan volyymin kasvu, menetelmälliset jalaskennalliset haasteet (big data)– Kvali-kvanti, symbolinen-materialistinen
 6. 6. (Verkko)tutkimuksen eettiset ohjeet• Hyvään tieteelliseenkäytäntöön kuuluu muunmuassa, että tutkijat jatieteelliset asiantuntijat [- -] 2.Soveltavat tieteellisentutkimuksen kriteerienmukaisia ja eettisesti kestäviätiedonhankinta-, tutkimus- jaarviointimenetelmiä jatoteuttavat tieteellisen tiedonluonteeseen kuuluvaaavoimuutta tutkimuksensatuloksia julkaistessa.(Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2002)• “The greater the vulnerability of thecommunity / author / participant, thegreater the obligation of the researcher toprotect the community / author /participant.”• “Because all digital information atsome point involves individualpersons, consideration of principlesrelated to research on human subjectsmay be necessary even if it is notimmediately apparent how and wherepersons are involved in the researchdata.”• “In different contexts the rights ofsubjects may outweigh the benefits ofresearch.”• “Ethical issues may arise and need to beaddressed during all steps of theresearch process, from planning,research conduct, publication, anddissemination.”(AOIR: Ethical Decision-Making and InternetResearch)
 7. 7. Verkkotutkijaneettisiä kysymyksiä• Kuinka julkista aineisto on?• Mitä tarkoitusta varten aineisto on alun perin syntynyt?• Kuka sen on tehnyt?• Mitä johtopäätöksiä siitä voidaan tehdä?• Miten ihmistoimijat liittyvät aineistoon?• Miten yhteisössä muodostunut kulttuuri vaikuttaasisältöön?• Mikä aineistossa voi olla arkaluontoista?• Miten aineiston voi anonymisoida?• Miten aineisto kerätään ja säilytetään?
 8. 8. • Erota tutkimus hypestä• Tunne käyttäjät ja konteksti• Tiedosta palvelujen rajat janiiden muodostamatverkostot• Kerää aineistosi harkiten: oleeettinen!• Ole tietoinen lain rajoista• Ole rohkea ja kokeile, muttapidä kiinni tutkijaroolistasi!• …mitä puuttuu?Verkkotutkijanhuoneentaulu
 9. 9. www.otteitaverkosta.fi

×