Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sw203lab8

1,963 views

Published on

lab8

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sw203lab8

  1. 1. Mongolia University of Science & Technology Объект хандлагат програмчлалын хэл Java Лабораторийн ажил №8 Хичээл: SW203 GUI-Swing Улирал: 2009 хавар Бэлтгэсэн багш: Д.Энхжаргал Оноо: 3 1
  2. 2. Лабораторийн ажил гүйцэтгэх журам  Лабораторийн цаг дээр  Гадуур хувцастай суух  Хоорондоо ярих  Тоглоом тоглохыг тус тус хориглоно.  Тухайн 7 хоногийн лекцийн цаг дээр үзсэн ойлголтоо ашиглан вэбэд тавигдсан зааврын дагуу тухайн 7 хоногийн лабораторийн ажлыг гүйцэтгэнэ.  Цагтаа амжиж лаборатори хамгаалахын тулд тухайн лекцэнд анхааралтай суухаас гадна тус хичээлийн өмнөх холбоо болох SW202 хичээлээр үзсэн ойлголт, мэдлэгээ бататган сэргээсэн байх жстойг анхаарна уу.  Лабораторийн ажлыг дүгнэхдээ даалгаврын гүйцэтгэлээс хамаарч авах жстой онооны 100 хүртэлх хувиар дүгнэнэ. Хэрэв амжаагүй бол тэр өдөртөө багтаан лабаа өөрийн лабораторийн багшид e-mail-ээр явуулсан тохиолдолд даалгаврын гүйцэтгэлээс хамаарч авах жстой онооны 75 хүртэлх хувиар дүгнэх бөгөөд лабораторийн ажлыг дахин нөхөж хамгаалах гэсэн ойлголт байхгүйг анхаарна уу. 2
  3. 3. Програмын шаардлага:  Програмын шаардлага: Энэ ажлаар өмнөх лабаоратороор хэрэгжүүлсэн ойлголтуудаа төгөлдөржүүлэхийн зэрэгцээ дараах 2 шаардлагыг хангасан байна.  1. Java хэлний түгээмэл хэрэглэгддэг GUI компонентууд болох label, button, textfield, menu... ашиглах. (Жич: Java хэлний GUI компонентуудын хэрэглээг 1-2 долоо хоногт бүрэн судалж амжихааргүй арвин баялаг цуглуулгатай тул өөрийн лабораторийн ажилдаа ойр зуурын хэрэглээнд дээрх хэдэн компонетуудыг ашигласан байхад хангалттай. )  2. Файлын оролт/ гаралтын зүй зохистой хэрэглээг тусгах. Үүсгэсэн обьектуудаа файлд хадгалах, шаардлагатай үед нь файлаас авч унших 3
  4. 4. GUI, Swing Шаардлагатай гэж үзвэл багш ОХТехнологийн онолын ойлголтуудаас асуух тул хичээлээр үзсэн онолын ойлголтуудын хэрэглээний ач холбогдол болон бусад онцлогуудыг тайлбарлаж, тэдгээр ойлголтуудыг бодит амьдралын жишээн дээр холбон тайлбарлаж чаддаг байх шаардлагатай. Хэрэгцээт линкүүд: http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/start/index.html http://infovis.cs.vt.edu/GUI/java/ http://www.javabeginner.com/java-swing/java-swing-tutorial 4
  5. 5. GUI, Swing 5

×