Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ignite talk about #hack4dk 2012

1,258 views

Published on

Talk given at Ignite #10 at Republikken, Copenhagen.

http://www.ignitedenmark.dk/2012/11/ignite-10-jul-jubilum-og-levende-ild.html

More about republikken: http://republikken.net

More about #hack4dk: http://hack4dk.tumblr.com

Published in: Education
  • Be the first to comment

Ignite talk about #hack4dk 2012

  1. 1. Ignite #10, Republikken, 21. november 2012J a c o b R . Wa n g , N a tio n a lmu s e e t , @ ja c o b _ w a n g
  2. 2. KULTURHISTORISK MUSEUMIndsamling | Registrering | Bevaring | Forskning | Formidling KULTURARV er et begreb, der bruges som betegnelse for kulturelle elementer, som anses for at være med til at danne en fælles erindring om fortiden. Wikipedia
  3. 3. Odense Bys Museer, 1998
  4. 4. NYE MEKANIKKERNYE MULIGHEDERsocialitet, kommunikation, læring, kreativitet, deling Graphics from Smithsonian Learning Model >> CLICK ME
  5. 5. FORBEREDELSE4 institutioner½ år easy + 2 uger amok20.000 kr (+ 10.000 M$)Tumblr, Twitter, Facebook, Mail, G+ Hangouts, Google Docs
  6. 6. #hack4dk kickoff 5. oktober 2012 – 8 Ignite talksVideokamera = Youtube ;)
  7. 7. #hack4dk hackathon5.-6. oktober 2012 – 50 mennesker, 10 prototyper, 1 fest
  8. 8. #HACK4DK 2013? FLERE DATA, MERE TID, MERE FOKUSNYE DELTAGERE FLERE SPORUdviklere SpilDesignere (GFX, UX, UI) KulturKonceptmagere TurismeStorytellers BorgerserviceLærerer/undervisere UndervisningEditors
  9. 9. vær med!flickr | tumblr | twitter | youtube

×