Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä

107 views

Published on

Digitalia Digitaalisen tiedon kesäkoulu 2018

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä

 1. 1. Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä Salla-Maaria Laaksonen @jahapaula PhD, Consumer Society Research Centre, University of Helsinki & Rajapinta ry. Digitaalisen tiedon kesäkoulu 2018 Helsinki 22.8.2018
 2. 2. www.rajapinta.co
 3. 3. Mitä uutta tutkimusetiikassa some-ajalla? Sosiaalinen media = enemmän henkilödataa tutkimuskäytössä Big data = uudenlaista dataa, uudenlaisessa mittakaavassa Laskennalliset menetelmät = uudet tavat analysoida, visualisoida ja yhdistellä dataa
 4. 4. Muuttuvan kontekstin haasteet Katoavat rajat ihminen – teksti – data (Markham & Buchanan 2012; Turtiainen & Östman 2013) Viestinnän muuttuvat muodot ja kontekstit: • Tekstuaalinen – visuaalinen – virtuaalinen • Anonyymi – pseudonyymi – identiteetti – brändi • Arkisto - reaaliaikainen – hetkellinen • Algoritminen julkisuus (e.g., Grimmer & Steward, 2013; Gillespie, 2014) Datan omistajuus ja yksityisyys • Jatkumo julkisesta yksityiseen • Luuhistuva context (boyd, 2007) • Oletukset käyttäjän intentiosta ja lainopillisesta ymmärryksestä
 5. 5. Kerää perustellusti
 6. 6. Aineistonkeruun harmaat alueet ● Julkinen vs. yksityinen: onko informoitu suostumus tarpeen, jos materiaali on julkista? (cf. Wilkinson & Thelwall 2011) ○ Erillinen suostumus ei tarpeen julkiselle datalle (Bassett & O´Riordan, 2002; Norwegian National Committees for Research Ethics) ○ Tiedottaminen saattaa silti olla relevanttia ○ Tutkittavan status, asema ja haavoittuvuus vaikuttaa (vrt. TENK) ● Tutkimusongelma määrää aineistonkeruun reunaehdot: ○ Kerää vain tarpeellista dataa (vrt. GDPR) ○ Datan jatkokäyttö?
 7. 7. Julkinen data, julkiset toimijat: Digivaalit 2015 / HYBRA
 8. 8. Alustojen käyttöehdot ja tietoon perustuva suostumus
 9. 9. Metadata, henkilödata ja käsitykset yksityisyydestä
 10. 10. (Östman & Turtiainen, 2016) CV online Online news citation Blog post on sexual abuse Politician’s tweet Kontekstin vaikutus
 11. 11. Analysoi turvallisesti
 12. 12. Asianmukaista ja läpinäkyvää ● Sosiaalisen median data usein henkilödataa – käsittele sen mukaisesti ○ Sensitiivistä tietoa voi paljastua vasta analyysivaiheessa! ● Analyysiprosessin läpinäkyvyys: ○ kollegoille / arvioijille / tutkimuskohteille / yleisölle ● Turvallinen varastointi ja työkalut: Kolmansien osapuolten alustat (e.g. Googe, IBM Watson)
 13. 13. Anonymisointi ● Henkilötietojen poistaminen aineistosta raportoitaessa JA analysoitaessa ● MUTTA ○ Teksti ja kuvat ovat jäljitettävissä ○ Analyysi ja aineistojen yhdistäminen voi johtaa deanonymisaatioon (e.g. AOL data) (Ojala et al. 2018)
 14. 14. Viesti varoen
 15. 15. Aineistolainaukset ● Teksti ja kuvat ovat jäljitettävissä ● Analyysi ja aineistojen yhdistäminen voi johtaa deanonymisaatioon (e.g. AOL data) (Ojala et al. 2018)
 16. 16. “Fabrication”
 17. 17. Tavoite saavutettu? Vihapuheen monitorointityökalu, joka tuottaa lisää vihapuhetta Julkisuuden harmit
 18. 18. Ihmiskeskeinen ajattelu ei riitä Raymond, Nathaniel A.; Card, Brittany L.; and Baker, Isaac L. (2014) Mass Atrocity Remote Sensing project (Harvard Uni): ML analysis of high-resolution satellite imagery that may contain evidence of alleged mass atrocities in Sudan. Unknown adversaries hacked into the database and used the images for military ground decisions (Taylor et al. 2016)
 19. 19. Mistä aloittaa?
 20. 20. ● “The greater the vulnerability of the community / author / participant, the greater the obligation of the researcher to protect the community / author / participant.” ● “Because all digital information at some point involves individual persons, consideration of principles related to research on human subjects may be necessary even if it is not immediately apparent how and where persons are involved in the research data.”
 21. 21. Lakitekniset reunaehdot Picture: https://www.eugdpr.org/ Personal Data Act (1999/523): “Personal data must not be used or otherwise processed in a manner incompatible with the purposes referred to in section 6. Later processing for purposes of historical, scientific or statistical research is not deemed incompatible with the original purposes.” Copyright Act (1961/404): “A work made public may be quoted, in accordance with proper usage to the extent necessary for the purpose.” General Data Protection Regulation: “GDPR exempts research from the principles of storage limitation and purpose limitation so as to allow researchers to further process personal data beyond the purposes for which they were first collected. Research may furnish a legitimate basis for processing without a data subject’s consent.“ (Maldoff, 2016)
 22. 22. Eettinen pohdinta aluksi, lopuksi ja välissä Tutkimusetiikan osio tutkimusuunnitelmassa on siellä hyvästä syystä. Kaikkia seurauksia ja vaikutuksia ei voi ennakoida, mutta ne täytyy silti miettiä ja dokumentoida perusteellisesti. Se mitä teemme nyt vaikuttaa siihen, mihin ihmiset antavat jatkossa suostumuksensa. https://dataschool.nl/deda/?lang=en
 23. 23. 4 askelta eettisen sometutkimukseen ● Älä aiheuta harmia (cf. AoIR, 2012) ● Pohdi huolellisesti mahdollisia seurauksia - myös yksilöä laajemmalla tasolla ● Tutustu lakiin, ohjeisiin ja alustojen käyttöehtoihin ● Muista tutkijan tehtävä: tuottaa tietoa nopeasti muuttuvasta maailmasta (cf. Kozinets, 2016) (cc) Rajapinta-workshop 2017
 24. 24. Kiitos! Rajapinta research association and blog https://rajapinta.co/ Otteita verkosta method book www.otteitaverkosta.fi salla.laaksonen@helsinki.fi @jahapaula
 25. 25. 27 SUOMI24-DATA

×