Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sw203lab6

2,399 views

Published on

Интерфейс (interface)

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sw203lab6

 1. 1. Mongolia University of Science & Technology Объект хандлагат програмчлалын хэл Java Лабораторийн ажил №6 Хичээл: SW203 Интерфейс (interface) Улирал: 2006 намар Бэлтгэсэн багш: Д.Энхжаргал Оноо: 3 1
 2. 2. Лабораторийн ажил гүйцэтгэх журам  Лабораторийн цаг дээр  Гадуур хувцастай суух  Хоорондоо ярих  Тоглоом тоглохыг тус тус хориглоно.  Тухайн 7 хоногийн лекцийн цаг дээр үзсэн ойлголтоо ашиглан вэбэд тавигдсан зааврын дагуу тухайн 7 хоногийн лабораторийн ажлыг гүйцэтгэнэ.  Цагтаа амжиж лаборатори хамгаалахын тулд тухайн лекцэнд анхааралтай суухаас гадна тус хичээлийн өмнөх холбоо болох SW202 хичээлээр үзсэн ойлголт, мэдлэгээ бататган сэргээсэн байх жстойг анхаарна уу.  Лабораторийн ажлыг дүгнэхдээ даалгаврын гүйцэтгэлээс хамаарч авах жстой онооны 100 хүртэлх хувиар дүгнэнэ. Хэрэв дараагийн 7 хоногт нь нөхөж хамгаалвал даалгаврын гүйцэтгэлээс хамаарч авах жстой онооны 75 хүртэлх хувиар дүгнэх бөгөөд лабораторийн ажлыг дахин нөхөж хамгаалах гэсэн ойлголт байхгүйг анхаарна уу. 2
 3. 3. Онолын үндэс: Интерфейс (Interface)  Интерфейс дэх функцууд нь нийтийн хандалттай тодорхойлогдоно. Нэг жсондоо интерфейс нь нийтийн хандалттай хийсвэр функцуудын цогц юм.  Интерфейсийн хүрээнд ямар ч хэрэгжүүлэлт байж болохгүй. Иймд түүнийг ямар ч боловсруулалт хийхгүй зөвхөн зааглагчийн үүрэгтэй гэж тодорхойлж болно.  Интерфейсийг хэрэгжүүлэгч классын нэрний ард implements түлхүүр үгийг тухайн интерфейсийн нэрний хамт бичнэ .  Интерфейс дэх функцыг хэрэгжүүлэхдээ түүнийг заавал public хандалттай тодорхойлж өгнө  Интерфейсийг хэрэгжүүлэгч класс дахь тухайн функцын хэрэгжүүлэлт нь ижил дүрслэлтэй тодорхойлогдоно.  Нэг интерфейсийг хэдэн ч класс хэрэгжүүлэх боломжтой. Эсрэгээрээ нэг класс хэдэн ч интерфейсийг хэрэгжүүлэх боломжтой. Хэд хэдэн интерфейсийг хэрэгжүүлэх классыг тодорхойлохын тулд тэдгээрийг таслалаар зааглаж бичнэ. 3
 4. 4. Интерфейс (Interface) Даалгавар: Оюутан бүр бодлогын даалгавраа өөрөө хийсвэрлэж (өөрийн гэсэн нэг класс сонгож) интерфейс хэмээх ойлголтыг хэрэгжүүлсэн жижиг хэмжээний програм бичих. Шаардлага:  Бодлогын даалгавар нь бодит амьдралд нийцсэн байх.  Дор хаяж 2 интерфейс тодорхойлж ашиглах 4
 5. 5. Жишээ 1 Хийсвэр функцээс гадна тогтмол хувьсагч агуулах интерфейс Энд БаклаврОюутан класс нь 2 интерфейсийг PaymentInterface-ийн хэрэгжүүлж байна CalculatePayment() функцын хэрэгжилт UniversityInterface-ийн display() функцын хэрэгжилт 5
 6. 6. Жишээ 1 6
 7. 7. Жишээ 2  Жишээ болгож дараах Дүрс классын иерархи шаталсан харьцааг авч үзье. Дүрс бүр талбайтай, эзлэхүүнтэй, тодорхойлогч нэртэй тул getArea() // талбайн утга буцаах getVolume() // эзэлхүүний утга буцаах getName() //нэр буцаах 3 хийсвэр функцууд бүхий Дүрс (Shape) интерфейсийг тодорхойлох боломжтой. Shape Point Circle Cylinder 7
 8. 8. Жишээ 2 getArea getVolume getName print Shape 0.0 0.0 =0 =0 Point 0.0 0.0 "Point" [x,y] pr2 0.0 "Circle" center=[x,y]; Circle radius=r center=[x,y]; Cylinder 2pr2 +2prh pr2h "Cylinder" radius=r; height=h 8
 9. 9. Жишээ 2 Интерфейс дэх хийсвэр функцын хэрэгжилтүүд 9
 10. 10. Жишээ 2 Интерфейс дэх хийсвэр функцын хэрэгжилтүүд 10
 11. 11. Жишээ 2 Интерфейс дэх хийсвэр функцын хэрэгжилтүүд 11

×