Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Energia biarra

224 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Energia biarra

 1. 1. Energia aldatu egiten da Energia gure inguruan gertatzen diran aldaketak guztien arantzulea da.Orokorrean, ezin dogu energia ikusi, baina gorputzetan zer eragin daukan igarri daikegu Zer da energia?Energia modu askotan agiri da.Adibidez, energia mekaniko,argienergia,bero energia,energia kimiko,energia nuklear edo energia elektrikolegez jokatu daiteke.
 2. 2. Energia mekanikoa ● Mogitzen dagoan objektuek daukien energia da.adibidez, olatuak edo haizeak daukienak.
 3. 3. Argi energia ● .Argi energia hainbat gorputzek argi moduan igorten dabenan da.Gorputz argidunak naturalak(adibides, eguzkia)edo artifizialak (adibidez, bonbillea)izan daitekez
 4. 4. Bero energia ● Bero energia gorputzek bero ● . moduan igorten dabena da,adibidez,Eguz kiak edo suak igorten dabena.Gorputz batek zenbat eta temperatura altuagoa izan, orduan eta energia termiko gehiago izango dau
 5. 5. Energia kimikoa ● ● Energia kimikoa haimbat sustantziatan banatzen dan energia da ;adibidez, petrolioan,elikagaietan edo dinamitan banatzen dana.
 6. 6. Energia elektrikoa● Energia elektrikoa etxeeatan gehien erabilten dan energia da.Errez lortzen da ur jauzien,Eguzkiaren argiaren nahiz airearen higidurearenbidez.
 7. 7. Energia iturri barriztagarriakEnergia iturri barriztagarrietatik energia garbia lortzen da, hau da, ingurunea kutsatzen ez dauana.Iturri barriztagarri naguziak Eguzkia, haizea, ura eta biomasea dira.
 8. 8. Eguzki panela ● Eguzki panela bidez eguzki energia aprobetxatu eta bero energia edo energia elektriko bihurtu daikegu
 9. 9. Aerosorgailuak ● Aerosorgailuaren bidez haize energia edo energia eolikoa ustiatzen dogu, eta energia mekanikoaen energia elektriko bihurtzen da.
 10. 10. Presak● Presak eta urtegiak eraikiz, ura batzen da;eta gero, gainera jakin batetik isurten da,uraren mogimendua aprobatxeko.
 11. 11. Instalazino mereomotriza● Instalazio mereotrizen bidez,itsasgorako eta itsasbeherako ur masen mogimendua eta itsasoko olatuena erabili daiteke. Energia mareomotriza energia elektrikoa lortzeko ustiatzen da.
 12. 12. Energia iturri ez barriztagarriak Energia iturri ez-barriztagarriak oso arinkonsumitzen dira, oso mantso birsortzen dira eta horren erabileak ingurumena kutsatzen dau.
 13. 13. Petrolioa ● Petrolioa mundu osoan gehienerabilten dan energia iturria da. Gaur egungo kontsumo erritmoari eutsi ezkero,ostera,50 bat urte barru agortu egingo dala aurreikuzi dabe adituek.
 14. 14. Ikatza ● Ikatsa erabiliz, zentral termikoekenergia elektrikoa lortzen dabe.
 15. 15. Gas naturala ● Gas naturala etxeetako sukaldeetan eta berokuntzan erabilten da.
 16. 16. Erradioaktibitateak ● Zentral nuklearretan, substantzia erradioaktibitatetik abiatuta dago.
 17. 17. Gaur egungo mundua eta energia iturriakHerrialde garatuek eta garapen bidean dagozan herrialdeek energia asko kontsumitzen dabe.Energia hori iturri ez-barristagarrietatik lortua izaten da.
 18. 18. Energiak ingurumenean sortzen dauzan ondorioakGasa petrolioa edo ikatsa lortzeko, meatzeak eta hobiak honderatzen dira, eta behar horreek paisaia hondatu eta lurzoroa eta landaradia suntzitsen dabe.
 19. 19. Ekintza kolektiboak Gobernuek eta empresek oinarrisko egitekoa daukie energia kontsumoarenmurrizketan.Horretaz jabetua, herrialde askotako gobernuek kompromisoak adostu eta era askotako planak eta estrategiak proposatzen dabez.
 20. 20. Energia garbia ● Energia garbia lortzeko energia alternatiboen erabilerea bultzatzen dabe, diru laguntza publikoen bidez eguzki plakak eta aerosorgailuak instalatzea sustatuz.
 21. 21. Energia eraginkortasuna● Energia eraginkortasuna hobetzen ahalgintzen dira:energia hobeto aprobetxatzeko neurriak hartzen dabez.
 22. 22. Energia aurreztea● Energia aurreztea sustatzen dabe,informazino kampainen bidez.Halan ere, energia kontsumoa murritzen dabez empresak saritzen dabez.
 23. 23. Banakako ekintzakGure inguruan (adibidez, etxean edo ikastetxean) garapen iraunkorra lortzen lagundu daikegu.

×