Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Aineeton pääoma vaakalaudalla maine ja maineriski digitaalisessa julkisuudessa <br />Dire-hankkeen päätösseminaari 15.6.20...
Mainekokemukseenliittyvätemootio- jamotivaatioprosessit<br />
Maine on organisaatiosta kerrottujen tarinoiden joukko<br />Määrittelee ja arvioi organisaation sekä yksilöllisellä että k...
Digitaalinen julkisuus ja maineen narratiivit<br />Usean toimijan muodostama, monimutkainen kommunikaatioympäristö, jossa ...
O1: Maineriski digitaalisessa julkisuudessa<br />Maineriskinmääritelmääjasyntyprosessiasekädigitaalisenjulkisuudentoimijoi...
Vaikuttaaaineettomaanpääomaan<br />Vaikeahallita tai estää<br />Liittyyemootioihin<br />Epäonnistumisetorganisaationoperat...
Digitaalisen julkisuuden BOCR<br />
Digitaalisen julkisuuden roolijako<br />
Digitaalisessajulkisuudessamainetarinoitakirjoittaayhäenenevissämäärinyleisö.<br />
Case Valio<br />
Yritysviestinnän kannalta<br />Diskursiivisella maineriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että sidosryhmien joukossa muodos...
Peili<br />Katalyytti<br />Lihamylly<br />Pictures: Gabemac @Flickr (cc) / Don Solo @Flickr / The Rocketeer @Flickr<br />
Kiitos!<br />http://reputationproject.wordpress.com<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Maine ja maineriski digitaalisessa julkisuudessa - Digital Reputation project

1,744 views

Published on

Presentation from the final seminar of our research project Digital Reputation (in Finnish only). Topic: "Intagible capital at stake: Reputation and reputational risk in Digital Publicity."

http://reputationproject.wordpress.com/

Published in: Economy & Finance, Business
 • Be the first to comment

Maine ja maineriski digitaalisessa julkisuudessa - Digital Reputation project

 1. 1. Aineeton pääoma vaakalaudalla maine ja maineriski digitaalisessa julkisuudessa <br />Dire-hankkeen päätösseminaari 15.6.2011<br />Salla-Maaria Laaksonen Viestinnän tutkimuskeskus CRC, Helsingin yliopisto<br />15.6.2011<br />1<br />Faculty of Social Sciences / CommunicationsResearch Centre CRC<br />
 2. 2. Mainekokemukseenliittyvätemootio- jamotivaatioprosessit<br />
 3. 3. Maine on organisaatiosta kerrottujen tarinoiden joukko<br />Määrittelee ja arvioi organisaation sekä yksilöllisellä että kollektiivisella tasolla…<br />…syntyy ja elää tarinoissa ja diskursseissa ja…<br />…jota rakennetaan ja uusinnetaankommunikatiivisessa toiminnassa yleisöjen keskuudessa. (ks. myös Aula & Mantere 2008)<br />
 4. 4. Digitaalinen julkisuus ja maineen narratiivit<br />Usean toimijan muodostama, monimutkainen kommunikaatioympäristö, jossa organisaatio viestii sidosryhmilleen – mutta sidosryhmät viestivät myös keskenään (de Bussy & al. 2000)<br />massself-communication(Castells 2009)<br />remediaatio(Bolter & Grusin 1999)<br />Verkkoyleisö ei ole passiivinen toisintaja<br />Epävarma ja riskialtis areena, jossa tunteiden merkitys kasvaa<br />Google neverforgets.<br />Digitaalinen julkisuus on valtamedian, sosiaalisen median ja hakukoneiden muodostama diskursiivinen kokonaisuus.<br />
 5. 5. O1: Maineriski digitaalisessa julkisuudessa<br />Maineriskinmääritelmääjasyntyprosessiasekädigitaalisenjulkisuudentoimijoita on analysoituhaastattelemallasuomalaisyritystenviestinnänjariskinhallinnanammattilaisia(n=17)<br />Mitenhaastateltavatmäärittelvätmaineriskinuudessaviestintäympäristössä?<br />Miten he käsitteellistävätdigitaalisenjulkisuudenhyötyjen, mahdollisuuksien, riskienjakustannuksiennäkökulmista (BOCR)?<br />Minkälaisiatoimijoita he määrittelevätmaineriskitilanteessa?<br />(ks. Aula& Laaksonen 2010, Aula & Laaksonen & Neiglick 2010)<br />
 6. 6. Vaikuttaaaineettomaanpääomaan<br />Vaikeahallita tai estää<br />Liittyyemootioihin<br />Epäonnistumisetorganisaationoperatiivisillaalueilla<br />Ulkoisettekijätjaskandaalit<br />Maineriski…<br />Maineriski aiheuttaa…<br />…maineenhuonontuminen<br />…luottamuksenjauskottavuudenmenettäminen<br />…taloudellisetvaikutukset<br />
 7. 7. Digitaalisen julkisuuden BOCR<br />
 8. 8. Digitaalisen julkisuuden roolijako<br />
 9. 9. Digitaalisessajulkisuudessamainetarinoitakirjoittaayhäenenevissämäärinyleisö.<br />
 10. 10.
 11. 11. Case Valio<br />
 12. 12. Yritysviestinnän kannalta<br />Diskursiivisella maineriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että sidosryhmien joukossa muodostuu organisaatiosta kertomuksia, jotka eivät vastaa ”todellisuutta” tai organisaation viestinnällisiä tavoitteita.<br />Maineenhallinta digitaalisessa julkisuudessa voidaan käsitteellistää aikomuksena tuottaa haluttua todellisuutta ja toivottuja tarinoita pyrkimällä tarkoituksenmukaisiin kohtaamisiin yleisöjen kanssa – ja kirjoittamalla omaa kertomusta aidosti ja vahvasti.<br />Maineen rakentuminen digitaalisessa, sosiaalisessa julkisuudessa on vain osittain organisaation viestintätoimen tai maineenhallinnan käsissä. - On helpompaa olla hyvä kuin näyttää hyvältä.<br />
 13. 13. Peili<br />Katalyytti<br />Lihamylly<br />Pictures: Gabemac @Flickr (cc) / Don Solo @Flickr / The Rocketeer @Flickr<br />
 14. 14. Kiitos!<br />http://reputationproject.wordpress.com<br />

×