Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digivaalit 2015 - Mitä isot digitaaliset aineistot kertovat yhteiskunnasta ja vaikuttamisesta?

1,364 views

Published on

Luento Helsingin yliopisto Studia Generalia -sarjassa 6.10.2016, teemalla Tiede ratkaisee: big data. https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/big-data-aloittaa-studia-generalian-tiede-ratkaisee-luentosarjan

Published in: Science
 • Be the first to comment

Digivaalit 2015 - Mitä isot digitaaliset aineistot kertovat yhteiskunnasta ja vaikuttamisesta?

 1. 1. ! Digivaalit 2015 Mitä isot digitaaliset aineistot kertovat yhteiskunnasta ja vaikuttamisesta? Salla-Maaria Laaksonen @jahapaula Communication Research Centre, University of Helsinki ! Studia Generalia 6.10.2016
 2. 2. 2 ! DIGIVAALIT 2015 ! Digitaalisen median vuorovaikutuksen, valtarakenteiden ja agendan hallinnan tutkiminen eduskuntavaalien 
 2015 alla. ! Tavoitteena myös kehittää uusia laskennallisen yhteiskuntatieteen ja isojen aineistojen analysoinnin menetelemiä
 3. 3. Ei vallankumousta. Siirtyvätkö olemassa olevat valta-asetelmat myös verkkoympäristöön, vai muodostaako verkkoympäristö uuden median, jonka kautta perinteiset valtarakenteet on mahdollista ohittaa? Entä silloin, kun tutkitaan kuka määrittelee, mistä verkossa keskustellaan? Normalisaatio
 -hypoteesi Tasa-arvoistumis-
 hypoteesi (Resnick, 1997)
 4. 4. Laskennallinen yhteiskuntatiede Laskennallisten, algoritmeihin pohjautuvien menetelmien hyödytäminen yhteiskuntatieteellisten kysymysten tutkimisessa (esim. Lazer et al., 2009) • datan kerääminen • datan esikäsittely • aineiston analysointi
 5. 5. Isot datamassat ja digital trace data – ihmistoiminnan digitaaliset jäljet
 6. 6. Sosiaalisen median iso data
 7. 7. Tä Sosiaalisesta ja perinteisestä mediasta kerätty laaja aineisto (n. 1,4 miljoonaa yksittäistä viestiä) ! ● Ehdokkaiden Facebook- päivitykset ja Twitter-viestit ● Kymmenillä eri hashtageilla käytyä keskustelua (Twitter, Instagram, Tumblr) ● Suomi24:n politiikka-aiheiset viestit ● Perinteisen median politiikka- kategorian uutiset valituista medioista (n = 5427) ● Verkkoetnografiset muistiinpanot ruutukaappauksineen
 8. 8. Big data tarjoaa lintuperspektiivin. ! Ehdokkaat ja #vaalit2015 VIHR KOK VAS RKP KESK SDP
 9. 9. Tekstimuotoinenkin big data taipuu yleensä numeroiksi
 10. 10. Tietokone osaa lukea tämän verran:
 11. 11. Analyysissa tarvitaan 
 algoritmeja – ja tilastomenetelmiä Vaalikeskustelun teemojen tunnistaminen aihemallinnuksen avulla Agendavaikuttajien tunnistaminen kustomoidulla Python-koodilla ja regressioanalyysilla Vaikuttajaindeksi (Nelimarkka et al. 2015) • Verkkojulkisuuden ja median teemoihin vaikuttivat eduskuntapuolueiden ehdokkaat, pienemmät puolueet todennäköisemmin kuin isot puolueet. • Nuorilla naisehdokkailla korkeampi vaikuttajaindeksi
 12. 12. Vaikuttajaindeksi ehdokkaittain (a) sosiaaliseen mediaan (b) perinteiseen mediaan
 13. 13. Small data antaa tulkinnan Keskustelu ehdokkaiden ja kansalaisten välillä erilaista eri palveluissa: Facebookissa kannatetaan, Twitterissä ollaan kriittisiä.
 14. 14. Big datan heikkous on 
 puuttuva konteksti Verkkoetnografia kuukauden ajan ennen vaalipäivää • osallistuva havainnointi • kenttämuistiinpanot • ruutukaappaukset
 15. 15. Hashtag-kampanjat • Suora lobbaus vs. mobilisointi • Vaikuttamistaktiikat: liittoumien rakentaminen, yleisen mielipiteen muokkaus, mobilisointi (Jaatinen 1999) • Ketterä keskustelunavaus: helppo, liikkuva, liimaava, memeettinen, sidosryhmäkeskeinen Kampanja- sivusto Äänestyslupaus Vaalilupaus 59 Viraali näkyvyys - argumentit ja emootiot Images [1] [2]
 16. 16. Laskennallisuuden haasteet Muuttuvat viestinnän muodot: • Tekstuaalinen – visuaalinen: kuvat, videot, virtuaalimaailmat • Reaaliaikaisuus, ”ephemeral net” (e.g., Snapchat) • Algoritmit julkisuuden rakentajina (e.g., Grimmer & Steward, 2013; Gillespie, 2014) ! Muuttuva käsitys yksityisestä ja julkisesta: • Julkisesti yksityinen – yksityisesti julkinen (Lange 2007) • Anonyymi – pseudonyymi – identiteetti – brändi • Käytäjälle katoava konteksti (boyd, 2007) ! Kysymykset datan omistajuudesta ja käytöstä
 17. 17. Palavat kysymykset 
 laskennalliselle yhteiskuntatieteelle ! Tiedätkö missä kontekstissa aineisto on syntynyt ja kerätty? (e.g. boyd & Crawford, 2012) ! Oletko varma, että algoritmisi tekevät oikeita asioita? (e.g. Grimmer & Stewart, 2013) ! Mitä tapahtuu, kun aineistoa valitaan ja puhdistetaan? (e.g. Ekbia et al., 2015) Etnografinen 
 ote lisää ymmärrystä kontekstista Ihmisen tekemät havainnot tukevat tulkintoja Laadulline ote ja teoria tukevat datan keräystä + big data mahdollista tulosten yleistämisen + laskennallisuus mahdollistaa isompia data aineistoja
 18. 18. • Yhteiskuntatiede tutkii populaatiota yleistämällä otoksesta tai näytteestä – big data -ajattelu pyrkii tallentamaan “koko” aineiston otoksen tai näytteen sijaan (vrt. kuitenkin Kitchin, 2014) • Big data näyttäytyy helposti teoriavapaana, mutta syvällistä tietämystä aiheesta tarvitaan monessa vaiheessa: aineistoa kerätessä ja rajatessa, sitä analysoitaessa • Laskennalliset menetelmät vaativat aineiston koneluettavassa muodossa mutta kontekstin ymmärtäminen vaatii myös laadullista tarkastelua – monitieteisyys on voimaa ja pienikin data on arvokasta! Lopuksi:
 19. 19. Kiitos! ! salla.laaksonen@helsinki.fi
 @jahapaula ! Projektin sivu: 
 https://www.hiit.fi/digivaalit-2015 Rajapinta-blogi: 
 http://www.rajapinta.co We thank Helsingin Sanomat Foundation for providing funding through the project “Digivaalit 2015”. We also thank Kone Foundation for providing funding through the project “Digital Humanities of Public Policy-making”.

×