Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

קרקע להשקעה בכפר תבור

379 views

Published on

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

קרקע להשקעה בכפר תבור

 1. 1. ‫תבור‬ ‫כפר‬-‫קטנה‬ ‫השקעה‬–‫הגשמת‬‫חלום‬!!
 2. 2. ‫תבור‬ ‫כפר‬ ‫על‬ ‫כללי‬ ‫רקע‬•‫מקומית‬ ‫מועצה‬ ‫היא‬ ‫תבור‬ ‫כפר‬‫שבגליל‬ ‫תבור‬ ‫הר‬ ‫למרגלות‬ ‫השוכנת‬‫המזרחי‬ ‫התחתון‬.•‫נוסדה‬ ‫תבור‬ ‫כפר‬‫בשנת‬1901‫והוכרזה‬‫בשנת‬ ‫מקומית‬ ‫כמועצה‬1949.•‫לפי‬‫מתגוררים‬ ‫המקומית‬ ‫המועצה‬ ‫אתר‬‫כ‬ ‫במושבה‬-4,000‫תושבים‬,‫של‬ ‫גידול‬400%‫בכ‬-10‫שנים‬.•‫נתוני‬ ‫לפי‬‫הלמ‬"‫ס‬‫נכון‬‫לדצמבר‬2011‫אוכלוסייה‬‫של‬ ‫שנתי‬ ‫גידול‬ ‫בקצב‬ ‫גדלה‬11.1%‫בארץ‬ ‫מהמהירים‬!•‫מדורגת‬ ‫המקומית‬ ‫המועצה‬9‫מתוך‬10,‫בדירוג‬‫החברתי‬-‫כלכלי‬.
 3. 3. ‫תבור‬ ‫כפר‬ ‫למה‬?‫מאתר‬‫המועצה‬:"‫התחלנו‬‫בתנופת‬‫תכנון‬‫ופיתוח‬‫שמפירותיה‬‫אנו‬‫כבר‬‫נהנים‬‫ונמשיך‬‫ליהנות‬‫ממנה‬‫שבעתיים‬‫בשנים‬‫הבאות‬,‫עת‬‫תורחב‬‫המושבה‬‫בשכונות‬‫נוספות‬‫שלצדם‬‫יבנו‬‫מספר‬‫פרויקטים‬‫חדשים‬‫שאנו‬‫מכנים‬‫פרויקטי‬‫עוגן‬"‫יוסי‬‫דולה‬‫ראש‬‫המועצה‬•‫המושבה‬‫גדלה‬‫בעשור‬‫האחרון‬‫בכ‬-400%‫קצב‬‫התפתחות‬‫מהגבוהים‬‫בארץ‬.•‫המושבה‬‫ממוצבת‬‫כיישוב‬‫איכותי‬‫ומבוקש‬‫ומושך‬‫אליו‬‫אוכלוסיה‬‫מאזור‬‫המרכז‬.•‫בסקר‬‫שנערך‬‫במגזין‬‫דה‬‫מרקר‬‫לדרוג‬‫הישובים‬‫הטובים‬‫בארץ‬‫ממוקמת‬‫כפר‬‫תבור‬‫בעשירייה‬‫הראשונה‬.•‫מערכת‬‫החינוך‬‫בכפר‬‫תבור‬‫מהטובות‬‫בארץ‬‫ואחוז‬‫הזכאים‬‫לבגרות‬‫הגבוה‬‫ביותר‬‫בארץ‬.•‫מקומי‬ ‫תעשייה‬ ‫אזור‬ ‫במושבה‬,‫עסקים‬ ‫לאזור‬ ‫הופך‬ ‫בהדרגה‬ ‫אשר‬,‫ובו‬ ‫מסחרי‬ ‫מרכז‬‫חנויות‬,‫ובנק‬ ‫מסעדות‬,‫התבור‬ ‫יקב‬-‫מבקרים‬ ‫מרכז‬ ‫עם‬ ‫גדול‬ ‫יקב‬,‫ומוזיאון‬ ‫מסעדה‬(‫המרציפן‬.)
 4. 4. ‫החלקה‬ ‫על‬ ‫עובדות‬ ‫מספר‬•‫תבור‬ ‫כפר‬ ‫של‬ ‫המוניציפאלי‬ ‫בתחום‬ ‫נמצאת‬ ‫החלקה‬.•‫בטאבו‬ ‫פרטית‬ ‫חקלאית‬ ‫קרקע‬ ‫הינה‬ ‫החלקה‬.•‫כ‬ ‫החלקה‬ ‫שטח‬-45‫בשלמות‬ ‫נרכשת‬ ‫והיא‬ ‫דונם‬.•‫הטוב‬ ‫במיקום‬ ‫ביותר‬ ‫המבוקשת‬ ‫לשכונות‬ ‫בסמיכות‬ ‫שוכנת‬ ‫החלקה‬‫תבור‬ ‫בכפר‬ ‫ביותר‬:‫השזיפים‬,‫והשקדים‬ ‫השקמים‬.•‫מצוינים‬ ‫מאפיינים‬ ‫לחלקה‬,‫הנמצא‬ ‫באזור‬ ‫וגובלת‬ ‫מישורית‬ ‫היא‬‫עירוני‬ ‫פיתוח‬ ‫בתנופת‬.‫למבט‬LIVE‫ב‬ ‫הקרקע‬ ‫על‬-Google Maps‫כאן‬ ‫הקלק‬
 5. 5. ‫תכנוני‬ ‫רקע‬‫החלקה‬‫בייעוד‬‫חקלאי‬‫ומהווה‬‫חלק‬‫מחטיבת‬‫קרקע‬‫הגובלת‬‫בשכונת‬‫השקדים‬‫שנמצאת‬‫בתנופת‬‫פיתוח‬‫ובניה‬.‫התפתחות‬‫הבניה‬‫בשנים‬‫האחרונות‬‫נעשתה‬‫בעיקר‬‫בחלק‬‫הדרומי‬‫הסמוך‬‫לחלקה‬‫ועם‬‫השנים‬‫הצטמצם‬‫משמעותית‬‫המרחק‬‫של‬‫החלקה‬‫לשכונות‬‫המגורים‬‫והיא‬‫בעלת‬‫פוטנציאל‬‫גבוה‬‫מאוד‬‫לשינוי‬‫ייעוד‬‫והפשרה‬‫עתידית‬.
 6. 6. ‫החלקה‬‫החדשות‬ ‫השכונות‬‫תבור‬ ‫כפר‬ ‫של‬‫המגורים‬ ‫לשכונות‬ ‫בסמיכות‬ ‫הקרקע‬ ‫מיקום‬
 7. 7. ‫שוק‬‫הנדל‬"‫תבור‬ ‫בכפר‬ ‫ן‬•‫המושבה‬‫כפר‬‫תבור‬‫נמצאת‬‫בתנופת‬‫תכנון‬‫ופיתוח‬‫אדירה‬,‫בשנים‬‫האחרונות‬‫נבנו‬‫בה‬‫שכונות‬‫מגורים‬‫חדשות‬‫והביקושים‬‫למגורים‬‫במושבה‬‫גבוהים‬.•‫מחירי‬‫מגרשים‬‫זמינים‬‫לבניה‬‫במושבה‬‫נעים‬‫בין‬‫כ‬600,000₪-800,000₪‫לקרקע‬‫לבניית‬‫בית‬‫פרטי‬.•‫הביקושים‬‫בכפר‬‫תבור‬‫עלו‬‫בשנתיים‬‫האחרונות‬‫ומחירי‬‫קרקעות‬‫זמינות‬‫לבניה‬‫עולה‬‫בהדרגתיות‬.‫הצפי‬–‫המשך‬‫עליית‬‫מחירים‬.•‫קרקעות‬‫חקלאיות‬‫בקרבת‬‫שכונות‬‫המגורים‬‫מבוקשות‬‫מאוד‬‫ומחירן‬‫בשוק‬‫נע‬‫בין‬80,000₪-130,000₪‫לחצי‬‫דונם‬.
 8. 8. ‫איכות‬,‫מיקום‬,‫מחיר‬ - ‫ההשקעה‬ ‫הזדמנות‬•‫מקבוצת‬ ‫כחלק‬ ‫היא‬ ‫הקנייה‬‫משקיעים‬.•‫המושבה‬ ‫בתחום‬ ‫מצוין‬ ‫מיקום‬‫המגורים‬ ‫לשכונות‬ ‫ובסמיכות‬‫ביותר‬ ‫והמבוקשות‬ ‫החדשות‬.•‫המחיר‬‫על‬ ‫המבוקש‬‫דונם‬ ‫חצי‬52,000₪‫בלבד‬!!! *‫משמעותית‬ ‫נמוך‬‫קרקעות‬ ‫נמכרות‬ ‫בהם‬ ‫מהמחירים‬‫דומות‬.•‫שווי‬‫כ‬ ‫הינו‬ ‫הרכישה‬-7%‫בלבד‬‫משווי‬‫זמינה‬ ‫קרקע‬‫לבניה‬.•‫התקדים‬ ‫חסר‬ ‫למחיר‬ ‫בהתייחס‬,‫במיקום‬ ‫נמצאת‬ ‫הקרקע‬ ‫כי‬ ‫לעובדה‬‫מעולה‬,‫במיוחד‬ ‫אטרקטיבית‬ ‫העסקה‬‫אחוזים‬ ‫מאות‬ ‫של‬ ‫רווח‬ ‫להניב‬ ‫וצפויה‬‫למשקיעים‬.*‫עד‬ ‫למצטרפים‬15/02/13
 9. 9. ‫חלקה‬ ‫גבולות‬
 10. 10. ‫אודותינו‬:SolidDeal‫מתמחה‬‫ב‬‫תיווך‬‫בתחום‬‫השכרת‬‫ו‬‫מכירת‬‫דירות‬‫בצפון‬‫תל‬‫אביב‬,‫משרדים‬,‫חנויות‬,‫מבני‬‫תעשיה‬,‫מגרשים‬‫וביניינים‬.‫המשרד‬‫מנוהל‬‫ע‬"‫י‬‫ז‬‫ק‬‫נועם‬‫מנחם‬,‫בעלת‬‫ניסיון‬‫בתיווך‬‫ושיווק‬‫נדל‬"‫ן‬‫משנת‬1992‫אשר‬‫סיימה‬‫לימודי‬‫תיווך‬‫נדל‬"‫ן‬‫וכן‬‫לימודי‬‫יזמות‬‫עסקית‬‫וניהול‬‫חידושים‬.‫וכן‬‫הופיעה‬‫בתוכניות‬‫טלביזיה‬‫רבות‬‫כגון‬2FSPECIALENVOYE‫ומורשית‬‫ע‬"‫י‬‫משרד‬‫המשפטים‬-‫מ‬.‫ר‬.3029952.

×