Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SETT syd: IT-strategierna och hur du kan jobba med dem

182 views

Published on

SETT Syd: Undervisningsexempel utifrån förslaget till nationella IT-strategier för grundskolan. En presentation jag gav i Malmö 2016-11-02.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SETT syd: IT-strategierna och hur du kan jobba med dem

 1. 1. Hej!
 2. 2. Nationella IT-strategier - 
 Vad innebär de för skolan?
 3. 3. En läroplan i förändring 2011: LGR 11 2013: Nya kommentarmaterial 2016: Reviderad läroplan 20??: Nationella IT-strategier
 4. 4. “ I ett allt mer digitaliserat samhälle är det viktigt att skolan bidrar till att utveckla elevernas digitala kompetens.
 5. 5. “ I ett allt mer digitaliserat samhälle är det viktigt att skolan bidrar till att utveckla elevernas digitala kompetens. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse för och förmåga att använda digital teknik för lärande, kommunikation, skapande, informationsbearbetning och problemlösning.
 6. 6. “ I ett allt mer digitaliserat samhälle är det viktigt att skolan bidrar till att utveckla elevernas digitala kompetens. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse för och förmåga att använda digital teknik för lärande, kommunikation, skapande, informationsbearbetning och problemlösning. De ska ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt för att kunna värdera information, förstå risker och se möjligheter, samt att ta ansvar för sitt eget handlande vid användning av digitala medier.
 7. 7. “ Den ökade digitaliseringen medför möjligheter och risker som ska uppmärksammas i skolans arbete med normer och värden.
 8. 8. “ Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden och agera ansvarsfullt mot sig själv och andra.
 9. 9. “ ”Med och utan digitala verktyg”
 10. 10. Samhällskunskap Undervisningen ska ”ge eleverna möjlighet att förstå hur digitaliseringen kan påverka den demokratiska utvecklingen och den personliga integriteten”.
 11. 11. Samhällskunskap Digital samhällskunskap ”påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar”
 12. 12. Eleverna ska få ”använda digitala verktyg och programmering” i alla åldrar Matematik
 13. 13. Programmering för att ”undersöka matematiska problemställningar och begrepp” Matematik
 14. 14. Teknik “Den egna användningen av tekniska lösningar” Makerkultur
 15. 15. Teknik 7-9: ”Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras”.
 16. 16. SvenskaEleverna ska ges förutsättningar att kommunicera i en digital textvärld med interaktiva och föränderliga texter.
 17. 17. “ Undervisningen ska bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för en själv och för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket i olika sammanhang och medier.
 18. 18. 1-3 4-6 7-9
 19. 19. Enkla former för textbearbetning, Ull exempel aV i eWerhand gå igenom sin text och göra förtydliganden. 
 AV skapa och bearbeta texter Ullsammans med andra. Läsa & skriva Olika säV aV bearbeta egna och andras texter Ull innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter. AV skapa och bearbeta gemensamma texter. Olika säV aV skapa och bearbeta egna och gemensamma texter Ull innehåll och form med hjälp av digitala verktyg. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 20. 20. HandsUl och aV skriva med digitala verktyg. HandsUl samt aV skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg. Redigering och disposiUon av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funkUoner för språkbehandling. Läsa & skriva
 21. 21. Enkla texter i digitala miljöer för barn, Ull exempel texter med länkar och texter med interakUva funkUoner. Texter i digitala miljöer, Ull exempel texter med länkar och texter med interakUva funkUoner. BeräVande texter och sakprosatexter Texter i komplexa digitala miljöer med länkar och interakUva funkUoner
 22. 22. Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikaUon i digitala medier. Språkbruk Ansvarsfullt agerande vid kommunikaUon i digitala och andra medier och i olika sammanhang. Ansvarsfullt agerande vid kommunikaUon i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
 23. 23. Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikaUon i digitala medier. Språkbruk Ansvarsfullt agerande vid kommunikaUon i digitala och andra medier och i olika sammanhang. Ansvarsfullt agerande vid kommunikaUon i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
 24. 24. Ord, symboler och begrepp som används för aV uVrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för aV uVrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 25. 25. Ansvarsfullt agerande vid kommunikaUon i digitala och andra medier och i olika sammanhang. Språkbruk
 26. 26. InformaUonssökning och källkriUk Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 27. 27. Vad betyder 
 allt detta?
 28. 28. Eleverna ska ges förutsättningar att kommunicera i en digital textvärld med interaktiva och föränderliga texter.
 29. 29. VAD MENAS EGENTLIGEN MED DIGITALA TEXTVÄRLDAR!?
 
 VADÅ INTERAKTIVA OCH FÖRÄNDERLIGA TEXTER!?
 30. 30. DIGITALA TEXTVÄRLDAR
 DIGITALA TEXTTYPER
 31. 31. IIS: Internet och eleverna 2015
 32. 32. “ I ett alltmer digitaliserat samhälle är det viktigt att skolan bidrar till att utveckla elevernas digitala kompetens. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse för och förmåga att använda digital teknik för lärande, kommunikation, skapande, informationsbearbetning och problemlösning. De ska ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt för att kunna värdera information, förstå risker och se möjligheter, samt att ta ansvar för sitt eget handlande vid användning av digitala medier.
 33. 33. “ ”Vi läser snarare av nyckelord än all text på webben och de flesta läser inte mer än en femtedel av texten så det gäller att fånga in läsaren snabbt och hålla kvar intresset, annars försvinner läsarna snabbt.” Det kan vara lätt att tro att folk aldrig läser webbtexter noggrannt. Så är det inte. Först skumläser de för att se om det finns något intressant. Därefter läser de eventuellt noga, om skumläsningen gav resultat. Man kan beskriva detta som att ”skumläsa och sedan dyka in i den text man valt”. Det ger ett behov av värda underrubriker och annat som förenklar skumläsningen.
 34. 34. HandsUl och aV skriva med digitala verktyg. HandsUl samt aV skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg. Redigering och disposiUon av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funkUoner för språkbehandling. Läsa & skriva
 35. 35. HandsUl och aV skriva med digitala verktyg. HandsUl samt aV skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg. Redigering och disposiUon av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funkUoner för språkbehandling. Läsa & skriva
 36. 36. Enkla texter i digitala miljöer för barn, Ull exempel texter med länkar och texter med interakUva funkUoner. Texter i digitala miljöer, Ull exempel texter med länkar och texter med interakUva funkUoner. BeräVande texter och sakprosatexter Texter i komplexa digitala miljöer med länkar och interakUva funkUoner
 37. 37. VADÅ INTERAKTIVA FUNKTIONER!?
 38. 38. VADÅ INTERAKTIVA OCH FÖRÄNDERLIGA TEXTER!?
 39. 39. 1-3 4-6 7-9
 40. 40. Enkla former för textbearbetning, Ull exempel aV i eWerhand gå igenom sin text och göra förtydliganden. 
 AV skapa och bearbeta texter Ullsammans med andra. Läsa & skriva Olika säV aV bearbeta egna och andras texter Ull innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter. AV skapa och bearbeta gemensamma texter. Olika säV aV skapa och bearbeta egna och gemensamma texter Ull innehåll och form med hjälp av digitala verktyg. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 41. 41. IIS: Internet och eleverna 2015
 42. 42. “ I ett alltmer digitaliserat samhälle är det viktigt att skolan bidrar till att utveckla elevernas digitala kompetens. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse för och förmåga att använda digital teknik för lärande, kommunikation, skapande, informationsbearbetning och problemlösning. De ska ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt för att kunna värdera information, förstå risker och se möjligheter, samt att ta ansvar för sitt eget handlande vid användning av digitala medier.
 43. 43. Varför!?
 44. 44. Vad innebär framtiden? Hur kommer det vara att arbeta år 2080?
 Hur kommer det vara att vara människa 2080?
 45. 45. ? 1920 1990 20802016
 46. 46. Några frågor? Du hittar mig på ◉ jacob@mollstam.com ◉ @jacobmollstam ◉ jacobmollstam.se / killfroken.se Tack!

×