Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sw203lab5

2,429 views

Published on

Published in: Education, Technology
  • Be the first to like this

Sw203lab5

  1. 1. Mongolia University of Science & Technology Объект хандлагат програмчлалын хэл Java Лабораторийн ажил №5 Хичээл: SW203 Улирал: 2006 намар Method overloading Бэлтгэсэн багш: Д.Энхжаргал Оноо: 3 1
  2. 2. Лабораторийн ажил гүйцэтгэх журам  Лабораторийн цаг дээр  Гадуур хувцастай суух  Хоорондоо ярих  Тоглоом тоглохыг тус тус хориглоно.  Тухайн 7 хоногийн лекцийн цаг дээр үзсэн ойлголтоо ашиглан вэбэд тавигдсан зааврын дагуу тухайн 7 хоногийн лабораторийн ажлыг гүйцэтгэнэ.  Цагтаа амжиж лаборатори хамгаалахын тулд тухайн лекцэнд анхааралтай суухаас гадна тус хичээлийн өмнөх холбоо болох SW202 хичээлээр үзсэн ойлголт, мэдлэгээ бататган сэргээсэн байх жстойг анхаарна уу.  Лабораторийн ажлыг дүгнэхдээ даалгаврын гүйцэтгэлээс хамаарч авах жстой онооны 100 хүртэлх хувиар дүгнэнэ. Хэрэв дараагийн 7 хоногт нь нөхөж хамгаалвал даалгаврын гүйцэтгэлээс хамаарч авах жстой онооны 75 хүртэлх хувиар дүгнэх бөгөөд лабораторийн ажлыг дахин нөхөж хамгаалах гэсэн ойлголт байхгүйг анхаарна уу. 2
  3. 3. Даалгавар 1. 1. Дараах кодыг ажлууж үзээд гаралтын үр дүнг хэлэлц. 2. 5 хуудсанд үзүүлсэн үр дүн(текст-тайлан)-г гаргахын тулд Employee классд шаардлагатай гишүүн өгөгдлийг нэмж тодорхойлж, өгөгдсөн кодонд холбогдох нэмэлт өөрчлөлтийг оруул. 3
  4. 4. Employee класс болон түүний accessor буюу mutator функцууд тодорхойлогдов. Employee классын объектуудыг үүсгэх Reporter классын generateReport() гишүүн функцыг дуудах 4
  5. 5. C:/temp1/report.txt файл дахь тайлан 5
  6. 6. Даалгавар 2. Өмнөх кодонд нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар “Method overloading”-ийг хэрэгжүүлэх. Үүнд  main() Функцэд дараах мөр нэмэгдэв  Програмын үр дүнд 7 хуудсанд үзүүлсэн 2 тайлан гардаг гэж үзээд Reporter классд generateReport(List employee, String attribute) гэсэн гишүүн функцыг дахин тодорхойл. Reporter классын 2 аргументтай generateReport() гишүүн функцыг дуудах. Өмнө тодорхойлогдсон generateReport(List e) функц нь employee классын бүх гишүүдийн утгыг тайландаа агуулж байсан бол бидний шинээр тодорхойлох гэж буй generateReport(List e, String atr) гэсэн функц нь арай цомхон тайлан гаргах үүрэгтэй. Өх: Employee классын код, нэр гэсэн гишүүн өгөглөөс гадна 2 дахь аргумент болон дамжигдаж орж ирсэн утгад харгалзах гишүүн өгөгдлийг тайландаа агуулах болно. 6
  7. 7. C:/temp1/report.txt файл дахь C:/temp1/brief_report.txt файл тайлан дахь тайлан generateReport(List , String) гишүүн функцын 2 дахь аргументэд үндсэн функцээс room гэсэн утга дамжуулсан тул тус тайлан нь код, нэрээс гадна өрөө гэсэн өгөгдлүүдийг агуулж байна 7

×